Jakie są różne sposoby instalacji Kali Linux?

Istnieje kilka sposobów instalacji Kali Linux, w tym pobranie gotowego obrazu, kompilacja go z kodu źródłowego lub użycie Live CD/DVD.

Jednym ze sposobów zainstalowania Kali jest pobranie gotowego obrazu ze strony Kali Linux.Ten obraz można nagrać na płytę i wykorzystać jako nośnik instalacyjny.Inną opcją jest skompilowanie Kali z kodu źródłowego.Wymaga to pobrania odpowiedniego oprogramowania i zainstalowania niezbędnych zależności.Na koniec możesz użyć Live CD / DVD, aby zainstalować Kali na swoim komputerze.Ta opcja jest wygodna, ponieważ pozwala wypróbować różne funkcje przed zainstalowaniem ich na stałe w systemie.

Która opcja instalacji jest najlepsza dla początkującego?

Istnieje kilka różnych opcji instalacji Kali Linux, które mogą być pomocne dla różnych typów użytkowników.

Jeśli jesteś nowy w Linuksie, zalecamy opcję „Nowy użytkownik”.Ta opcja przeprowadzi Cię przez konfigurację komputera, aby Kali mógł działać płynnie.

Jeśli masz większe doświadczenie z Linuksem i chcesz dostosować swoją instalację, dostępne są opcje „Zaawansowany użytkownik” lub „Dostosowany użytkownik”.Te opcje umożliwiają większą kontrolę nad tym, jakie funkcje i aplikacje są zainstalowane w systemie.

Wreszcie, jeśli szukasz już skonfigurowanego systemu gotowego do użycia, opcja „Live System” jest dla Ciebie idealna.Ta opcja umożliwia pobranie wszystkich najnowszych aktualizacji i pakietów bezpośrednio na komputer, dzięki czemu jest zawsze aktualna.

jakie są plusy i minusy każdej metody instalacji?

Istnieje kilka różnych metod instalacji dla Kali Linux.Najczęstszym sposobem instalacji Kali jest użycie oficjalnego obrazu ISO lub dysku USB.Inną opcją jest użycie dysku na żywo, czyli dysku zawierającego zainstalowaną na nim najnowszą wersję Kali.

Oto niektóre zalety i wady każdej metody instalacji:

Obraz ISO:

Największą zaletą instalacji Kali przy użyciu obrazu ISO jest to, że można go łatwo pobrać i nagrać na płytę CD lub DVD.To sprawia, że ​​jest to wygodne dla osób, które nie mają dostępu do połączenia internetowego lub chcą zachować bezpieczną instalację.

Kolejną zaletą instalacji Kali w ten sposób jest to, że możesz korzystać z istniejącego sprzętu i oprogramowania komputerowego.Wystarczy komputer z napędem optycznym i wystarczającą ilością pamięci (co najmniej 4 GB).

Kali zawiera również wszystkie niezbędne sterowniki, dzięki czemu możesz normalnie korzystać z komputera podczas jego instalacji.

Jednak jedną wadą instalacji Kali w ten sposób jest to, że masz ograniczone opcje dostosowywania.W instalatorze nie można zmienić wielu ustawień, takich jak układ klawiatury czy preferencje systemu okienkowego.Dodatkowo, jeśli będziesz musiał ponownie zainstalować Kali później, będziesz musiał zacząć od zera, ponieważ nie ma możliwości przeniesienia plików konfiguracyjnych z poprzednich instalacji.

Dysk na żywo:

Dysk na żywo umożliwia wypróbowanie różnych wersji Kali bez konieczności instalowania ich na stałe na komputerze.Oznacza to, że możesz eksperymentować z różnymi funkcjami i konfiguracjami, nie martwiąc się o uszkodzenie komputera lub utratę danych.Dyski Live pozwalają również na większe dostosowanie niż obrazy ISO lub tradycyjne instalacje, ponieważ użytkownicy mogą wybrać aplikacje, które chcą wstępnie zainstalować na dysku Live, a także skonfigurować różne ustawienia, takie jak układ klawiatury i preferencje systemu okien. Wadą korzystania z dysku na żywo jest to, że zwykle nie są one tak stabilne, jak zwykłe instalacje, ponieważ są stale aktualizowane o nowe wersje Kali. Ponadto, jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu instalacji (na przykład, jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane ), wtedy nie będziesz w stanie rozwiązać problemu, po prostu ponownie instalując dysk live.. Musisz zacząć od zera .

