Co to jest Menedżer rozruchu systemu Windows?

Windows Boot Manager to narzędzie, które umożliwia uruchamianie różnych systemów operacyjnych z jednego dysku twardego.Można go użyć na przykład do uruchomienia systemu Linux z dysku instalacyjnego systemu Windows lub dysku USB. Jak korzystać z Menedżera rozruchu systemu Windows?Aby skorzystać z Menedżera rozruchu systemu Windows, najpierw upewnij się, że komputer ma zainstalowaną kopię systemu Windows.Następnie wykonaj następujące kroki: 1) Włóż nośnik instalacyjny do komputera i włącz komputer. 2) Gdy pojawi się menu Start, kliknij je. 3) W menu Start kliknij Narzędzia systemowe > Narzędzia administracyjne > Windows Boot Manager.4) W oknie, które zostanie otwarte, wybierz dysk instalacyjny lub dysk USB z listy urządzeń i naciśnij OK.5) Na głównym ekranie Windows Boot Manager wybierz żądany system operacyjny z listy opcji i naciśnij OK.6) Gdy dojdziesz do głównego ekranu wybranego systemu operacyjnego, naciśnij F12, aby uruchomić komputer w trybie ratunkowym (jeśli to konieczne).7) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować lub zaktualizować wybrany system operacyjny.8 ) Po zakończeniu instalacji lub aktualizacji wybranego systemu operacyjnego zamknij Menedżera rozruchu systemu Windows, naciskając klawisz ESC, a następnie klawisz F10 .9 ) Usuń wszelkie nośniki instalacyjne z komputera i wyłącz komputer."

Windows 10 zapewnia wiele narzędzi dla użytkowników, którzy chcą podwójnego rozruchu swoich komputerów z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak dystrybucje Linuksa, takie jak Ubuntu 16th edition LTS, które są dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem układowym Grub 2 UEFI, co ułatwia użytkownikom takim jak my, którzy nie są technicznie zaawansowani do podwójnego rozruchu naszych komputerów przy użyciu metodologii BIOS/MBR dostępnych tylko we wcześniejszych wersjach systemu Windows 10, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich ważnych danych przechowywanych na dyskach partycjonowanych GPT sformatowanych przy użyciu systemu plików NTFS bez konieczności przechodzenia przez długi proces uczenia się, jak skonfigurować GRUB Legacy/ Metodologie podwójnego rozruchu UEFI

Jak więc używać BootManagera Windows 10 do DualBoot z dystrybucją Linuksa, jak zainstalowano Ubuntu 16th Edition LTS?

Przede wszystkim pobierz i zainstaluj najnowszą wersję uniwersalnego sterownika Microsoft dla płyty głównej komputera stąd

Po pobraniu i zainstalowaniu uniwersalnego sterownika Microsoft dla płyty głównej, włącz obsługę oprogramowania układowego UEFI na swoim komputerze, klikając tutaj

Teraz otwórz aplikację Ustawienia na pulpicie lub w innym oknie i kliknij Ustawienia komputera w zakładce Ogólne

Na następnej stronie zobaczysz niektóre opcje, takie jak „Konfiguracja systemu”Które teraz zmienimy, wybierając „Zaawansowane uruchamianie”Opcja

Następnym krokiem jest kliknięcie przycisku Uruchom ponownie teraz, aby komputer mógł automatycznie uruchomić się ponownie w trybie UEFI po zakończeniu Ponowne uruchamianie

Po ponownym uruchomieniu w trybie UEFI uruchom uniwersalny sterownik Microsoft dla płyty głównej z wcześniej zainstalowanego folderu, który powinien zostać skopiowany po włączeniu obsługi oprogramowania układowego UEFI na komputerze

Zauważysz nową opcję o nazwie „Uruchom z płyty CD lub DVD”W tej sekcji, którą teraz wybierzemy jako naszą preferowaną metodę uruchamiania naszego systemu w dystrybucji Linuksa, takiej jak Ubuntu 16th Edition LTS, bezpośrednio z napędu CD/DVD, bez konieczności wprowadzania klucza produktu lub czegokolwiek innego wymaganego podczas procesu instalacji

Po wybraniu tej opcji naciśnij przycisk Dalej, po czym zostaniesz zapytany, czy chcesz załadować jakiekolwiek parametry jądra przed załadowaniem systemu operacyjnego do czytnika kart pamięci w moim komputerze Po prostu naciśnij przycisk Tak. Po wykonaniu tych instrukcji na ekranie pojawi się komunikat „Ładowanie Parametry jądra...

