Co to jest błąd 0xc000021a?

0xc000021a to kod błędu systemu Windows 10, który wskazuje na problem z systemem operacyjnym.Jeśli wystąpi ten błąd, możesz spróbować go naprawić na kilka sposobów.Najpierw upewnij się, że cały Twój sprzęt jest zgodny z systemem Windows 10 i że sterowniki urządzeń są aktualne.Następnie sprawdź, czy są dostępne aktualizacje lub poprawki dla systemu Windows 10.Na koniec wypróbuj kroki rozwiązywania problemów, takie jak zresetowanie komputera lub ponowna instalacja systemu Windows 10.Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu.

Jak mogę naprawić błąd 0xc000021a?

Ten błąd może wystąpić, gdy system Windows 10 nie zostanie zainicjowany z powodu problemu z sektorem rozruchowym lub gdy system operacyjny nie jest prawidłowo zainstalowany.Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, ale niektóre wymagają zaawansowanych umiejętności obsługi komputera.Jeśli jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problem, wykonaj następujące kroki:

Jak naprawić błąd 0xc000021a w systemie Windows 10 — porady dotyczące rozwiązywania problemów

Podczas uruchamiania systemu Windows 10 może wystąpić kod błędu 0xc000021a (określany jako „niebieski ekran śmierci” lub BSoD). Ten błąd może wystąpić, gdy występuje problem z sektorem rozruchowym lub gdy system operacyjny nie jest poprawnie zainstalowany na komputerze.Istnieje kilka sposobów na samodzielne rozwiązanie tego problemu, ale niektóre wymagają bardziej zaawansowanej wiedzy na temat komputerów i oprogramowania niż inne!Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, wykonanie tych czynności powinno pomóc:

 1. Uruchom komputer z dysku instalacyjnego lub dysku USB z systemem Windows 10 Naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania i wybierz Napraw komputer Wybierz Rozwiązywanie problemów Kliknij Opcje zaawansowane W obszarze Ustawienia uruchamiania kliknij Uruchom ponownie Po ponownym uruchomieniu komputera naciśnij klawisz F10, aby przejść do trybu awaryjnego Użyj funkcji przywracania systemu, aby cofnąć wszelkie zmiany które mogły zostać wprowadzone od czasu ostatniego uruchomienia komputera Sprawdź dostępność aktualizacji i zainstaluj niezbędne poprawki Spróbuj ponownie zainstalować system Windows 10Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, rozważ skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy."
 2. Uruchom system Windows 10 za pomocą dysku instalacyjnego lub dysku USB
 3. Podczas uruchamiania naciśnij F8 i wybierz „Napraw komputer”
 4. Na następnym ekranie wybierz „Rozwiązywanie problemów”
 5. Stąd będziesz mógł uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych, które pozwolą Ci ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym
 6. W trybie awaryjnym użyj funkcji przywracania systemu, jeśli to konieczne, aby zmiany wprowadzone od ostatniego uruchomienia nie miały wpływu na bieżącą sesję
 7. Zaktualizuj okna w razie potrzeby (zwłaszcza poprawki bezpieczeństwa), sprawdź sterowniki itp.

Co powoduje błąd 0xc000021a?

Ten błąd może wystąpić, gdy system Windows 10 nie zostanie zainicjowany z powodu problemu z plikami systemu operacyjnego.Istnieje kilka możliwych przyczyn tego błędu, w tym brakujące lub uszkodzone pliki systemowe, uszkodzony sprzęt i nieprawidłowa instalacja aktualizacji.Jeśli napotykasz ten błąd, wykonaj następujące kroki, aby spróbować go naprawić:1.Spróbuj ponownie zainstalować system Windows 10.Spowoduje to przywrócenie oryginalnych plików systemu operacyjnego komputera i powinno rozwiązać problem.2.Jeśli ponowna instalacja systemu Windows 10 nie jest możliwa, spróbuj naprawić komputer za pomocą najnowszej wersji programu Microsoft Fix It lub innego narzędzia naprawczego innej firmy.3.Jeśli to nie pomoże, spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące kroki:a.Sprawdź, czy są jakieś najnowsze aktualizacje, które mogły spowodować problemb.Uruchom diagnostykę na swoim komputerzec.Sprawdź, czy w systemie dfiles4 nie ma błędów.Wyczyść pliki tymczasowe5.Napraw uprawnienia do plików6.. Przywróć ustawienia fabryczne7.. Wyłącz wymuszanie podpisu sterownika8.. Usuń niepotrzebne programy9.. Odinstaluj dotknięte sterowniki10.. Zresetuj ustawienia zabezpieczeń systemu Windows11.. Zaktualizuj całe oprogramowanie12.. Uruchom ponownie komputer. czysta instalacja systemu Windows 10Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczna wymiana niektórych komponentów komputera lub sformatowanie dysku twardego.

