Czym jest śmiałość?

Audacity to darmowy edytor i nagrywarka audio dla systemu Windows.Może być używany do edycji, nagrywania, miksowania i masteringu plików audio.Audacity jest również dostępne jako aplikacja wieloplatformowa. Co mogę zrobić z Audacity?Najczęstszym zastosowaniem audacity jest edycja plików audio.Możesz wycinać, kopiować i wklejać części pliku audio, zmieniać wysokość lub prędkość dźwięku, dodawać efekty, takie jak pogłos lub echo i nie tylko.Możesz także tworzyć nowe pliki audio od zera lub importować istniejące do Audacity. Audacity zawiera również funkcje nagrywania i miksowania dźwięku.Możesz go używać do przechwytywania występów na żywo lub nagrywania siebie, mówiącego lub grającego muzykę.Audacity posiada również potężne narzędzia do miksowania, które pozwalają dostosować poziomy głośności poszczególnych dźwięków i miksować wiele dźwięków w jedną ścieżkę. Jak zacząć korzystać z Audacity?Aby rozpocząć korzystanie z Audacity, otwórz program, klikając jego ikonę na pulpicie lub w menu Start.Po otwarciu zobaczysz główne okno, które wygląda tak:

W tym oknie znajdziesz różne menu na górze (opisane poniżej), a także przyciski na dole, które umożliwiają dostęp do różnych aspektów programu:

Menu plików: To menu zawiera opcje otwierania, zapisywania i pracy z plikami audio.Na przykład, możesz otworzyć istniejący plik audio (.mp3) lub utworzyć nowy, wybierając Nowy plik audio z tej pozycji menu.Możesz także zapisywać swoją pracę w różnych formatach (WAV/MP3/AIFF/Ogg Vorbis).

Menu Edytuj: Menu Edytuj zawiera opcje podstawowych zadań edycyjnych, takich jak wycinanie , kopiowanie , wklejanie , przenoszenie obiektów w pliku audio i nie tylko . Niektóre z tych zadań (np. Wytnij ) wymagają wybrania określonych obszarów w pliku audio przed wykonaniem czynności . Inne zadania (takie jak Kopiowanie) po prostu duplikują wybrane sekcje bez żadnych wymagań wstępnej selekcji.

Panel miksera: Panel miksera pozwala kontrolować sposób miksowania każdego dźwięku odtwarzanego przez głośniki komputera . Aby uzyskać dostęp do tego panelu, kliknij jego przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu głównego okna. Panel miksera zawiera trzy panele: lewy, prawy i środkowy. Każde okienko umożliwia indywidualne dostosowanie poziomów głośności dla każdego kanału w systemie dźwiękowym komputera. Dodatkowo , każdy panel posiada dwa pokrętła : Pan Left / Pan Right , które umożliwiają przesuwanie dźwięków odpowiednio w lewo / w prawo w ramach odpowiednich kanałów ; Głośność kontroluje ilość odtwarzanych jednocześnie kanałów.

Kliknij pasek tytułu okna, a następnie przejdź do Preferencji...W razie potrzeby kliknij Widok, a następnie przejdź do Ogólne....W zakładce Interfejs upewnij się, że zaznaczona jest opcja "Pokaż wskaźnik myszy po najechaniu na ikony"....Teraz w sekcji Klawiatura upewnij się, że zaznaczona jest opcja "Włącz powiązania klawiszy".....W zakładce Audio upewnij się, że "Użyj natywnego kodera WAV" jest odznaczone, a następnie odznacz zarówno "Użyj biblioteki kodowania libx264" i "Włącz kodowanie LAME MP3".Teraz naciśnij dwukrotnie przycisk OK!Inaudible Whisperings Productions przedstawia przewodnik dotyczący korzystania z programu Audacious w systemie Windows!Postępując dokładnie zgodnie z naszymi instrukcjami; każdy powinien być w stanie nie tylko nauczyć się obsługi Audaciousa, ale także korzystać ze wszystkich jego funkcji!Więc jeśli chcesz wiedzieć o tym wszystko, w tym proces instalacji, czytaj dalej!Po pierwsze – czym dokładnie zajmuje się oprogramowanie Audacious?Jak wspomnieliśmy wcześniej; Audacious to nie tylko zwykły edytor muzyczny — jest w rzeczywistości dość wszechstronny, jeśli chodzi o ogólnie zajmowanie się treściami multimedialnymi!Biorąc to pod uwagę - niektóre popularne zastosowania Audacious obejmują: - Edycja dowolnego rodzaju mediów cyfrowych, w tym mp3, .wavs, .m4a, .ogg itp.

