Hur fixar jag en misslyckad användarprofiltjänst i Windows 7?

Användarprofiltjänst är en komponent i Windows 7 som hjälper till att hålla reda på användarinställningar och preferenser. Om användarprofiltjänsten misslyckas kanske användarna inte kan komma åt sina filer eller inställningar, eller så kan de uppleva andra problem.I den här guiden kommer vi att visa hur du fixar misslyckade fönster för användarprofiltjänst

Användarprofiltjänst misslyckades Windows 7

User Profile Service (UPS), även känd som User Account Control (UAC), är en viktig del av Windows 7 som hjälper till att hålla reda på användarinställningar och preferenser.Om UPS misslyckas kan användare kanske inte komma åt sina filer eller inställningar, eller så kan de uppleva andra problem.I den här guiden kommer vi att visa dig hur du åtgärdar misslyckade fönster för användarprofiltjänst

Försök först att starta om datorn.

 1. Försök först att starta om datorn.Om problemet kvarstår, följ något av följande steg: Försök att installera om Windows 7 med det ursprungliga installationsmediet Använd en återställningsskiva för att återställa din dator Använd en startbar USB-enhet för att installera Windows7 från början Utför en systemåterställning Kontakta Microsofts support Sök efter uppdateringar Rensa din webbläsarhistorik8) Kör en virussökning9) Sök efter spionprogram10) Uppdatera ditt antivirusprogram11) Ändra ditt lösenord12) Inaktivera automatiska uppdateringar13) Inaktivera fildelning14) Inaktivera fjärrskrivbord15) Avinstallera alla program som inte behövs16) Ändra vissa systeminställningar17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 0 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 223230 232 233 234 235 236 238 238 222 223 224 225 226 227 228 2233 231 232 233 235 236 238 238 222 223 224 225 226 227 228 2233 231 232 233 235 236 238 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 3253 3232 327 328 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 0 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 448

Vilka är stegen för att åtgärda misslyckad användarprofiltjänst i Windows 7?

1.Kontrollera om användarprofiltjänsten körs2.Om inte, starta den3.Sök efter uppdateringar för användarprofiltjänsten4.Åtgärda eventuella problem som kan orsaka att användarprofiltjänsten misslyckas5.Testa fixen för att se till att den fungerar6.Ta bort eventuella tillfälliga korrigeringar om det behövs7.Starta om din dator8.Gjort!1) Se till att användarprofiltjänsten körs genom att kontrollera i KontrollpanelSystem och säkerhetAnvändarprofiler2) Om användarprofiltjänsten inte körs, försök att uppdatera den genom att följa dessa steg:a) I Windows 7, öppna Start Kontrollpanelb) Klicka på System och säkerhetc) Klicka på Användarkontond) På vänster sida av Användarkonton klickar du på Ändra profilinställningar) Under fliken Allmänt klickar du på Använd ett annat konto när du är inloggad på Windows (om du använder flera konton med Windows 7, välj ett annat konto än ditt huvudkonto).f) Skriv in ditt inloggningsnamn (till exempel "jsmith") och lösenord (till exempel "lösenord")g) Välj OKh) De uppdaterade inställningarna visas under Logga in Till Windows-delen av fönstret Användarkontoni) Starta om din dator3

Om uppdateringen misslyckas eller om du inte har tillgång till en dator med Windows 7 installerat kan du försöka åtgärda problem med användarprofiltjänsten genom att följa dessa steg:1

Kontrollera om det finns några uppdateringar tillgängliga för användarprofiltjänsten

Om det inte finns några tillgängliga uppdateringar, försök först starta om datorn eftersom det ibland löser problem med tjänster som inte alltid automatiskt startas om när det behövs.Om omstart inte fungerar måste du vidta ytterligare åtgärder beroende på vilket specifikt problem som gör att användarprofiltjänsten misslyckas:

2 Försök att inaktivera vissa funktioner som kan störa eller påverka driften av användarprofiltjänsten: Om du till exempel använder en proxyserver, inaktivera dess användning så att trafiken inte avleds från profiler medan den uppdateras eller repareras. Eller så kanske vissa program startar automatiskt vid uppstart, vilket också kan störa att profiler skapas eller används på rätt sätt. Det är viktigt att testa alla möjliga lösningar innan du vidtar permanenta åtgärder eftersom vissa ändringar kan få oavsiktliga konsekvenser . 3 Inaktivera onödiga tjänster : Ibland kan programvara från tredje part komma i konflikt med eller skada andra komponenter i ditt system - såsom antivirusprogram - vilket kan leda till fel relaterade till dessa andra program också. Avinstallera allt du tror kan orsaka problem, starta om datorn och se om saker och ting förbättras efteråt. 4 Kontrollera om det finns korruption i filer som är associerade med profiler: Detta inkluderar både personliga filer som foton och dokument samt systemfiler som krävs av profiler som C:Windowssystem32config.Ofta kan korrupta filer orsaka fel även när allt annat verkar normalt, så att återställa förlorad data kan ofta lösa underliggande problem utan att behöva mer invasiva reparationer. 5 Återställa behörigheter: Behörigheter kan skadas med tiden vilket kan hindra användare från att komma åt sina egna profiler korrekt eller överhuvudtaget. Resetting permissions on folders and files involved in creating/using profiles often resolves these kinds of issues without requiring more extensive repairs ."1"First check whether there are any known updates available fortheuserprofileservicebycheckingiftheupdatecheckerisrunningorifyoucanaccesstheinternetanddownloadanupdatethatwillfixproblemswiththisservice.(Formoreinformationonhowtousetheupdatecheckerpleaseseethisarticle.)2Trydisablingcertainfeaturesthatthemightinterferewithoraffectthoperationoftheruserprofileservice.(Forexample,"Ifyourewithaproxyserverthendisableitsuseandsignaltransmissionmightnotoccurincorrectly. ")3Inaktivera onödiga tjänster:(För mer detaljerad lista över de tjänster som kan behöva inaktiveras, se den här artikeln.

Vad är det som gör att min användarprofiltjänst misslyckas i Windows 7?

Användarprofiltjänst är en Windows 7-komponent som hjälper till att behålla användarinställningar och preferenser över flera sessioner.När det misslyckas kanske användare inte kan komma åt sina profiler eller filer.Det finns flera anledningar till att användarprofiltjänsten kan misslyckas på Windows 7:

 1. Användarprofiltjänsten kanske inte har installerats eller konfigurerats korrekt.Kontrollera händelsevisaren för fel eller varningar relaterade till användarprofiltjänsten.
 2. Användarprofiltjänsten kan vara överbelastad på grund av hög efterfrågan från användare eller för många tjänster som körs samtidigt.Testa att inaktivera några av dina andra tjänster för att se om det minskar belastningen på användarprofiltjänsten.
 3. Registernycklarna som är kopplade till användarprofiltjänsten kan vara skadade, vilket hindrar den från att fungera korrekt.Att reparera dessa nycklar kan ibland lösa problemet.
 4. Filsystembehörigheterna på din dator kan hindra användarprofiltjänsten från att komma åt de nödvändiga resurserna.Ändra behörigheterna för relevanta mappar och filer för att ge användarprofiltjänsten åtkomst till dem.

Hur kan jag förhindra att min användarprofil misslyckas i Windows 7?

Det finns några saker du kan göra för att försöka fixa en misslyckad användarprofiltjänst i Windows 7.Kontrollera först systemresurserna för att se om det finns tillräckligt med utrymme på din hårddisk för användarprofilen.Om inte kan du skapa en ny användarprofil på en annan dator och kopiera filerna till din Windows 7-maskin.Du kan också prova att starta om datorn och sedan försöka komma åt användarprofilen igen.Om alla dessa lösningar misslyckas kan du behöva kontakta Microsofts support för att få hjälp med att fixa fel på användarprofiltjänsten Windows 7.

Vad ska jag göra om min användarprofil misslyckas i Windows 7?

Användarprofiler är viktiga filer som lagrar alla dina användarinställningar och preferenser.Om din användarprofil misslyckas på Windows 7 kan du behöva fixa det.Den här guiden visar hur du gör det. Försök först att starta om datorn.Ibland kan problem med användarprofiler lösas genom att starta om datorn. Om problemet kvarstår, följ dessa steg:1) Öppna Kontrollpanelen2) Klicka på Användarkonton3) Under "Användarprofiler"4) Högerklicka på profilen som misslyckas och välj "Egenskaper5) På fliken Allmänt klickar du på "Återställ profil".6) Klicka på OK7) När du har återställt profilen, se till att alla dina användarinställningar och preferenser har återställts.8 ) Om problemet kvarstår efter att du har följt dessa steg, vänligen kontakta Microsofts support för ytterligare hjälp.Användarprofiler kan misslyckas av olika anledningar - ibland uppstår ett fel när Windows 7 försöker komma åt eller skapa en användarprofil, andra gånger kan det vara korruption i själva filen.