Jak zapobiec błędowi 0xc000021a?

Jeśli podczas próby uruchomienia komputera pojawia się błąd o kodzie 0xc000021a, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby spróbować rozwiązać problem.

Niektóre z najczęstszych rozwiązań tego błędu obejmują aktualizację oprogramowania komputera, ponowną instalację systemu Windows 10 lub rozwiązywanie problemów ze sprzętem.Oto przewodnik, jak rozwiązać każde z tych rozwiązań:

Jednym z pierwszych kroków, które możesz podjąć, aby spróbować rozwiązać problem z komputerem, jest aktualizacja jego oprogramowania.Pomoże to rozwiązać wszelkie nieaktualne pliki lub sterowniki, które mogą powodować problemy.Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

-Otwórz Start > Wszystkie programy > Microsoft Windows > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Informacje o systemie

-Kliknij przycisk „Opcje aktualizacji” obok „Windows Update” w lewej kolumnie okna Informacje o systemie

-Wybierz „Sprawdź teraz aktualizacje” z menu rozwijanego i kliknij „OK”

Jeśli masz problemy z uruchomieniem komputera lub jeśli często pojawiają się błędy związane z uruchamianiem, być może nadszedł czas na ponowną instalację systemu Windows - Przed rozpoczęciem instalacji usuń wszystkie urządzenia zewnętrzne i napędy pamięci masowej (dotyczy to zarówno napędów flash USB, jak i wewnętrznych dyski twarde)

-Wstaw prawidłowy klucz produktu na ekranie aktywacji podczas instalacji (powinieneś otrzymać ten klucz e-mailem po zakupie/uaktualnieniu systemu Windows)

Jeśli żadne z innych rozwiązań nie działa dla Ciebie, warto rozważyć rozwiązywanie problemów ze sprzętem.Może to obejmować sprawdzenie, czy ostatnio zainstalowano nowy sprzęt, sprawdzenie, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone lub przeprowadzenie testu diagnostycznego na komputerze.

 1. Zaktualizuj oprogramowanie komputera
 2. Zainstaluj ponownie system Windows 10, jeśli masz problemy z uruchamianiem komputera
 3. Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować system Windows 10:
 4. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem, jeśli występuje kod błędu 0xc000021a

Czy istnieje sposób na rozwiązanie błędu 0xc000021a bez ponownej instalacji systemu Windows 10?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób naprawienia błędu 0xc000021a zależy od konkretnego problemu, który go powoduje.Jednak kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc, to:

 1. Sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników i oprogramowania.Jeśli masz problemy z instalacją systemu Windows 10 spowodowane nieaktualnymi lub niezgodnymi sterownikami, aktualizacja oprogramowania sterownika często może je rozwiązać.Ponadto, jeśli używasz aplikacji innej firmy, która powoduje konflikt z systemem Windows 10 lub powoduje błędy, usunięcie lub wyłączenie tej aplikacji może również rozwiązać problem.
 2. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem.Jeśli masz problemy z instalacją lub uruchomieniem niektórych programów z powodu wadliwego sprzętu, takiego jak uszkodzony dysk twardy lub karta graficzna, najlepszym rozwiązaniem może być samodzielne rozwiązanie problemu.Na przykład, jeśli komputer w ogóle się nie uruchamia z powodu uszkodzonego dysku twardego, uruchomienie w trybie awaryjnym i naprawa z niego uszkodzonych plików może rozwiązać problem.
 3. Zresetuj ustawienia komputera.Czasami rozwiązywanie problemów z systemem Windows 10 wymaga zresetowania niektórych podstawowych ustawień do wartości domyślnych – coś, co nazywa się „resetowaniem”.Może to często rozwiązać typowe problemy z instalacją i przywrócić domyślne ustawienia programów i plików w systemie Windows

Dlaczego otrzymuję kod błędu 0xc000021a na moim komputerze z systemem Windows 10?