Co to robi?

Audacity to darmowy edytor i nagrywarka audio dla systemu Windows.Może być używany do edycji, nagrywania, miksowania i masteringu plików audio.Audacity jest również dostępne jako aplikacja wieloplatformowa dla systemów Mac OS X i Linux. Co mogę zrobić z Audacity?Audacity może być używany do edycji, nagrywania, miksowania i masteringu plików audio.Może być również używany do tworzenia efektów dźwiękowych i muzyki.Jakie są niektóre cechy Audacity?Niektóre funkcje Audacity obejmują:* Edycja audio: Możesz użyć Audacity do wycinania, kopiowania, wklejania, usuwania lub zmiany głośności plików audio.* Nagrywanie: Możesz użyć Audacity do przechwytywania dźwięku na żywo lub dźwięku ze źródeł wideo.* Miksowanie: Możesz użyć Audacca, aby połączyć wiele nagrań w jeden plik lub dodać efekty, takie jak pogłos lub opóźnienie.* Mastering: Możesz użyć Audacity, aby poprawić jakość dźwięku swoich plików audio Jak zacząć korzystać z Audacity?Aby zacząć korzystać z Audacity, musisz najpierw pobrać go z http://audacious-project.org/download/.Po pobraniu audacious-project.org otwórz go i kliknij przycisk „Pobierz” obok „Audacious 1.3”.Spowoduje to pobranie skompresowanego pliku o nazwie „audacious-1.3-win32bit.zip”.Rozpakuj ten plik, aby mieć folder „zuchwały” w katalogu komputera, w którym zainstalowałeś system Windows (zwykle C:Program FilesWindowsApps). Następnie otwórz ten folder i kliknij dwukrotnie „audio”.Spowoduje to uruchomienie audicity w systemie Windows Jak rozpocząć nagrywanie z audacity?Aby rozpocząć nagrywanie z audacey, po prostu otwórz audicity i wybierz źródło, z którego chcesz nagrywać (na przykład mikrofon), a następnie naciśnij Record.Aby zatrzymać nagrywanie, po prostu naciśnij Zatrzymaj nagrywanie w oknie głównym Jak edytować nagrany dźwięk za pomocą Audacity?Aby edytować nagrany dźwięk za pomocą audiacy, po prostu otwórz audiacy i wybierz edytowany plik, nad którym chcesz pracować, a następnie naciśnij Edytuj, następnie Odtwórz, a następnie Efekty itp.

Jak mogę to dostać?

Audacity to darmowy edytor i nagrywarka audio dla systemu Windows.Można go pobrać z oficjalnej strony Audacity.Po pobraniu i zainstalowaniu Audacity otwórz go i kliknij pozycję menu „Plik”, aby otworzyć okno dialogowe „Otwórz”.W tym oknie dialogowym znajdź i wybierz plik „Plik audio”, który chcesz edytować lub nagrać.Po wybraniu pliku kliknij przycisk „Rozpocznij nagrywanie”, aby rozpocząć nagrywanie sesji audio.Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk „Zatrzymaj nagrywanie”.Aby zapisać edytowany lub nagrany plik audio, kliknij pozycję menu „Plik” i wybierz opcję „Zapisz jako...”.W oknie dialogowym Zapisz jako wpisz nazwę nowego pliku audio i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać.Możesz także użyć Audacity do tworzenia plików MP3 ze swoich nagrań, wybierając opcję „Plik audio MP3” w oknie dialogowym Zapisz jako.

Czy mogę używać Audacity na moim komputerze z systemem Windows?

Audacity to darmowy edytor audio, którego można używać na komputerach z systemem Windows.Audacity można pobrać z oficjalnej strony internetowej.Po zainstalowaniu Audacity można uzyskać dostęp, klikając ikonę „Audacity” znajdującą się w głównym menu komputera.

Aby rozpocząć korzystanie z Audacity, najpierw otwórz go, klikając menu „Plik” i wybierając „Otwórz”.Następnie znajdź plik, który chcesz edytować i kliknij go, aby rozpocząć edycję.Aby zapisać zmiany, wybierz „Plik”, a następnie „Zapisz”.