Instalacja tradycyjna:

Tradycyjna instalacja zainstaluje wszystko, co jest potrzebne, aby Kali Linux działał poprawnie na twoim komputerze, w tym wstępnie zainstalowane sterowniki i aplikacje. Jedną wadą tradycyjnych instalacji jest to, że trwają one dłużej niż inne metody, ponieważ wszystko zostało spakowane w jeden plik. Ponadto tradycyjne instalacje wymagają więcej danych wejściowych użytkownika, ponieważ użytkownicy muszą wybrać aplikacje, które chcą wstępnie zainstalować na swoim komputerze, a także samodzielnie skonfigurować układ klawiatury i preferencje okien.

Jak zainstalować Kali z dysku USB?

Istnieje kilka różnych sposobów instalacji Kali Linux.Możesz pobrać obraz ISO i nagrać go na dysk USB lub użyć maszyny wirtualnej.

Jeśli używasz maszyny wirtualnej, musisz najpierw utworzyć dysk instalacyjny.Można to zrobić na kilka sposobów:

Po uzyskaniu dysku instalacyjnego włóż go do komputera i uruchom maszynę wirtualną.Aby Kali Linux działał poprawnie, potrzebuje dostępu do Internetu.Możesz połączyć się bezpośrednio przez wirtualną kartę sieciową lub skonfigurować NAT, aby Kali używał tylko portów 80 i 443 (HTTP i HTTPS). Po skonfigurowaniu wszystkiego kliknij „Dalej” w głównym oknie maszyny wirtualnej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Po wyświetleniu monitu wybierz, czy chcesz zainstalować wszystkie pakiety dostępne we wstępnie zainstalowanych repozytoriach, czy też wybierz określone pakiety spośród dostępnych.Kliknij „Zainstaluj” po zakończeniu wybierania pakietów lub plików.Na koniec poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie, zanim zalogujesz się jako użytkownik root, wpisując kali w wierszu poleceń (lub klikając „Zaloguj się jako root”).

 1. Użyj instalatora Kali Linux dołączonego do oprogramowania maszyny wirtualnej.
 2. Pobierz instalator Kali ze strony Kali i zapisz go na swoim komputerze.
 3. Użyj narzędzia do tworzenia obrazu, takiego jak VirtualBox Manager lub VMWare Player, aby utworzyć obraz dysku rozruchowego Kali Linux. (Uwaga: jeśli używasz systemu Windows, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat tworzenia rozruchowego dysku USB za pomocą Kali.)

Czy mogę uruchomić podwójny system Kali Linux i Windows na tym samym komputerze?

Kali Linux to dystrybucja oparta na Debianie, którą można zainstalować na komputerach z architekturą x86 lub x64.Opcje instalacji Kali Linux obejmują DVD, dysk USB i partycję lokalną.Możliwe jest podwójne uruchamianie Kali Linux i Windows, ale wymaga pewnej wiedzy technicznej.

Aby uruchomić podwójny system Kali Linux i Windows:

Po uruchomieniu obu systemów musisz skonfigurować GRUB2 tak, aby uruchamiał się automatycznie po uruchomieniu komputera:

 1. Uruchom komputer w ustawieniach BIOS/UEFI, naciskając odpowiedni klawisz podczas uruchamiania (zwykle F2 lub DEL). Jeśli masz laptopa, przytrzymaj klawisz Fn podczas uruchamiania, aby przejść do trybu BIOS/UEFI.
 2. Wybierz swój system operacyjny z listy opcji i naciśnij Enter.
 3. W menu głównym wybierz Opcje rozruchu, a następnie Opcje zaawansowane.
 4. W sekcji „Kolejność rozruchu” wybierz z menu rozwijanego CD/DVD Najpierw i naciśnij Enter.Włóż nośnik instalacyjny Kali Linux do napędu optycznego, jeśli jeszcze go tam nie ma.Jeśli instalujesz na dysku USB, pozostaw to pole puste i przejdź do kroku 5 poniżej.
 5. Naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z zaawansowanych opcji rozruchu i powrócić do menu głównego, w którym powinien być teraz widoczny „Windows” jako opcja pod „Kolejność rozruchu”.Wybierz go z listy i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić system Windows przy użyciu ustawień domyślnych (zwykle Start> Wszystkie programy> Akcesoria> Narzędzia systemowe> Menedżer uruchamiania). Musisz teraz skonfigurować GRUB2 tak, aby uruchamiał się automatycznie po uruchomieniu komputera (patrz poniżej). Po skonfigurowaniu GRUB2 uruchom ponownie komputer, aby oba systemy operacyjne zostały załadowane jednocześnie.
 6. Otwórz okno terminala, naciskając Ctrl + Alt + T lub klikając Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Terminal . Wpisz sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub/grubx64_efi . Naciśnij Y, a następnie Enter po potwierdzeniu, że chcesz utworzyć nowy plik konfiguracyjny dla GRUB Wpisz update-grub później, aby zastosować wszelkie zmiany wprowadzone w kroku Uruchom ponownie komputer, aby oba systemy operacyjne zostały załadowane jednocześnie.

Jak mogę uruchomić Kali Linux bez instalowania go?

Istnieje kilka różnych sposobów uruchamiania Kali Linux bez instalowania go.Jednym ze sposobów jest użycie działającego dysku USB.Innym sposobem jest użycie obrazu dysku nośnika instalacyjnego.Możesz także zainstalować Kali Linux na maszynie wirtualnej lub na fizycznym komputerze.Na koniec możesz pobrać plik ISO i nagrać go na płytę CD lub DVD.

Poniższe sekcje opisują każdą z tych opcji instalacji bardziej szczegółowo.

Korzystanie z dysku USB Live:

Aby korzystać z dysku USB na żywo z Kali Linux, najpierw upewnij się, że zainstalowałeś niezbędne sterowniki dla swojego komputera.Następnie włóż dysk USB na żywo do komputera i uruchom go.Po dojściu do ekranu menu głównego wybierz opcję „Zainstaluj z USB”.Spowoduje to przejście do ekranu wyboru, w którym możesz wybrać dystrybucję Kali Linux do zainstalowania.Wybierz „KaliLinux-2018-01-05” i kliknij OK, aby rozpocząć proces instalacji.

Po zakończeniu instalacji będziesz mógł uruchomić Kali Linux z dysku USB na żywo, wybierając go jako domyślny system operacyjny w ustawieniach BIOS lub UEFI lub korzystając z opcji menu startowego systemu Windows (kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz "Właściwości").

Możesz także utworzyć plik ISO Kali Linux i nagrać go na nośniki optyczne, takie jak płyty CD lub DVD, do użytku w trybie offline.Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że pobrałeś i nagrałeś najnowszy obraz ISO Kali Linux na lokalny dysk twardy (możesz znaleźć te informacje w sekcji

Korzystanie z obrazu dysku nośnika instalacyjnego:

Jeśli chcesz zainstalować Kali Linux na swoim komputerze bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności instalacyjnych, możesz użyć obrazu dysku instalacyjnego zamiast pobierać i nagrywać plik ISO . Aby utworzyć obraz dysku z nośnikiem instalacyjnym, najpierw pobierz najnowszy instalator z kalilinuxorg. Po zakończeniu pobierania rozpakuj kalilinux-installer-_amd6

Na następnym ekranie zaakceptuj Umowę Licencyjną, klikając przycisk Akceptuj:

Na następnym ekranie wpisz nazwę użytkownika root podczas instalacji i kliknij przycisk Dalej:

Następny ekran pokazuje listę partycji dostępnych na wybranym urządzeniu: Kliknij przycisk Nowa partycja:

Teraz wpisz wartość rozmiaru ( MB ) dla nowej partycji i naciśnij klawisz Enter: Rozmiar powinien być równy rozmiarowiistniejącejpartycjinaurządzeniulubwięcejJeślipodanawartośćrozmiarujest mniejsza niżrozmiaristniejącejpartycjinaurządzeniu, wtedy nowa partycja będzie miała pełny rozmiar istniejącej partycji Wpisz nazwę nowej partycji i ponownie naciśnij klawisz Enter: Nazwa powinna być taka sama jak podana podczas tworzenia użytkownika głównego na koniec wpisz hasło roota podane podczas rejestracji na stronie kali linux wcześniej w tym przewodniku&hitenterkeyagain: Hasło roota powinno składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych bez spacji!Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji naciśnij przycisk Zakończ.

 1. . Następnie włóż dysk optyczny do nagrywarki i wybierz plik, z którego się nagrywa (zwykle c:kaliiso).Na następnym ekranie (pokazanym poniżej) wybierz format wyjściowy, który chcesz kupić (wysuwanie dysku po zakończeniu):
 2. zip tak, aby jego zawartość zajmowała tylko jeden folder na dysku twardym. Następnie kliknij dwukrotnie kalilinux-installer-_amd6exe, aby uruchomić instalator . Instalator zapyta, czy chcesz utworzyć nową partycję do instalacji Kali linux; jeśli nie, naciśnij klawisz Enter, gdy zostaniesz o to poproszony. Na następnym ekranie wybierz preferencje języka i klawiatury i kliknij przycisk Dalej:

Jakie są minimalne wymagania systemowe do instalacji Kali Linux?

Jakie są zalety korzystania z Kali Linux?Jakie są niektóre funkcje dostępne w Kali Linux?Jak możesz dostosować swoje wrażenia z Kali Linux?Czy mogę używać Kali Linux na komputerze, który nie jest wyposażony w połączenie internetowe?Jak utworzyć rozruchowy dysk USB do instalacji KaliLinux?Jakie są wskazówki dotyczące bezpiecznej i udanej instalacji KaliLinux?

Istnieje wiele opcji instalacji umożliwiających pobieranie i instalowanie kali linux, w zależności od typu posiadanego komputera lub urządzenia.

Minimalne wymagania systemowe różnią się w zależności od wersji, ale zazwyczaj obejmują: procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM, 10 GB wolnego miejsca na dysku oraz obsługę systemu Microsoft Windows XP (32-bitowego) lub nowszego.

Niektóre zalety korzystania z kali linux to łatwość użycia i elastyczność.Został zaprojektowany jako platforma badawcza i zawiera narzędzia do testów penetracyjnych, kryminalistyki cyfrowej, analizy złośliwego oprogramowania, eksploracji sieci i nie tylko.Niektóre funkcje dostępne w kali linux obejmują: możliwości tworzenia live CD/DVD; łatwy dostęp do zasobów internetowych, takich jak fora; obszerny zbiór preinstalowanego oprogramowania, w tym narzędzi bezpieczeństwa; wiele opcji wirtualizacji, w tym KVM (maszyna wirtualna oparta na jądrze), QEMU (szybki emulator), VMware Player i VirtualBox; możliwość uruchamiania wielu systemów operacyjnych jednocześnie na jednym komputerze.Istnieje również wiele sposobów na dostosowanie doświadczenia z kali linuxem, wybierając aplikacje do zainstalowania, konfigurując ustawienia dostosowane do własnych potrzeb, a nawet tworząc własne dostosowania.Na koniec ważne jest, aby pamiętać, że chociaż kali linux może być używany bez połączenia z Internetem, niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie, jeśli tak jest.Na przykład mogą wystąpić ograniczenia podczas pobierania plików lub uruchamiania określonych aplikacji.

Czy można zainstalować Kali Linux na Raspberry Pi?

Kali Linux to dystrybucja oparta na Debianie przeznaczona do testów penetracyjnych i kryminalistyki cyfrowej.Jest dostępny w wersji 32-bitowej i 64-bitowej i można go zainstalować na różnych platformach, w tym na komputerach stacjonarnych, laptopach, urządzeniach mobilnych, routerach i urządzeniach NAS.

Dystrybucję można zainstalować przy użyciu wielu opcji instalacji, w tym instalacji dysku USB, instalacji DVD lub instalacji sieciowej.Preferowana metoda zależy od platformy, na której ma zostać zainstalowany Kali Linux:

Instalacje na komputerach stacjonarnych są zwykle wykonywane przy użyciu dysku USB lub dysku DVD.

Instalacje laptopów są zwykle wykonywane przy użyciu napędu optycznego.