Varför misslyckades min användarprofil på Windows 7?

Användarprofiler är en viktig del av Windows 7.De lagrar dina inställningar, filer och applikationer så att du snabbt kan komma åt dem när du behöver dem.Om din användarprofiltjänst misslyckas på Windows 7 kanske du inte kan använda operativsystemet alls.I den här guiden visar vi dig hur du fixar en misslyckad användarprofiltjänst i Windows 7.

Försök först att starta om datorn.Om det inte fungerar, försök att reparera din dator med Windows Reparationsverktyg. (För att ta reda på mer om hur du reparerar din dator med Windows Reparationsverktyg, se vår artikel Hur man åtgärdar PC-problem med Windows Repair Tool.) Om ingen av dessa lösningar fungerar, är det troligt att din användarprofiltjänst har misslyckats och du måste byta ut eller installera om ditt operativsystem.

När slutar min användarprofil att misslyckas i Windows 7?

Om din användarprofiltjänst har misslyckats på Windows 7 kan du prova följande metoder för att åtgärda problemet.

 1. Starta om din dator.
 2. Ta bort och installera om User Profile Service (UPS).
 3. Sök efter uppdateringar för User Profile Service (UPS).
 4. Reparera behörigheter i mappen Användarprofil.
 5. Kontrollera om det finns ogiltiga registernycklar som är kopplade till User Profile Service (UPS).

Finns det något sätt att fixa en misslyckad användarprofiltjänst på Windows 7 utan att förlora data?

Det finns inget entydigt svar på den här frågan, eftersom det bästa sättet att fixa en misslyckad användarprofiltjänst på Windows 7 kommer att variera beroende på de specifika omständigheterna.Några tips om hur man åtgärdar en misslyckad användarprofiltjänst på Windows 7 inkluderar dock felsökning av problemet genom att utföra grundläggande systemkontroller och reparera skadade filer om det behövs.Dessutom kan du prova att installera uppdaterad programvara eller drivrutiner, återställa din dators inställningar eller återställa din säkerhetskopia om tillgänglig.Om alla dessa lösningar misslyckas med att lösa problemet kan du behöva kontakta kundsupport för hjälp.

Hur hanterar du användarprofiltjänsten Misslyckades inloggningsfelet i Windows 8.1 och Windows 10?

Om du får användarprofiltjänsten misslyckades inloggningsfelet, så finns det en god chans att din användarprofiltjänst inte fungerar korrekt.I den här guiden kommer vi att visa dig hur du åtgärdar misslyckade fönster för användarprofiltjänst

Först av allt, se till att användarprofiltjänsten är aktiverad på din dator.För att göra detta, öppna Kontrollpanelen och gå till System och säkerhet > Administrativa verktyg > Tjänster.Om användarprofiltjänsten inte finns med i listan, aktivera den genom att klicka på dess kryssruta och starta om din dator.

Försök sedan att logga in på Windows

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara dags att installera om Windows

 1. 1 eller 10 med ditt användarnamn och lösenord.Om du fortfarande får användarprofiltjänsten misslyckades inloggningsfelet, kan det vara något fel på ditt konto eller med din användarprofil.Försök att återställa ditt lösenord om du har en inställning och se om det löser problemet.
 2. 1 eller 10 helt och hållet.Du kan ladda ner en ny kopia av båda operativsystemen från Microsofts webbplats och installera den på din dator med hjälp av installationsmediet som följde med eller genom att ladda ner det från en annan källa online.När du har installerat Windows 1 eller 10, försök att logga in igen med ditt användarnamn och lösenord; Om det inte heller fungerar måste du kontakta Microsofts support för att få hjälp med att felsöka det här problemet ytterligare.

Hur kan jag lösa felet "Användarprofiltjänsten misslyckades vid inloggningen" i Windows 8.1 och 10-datorer?