Audacity oferuje szereg funkcji, dzięki którym jest skutecznym edytorem audio.Niektóre z tych funkcji obejmują: obsługę wielu ścieżek, możliwość wycinania, kopiowania, wklejania i usuwania plików audio, a także opcje eksportu umożliwiające tworzenie plików MP3 lub WAV.Dodatkowo Audacity zawiera szereg efektów, które można zastosować do plików audio w celu zmiany ich właściwości dźwiękowych.

Ogólnie rzecz biorąc, Audacity to łatwy w użyciu edytor audio, który oferuje szeroki zakres funkcji dla użytkowników, którzy chcą tworzyć lub edytować pliki audio.

Jak zainstalować Audacity w systemie Windows?

Audacity to darmowy edytor audio, którego można używać do edycji, miksowania i tworzenia plików audio.Audacity można zainstalować w systemie Windows przy użyciu domyślnych metod instalacji lub pobierając i instalując instalator ze strony internetowej Audacity.Po instalacji Audacity można uzyskać, otwierając menu Start i wyszukując „Audacity”.Przy pierwszym otwarciu Audacity zapyta, czy powinno się otworzyć z ustawieniami domyślnymi, czy może być skonfigurowane ręcznie.Aby skonfigurować Audacity ręcznie, kliknij przycisk „Konfiguruj” znajdujący się w lewym górnym rogu okna, a następnie wybierz „Ręcznie”.

Aby zainstalować Audacity na Windows 8 lub 10:

Aby zainstalować Audaccaoeon Windows 7:

  1. Otwórz Ustawienia, naciskając jednocześnie Win + I lub klikając ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu ekranu.
  2. Kliknij Aplikacje i funkcje.
  3. Poniżej opcji Dostępne aplikacje zobaczysz listę wszystkich zainstalowanych aplikacji (w tym wszelkich aplikacji innych firm). Przewiń w dół, aż zobaczysz listę Audacity i kliknij ją, aby otworzyć stronę ustawień.
  4. Na karcie Ogólne w obszarze Typ instalacji wybierz opcję Pobierz ze sklepu Microsoft Store (zalecane). Umożliwi to zainstalowanie Audacity bez konieczności przechodzenia przez tradycyjne kanały instalacji oprogramowania, takie jak C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15.Gdy zostaniesz o to poproszony, będziesz musiał podać dane swojego konta Microsoft, ale ten proces jest zwykle szybki i bezbolesny — pamiętaj tylko, aby się wylogować po zakończeniu!
  5. Po pobraniu otwórz ponownie Ustawienia i kliknij Pobrane w sekcji Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij Zainstaluj/Aktualizuj obok AUDACITY . Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz zachować, czy usunąć tę aplikację po zakończeniu instalacji (zalecane jest jej zachowanie), wybierz Zachowaj przed kliknięciem OK . Na koniec uruchom ponownie komputer po zakończeniu instalacji, aby zmiany zaczęły obowiązywać!
  6. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe -> Rejestrator dźwięku Kliknij prawym przyciskiem myszy Rejestrator dźwięku Wybierz Właściwości Na karcie Nagrywanie Sprawdź Włącz mikrofon Sprawdź Zezwalaj na nagrywanie dźwięku w trybie uśpienia Kliknij OK Kliknij dwukrotnie audacious_win7x64_setup_enu_.

Gdzie znajdę pliki potrzebne do zainstalowania Audacity?

Audacity to darmowy edytor audio, który można pobrać z oficjalnej strony internetowej.Po pobraniu i zainstalowaniu Audacity pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to otworzyć go.Aby otworzyć Audacity, kliknij ikonę „Audacity” znajdującą się w menu Start lub na pulpicie.

Następnym krokiem jest znalezienie plików potrzebnych do zainstalowania Audacity.Aby to zrobić, kliknij „Plik”, a następnie wybierz „Otwórz”.W oknie dialogowym Otwórz przejdź do miejsca, w którym pobrałeś Audacity i wybierz odpowiedni plik.Po wybraniu pliku kliknij „Otwórz”.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8 lub 10, jedną z nowych funkcji tych systemów operacyjnych jest sklep z aplikacjami o nazwie Microsoft Store.Jeśli chcesz zainstalować oprogramowanie ze sklepu Microsoft Store, kliknij „Windows” w menu Start, a następnie wybierz „Aplikacje”.W aplikacjach wyszukaj „Audacity”, a następnie wybierz go, gdy pojawi się na liście wyników.