0xc000021a to kod błędu wskazujący na problem z systemem operacyjnym Windows 10.Ten błąd może być spowodowany różnymi problemami, ale najczęściej występuje, gdy występuje problem z plikami lub wpisami rejestru związanymi z systemem operacyjnym Windows 10.Jeśli napotykasz ten błąd i nie wiesz, jak go naprawić, wykonaj następujące kroki:1.Spróbuj ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym.Spowoduje to wyłączenie wszystkich niepotrzebnych programów i usług na komputerze, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.2.Sprawdź dostępność aktualizacji systemu operacyjnego Windows 10.Aktualizacja oprogramowania może często rozwiązać typowe problemy i zapobiec ich występowaniu w przyszłości.3.Usuń wszelkie uszkodzone lub nieaktualne pliki z dysku twardego komputera.Nieprawidłowo zainstalowane lub usunięte pliki mogą powodować problemy z systemem operacyjnym Windows 10, w tym błędy takie jak 0xc000021a4.Napraw wszelkie uszkodzone wpisy rejestru za pomocą programu innej firmy, takiego jak RegEdit . Nieprawidłowo skonfigurowane wpisy rejestru mogą również powodować problemy z instalacją systemu Windows 10, w tym błędy takie jak 0xc000021a5.Wykonaj pełne skanowanie antywirusowe komputera, aby usunąć wszelkie potencjalne infekcje, które mogą być przyczyną problemu6.. Zresetowanie (odbudowa) instalacji systemu Windows 10 może czasami rozwiązać wiele typowych problemów, w tym błędy takie jak 0xc000021a7.. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu8 .. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa, może być konieczna całkowita wymiana systemu operacyjnego Windows 109.. Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawiania określonych typów błędów na komputerach z systemem Windows 10, zapoznaj się z naszym artykułem zatytułowanym „Jak naprawić typowe kody błędów w Komputer.

Co powinienem zrobić, jeśli widzę niebieski ekran śmierci z kodem błędu zatrzymania: 0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED?

Jeśli pojawia się niebieski ekran śmierci (BSOD) z kodem błędu zatrzymania: 0xC000021A, oznacza to, że komputer może mieć problem z procesem systemowym.W tym przewodniku omówimy kilka możliwych rozwiązań, aby spróbować rozwiązać ten problem. Przede wszystkim, jeśli używasz komputera z systemem Windows 10, upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje.Dotyczy to zarówno systemu operacyjnego, jak i wszelkich aktualizacji oprogramowania, które zostały wydane od czasu ostatniej aktualizacji.Jeśli wypróbowano wszystkie sugerowane w tym przewodniku poprawki i nadal nie można uruchomić komputera lub naprawić komunikatu o błędzie, może to czas zabrać komputer do profesjonalnego warsztatu naprawczego.Wykwalifikowany technik może zdiagnozować i naprawić najczęstsze problemy z komputerami, w tym te spowodowane przez kod błędu zatrzymania: 0xC000021A. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa dla Ciebie lub jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w rozwiązaniu problemu z komputerem, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc za pośrednictwem jednego z naszych kanałów obsługi klienta.

Jak mogę rozwiązać problem z błędem zatrzymania 0xC000021A na komputerach z systemem Windows 8 lub 10?