Instalacje na urządzeniach mobilnych są zazwyczaj wykonywane przy użyciu karty SD lub portu USB.

Instalacje routerów są zwykle wykonywane przy użyciu połączenia Ethernet.

Kali Linux można również pobrać jako plik torrent, a następnie zainstalować z pliku torrent bezpośrednio w systemie.Ta opcja nie jest zalecana dla nowych użytkowników, ponieważ trudniej jest rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić podczas procesu instalacji.

Jakie są typowe problemy z instalacją Kali Linux?

Istnieje wiele opcji instalacji Kali Linux, a każdy użytkownik może mieć inne preferencje.Niektóre typowe problemy z instalacją Kali Linux obejmują:

- niemożność znalezienia instalatora na konkretnym komputerze lub nośniku

- problemy podczas instalacji (np. brakujące zależności)

- trudności z uruchomieniem systemu po instalacji

- pojawianie się błędów po uruchomieniu

Kali Linux to bardzo potężny system operacyjny, którego można używać do testów penetracyjnych i innych zadań związanych z bezpieczeństwem.Jest dostępny w wielu wydaniach, w tym w wersji na komputery i wersji serwerowej.Wersja desktopowa przeznaczona jest do użytku na komputerach osobistych, natomiast wersja serwerowa przeznaczona jest do użytku na serwerach.Istnieje również kilka odmian Kali Linux, w tym wersja Mini przeznaczona do użytku na urządzeniach przenośnych, takich jak laptopy i tablety.Ogólnie rzecz biorąc, Kali Linux zapewnia niezwykle wszechstronną platformę, której można używać do wykonywania różnych zadań związanych z bezpieczeństwem.

Gdzie mogę znaleźć pomoc, jeśli mam problemy z instalacją Kali Linux?

Kali Linux to dystrybucja oparta na Debianie, która koncentruje się na testach bezpieczeństwa i penetracji.Można go zainstalować na różnych systemach, w tym na komputerach stacjonarnych, laptopach, a nawet urządzeniach Raspberry Pi.Kali można pobrać ze strony Kali lub za pośrednictwem oficjalnych repozytoriów wielu popularnych dystrybucji.

Opcje instalacji Kali różnią się w zależności od systemu, w którym go używasz.Poniższe sekcje zawierają ogólne informacje na temat instalowania Kali na różnych typach systemów.

Systemy stacjonarne

Jeśli używasz komputera stacjonarnego, najłatwiejszym sposobem zainstalowania Kali jest użycie dostarczonego obrazu ISO lub nagranie go na płytę.Po pobraniu i wypaleniu obrazu ISO w wybranej lokalizacji uruchom komputer z tej płyty i postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Kali podczas instalacji.

Systemy do laptopów

Jeśli używasz laptopa, najpierw upewnij się, że twój laptop ma zainstalowany odpowiedni napęd DVD.Następnie pobierz i nagraj obraz Kali ISO na płytę (patrz instrukcje powyżej). Po nagraniu obrazu ISO na płytę uruchom laptopa z tej płyty i postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Kali podczas instalacji.

Kali obsługuje również instalacje USB na żywo, które umożliwiają uruchamianie wszystkich jego funkcji bez konieczności instalowania go na dysku twardym.Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że twój laptop ma co najmniej 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecane 8 GB). Następnie pobierz i zainstaluj narzędzie Live USB Creator ze strony https://www.mediafire...liveusb-creator/.Po zainstalowaniu Live USB Creator otwórz go i kliknij Nowy wolumin, aby utworzyć dysk USB na żywo z wystarczającą ilością miejsca przydzieloną do instalacji Kali Linux:

Po utworzeniu dysku USB na żywo włóż go do napędu optycznego laptopa i uruchom ponownie w trybie Windows/Linux:

W trybie Linux podłącz żywy dysk USB zawierający Kali Linux:

I na koniec wprowadź kalilinux do menu startowego, aby rozpocząć instalację:

Uwaga: Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalacji lub wypróbowania KALI LINUX, zapoznaj się z naszym szczegółowym Przewodnikiem rozwiązywania problemów. Dodatkowo , jeśli są jakieś pytania , na które nie ma odpowiedzi , możesz je zadać na naszym forum .