Po kliknięciu Audacity, jeśli system Windows 8 lub 10 wyświetli monit o zezwolenie na zmiany ustawień komputera, kliknij Tak.Następnie kliknij OK, aby zamknąć wszystkie okna, które otworzyły się w wyniku instalacji Audacity.

Jak uruchomić instalator Audacity w systemie Windows?

Aby zainstalować Audacity w systemie Windows, najpierw otwórz menu Start i wyszukaj „Audacity”.Gdy program pojawi się w wynikach, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zainstaluj to oprogramowanie”.Instalator uruchomi się.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.Po zainstalowaniu, możesz znaleźć Audacity w menu Start swojego komputera w "Programy -> Audio i wideo -> Audacity".Aby użyć Audacity, otwórz go i kliknij zakładkę "Plik".Następnie wybierz „Otwórz...” i przejdź do miejsca, w którym zapisałeś swoje pliki audio.

Jakie są wymagania systemowe do korzystania z Audacity w systemie Windows?

Audacity to darmowy edytor i nagrywarka audio dla systemu Windows.Aby korzystać z Audacity, potrzebujesz komputera z systemem Windows 7 lub 8.1, urządzenia wejściowego audio (takiego jak mikrofon lub gniazdo wejścia liniowego) oraz urządzenia wyjściowego audio (takiego jak głośniki). Musisz także mieć zainstalowane oprogramowanie Audacity.

Wymagania systemowe do korzystania z Audacity na Mac OS X są podobne do tych dla Windows, ale są pewne różnice.Na przykład, aby korzystać z Audacity, nie potrzebujesz mikrofonu ani wejścia liniowego na komputerze Mac, ale potrzebujesz dostępu do struktury Audio Unit.Wymagania systemowe dotyczące korzystania z Audacity w systemie Linux różnią się od wymagań dla innych systemów operacyjnych, ponieważ nie ma wbudowanej obsługi nagrywania lub edycji plików audio.Zamiast tego musisz zainstalować dodatkowe oprogramowanie, zanim będziesz mógł korzystać z Audacity.

Jak uruchomić Audacity po zainstalowaniu go na moim komputerze z systemem Windows?

Aby uruchomić Audacity, w systemie Windows otwórz menu Start i wpisz „audacity” (bez cudzysłowów). Gdy Audacity pojawi się w wynikach wyszukiwania, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Uruchom jako administrator”.Alternatywnie możesz otworzyć menu Start i kliknąć „Wszystkie programy”, a następnie „Audacity” (lub dowolny inny program, którego chcesz użyć). W obu przypadkach, po otwarciu Audacity, kliknij menu „Plik” i wybierz „Otwórz”.Przejdź do miejsca, w którym zainstalowałeś Audacity (zwykle C:Program FilesAudacity), kliknij dwukrotnie jego ikonę, aby go otworzyć, a następnie kliknij kartę „Audio”.Aby rozpocząć nagrywanie dźwięku, kliknij przycisk mikrofonu (ten z zieloną kropką) i zacznij mówić.Aby zatrzymać nagrywanie dźwięku, naciśnij Ctrl+C.Możesz także zamknąć Audacity, klikając jego czerwony przycisk X w lewym górnym rogu jego okna.

Czy jest coś specjalnego, co muszę wiedzieć o korzystaniu z Audacity na komputerze z systemem Windows w porównaniu z innymi systemami operacyjnymi?

Audacity to darmowy edytor audio, którego można używać w systemach Windows, Mac OS X i Linux.Nie ma specjalnych wymagań dotyczących korzystania z Audacity na komputerze z systemem Windows w porównaniu z innymi systemami operacyjnymi.Jednak niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od używanej wersji systemu Windows.Na przykład Audacity może nie obsługiwać nagrywania plików audio w wysokiej jakości, jeśli Twoja wersja systemu Windows nie ma zainstalowanych wymaganych kodeków.Ponadto niektóre funkcje (takie jak efekty) mogą być dostępne tylko w przypadku zakupu licencji ze strony internetowej Audacity.

Jakie są najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się ludzie podczas korzystania z Audacity na komputerze z systemem Windows i jak można je naprawić?

Audacity to darmowy edytor audio, którego można używać do edycji, miksowania i nagrywania dźwięku.Ten przewodnik nauczy Cię, jak korzystać z Audacity na komputerze z systemem Windows.

Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Audacity.Aby to zrobić, przejdź do witryny Audacity i kliknij przycisk „Pobierz” obok pola „Najnowsza wersja”.Po pobraniu pliku kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.