Błąd 0xc000021a to błąd zatrzymania, który może wystąpić, gdy system Windows 10 napotka nieoczekiwany problem.Ten błąd zwykle występuje, gdy coś uniemożliwia działanie systemu Windows 10 tak, jak powinno.W niektórych przypadkach naprawienie tego błędu może wymagać ponownej instalacji systemu Windows

 1. Istnieją jednak inne sposoby rozwiązania tego problemu, jeśli nie chcesz przechodzić przez kłopoty z ponowną instalacją.Oto kilka wskazówek, jak naprawić błędy 0xC000021A w systemie Windows 10:
 2. Sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników: Jedną z częstych przyczyn błędów zatrzymania są przestarzałe lub niezgodne sterowniki.Upewnij się, że wszystkie sterowniki są aktualne i zgodne z systemem Windows Jeśli używasz oprogramowania innej firmy, które wymaga sterowników, upewnij się, że te sterowniki również są aktualne.
 3. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem: Jeśli masz problemy ze sprzętem, takie jak uszkodzony dysk twardy lub uszkodzone pliki, mogą one być przyczyną błędu zatrzymania 0xC000021A.Spróbuj rozwiązać problem, naprawiając lub wymieniając elementy sprzętowe, których dotyczy problem.
 4. Usuń niepotrzebne programy: Niektóre błędy zatrzymania mogą być spowodowane przez programy, których nie potrzebujesz i nie są w rzeczywistości zainstalowane na twoim komputerze.Odinstaluj wszelkie niepotrzebne programy i sprawdź, czy to rozwiąże problem.
 5. Wyczyść pamięć podręczną i historię przeglądarki komputera: czasami błędy zatrzymania mogą być spowodowane przez informacje z pamięci podręcznej w przeglądarce internetowej (takie jak hasła). Wyczyść pamięć podręczną i historię przeglądarki, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
 6. Wyłącz elementy startowe: Niektóre błędy zatrzymania występują, ponieważ niektóre elementy startowe (takie jak oprogramowanie antywirusowe) próbują uruchamiać się automatycznie podczas uruchamiania komputera.Wyłączenie tych elementów może tymczasowo rozwiązać problem, dopóki nie zaczną się ponownie później w ciągu dnia lub tygodnia z powodu normalnej aktywności na komputerze.

Co powoduje, że mój komputer rzuca BSOD z kodem zatrzymania C0000034 za każdym razem, gdy się uruchamia?!(Windows 10)?

0xc000021a to kod zatrzymania, który wskazuje na problem z systemem operacyjnym Windows 10.Ten błąd może być spowodowany różnymi problemami, ale najczęściej występuje, gdy występuje problem z jednym z plików w instalacji systemu Windows 10.W niektórych przypadkach możesz rozwiązać ten problem, naprawiając lub ponownie instalując system operacyjny Windows 10.Jeśli to nie zadziała, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu.

Jak naprawić kod błędu STOP c0000022?

 1. Jeśli występuje błąd STOP o kodzie c0000022, prawdopodobnie rejestr komputera jest uszkodzony.Aby rozwiązać ten problem, musisz użyć narzędzia do czyszczenia rejestru, aby wyczyścić rejestr i przywrócić jego integralność.
 2. Inną częstą przyczyną kodu błędu STOP c0000022 jest brakujący lub nieprawidłowy sterownik systemu Windows.Aby rozwiązać ten problem, musisz zainstalować odpowiednie sterowniki dla swojego sprzętu.
 3. Wreszcie, jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, może być konieczna ponowna instalacja systemu Windows 10 w celu naprawienia problemu z kodem błędu STOP c0000022.

Naruszenie dostępu 0xC0000005 i błędy inicjalizacji sterownika 0xC0000221 nie powiodły się, jak się odnoszą i co je powoduje?(Windows 10)?

Błędy Windows 10 0xc000021a0xC0000005 i 0xC0000221 nieudana inicjalizacja sterowników może być spowodowana wieloma różnymi przyczynami, ale najczęściej są one spowodowane nieprawidłową instalacją lub konfiguracją systemu operacyjnego lub brakiem lub uszkodzeniem sterownika.Jeśli napotykasz jeden z tych błędów, możesz zrobić kilka rzeczy, aby spróbować je naprawić.

Ogólnie rzecz biorąc, błąd 0xc000021a0xC0000005 jest zwykle spowodowany problemem z procesem instalacji systemu Windows 10, podczas gdy błąd 0xC0000221 nie powiodło się zainicjowanie sterownika jest prawdopodobnie wynikiem problemu z jednym z twoich sterowników.Aby zdiagnozować i naprawić te problemy, ważne jest, aby najpierw zidentyfikować, co poszło nie tak.Aby to zrobić, musisz wykonać kilka podstawowych kroków rozwiązywania problemów, takich jak sprawdzenie zainstalowanych aktualizacji i zainstalowanie niezbędnych sterowników.Jeśli to nie rozwiąże problemu, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub wykwalifikowanym technikiem, aby go rozwiązać.

Kod błędu: Oxc000000f Brak danych konfiguracji rozruchu komputera lub zawiera błędy w systemie Windows 8/10!Jak to naprawić??

Błąd systemu Windows 10 0xc000021a: jak go naprawić?

Jeśli podczas próby uruchomienia komputera pojawia się kod błędu, taki jak „0xc000021a”, istnieje duża szansa, że ​​brakuje danych konfiguracji rozruchu (BCD) komputera lub zawierają one błędy.Ten przewodnik pokaże Ci, jak rozwiązać ten problem.

Najpierw upewnij się, że wszystkie wymagane pliki są zainstalowane na twoim komputerze.Należą do nich Windows 8/10, dysk DVD z systemem operacyjnym Microsoft Windows oraz oprogramowanie rozruchowe firmy Microsoft.Jeśli którykolwiek z tych elementów nie jest obecny, zapoznaj się z naszym artykułem na temat instalacji systemu Windows

Jeśli żadne z tych rozwiązań nie działa lub jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w naprawie lub rozwiązywaniu problemów z danymi konfiguracji rozruchu (BCD) komputera, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

 1. Następnie sprawdź, czy plik BCD znajduje się w prawidłowej lokalizacji na dysku twardym.Plik BCD powinien być przechowywany w folderze o nazwie „boot”.Jeśli nie znajduje się w tej lokalizacji, zapoznaj się z naszym artykułem na temat tworzenia i używania rozruchowego dysku flash USB w systemie Windows Na koniec sprawdź, czy wszystkie pliki w folderze BCD są poprawne i nie zawierają błędów, korzystając z naszego wbudowanego Narzędzia diagnostyczne systemu Windows 10.Jeśli wszystko wygląda w porządku, możesz spróbować naprawić kod błędu, wykonując jedną z tych metod:
 2. Naprawianie danych konfiguracji rozruchu za pomocą wiersza polecenia
 3. Resetowanie ustawień BIOS komputera
 4. Aktualizowanie oprogramowania rozruchowego z Microsoft
 5. Przywracanie komputera z kopii zapasowej wykonanej wcześniej w tym roku
 6. Ponowna instalacja systemu Windows 8/10 z oryginalnego nośnika (pliku DVD lub ISO) po zaktualizowaniu oprogramowania rozruchowego

Twój komputer napotkał problem, z którym nie mógł sobie poradzić, a teraz musi zostać ponownie uruchomiony. - Codziennie, gdy próbuję otworzyć laptopa, ten komunikat wyskakuje, a następnie uruchamia się ponownie.. prosze o pomoc!?

Błąd systemu Windows 10 0xc000021a

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to otworzyć menu Start i wyszukać „Aktualizacja i odzyskiwanie”.

Jeśli używasz myszy lub touchpada:

2/5/2018 · Kod błędu 0xc000021a oznacza, że ​​wystąpił problem podczas próby uruchomienia komputera lub podczas uruchamiania z trybu uśpienia. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki: 1 Otwórz Panel sterowania 2 Wybierz System i Bezpieczeństwo 3 Kliknij Uruchamianie i odzyskiwanie 4 W sekcji „Konfiguracja systemu”Zmień opcję ponownego uruchomienia z „normalnej”Do „Trybu awaryjnego z obsługą sieci”. 5 Uruchom ponownie komputer .. Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal występują problemy z uruchomieniem komputera, może to oznaczać, że nadszedł czas na nowy dysk twardy lub płytę główną, ponieważ te dwa elementy mogą czasami zawodzić, powodując tego typu problem...Dzięki za oglądanie!Polub i udostępnij, jeśli okaże się to pomocne :) -------------------------- ZAPISZ SIĘ NA WIĘCEJ FILMÓW: https://www.youtube....

24.03.2018 · Ten film pokazuje, jak naprawić kod błędu systemu Windows 10 0xc000021a, który stwierdza, że ​​wystąpił problem podczas próby uruchomienia komputera lub podczas uruchamiania z trybu uśpienia. Wykonaj następujące proste czynności: 1 Otwórz panel sterowania 2 Wybierz system i zabezpieczenia 3 kliknij na odzyskiwanie przy starcie 4 pod zmianą konfiguracji systemu …...Jak naprawić kod błędu 0xc000021a w systemie Windows 10 — czas trwania: 9:0

1/9/2015 · Otrzymuję komunikat o błędzie informujący, że mój komputer musi zostać ponownie uruchomiony z powodu problemu z aktualizacją systemu Windows. Próbowałem różnych rzeczy, ale nic nie działa, proszę mi pomóc!!!!!Bardzo dziękuję!!!AKTUALIZACJA!!!!!!Postępowałem więc zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wymienionymi powyżej, w tym wykonałem czystą instalację systemu Windows 10 na moim nowym dysku twardym ..... to nie zadziałało ... Następnie wykonałem kolejną czystą instalację na moim starym dysku twardym .... .to działało ....... więc to nie tylko aktualizacja systemu Windows powoduje ten problem ........ czy ktoś wie, co może być nie tak????PROSZĘ POMÓŻ!!!!!!!!!!!!!!!AKTUALIZUJ PONOWNIE!!!!!Postępowałem więc zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wymienionymi powyżej, w tym wykonałem czystą instalację systemu Windows 10 na moim nowym dysku twardym ..... to nie zadziałało ... Następnie wykonałem kolejną czystą instalację na moim starym dysku twardym .... .działało ....... więc to nie tylko aktualizacja systemu Windows powoduje ten problem ........

 1. Kliknij opcję „Aktualizacja i odzyskiwanie”.Gdy otworzy się okno aktualizacji i odzyskiwania, kliknij łącze „Opcje zaawansowane” znajdujące się w lewym rogu okna.W oknie Opcje zaawansowane wybierz „Uruchom ponownie teraz”.Jeśli pojawi się monit systemu Windows 10, zdecyduj, czy po wykonaniu tego kroku ma być automatycznie ponownie uruchamiany komputer.Kliknij „OK”, aby ponownie uruchomić komputer.Po ponownym uruchomieniu komputera uruchom ponownie przeglądarkę Microsoft Edge i spróbuj otworzyć eksplorator plików laptopa. Jeśli nadal występują problemy z systemem Windows 10, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby uzyskać więcej instrukcji..
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna przeglądarki i wybierz „Otwórz Eksplorator plików”.Przejdź do C:UsersYourUserNameAppDataLocalLowMicrosoftWindowsApps (lub gdziekolwiek zainstalowałeś aplikacje Windows). Zlokalizuj wszystkie foldery, które zostały utworzone podczas instalacji aplikacji systemu Windows — na przykład Obrazy, Wideo, Muzyka — i usuń je, jeśli istnieją.
 3. Jay Shah 873 odsłon 9:02 Jak naprawić kod błędu 0xc000021a w systemie Windows 10 - Czas trwania: 9:0 Jay Shah 873 odsłon 9:02 Ładowanie...Anulować subskrypcję Jay Shah?Anuluj Anuluj subskrypcję Działa...Subskrypcja Subskrybowana Wyrejestrowana O...Zapomniałeś hasła?Zarejestruj się teraz Ładowanie...Zamknij Ładowanie filmów… Gotowe!Nie masz jeszcze żadnych filmów wideo....Jak naprawić kod błędu 0x80070005 w systemie Windows 10 — czas trwania: 11 minut . John Doe 1350 odsłon 11 minut Jak naprawić kod błędu ...