Otwórz oba pliki w Photoshopie.?

 1. W Photoshopie otwórz plik, do którego chcesz skopiować warstwę.
 2. Wybierz warstwę, którą chcesz skopiować, i kliknij „Wybierz” na pasku narzędzi.?
 3. Kliknij „Kopiuj warstwę” na pasku opcji.?
 4. W pliku docelowym wkleić skopiowaną warstwę, klikając „Wklej”.?
 5. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w pliku docelowym do ustawień oryginalnej warstwy.?

Wybierz warstwę, którą chcesz skopiować w pierwszym pliku.?

Kliknij miniaturę warstwy w panelu Warstwy.?Kliknij przycisk Kopiuj warstwę u dołu panelu Warstwy.W drugim pliku kliknij warstwę, do której chcesz wkleić.?Kliknij Wklej warstwę od dołu. Photoshop zapyta, czy chcesz zastąpić lub skopiować zawartość tej warstwy.?Wybierz Kopiuj. Skopiowana warstwa będzie teraz w drugim pliku.?Możesz go usunąć, jeśli chcesz.?W przeciwnym razie możesz użyć go jako nowego tła lub warstwy wypełniającej dla swojego projektu!

Jak skopiować warstwę w Photoshopie:

 1. Wybierz warstwę, którą chcesz skopiować w pierwszym pliku.
 2. Kliknij miniaturkę warstwy w panelu Warstwy.
 3. Kliknij Kopiuj warstwę od dołu.
 4. Photoshop zapyta, czy chcesz zastąpić lub skopiować zawartość tej warstwy.
 5. Wybierz Kopiuj.
 6. Skopiowana warstwa będzie teraz w twoim drugim pliku.

Wybierz z menu polecenie Edycja > Kopiuj do > Plik.?

Aby skopiować warstwę z programu Photoshop do innego pliku, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz z menu polecenie Edycja > Kopiuj do > Plik.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz plik docelowy, z którego chcesz skopiować warstwę.
 3. Kliknij OK, aby skopiować warstwę do wybranego pliku.

W oknie dialogowym Plik docelowy wybierz drugi plik i kliknij OK.?

Kopiowanie warstwy w Photoshopie: porady i wskazówki

Kiedy musisz zduplikować warstwę w Photoshopie, musisz pamiętać o kilku rzeczach.Przed rozpoczęciem upewnij się, że plik docelowy jest otwarty i gotowy do edycji.Następnie upewnij się, że wybrałeś warstwę, którą chcesz skopiować, zanim naciśniesz Ctrl+C (Windows) lub Command+C (Mac). Na koniec upewnij się, że wybrałeś właściwy plik docelowy, gdy zostaniesz o to poproszony; jeśli nie masz pewności, którego użyć, spróbuj wybrać Wszystkie pliki z menu rozwijanego obok „Plik docelowy”.

 1. W Photoshopie otwórz obraz, do którego chcesz skopiować warstwę.
 2. Wybierz warstwę, którą chcesz skopiować, i naciśnij Ctrl+C (Windows) lub Command+C (Mac).
 3. W oknie dialogowym Plik docelowy wybierz drugi plik i kliknij OK.?

Warstwa zostanie skopiowana do drugiego pliku jako nowa warstwa.?

Kopiowanie warstw w Photoshopie: przewodnik krok po kroku?

W tym przewodniku pokażemy, jak skopiować warstwę w Photoshopie, aby można ją było wkleić do innego dokumentu lub projektu.Jest to niezbędna umiejętność dla każdego, kto pracuje z obrazami, ponieważ umożliwia łatwe tworzenie złożonych grafik poprzez kopiowanie i wklejanie warstw razem.Zacznijmy!

Aby rozpocząć, otwórz żądany dokument docelowy lub projekt w Photoshopie i upewnij się, że warstwa, którą chcesz skopiować, jest zaznaczona (kliknij ją, jeśli jest podświetlona). Następnie naciśnij Ctrl+J (Windows) lub Command+J (Mac), aby skopiować warstwę do osobnego okna warstwy.Gdy to się stanie, możesz wkleić!Po prostu kliknij okno warstwy zawierające skopiowaną warstwę i wybierz opcję Wklej z opcji menu Edycja.?Jeśli wszystko pójdzie dobrze, twoja nowo skopiowana warstwa pojawi się w miejscu oryginalnego dokumentu lub projektu.Ostrzegaj: jeśli w kopiowanej warstwie znajdują się jakieś niepożądane elementy (takie jak cienie lub gradienty), musisz je usunąć przed wklejeniem do innego pliku.?W przeciwnym razie zostaną one ponownie dodane do nowej kopii. (Zobacz nasz samouczek dotyczący usuwania obiektów z warstw, aby uzyskać więcej informacji.)?Na koniec możesz kontynuować edycję skopiowanej warstwy dokładnie tak, jak była oryginalna.Kopiowanie warstw w Photoshopie: przewodnik krok po kroku?W tym przewodniku pokażemy, jak skopiować warstwę, aby można ją było wkleić do innego dokumentu lub projektu - niezbędna umiejętność dla każdego, kto pracuje z obrazami!Na początek otwórzmy żądany dokument docelowy lub projekt i upewnij się, że wybrana warstwa jest wybrana, klikając ją, jeśli jest podświetlona, ​​a następnie naciskając ctrl + j (windows) lub polecenie + j (mac). Gdy to nastąpi, nasza nowo skopiowana warstwa zostanie umieszczona w osobnym oknie warstwy, które możemy następnie wkleić, klikając jedno z tych okien i wybierając „wklej” z odpowiednich opcji menu edycji . Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nasza nowo skopiowana warstwa zastąpi wszystko, co pierwotnie znajdowało się w naszym docelowym dokumencie/projektu . Teraz przychodzi sytuacja, w której sprawy stają się trudne w zależności od tego, co było pierwotnie obecne w naszym originalLayer . Na przykład , gdybyśmy mieli obraz tła w naszej oryginalnej warstwie , musielibyśmy odłączyć ten obraz tła od naszej kopii warstwy przed wklejeniem go do innego pliku , w przeciwnym razie zostałby dodany ponownie po wklejeniu . Podobnie, gdybyśmy mieli jakieś cienie/gradienty itp. dołączone do naszej oryginalnej warstwy, te również nie musiałyby zostać odłączone przed wklejeniem do innego pliku, w przeciwnym razie zostaną dodane ponownie po wklejeniu. Jednak nawet przy całej tej staranności nie ma gwarancji, że coś pójdzie nie tak, więc zawsze wykonaj kopię zapasową swojej pracy przed kontynuowaniem!Kopiowanie warstw w Photoshopie: przewodnik krok po kroku?W tym przewodniku pokażemy, jak skopiować warstwę, aby można ją było wkleić do innego dokumentu lub projektu - niezbędna umiejętność dla każdego, kto pracuje z obrazami!Na początek otwórzmy żądany dokument docelowy lub projekt i upewnij się, że wybrana warstwa jest wybrana, klikając ją, jeśli jest podświetlona, ​​a następnie naciskając ctrl + j (windows) lub polecenie + j (mac). Gdy to się stanie, nasza nowo skopiowana warstwa zostanie umieszczona w osobnym oknie warstwy, które możemy następnie wkleić, klikając jedno z tych okien i wybierając „wklej” z odpowiednich opcji menu edycji.

 1. W Photoshopie otwórz warstwę, którą chcesz skopiować do innego pliku.
 2. Wybierz warstwę w Photoshopie i naciśnij Ctrl+J (Windows) lub Command+J (Mac).
 3. Warstwa zostanie skopiowana do drugiego pliku jako nowa warstwa.
 4. Możesz teraz edytować zawartość nowej warstwy, tak jak wszystkie inne warstwy w tym pliku.?