Następnie upewnij się, że komputer ma wystarczającą ilość dostępnej pamięci (RAM).Jeśli nie, może być konieczne zainstalowanie większej ilości pamięci.Aby sprawdzić, ile pamięci RAM jest dostępnej w komputerze, przejdź do Panelu sterowania> System i zabezpieczenia> System, a następnie kliknij „Informacje o systemie”.W sekcji „Procesor” poszukaj „Całkowitej pamięci fizycznej” i zanotuj numer obok niej.

Jeśli twój komputer nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci, będziesz musiał zainstalować dodatkowe oprogramowanie, aby prawidłowo korzystać z Audacity.Aby to zrobić, przejdź do trybu online i wyszukaj program o nazwie VirtualBox lub VMWare Fusion, który pozwoli Ci uruchamiać wiele aplikacji jednocześnie bez wzajemnego wpływu na wydajność.Po zainstalowaniu tych programów wróć do Panelu sterowania > System i zabezpieczenia > Właściwości systemu > karta Zaawansowane i w obszarze Ustawienia wydajności wybierz Użyj wirtualizacji dla wszystkich maszyn wirtualnych . Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Gdy komputer ma wystarczającą ilość dostępnej pamięci, a VirtualBox lub VMWare Fusion są poprawnie zainstalowane, możesz zacząć korzystać z Audacity!Po pierwsze: otwórz Audacity, klikając jego ikonę na pulpicie lub w Programy>Akcesoria>Audio Editor>.Następnym krokiem jest otwarcie pliku audio, z którym chcesz pracować: wybierz go z dysku twardego lub wklej plik audio z YouTube lub gdzie indziej online (pamiętaj, gdzie go skopiowałeś!). Gdy plik zostanie otwarty w Audacity, możesz z nim zrobić kilka rzeczy:

-Możesz dostosować poziomy głośności poszczególnych ścieżek, klikając je kursorem myszy i przeciągając je w górę lub w dół (lub w lewo lub w prawo). Możesz także nacisnąć [Ctrl] + [V] (PC) /[Command]+[V] (Mac), aby jednocześnie zwiększyć/zmniejszyć głośność wszystkich ścieżek; alternatywnie, [Ctrl]+[M] (PC) /[Command]+[M](Mac) wyciszy wszystkie ścieżki z wyjątkiem ścieżki 1).

-Możesz zmienić wysokość poszczególnych ścieżek, klikając je kursorem myszy i przeciągając je w lewo lub w prawo (). Możesz także nacisnąć [Ctrl] + [T] (PC) /[Command]+[T](Mac), aby zmienić wysokość wszystkich ścieżek jednocześnie; alternatywnie, [Ctrl]+[Y] (PC) /[Command]+[Y](Mac)cofnie wszystkie poprzednie zmiany wysokości dźwięku dokonane w tej sesji).

-Możesz wyciąć fragmenty ścieżki audio, zaznaczając je kursorem myszy i naciskając klawisz [Delete] (klawisz [Backspace] na komputerach Mac). Możesz także przeciągnąć zaznaczony fragment ścieżki do nowej lokalizacji w pliku audio za pomocą kursora myszy lub(). Aby wykonać wszelkie cięcia wykonane w ten sposób(), wybierz część, którą chcesz usunąć ze ścieżki za pomocą kursora myszy lub naciśnij klawisz [/Delete] ([Backspace]-klawisz na komputerach Mac]).Uwaga: podczas wycinania fragmentów ścieżki podczas jej odtwarzania, Audacity wstrzyma () odtwarzanie ścieżki w dokumencie przed(); może być konieczne odcięcie odtwarzania, jeśli chcesz ponownie kontrolować ().

-Możesz dołączyć do wielu ścieżek, klikając na górze pierwszej ścieżki w dokumencie, przeciągając ją nad drugą ścieżkę w sesji.

Czy istnieją jakieś wskazówki lub triki, które mogą ułatwić lub usprawnić korzystanie z Audacity na komputerze z systemem Windows?

Audacity to darmowy edytor audio, którego można używać do edycji, miksowania i masterowania plików audio.Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące korzystania z Audacity na komputerze z systemem Windows.

Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Audacity.Aby to zrobić, przejdź do witryny Audacity i kliknij przycisk „Pobierz” obok pola „Pobierz Audacity”.Po pobraniu otwórz plik i kliknij przycisk „Zainstaluj”.Po zakończeniu instalacji uruchom Audacity i kliknij element menu „Plik” i wybierz „Nowy”.W nowym oknie, które się pojawi, wpisz nazwę swojego projektu (np. „Mój pierwszy projekt”) i naciśnij Enter.Następnie wybierz plik audio z dysku twardego komputera lub ze źródeł internetowych (takich jak YouTube) i naciśnij OK.Zobaczysz teraz główne okno Audacity z wyświetlonym w nim wybranym plikiem audio.

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy wiedzieć o korzystaniu z Audacity, jest zmiana ustawień jakości dźwięku.Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że plik audio jest poprawnie zlokalizowany w oknie Audacity.Następnie wybierz Edycja > Preferencje z głównego okna Audacity.Na karcie Ogólne tego okna dialogowego preferencji zobaczysz trzy opcje: Jakość (domyślna), Częstotliwość próbkowania/Głębokość bitowa (która określa ilość rejestrowanych informacji na sekundę) oraz Układ kanałów (określa, które kanały są odtwarzane plecy). Ustawienie Jakość wpływa tylko na to, jak dobrze będzie brzmieć odtwarzanie; jeśli jednak chcesz uzyskać lepszą jakość podczas eksportowania pliku MP3 lub WAV z Audaccaile, powinieneś wybrać kodowanie wysokiej jakości lub bezstratne . Ustawienie Częstotliwość próbkowania/Głębokość bitowa wpływa zarówno na prędkość odtwarzania, jak i jakość dźwięku; podczas gdy niższe wartości spowodują szybsze odtwarzanie, ale gorszą jakość dźwięku, wyższe wartości dadzą lepiej brzmiące pliki, ale ich odtworzenie może zająć więcej czasu. Opcja Układ kanału działa tylko podczas eksportowania plików; pozwala wybrać pomiędzy miksem stereo a miksem mono. Podczas eksportowania plików do użycia w innym miejscu (na przykład przesyłania ich do SoundCloud), zawsze wybieraj Stereo Mix . Na koniec, w obszarze Opcje odtwarzania , upewnij się, że pole Zapętl do zakończenia odtwarza wszystkie ścieżki po kolei jest zaznaczone, aby widzowie mogli zobaczyć dokładnie, gdzie się znajdują na osi czasu projektu, bez konieczności czekania na zakończenie odtwarzania za każdym razem .

Ważne jest również, aby zrozumieć, jak śmiało działa z utworami — każda ścieżka reprezentuje jedną kompletną sesję nagraniową z własnym poziomem głośności, pozycją panoramowania, czasem rozpoczęcia itp. — więc jeśli musisz przenieść więcej niż jedną ścieżkę naraz, musisz je podzielić na najpierw oddziel sesje, wybierając Ścieżki > Podziel ścieżkę w punkcie kodu czasowego...z głównego oknaaudacity przed ich przeniesieniem, ale są też inne sposoby na osiągnięcie podobnych rezultatów, takie jak użycie klawisza Shift podczas przeciągania pojedynczych ścieżek w obrębie okna audacity, takie jak Przenoszenie wielu ścieżek na raz Korzystanie z klawisza Shift i kółka myszy ).

(Bonus) Jakie są najpopularniejsze rzeczy, do których ludzie używają Audacity na swoich komputerach z systemem Windows i jakie są przykłady, jak to zrobić?

Audacity to oprogramowanie, które można wykorzystać do edycji plików audio.Może być używany do różnych celów, takich jak nagrywanie i edycja dźwięku, tworzenie muzyki lub tworzenie podcastów.Oto kilka popularnych rzeczy, do których ludzie używają Audacity na swoich komputerach z systemem Windows:

- Nagrywanie i edycja dźwięku

- Tworzyć muzykę

- Tworzenie podcastów

- Edycja plików wideo

- Transkrypcja przemówień lub nagrań

- Czyszczenie ścieżek dźwiękowych

Istnieje wiele sposobów korzystania z Audacity na komputerze z systemem Windows.Na przykład możesz nagrywać dźwięk za pomocą Audacity, a następnie edytować go później.Możesz także użyć Audacity do tworzenia muzyki.Możesz dodawać dźwięki, zmieniać tempo i nie tylko.Wreszcie, możesz użyć Audacity do transkrypcji przemówień lub nagrań.Oznacza to, że możesz poprawić jakość dźwięku oryginalnego nagrania, aby łatwiej było go zrozumieć.