User Profile Service (UPS) är en Windows-tjänst som hjälper användare att logga in på sina datorer.Om UPS misslyckas kan användare kanske inte logga in eller komma åt sina profiler.I den här guiden visar vi dig hur du åtgärdar fel på användarprofiltjänsten Windows 7 fel.1.Testa att starta om datorn Om problemet är med användarprofiltjänsten kan det hjälpa att lösa problemet genom att starta om datorn.Du kan också prova att inaktivera och sedan återaktivera användarprofiltjänsten.2.Sök efter uppdateringar för användarprofiltjänsten Windows 8.1 och 10 innehåller funktioner som kan hjälpa till att lösa vissa problem med användarprofiltjänsten.Se till att du använder de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem så att du har den bästa chansen att lösa eventuella problem."Användarprofiltjänsten misslyckades"-fel orsakas av en av flera saker: En saknad eller korrupt fil associerad med UPSBugs i Microsoft-programvaruinkompatibilitet inkompatibilitet mellan hårdvara och mjukvarudrivrutiner problem med konfigurationsproblem för Microsoft Windows säkerhetsinställningar3. Verifiera att alla nödvändiga komponenter är installerade Om en eller flera av de nödvändiga komponenterna inte är installerade, kommer ett felmeddelande som "Användarprofiltjänsten misslyckades" att visas när du försöker starta UPS.För att lösa det här problemet måste du installera alla de saknade komponenterna."Användarprofiltjänsten misslyckades"-fel i Windows 10 - Hur man åtgärdar Det har rapporterats av många på sistone att de får en "användarprofiltjänsten misslyckades " fel när du loggar in på sin dator efter uppgradering från Windows 8/8 Pro/7/Vista etc...Här är vad jag hittills har hittat som en möjlig lösning!Se först till att alla dina uppdateringar är uppdaterade inklusive både Microsoft-uppdateringar och enhetsdrivrutiner (från tillverkare). Kontrollera sedan om det finns några tredjepartsprogram som körs som kan komma i konflikt med UPM som antivirusprogram eller brandväggsprogram.Nästa kontrollera om UPM själv är korrekt konfigurerad på din PC, t.ex.: Är den aktiverad via grupprincip?Är det registrerat hos tjänster?etc...Kör till sist ett diagnostiskt test på själva UPM genom att starta "upmdiag /testprofile".Detta borde ge dig en bättre uppfattning om var potentiella konflikter kan ligga.- Inaktivera UPM tillfälligt tills det är löst4. Reparera korrupta filer Om filer i UPS blir skadade på grund av en felaktig installation eller konfiguration kan reparation av dem återställa funktionaliteten och eliminera fel relaterade till användarprofiler som "The User Profile Service failed". För att reparera korrupta filer: 1) Starta System File Checker ( SFC)2) Välj 'Kontrollera nu'3) Klicka på 'Välj alla'4) Klicka på 'Fix Selected'5) Klicka på 'OK'6 ) Starta om Din dator bör nu vara igång igen utan fel relaterade till användarprofiler!OBS: Ominstallation av applikationer eller ominstallation av själva Windows kan också lösa dessa typer av problem." Användarprofiltjänster misslyckades Felkorrigering - Felsökning och åtgärd" Felaktigt konfigurerade inställningar för användarkontokontroll kan orsaka problem med användarprofiltjänsten Vid konfigurering av ACL:er (åtkomstkontrollistor), vissa vanliga misstag kan leda till problem när man försöker använda tjänster som UPM. Ett exempel skulle vara att sätta ACL:er för hårt mot tjänster som DHCPv6 vilket kan göra att de inte fungerar alls.. Ett annat misstag skulle vara att inte specificera några ACLs alls, vilket skulle tillåta alla full tillgång.

Fixa användarprofiltjänstfel i Windows 8/8.1/10?

User Profile Service är en Windows-tjänst som hjälper till att hålla reda på användarprofiler på en dator.Om det misslyckas kan du få problem med din användarprofil.I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du åtgärdar misslyckade fönster i User Profile Service

Microsoft .NET Framework 3 (eller senare)

Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS)

Windows Installer 3rd Party Extensions (WISE)

Om något av dessa objekt saknas eller inte är korrekt installerat, följ våra instruktioner för att installera dem från början: https://supportqna.com/howto/article/272904-how-to-install-windows-8-1-update/ .

 1. Starta Services-konsolen genom att klicka på Start-knappen och skriva services.msc i sökrutan.När Tjänstekonsolen visas dubbelklickar du på Användarprofiler Service och klickar sedan på OK för att stänga Tjänstekonsolfönstret.
 2. I fönstret Användarprofiltjänst, rulla nedåt tills du ser en lista med fel som indikerar varför tjänsten har misslyckats.Om det inte finns några fel, hoppa till steg 5 nedan.Klicka annars på ett av felmeddelandena och läs dess beskrivning för att ta reda på vad som behöver göras för att tjänsten ska börja fungera igen.
 3. Om en eller flera av de nödvändiga objekten inte finns på din dator måste du installera den innan du fortsätter med steg 4 nedan: