Jakie są podstawowe kroki konwersji obrazu na kształt w programie Photoshop?

W programie Photoshop możesz przekonwertować obraz na kształt, używając narzędzi w panelu Narzędzia kształtów.Kroki konwersji obrazu na kształt to:

Poniższy film pokazuje, jak tworzyć kształty w programie Photoshop:

.

  1. Otwórz obraz, który chcesz przekonwertować na kształt.
  2. W panelu Narzędzia kształtów wybierz narzędzie Ołówek (P).
  3. Narysuj linię wokół krawędzi obiektu, który chcesz przekonwertować na kształt.
  4. Aby zmienić szerokość lub wysokość linii, kliknij ją dwukrotnie i wprowadź wartości w pikselach w polach Szerokość i Wysokość (lub użyj skrótów klawiaturowych: W = 100, H = 5.
  5. Po zakończeniu rysowania linii naciśnij klawisz Enter/Return (PC) lub kliknij przycisk OK w panelu Narzędzia kształtów, aby zakończyć przekształcanie obiektu w kształt.

Jak upewnić się, że obraz został poprawnie przekonwertowany na kształt w Photoshopie?

Istnieje kilka sposobów, aby upewnić się, że obraz jest prawidłowo konwertowany na kształt w programie Photoshop.Pierwszym sposobem jest użycie narzędzia Free Transform.To narzędzie umożliwia zmianę rozmiaru, obracanie i zniekształcanie obrazu bez utraty jego oryginalnej zawartości.

Innym sposobem konwersji obrazu na kształt jest użycie narzędzia Pióro.To narzędzie umożliwia precyzyjne tworzenie linii, krzywych i innych kształtów poprzez rysowanie na obrazie.Możesz również użyć opcji Warstwa kształtu na palecie Warstwy, aby utworzyć kształty na podstawie zaznaczeń dokonanych w innym miejscu dokumentu.

Na koniec możesz użyć narzędzia Pathfinder do tworzenia niestandardowych ścieżek w obrazie.To narzędzie pozwala łatwo poruszać się po obrazie, zachowując nienaruszoną oryginalną zawartość.Wszystkie te metody są przydatne do tworzenia prostych kształtów lub złożonych projektów.

Dlaczego konwersja obrazu na kształt jest ważna w Photoshopie?

Istnieje wiele powodów, dla których warto przekonwertować obraz na kształt w programie Photoshop.Na przykład możesz chcieć utworzyć logo lub ikonę w kształcie osoby, zwierzęcia lub obiektu.Możesz także użyć kształtów, aby uporządkować obrazy na ekranie i zaoszczędzić miejsce na dysku twardym.Wreszcie konwersja obrazu na kształt może ułatwić późniejszą edycję lub modyfikację obrazu.Oto cztery wskazówki dotyczące konwertowania obrazu na kształt w programie Photoshop:1.Wybierz warstwę obrazuNajpierw musisz wybrać warstwę, w której obraz zostanie przekonwertowany na kształt.Aby to zrobić, otwórz panel Warstwy i kliknij warstwę zawierającą Twój obraz.2.Utwórz narzędzie Nowy kształt Wybierz narzędzie Kształt z paska narzędzi i kliknij obszar obrazu, który chcesz przekonwertować na kształt.3.Użyj skrótów klawiaturowych Aby przyspieszyć proces konwersji, użyj skrótów klawiaturowych do niektórych z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia kształtów programu Photoshop: Ctrl + J (Windows) lub Cmd + J (Mac) tworzy prostokąt;Ctrl + U (Windows) lub Cmd + U ( Mac) tworzy zaokrąglony prostokąt; Shift + F5 (Windows) lub Shift + Command+F5 (Mac) tworzy gwiazdę; Ctrl + D (Windows) lub Cmd + D (Mac) tworzy romb; Alt + F11 (Windows), Alt+ Command+F11(Mac),lubOption+Command+F11(PC/MAC)/A tworzy wielowierszową elipsę z liniami poziomymi i pionowymiWidth ustawia szerokość elipsy, podczas gdy Height ustawia wysokość elipsyCurve dostosowuje krzywiznę ścieżki eliptycznej Klawisze skrótów działają nawet jeśli masz inne warstwy aktywnePonadto dostępnych jest kilka narzędzi Shape jako narzędzia Adobe Extension Tools (patrz poniżej).4.Edytuj kształtyPo utworzeniu żądanego kształtu możesz rozpocząć jego edycję, korzystając ze standardowych narzędzi do edycji programu Photoshop, takich jak Kroplomierz (), Pędzel (), Ołówek (), Gumka () itp...

Czym różni się konwersja obrazu na kształt od zwykłego używania narzędzia Pióro?

Używając narzędzia Pióro, zasadniczo rysujesz na obrazie kształtem opartym na wektorze.Oznacza to, że jeśli popełnisz błąd, możesz po prostu edytować ścieżkę i spróbować ponownie.Z drugiej strony konwertowanie obrazu na kształt jest bardziej zbliżone do malowania pikselami.Jeśli popełnisz błąd, wpłynie to na cały obraz.

Oprócz tej różnicy w przepływie pracy, istnieją również pewne fundamentalne różnice między konwertowaniem obrazu na kształt a samym używaniem narzędzia Pióro.Korzystając z narzędzia Pióro, masz pełną kontrolę nad grubością lub cienką linią; jednak podczas konwersji obrazu na kształt program Photoshop nieco ogranicza opcje.

Inną ważną różnicą między tymi dwiema metodami jest to, że podczas konwertowania obrazu na kształt, Photoshop zawsze tworzy idealne kopie dowolnych obiektów zawartych w obrysie kształtu.Oznacza to, że jeśli chcesz dodać tekst lub inne elementy do przekonwertowanego obrazu bez wpływu na otaczające obszary, najlepiej jest unikać tworzenia kształtów z tekstem lub innymi elementami jako częścią ich konturu.

Jakie zalety ma konwersja obrazu na kształt w programie Photoshop?

Po przekonwertowaniu obrazu na kształt program Photoshop może zoptymalizować plik pod kątem szybszego ładowania i lepszego drukowania.Możesz także użyć kształtów do tworzenia kompozytów lub masek.A ponieważ kształty są zorganizowane w warstwy, można je łatwo modyfikować lub usuwać bez wpływu na oryginalny obraz.Wreszcie, gdy udostępniasz swoje obrazy online, używanie kształtów ułatwia innym zrozumienie, jak powinny być drukowane lub wyświetlane.

Czy dowolny typ obrazu można przekonwertować na kształt wektorowy w programie Photoshop?

Tak, każdy rodzaj obrazu można przekonwertować na kształt wektorowy w programie Photoshop.Musisz tylko wiedzieć, jak korzystać z narzędzi i funkcji dostępnych w Photoshopie.Istnieje kilka sposobów konwertowania obrazu na kształt wektorowy, ale najczęstszym sposobem jest użycie narzędzia Pióro.Aby to zrobić, najpierw wybierz narzędzie Pióro z paska narzędzi, a następnie kliknij i przeciągnij obszar obrazu, aby utworzyć ścieżkę.Po utworzeniu ścieżki zwolnij przycisk myszy, a następnie wybierz z paska menu Edycja > Konwertuj na kształt.Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Konwertuj na kształt, w którym możesz określić typ kształtu, który chcesz utworzyć.Do tworzenia kształtów na obrazie można również używać innych narzędzi, takich jak narzędzie Prostokąt, a nawet narzędzie Ołówek dowolny.Po utworzeniu żądanego kształtu po prostu zapisz go jako nowy plik, klikając Plik > Zapisz jako ... i wprowadź nazwę pliku dla nowego pliku.

Co się stanie, jeśli spróbujesz przekonwertować obraz rastrowy na kształt wektorowy w programie Photoshop?

W programie Photoshop można przekonwertować obraz rastrowy na kształt wektorowy za pomocą narzędzia Kształt.To narzędzie pozwala tworzyć kształty z punktów, linii i krzywych.Aby z niego skorzystać, najpierw wybierz narzędzie Kształt z paska narzędzi.Następnie kliknij i przeciągnij, aby utworzyć swój kształt.Aby szybko utworzyć kształt, możesz również użyć skrótów klawiaturowych (Ctrl+A [Mac]/Cmd+A [Windows], Cmd+D [Mac]).Po utworzeniu kształtu możesz go edytować według potrzeb, klikając i przeciągając wewnątrz niego lub używając narzędzi na pasku narzędzi.

Czy istnieje więcej niż jeden sposób przekonwertowania obrazu na kształt wektorowy w programie Photoshop?

Istnieje kilka różnych sposobów konwertowania obrazu na kształt wektorowy w programie Photoshop.Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia Zaznaczanie prostokątne i narysowanie prostokąta wokół obszaru, który chcesz przekonwertować.Następnie użyj narzędzi zaznaczania (A, B, C), aby zaznaczyć cały prostokąt i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj scalone.Na koniec użyj narzędzia Kształt wektorowy (V), aby utworzyć nowy kształt wektorowy na podstawie skopiowanego prostokąta.

Innym sposobem przekonwertowania obrazu na kształt wektorowy jest użycie narzędzia Pióro o dowolnym kształcie i narysowanie dowolnych kształtów wokół obszaru, który chcesz przekonwertować.Następnie użyj narzędzi do zaznaczania (A, B, C), aby zaznaczyć każdy dowolny kształt i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj scalone.Na koniec użyj narzędzia Kształt wektorowy (V), aby utworzyć nowe kształty wektorowe na podstawie każdego skopiowanego kształtu swobodnego.

Obie te metody działają najlepiej, jeśli utworzyłeś już podstawowe kształty na obrazie za pomocą innych narzędzi, takich jak pędzle lub długopisy.W przeciwnym razie dokładne skopiowanie tych kształtów za pomocą narzędzi do zaznaczania może być trudne bez ich zniszczenia.

Która metoda konwersji jest najlepsza w większości sytuacji — śledzenie automatyczne czy ręczne?

Automatyczne śledzenie jest najlepszą metodą w większości sytuacji, ponieważ jest szybkie i łatwe w użyciu.Śledzenie ręczne może być dokładniejsze, ale jego ukończenie może zająć więcej czasu. Którego narzędzia należy użyć podczas konwertowania kształtu na inny kształt — narzędzia Prostokąt czy Elipsa?

Narzędzie Prostokąt zazwyczaj najlepiej nadaje się do konwertowania kształtów o kształcie prostokątnym.Narzędzie Elipsa jest lepsze do konwertowania kształtów o okrągłym kształcie.

Kiedy chcesz używać śledzenia na żywo zamiast śledzenia obrazu w programie Photoshop CS6?

Live Trace to zaawansowana funkcja programu Photoshop CS6, która umożliwia tworzenie ilustracji wektorowych i logo z precyzyjną kontrolą kształtu obrazu.Z drugiej strony śledzenie obrazu jest narzędziem do śledzenia bardziej ogólnego przeznaczenia, którego można używać do różnych zadań, takich jak tworzenie konturów lub kopii obrazu.Jeśli dopiero zaczynasz pracę z programem Photoshop, zalecamy korzystanie z funkcji Image Trace przez większość czasu, ponieważ jest ona łatwiejsza w użyciu i mniej szczegółowa.Jeśli jednak chcesz uzyskać naprawdę szczegółowe obrazy z prześledzonymi obrazami, Live Trace jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.