Jak można użyć Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchomienia systemu Linux?

Windows Boot Manager to narzędzie, którego można używać do uruchamiania systemu Linux z systemu Windows.Dostęp do Menedżera rozruchu można uzyskać, naciskając klawisz „F8” podczas uruchamiania komputera.Po wybraniu Menedżera rozruchu należy wybrać system operacyjny do uruchomienia.Możesz wybrać Linux lub Windows XP.Po wybraniu systemu operacyjnego Boot Manager rozpocznie ładowanie odpowiednich sterowników i plików potrzebnych do uruchomienia systemu Linux.

Jakie są korzyści z używania Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux?

Windows Boot Manager to narzędzie, które umożliwia uruchamianie systemu Linux z instalacji systemu Windows.Zapewnia kilka korzyści, w tym:

 1. Upraszcza proces uruchamiania systemu Linux z instalacji systemu Windows.
 2. Zachowuje konfigurację i ustawienia systemu Windows, co może być przydatne, jeśli chcesz wrócić do systemu Windows później.
 3. Umożliwia korzystanie z podwójnego rozruchu z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak Mac OS X lub Ubuntu Linux, bez konieczności ponownej konfiguracji komputera za każdym razem, gdy przełączasz się między nimi.

Jak działa Menedżer rozruchu systemu Windows?

Windows Boot Manager to menedżer rozruchu oprogramowania układowego UEFI, który umożliwia uruchamianie różnych systemów operacyjnych z jednego systemu UEFI.Działa poprzez najpierw załadowanie sterownika Windows Boot Manager, który następnie ładuje odpowiednie obrazy jądra i initrd.Po załadowaniu wszystkiego Menedżer rozruchu systemu Windows uruchomi system operacyjny.

Główną zaletą korzystania z Menedżera rozruchu systemu Windows w porównaniu z innymi metodami jest to, że umożliwia łatwe przełączanie się między różnymi systemami operacyjnymi bez konieczności ich ponownej instalacji lub zmiany jakichkolwiek ustawień na komputerze.Ponadto, jeśli komputer nie uruchamia się poprawnie w jednym konkretnym trybie (na przykład podczas korzystania z systemu Linux), możesz zamiast tego użyć Menedżera rozruchu systemu Windows, aby uruchomić system Windows.

Istnieje kilka sposobów korzystania z Menedżera rozruchu systemu Windows:

- Możesz utworzyć niestandardowe menu startowe w systemie BIOS lub UEFI, które zawiera wpisy zarówno dla systemu Linux, jak i Windows.Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz mieć możliwość szybkiego przełączania się między różnymi systemami operacyjnymi bez konieczności przechodzenia przez cały proces wprowadzania każdego systemu operacyjnego do systemu BIOS lub UEFI.

- Możesz także utworzyć dysk USB z zainstalowanym obrazem ISO systemu Linux lub Windows i użyć tej metody, jeśli chcesz mieć dostęp do istniejących urządzeń pamięci masowej komputera podczas uruchamiania w innym systemie operacyjnym.

- Na koniec możesz także zainstalować oprogramowanie Microsoft Virtual Machine na swoim komputerze i używać go jako hosta maszyny wirtualnej do jednoczesnego uruchamiania wielu systemów-gości.Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz eksperymentować z różnymi wersjami Linuksa bez faktycznego instalowania ich na dysku twardym.

Co jest wymagane, aby Menedżer rozruchu systemu Windows mógł uruchomić system Linux?

Najpierw będziesz potrzebować dysku instalacyjnego Windows z zainstalowanym menedżerem rozruchu.Następnie musisz utworzyć rozruchowy dysk USB za pomocą Menedżera rozruchu systemu Windows.Na koniec musisz włożyć dysk USB do komputera z systemem Linux i ponownie go uruchomić.Po ponownym uruchomieniu komputer z systemem Linux powinien być w stanie uruchomić się z dysku USB za pomocą Menedżera rozruchu systemu Windows.

