Jak skonfigurować pocztę e-mail na iPhonie XR?

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem iPhone'a XR, konfiguracja poczty e-mail może wydawać się trudnym zadaniem.Ale nie martw się!Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować pocztę e-mail na swoim urządzeniu.

Najpierw otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie XR.Stuknij w Poczta, kontakty i kalendarze.W sekcji „Poczta, kontakty i kalendarze” dotknij Dodaj konto.Jeśli nie masz jeszcze konta, kliknij Utwórz nowe konto i wprowadź swoje dane osobowe.Po skonfigurowaniu konta wprowadź swój adres e-mail w polu Adres e-mail i potwierdź go, klikając przycisk Wyślij.Następnie w sekcji „Konta pocztowe” dotknij utworzonego właśnie konta.W sekcji „Wiadomości przychodzące” tego ekranu przewiń w dół, aż zobaczysz ikonę wiadomości obok wiadomości gmail (powinna być zielona). Stuknij tę ikonę, aby otworzyć skrzynkę odbiorczą dla tego konta.

Jakie są kroki, aby skonfigurować pocztę e-mail na iPhonie XR?

Aby skonfigurować pocztę e-mail na telefonie iPhone XR, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. W sekcji „Poczta, kontakty, kalendarze” stuknij „Dodaj konto”.
 3. Wprowadź swój adres e-mail i hasło w odpowiednich polach, a następnie dotknij „Dalej”.
 4. Dotknij "Konfiguruj", aby skonfigurować ustawienia konta.
 5. Aby dodać istniejące konto pocztowe z innego urządzenia, wybierz je z wyświetlonej listy kont, a następnie wprowadź odpowiednie informacje w odpowiednich polach.
 6. Aby wyłączyć powiadomienia push dla tego konta, przesuń przełącznik w lewo w sekcji „Powiadomienia”.
 7. Aby usunąć to konto lub dowolne jego dane, wybierz je z listy, a następnie naciśnij „Usuń konto” u dołu ekranu.

Jak skonfigurować telefon iPhone XR do obsługi poczty e-mail?

Aby skonfigurować iPhone'a XR do obsługi poczty e-mail, otwórz aplikację Ustawienia i wybierz Poczta, kontakty, kalendarze.Stuknij kartę Konta, a następnie wybierz Dodaj konto.Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie stuknij Dalej.Wybierz typ konta (IMAP lub POP), a następnie wprowadź informacje o serwerze.Na koniec skonfiguruj swoje preferencje, wybierając konta, z których chcesz otrzymywać pocztę, i ustawiając odpowiednie opcje dostarczania.Gdy skończysz, kliknij Zapisz u dołu ekranu.Aby sprawdzić, czy ustawienia działają, otwórz wiadomość e-mail na telefonie iPhone XR i sprawdź, czy jest wysyłana na skonfigurowany adres.Jeśli wszystko wygląda dobrze, możesz teraz usunąć stare e-maile ze skrzynki odbiorczej na iPhonie XR.

Czy możesz mi pomóc skonfigurować pocztę e-mail na moim nowym iPhonie XR?

Konfiguracja poczty e-mail na iPhonie XR jest dość prostym procesem.Najpierw otwórz aplikację Ustawienia i dotknij "Poczta".Tutaj możesz skonfigurować ustawienia konta e-mail i zarządzać wiadomościami.

Po skonfigurowaniu konta e-mail musisz pobrać odpowiednią aplikację z App Store.Niektóre popularne opcje to Gmail, Outlook lub iCloud Mail.Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i zaloguj się przy użyciu istniejących poświadczeń.Następnie wybierz zakładkę „Ustawienia” i pod „E-mail” wpisz swój pełny adres e-mail (w tym @domain.com). Na koniec upewnij się, że opcja „Wyślij e-mail z tego urządzenia” jest włączona i wprowadź hasło w odpowiednim polu.

Mam problem ze skonfigurowaniem konta e-mail na moim iPhonie XR, czy możesz pomóc?

