Jakie jest polecenie otwierania pliku w systemie Linux?

W systemie Linux poleceniem otwarcia pliku jest „otwórz”.Na przykład, aby otworzyć plik tekstowy w domyślnym edytorze, użyjesz następującego polecenia:

otwórz nazwę pliku.

Jak otworzyć plik w Linuksie?

W systemie Linux możesz otworzyć plik za pomocą polecenia:.Poniżej znajdują się przykłady otwierania plików na różne sposoby:Aby otworzyć plik tekstowy w domyślnym edytorze:Aby otworzyć dokument w formacie PDF:Aby otworzyć folder w systemie plików:Możesz również użyć polecenia, aby wyświetlić listę wszystkich plików i foldery na twoim komputerze.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł: Jak otwierać pliki i foldery na komputerzeW systemie Linux można również użyć tego polecenia do wyświetlania lub edytowania plików tekstowych przechowywanych w skompresowanych formatach, takich jak ZIP lub GZIP.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł:Jak wyświetlać lub edytować pliki skompresowaneW systemie Linux polecenia można również użyć do wyświetlania lub edytowania obrazów zapisanych w formatach skompresowanych, takich jak JPEG lub PNG.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł:Jak wyświetlać lub edytować obrazyW systemie Linux można ich również używać do tworzenia nowych plików i folderów.Więcej informacji na temat określonych poleceń używanych do otwierania plików i folderów można znaleźć w tych artykułach:

Polecenie otwarcia pliku w systemie Linux

Najpopularniejszym sposobem otwarcia pliku jest użycie jednego z dwóch podstawowych poleceń - "open" (do czytania) lub "read" (do zapisu). Te polecenia przyjmują jeden obowiązkowy argument — który jest zwykle albo bezwzględną ścieżką (np. "/home/nazwa_użytkownika/plik") albo identyfikatorem katalogu zawierającego jedną lub więcej nazw plików (np. "i-węzeł#"). Jeśli nie podano ścieżki, domyślnie szuka plików w bieżącym katalogu roboczym; jeśli nie ma bieżącego katalogu roboczego, domyślnie przeszukuje wszystkie katalogi wymienione w $PATH . Oto przykład pokazujący, jak każde z tych poleceń może być użyte odpowiednio z niektórymi przykładowymi danymi wejściowymi...

$ cd /tmp $ ls test1 test2 $ cat test1 To jest test 1 $ cat test2 To jest test 2 $ cd ..

Jaki jest najłatwiejszy sposób na otwarcie pliku w systemie Linux?

Istnieje kilka różnych sposobów otwierania pliku w systemie Linux.Możesz użyć wiersza poleceń lub możesz użyć aplikacji takiej jak FileZilla.

Najłatwiejszym sposobem otwarcia pliku jest zwykle użycie wiersza poleceń.Aby to zrobić, musisz znać ścieżkę do pliku, który chcesz otworzyć.Możesz znaleźć te informacje za pomocą polecenia dir.Na przykład, jeśli chcesz otworzyć plik myfile.txt w swoim bieżącym katalogu, wpisz:

reż

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich plików i folderów w bieżącym katalogu.Plik myfile.txt zostanie wyświetlony w sekcji „Pliki”.Jeśli chcesz otworzyć określony plik zamiast przeglądać jego zawartość, możesz użyć nazwy pliku bez żadnych parametrów:

Gdybyśmy chcieli otworzyć plik myfile.txt bezpośrednio, zamiast wyświetlać go jako pierwszy, moglibyśmy po prostu wpisać:

mój plik.

Jak mogę wyświetlić plik w systemie Linux?

W systemie Linux możesz otworzyć plik za pomocą polecenia „plik”.Na przykład:

plik mojplik.txt

Spowoduje to otwarcie myfile.txt w domyślnym edytorze tekstu.Możesz także użyć polecenia „otwórz”, aby otworzyć plik w domyślnej aplikacji:

otwórz mójplik.txt

Spowoduje to otwarcie myfile.txt w edytorze tekstu, ale uruchomi również aplikację powiązaną z rozszerzeniem myfile.txt (w tym przypadku Firefox).

Gdzie jest lokalizacja moich plików w systemie Linux?

Poleceniem otwarcia pliku w systemie Linux jest „otwórz”.Lokalizację plików w systemie Linux można znaleźć za pomocą polecenia „ls”.Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić zawartość folderu Dokumenty, użyj następującego polecenia:

ls -l /home/nazwa użytkownika/Dokumenty

Możesz także użyć polecenia „cd” (zmień katalog), aby zmienić katalogi, a następnie użyć polecenia „ls”, aby wyświetlić zawartość tego katalogu.

Czy mogę zmienić katalog, w którym znajdują się moje pliki w systemie Linux?

W systemie Linux możesz otworzyć plik za pomocą polecenia:

ls -lh

Spowoduje to wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu i jego podkatalogów.

Jak uzyskać dostęp do katalogu domowego w systemie Linux?

Aby otworzyć plik w systemie Linux, użyj polecenia:

ls -lh

Spowoduje to wyświetlenie zawartości twojego katalogu domowego.Aby uzyskać dostęp do pliku w katalogu domowym, użyj nazwy pliku, a następnie ścieżki do pliku:

cd mój katalog_domowy/plik.