Czy są jakieś wady korzystania z Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux?

Istnieje kilka potencjalnych wad korzystania z Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux.Pierwszą wadą jest to, że Menedżer rozruchu systemu Windows może nie być zgodny ze wszystkimi wersjami systemu Linux.Jeśli na komputerze jest zainstalowana nowsza wersja systemu Windows, Menedżer rozruchu systemu Windows może nie działać poprawnie z twoją wersją systemu Linux.Ponadto, jeśli na komputerze jest zainstalowanych wiele systemów operacyjnych, Menedżer rozruchu systemu Windows może nie być w stanie uruchomić żadnego z nich.

Drugą wadą jest to, że może być konieczne utworzenie osobnego dysku rozruchowego lub dysku USB dla każdego systemu operacyjnego, którego chcesz używać.Jeśli masz tylko jeden dysk twardy w swoim komputerze, nie będziesz mógł używać Menedżera rozruchu systemu Windows do jednoczesnego uruchamiania systemu Linux i Windows.

Trzecią wadą jest to, że konfiguracja Windows BootManager do uruchamiania Linuxa może być trudna. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, dostępnych jest wiele zasobów online, które mogą pomóc w przeprowadzeniu przez ten proces.Ogólnie rzecz biorąc, chociaż korzystanie z Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux ma pewne wady, nadal jest to skuteczny sposób uruchamiania systemu Linux na komputerze, jeśli masz zainstalowany jeden system operacyjny i chcesz również uruchomić inny.

Jak skonfigurować Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux?

Windows Boot Manager to narzędzie, którego można używać do uruchamiania różnych systemów operacyjnych.Aby skonfigurować Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchamiania systemu Linux, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Menedżera rozruchu systemu Windows, naciskając skrót klawiaturowy „klawisz Windows + B”.
 2. Kliknij pozycję menu „Narzędzia” i wybierz „Opcje”.
 3. W oknie Opcje kliknij kartę „Rozruch”.
 4. W sekcji „Opcje rozruchu” wybierz „Linux z płyty CD/DVD”.
 5. W sekcji „Lista napędów CD/DVD” kliknij dysk instalacyjny systemu Linux lub napęd USB, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że został wybrany jako urządzenie rozruchowe.
 6. Kliknij OK, aby zapisać zmiany i wyjść z Menedżera rozruchu systemu Windows.
 7. Uruchom ponownie komputer i naciśnij dowolny klawisz, gdy zobaczysz ekran startowy, aby uruchomić system w trybie Linux.

Czy mogę użyć Menedżera rozruchu systemu Windows do podwójnego rozruchu systemu Linux i Windows?

Windows Boot Manager to narzędzie, którego można użyć do podwójnego rozruchu systemów Linux i Windows.Boot Manager pozwala wybrać system operacyjny do uruchomienia z menu Start.Możesz także użyć Menedżera rozruchu, aby skonfigurować opcje uruchamiania komputera.Boot Manager znajduje się w menu Start w Narzędziach systemowych.Aby użyć Menedżera rozruchu, najpierw otwórz go, klikając jego ikonę w menu Start.Następnie kliknij listę systemów operacyjnych, z których chcesz się uruchomić.Wybierz Linux z tej listy, a następnie kliknij OK.Na koniec wybierz dysk, na którym powinna być zainstalowana instalacja systemu Linux i kliknij OK.

Jeśli korzystam z Okna?

Boot Manager, aby uruchomić system Linux, jakie są kroki?

Aby użyć Menedżera rozruchu systemu Windows do uruchomienia systemu Linux, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom Menedżera rozruchu systemu Windows, naciskając skrót klawiaturowy „klawisz Windows + B”.
 2. Kliknij przycisk „Opcje rozruchu” w oknie Menedżera rozruchu.
 3. W oknie Opcje rozruchu wybierz „Linux z CD/DVD-ROM”.
 4. Włóż nośnik instalacyjny systemu Linux do napędu optycznego komputera.
 5. Kliknij przycisk „Uruchom Linux”, aby rozpocząć proces instalacji systemu Linux.
 6. Po zakończeniu instalacji systemu Linux kliknij przycisk „Zakończ” w oknie Menedżera rozruchu systemu Windows, aby go zamknąć i powrócić do normalnego trybu działania systemu Windows.