Jeśli masz problemy z konfiguracją konta e-mail na telefonie iPhone XR, możesz zrobić kilka rzeczy, aby spróbować rozwiązać problem.Najpierw upewnij się, że masz aktywne konto e-mail i że jest ono poprawnie skonfigurowane na Twoim iPhonie XR.Następnie spróbuj wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować konto e-mail:

Po wykonaniu tych kroków powinieneś być w stanie wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą nowo utworzonego konta e-mail na swoim iPhonie XR!Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal nie możesz skonfigurować lub uzyskać dostępu do poczty e-mail, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie XR.
 2. W sekcji „Poczta” kliknij „Dodaj konto”.
 3. Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź dane logowania do swojego konta e-mail.
 4. Dotknij „Dalej”.
 5. Wprowadź nazwę nowego konta (np. „Praca”), a następnie stuknij „Dalej”.
 6. Wprowadź hasło do tego nowego konta, a następnie dotknij „Dalej”.
 7. Przejrzyj informacje w sekcji „Typ konta” na ekranie, a następnie stuknij „Utwórz konto”.
 8. Potwierdź, że dane w tej sekcji są prawidłowe, a następnie ponownie dotknij „Utwórz konto”, aby zakończyć proces konfiguracji.

Jak dodać nowe konto e-mail do mojego iPhone'a XR?

Jeśli masz iPhone'a XR, możesz dodać do niego nowe konto e-mail, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim iPhonie XR.
 2. Stuknij w Poczta, kontakty i kalendarze.
 3. Stuknij w Dodaj konto...
 4. Wprowadź swój adres e-mail i hasło w odpowiednich polach, a następnie stuknij Dalej.
 5. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie utworzenia konta poprzez wprowadzenie kodu zabezpieczającego, który zostanie wysłany na Twój telefon SMS-em.Po wprowadzeniu tego kodu dotknij OK, aby zakończyć konfigurowanie nowego konta e-mail na telefonie iPhone XR.

Jak uzyskać dostęp do poczty e-mail na moim iPhonie XR?

Aby uzyskać dostęp do poczty e-mail na telefonie iPhone XR, otwórz aplikację Ustawienia i dotknij Poczta, kontakty, kalendarze.Stuknij konto, którego chcesz użyć, a następnie stuknij Dodaj konto.Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie stuknij Zaloguj się.Jeśli masz wiele adresów e-mail powiązanych z tym kontem, możesz wybrać, którego chcesz użyć podczas logowania.Aby wyświetlić wiadomości, otwórz aplikację Wiadomości i dotknij nazwy konta u góry ekranu.Możesz także wpisać adres e-mail w pasku wyszukiwania u dołu ekranu, aby znaleźć wiadomość od tej osoby lub tematu.

Jakie są ustawienia konfiguracji konta e-mail na iPhonie XR?

Pierwszym krokiem w konfiguracji poczty e-mail na iPhonie XR jest otwarcie aplikacji Ustawienia i przejście do poczty, kontaktów, kalendarzy. Stąd musisz wybrać typ konta z listy po lewej stronie.Jeśli masz na przykład konto Gmail, zobaczysz obok niego ikonę Gmail. Jeśli nie masz konta Gmail lub chcesz zamiast tego skonfigurować konto e-mail iCloud, kliknij przycisk Dodaj konto i wprowadź swój login informacje.Po wprowadzeniu informacji kliknij przycisk Dalej i wybierz konta, które chcesz uwzględnić na liście kontaktów telefonu iPhone XR: E-mail (Gmail), Numer(y) telefonu lub Adres(y) iCloud.Możesz również dodać dodatkowe adresy, klikając przycisk Dodaj inny adres i wprowadzając ich dane. Aby skonfigurować sposób wysyłania wiadomości e-mail z telefonu iPhone XR, przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję Wyślij i odbierz i upewnij się, że opcja włączona jest zaznaczona w obszarze Wiadomości przychodzące.Możesz również określić, czy wiadomości mają być wysyłane jako wiadomości tekstowe, czy jako załączniki, wybierając jedną z następujących opcji: Tylko wiadomość tekstowa (domyślna), Tylko załączniki lub Oba. Na koniec w obszarze Opcje dostarczania upewnij się, że Automatycznie wysyłaj nową pocztę po połączeniu jest wybrany, aby Twój iPhone XR wysyłał nowe wiadomości e-mail, gdy tylko dotrą do Twojej skrzynki pocztowej. Gdy wszystko wygląda poprawnie i jest gotowe do pracy, naciśnij Zapisz u dołu ekranu!Teraz, gdy skonfigurowaliśmy nasze konto e-mail na naszym iPhonie XR, rzućmy okiem na kilka wskazówek dotyczących korzystania z niego.: Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail w telefonie., dotknij, a następnie, aby wyświetlić wszystkie dostępne odpowiedzi.: Aby usunąć wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej., dotknij, a następnie, aby wybrać wiadomość, którą chcesz usunąć.: Aby przesłać wiadomość e-mail z jednego adresu na inny., dotknij, a następnie, aby wybrać adres odbiorcy.: Aby wydrukować całą wiadomość e-mail., naciśnij, a następnie wybierz spośród dostępnych options.: Jeśli masz problemy z odbieraniem wiadomości e-mail, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną ().: Jeśli masz problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail, spróbuj dostosować jego ustawienia ().: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z określonych funkcji systemu iOS 11, takich jak jako AirPods 2 z Apple Watch 3. generacji / 2. generacji. przejdź do naszego dedykowanego artykułu!: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z określonych funkcji systemu iOS 11, takich jak AirPods 2 z Apple Watch 3. generacji/2. generacji. przejdź do naszego dedykowanego artykułu!

Jak skonfigurować iPhone'a xr do obsługi poczty e-mail?

Pierwszym krokiem w konfiguracji poczty e-mail na telefonie iPhone XR jest otwarcie aplikacji Ustawienia i przejście do poczty, kontaktów, kalendarzy.

W tym miejscu będziesz musiał wybrać rodzaj konta z listy po lewej stronie. Jeśli masz na przykład konto Gmail, zobaczysz obok niego ikonę Gmail.

Jeśli nie masz konta Gmail lub chcesz zamiast tego skonfigurować konto e-mail iCloud, kliknij przycisk Dodaj konto i wprowadź swoje dane logowania.

Po wprowadzeniu informacji kliknij przycisk Dalej i wybierz konta, które chcesz umieścić na liście kontaktów Twojego iPhone'a xr: E-mail (Gmail) , Numery telefonu lub Adresy iCloud .

Możesz również dodać dodatkowe adresy, klikając przycisk Dodaj kolejny adres i wprowadzając ich szczegóły.

Aby skonfigurować sposób wysyłania wiadomości e-mail z Twojego iPhone'a xr, przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję Wyślij i odbierz i upewnij się, że opcja włączona jest zaznaczona w sekcji Wiadomości przychodzące. Możesz także określić, czy wiadomości mają być wysyłane jako wiadomości tekstowe, czy jako załączniki, wybierając jedną z następujących opcji: Tylko wiadomość tekstowa (domyślnie), Tylko załączniki lub Obie.

po skonfigurowaniu poczty e-mail na moim iPhonie xr, jak to sprawdzić?

Jeśli masz iPhone'a XR, prawdopodobnie masz już skonfigurowane konto e-mail.Aby sprawdzić, czy poczta e-mail jest poprawnie skonfigurowana, otwórz aplikację Ustawienia w telefonie i przewiń w dół do opcji Poczta, kontakty, kalendarze.Jeśli Twój adres e-mail jest tam wymieniony, oznacza to, że jest poprawnie skonfigurowany.Jeśli nie, możesz wprowadzić go do aplikacji lub odwiedzić witrynę internetową, taką jak Gmail lub Outlook, aby skonfigurować swoje konto.Po skonfigurowaniu poczty e-mail możesz jej używać do wysyłania i odbierania wiadomości od znajomych i rodziny przy użyciu domyślnych aplikacji na iOS (Poczta, Wiadomości, Zdjęcia).

czy jest jakaś różnica między sprawdzaniem maili służbowych a osobistych na telefonie xr ?jeśli tak, jak mam to ustawić?

Istnieje różnica między sprawdzaniem służbowych wiadomości e-mail na iPhonie XR a osobistymi wiadomościami e-mail.Jeśli chcesz sprawdzać służbowe wiadomości e-mail, musisz włączyć Tryb pracy w ustawieniach iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i dotknij Ogólne.Następnie w sekcji „Poczta” dotknij Tryb pracy.Wszystkie e-maile związane z pracą będziesz teraz widzieć w jednym miejscu.Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją i dotknij przycisku Odpowiedz u góry.Możesz także użyć Siri, aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, mówiąc „Odpowiedz tekstem”.Jeśli chcesz sprawdzić osobiste wiadomości e-mail, musisz wyłączyć tryb pracy w ustawieniach iPhone'a.Aby to zrobić, otwórz aplikację Ustawienia i dotknij Ogólne.Następnie w sekcji „Poczta” stuknij w Opcje konta pocztowego.W sekcji „Konta e-mail” wybierz nazwę swojego konta (zwykle po prostu „@apple”). W sekcji „Poczta włączona” odznacz pole „Tryb pracy”.Na koniec w sekcji „Wyloguj się” odznacz pole „Tryb pracy”.Masz teraz swobodny dostęp do swoich osobistych kont e-mail bez konieczności wyświetlania powiadomień z pracy w skrzynkach odbiorczych.