Hur kommer jag in i återställningsläge på Windows 8?

Det finns några olika sätt att komma in i återställningsläge på Windows 8.Det första sättet är att använda kortkommandot, som är F8.Det andra sättet är att använda pekskärmen, som är att svepa fingret från höger till vänster över skärmens nedre del.Det tredje sättet är att använda strömknappen, som är att trycka och hålla den nedtryckt tills du ser en blå skärm med ett alternativ för att starta återställningsläget.När du har valt det kommer du att föras till återställningsläge. Det fjärde sättet är att använda sökfältet högst upp på skärmen och skriva "återställningsläge".Klicka sedan på den.Det femte sättet är att gå till Start > Inställningar > System och klicka på Återställning (se bilden nedan). När du har gått in i återställningsläget finns det några saker du bör göra.Se först till att din dator har tillräckligt med minne genom att klicka på Avancerade systeminställningar (se bilden nedan). Se sedan till att din hårddisk inte används av ett annat program genom att klicka på Start och återställning (se bilden nedan). Klicka slutligen på Felsök (se bilden nedan) och välj sedan Avancerade alternativ (se bilden nedan). I avancerade alternativ vill du välja Kommandotolken (endast Windows 8), som tar dig till kommandotolksläget. I kommandotolksläget finns det några olika kommandon som du kan använda.En av dem är diskpart (endast Windows 8), som låter dig partitionera eller formatera din hårddisk.En annan är copy /b , som kopierar filer från en plats till en annan plats utan att ta bort någonting.Sist men inte minst, det finns återställningskonfiguration, där cmdlet refererar till ett specifikt kommando i Windows PowerShell (filtillägget .ps1). Till exempel: återställ konfigurationsåtgärden DISKPART skulle återställa DiskPart-konfigurationen till dess standardtillstånd efter att ha använt den framgångsrikt en gång tidigare i den här sessionen av Windows PowerShell-konsolfönstret.(Obs: Om inget av dessa kommandon av någon anledning fungerar av någon anledning - kanske för att din dator inte fungerar inte har tillräckligt med minne eller lagringsutrymme - försök sedan starta i felsäkert läge istället.)Om allt annat misslyckas...ja...måste du bara starta om din dator!Nu när vi har täckt hur vi kommer in i återställningsläge i Windows 8, låt oss prata om vad som händer när vi är inne i det.- När vi först går in i återställningsläget startar vår dator med grundläggande inställningar som tidszon etc.- Vi kan komma åt vårt skrivbord - Vi kan se alla öppna applikationer - Vi kan komma åt alla filer eller mappar som finns lagrade på vår dator - Vi kan också köra vissa administrativa uppgifter som att formatera vår hårddisk eller återställa vårt operativsystem Om något går fel medan vi är inne i återställningsläget så förhoppningsvis ett av dessa kommandon hjälper oss att fixa det problem vi än har.

Vilka är stegen för att komma in i återställningsläge på Windows 8?

För att komma in i återställningsläge på Windows 8 måste du först starta din dator i felsäkert läge.För att göra detta, tryck på "F8"-tangenten när din dator startar.Detta kommer att visa en meny med alternativ.Välj "Säkert läge med nätverk".

När du är i felsäkert läge med nätverk följer du dessa steg för att komma till återställningsläge:

Följ nu dessa steg för att börja återställa din dator:

 1. Klicka på knappen "Starta om".
 2. Välj "Starta om från återställningsenhet."
 3. Skriv in enhetsbeteckningen för din hårddisk där Windows 8 är installerat (till exempel C:).
 4. Tryck enter.
 5. Din dator startar om och går in i återställningsläge.Du kommer att se en skärm som säger "Windows har startat i felsäkert läge."
 6. På huvudskärmen i återställningsläget klickar du på pilen bredvid "Återställningsalternativ".
 7. Under den rubriken klickar du på alternativet som heter "Kommandotolk". (Om det inte finns där, skriv cmd i sökfältet högst upp på skärmen och tryck på Enter.)
 8. När kommandotolken visas skriver du cd C:windowssystem32config och trycker på Retur. (Detta tar dig till Windows systemkonfigurationsmapp.)
 9. Skriv nästa rstrui.exe /rebuild-image /subsystem=x64 /edition= Professional och tryck på Retur. (Detta kommando bygger om datorns operativsystembild från början.)
 10. När den är klar med att bygga om din bild, skriv exit och tryck på Enter för att lämna återställningsläget.

Hur kommer jag åt återställningsläget i Windows 8?

I Windows 8 finns det ett återställningsläge som kan nås genom att trycka på Windows-tangenten + R.I det här läget kan du komma åt din dators filer och inställningar, samt återställa din dator till dess tidigare tillstånd.1.För att gå in i återställningsläge i Windows 8, tryck först på Windows-tangenten + R samtidigt.2.Skriv "återställning" i sökrutan och tryck på Enter.3.Klicka på knappen "Enter Recovery Mode" för att starta återställningsprocessen.4.När du är i återställningsläge kommer du att se en skärm med alternativ för att återställa din dator till dess tidigare tillstånd eller starta upp till ett annat operativsystem (som Windows 7 eller Vista).5.Om du vill återställa din dator till dess tidigare tillstånd, klicka på knappen "Återställ min PC till en tidigare punkt" och följ instruktionerna på skärmen.6.Om du istället vill starta upp till ett annat operativsystem, klicka på knappen "Starta från USB" och välj en USB-enhet från din dators lagringsområde som innehåller en installationsfil för operativsystemet (.iso).7.När du har valt en installationsfil klickar du på den för att börja ladda den till din dators hårddisk.8.Efter att ha laddat installationsfilen till din dator, starta om den genom att klicka på ikonen som visas i Start-menyn eller aktivitetsfältet (beroende på hur du har installerat Windows 8). fråga oss i kommentarerna nedan eller via vårt kontaktformulär!Tack!

Hur kommer jag in i återställningsläge?

För att komma till återställningsläge i Windows 8, tryck först på Ctrl+Alt+Del samtidigt och skriv sedan "återställning" följt av Enter-tangenten när du uppmanas att visas på skärmen. Välj nu antingen alternativet Återställ min dator till en tidigare punkt om det behövs eller alternativet Starta från USB om så önskas. Tryck slutligen på Enter igen när du tillfrågas om val av OS.

Var finns alternativet för återställningsläge i Windows 8?

Om du letar efter alternativet för återställningsläge i Windows 8 finns det på startskärmen.För att komma åt detta läge, öppna Start-menyn och klicka på "Inställningar".Klicka på "Avancerade systeminställningar" under "System".I fönstret "Avancerade inställningar", under "Boot", klicka på "Återställningsläge".Du kommer nu att kunna välja mellan en standard eller avancerad startkonfiguration.Om du vill starta datorn i återställningsläge automatiskt när du startar om den markerar du kryssrutan "Aktivera automatisk återställning vid start".

Hur använder jag återställningsläge i Windows 8?

När du behöver använda återställningsläge i Windows 8 finns det några saker du måste göra först.

Öppna först startskärmen och skriv "återställning" i sökfältet.När fönstret Återställningsalternativ visas klickar du på det.

Välj sedan ditt språk från listan till vänster i fönstret och klicka på Nästa.

På nästa skärm väljer du ditt operativsystem från listan till höger i fönstret och klickar på Nästa.

Nu kommer du att bli ombedd att välja en återställningsenhet.Om du inte redan har en installerad kan du välja att skapa en ny genom att klicka på Skapa en ny återställningsenhet.Om du har en befintlig återställningsenhet som du vill använda klickar du helt enkelt på Använd en befintlig återställningsenhet.

När du har valt din återställningsenhet klickar du på Nästa.

Du kommer nu att bli tillfrågad vilken version av Windows 8 du använder (8 eller Nästa, välj om du vill göra ändringar i din dators inställningar medan den är i reparationsläge genom att klicka på Ändra inställningar nu om du vill eller vill inte Att göra ändringar och fortsätta senare om du är redo att fortsätta utan att göra några ändringar. Att klicka på Ändra inställningar nu om du vill tar mer tid än att bara fortsätta utan att göra några ändringar, men det kan ge dig fler alternativ när du reparerar din dator eftersom vissa inställningar kan ändras permanent i reparationsläge medan andra endast kan ändras för just denna reparationssession (till exempel: ändra avancerade startalternativ) När du har fattat ditt beslut om huruvida inställningarna ska ändras nu eller inte, klicka på Nästa .

Om allt ser bra ut hittills och det inte finns några fel listade under Fel att rapportera klickar du på Slutför . Gå annars tillbaka och åtgärda eventuella fel som har rapporterats innan du går vidare. När alla fel har åtgärdats kan du gå vidare till steg 7 nedan.

Om istället för att välja Reparera din dator med Media Creation Tool (Windows 8/8

 1. . Om du använder Windows 8 RTM eller tidigare, välj sedan Reparera din dator med Media Creation Tool (Windows 8/ och fortsätt med steg 5 nedan. Om du använder Windows 8 eller senare, välj sedan Felsök problem med avancerade alternativ och fortsätt med steg 6 nedan.
 2. som nämnts ovan, valde du Felsök problem med avancerade alternativ och efter att ha valt ditt språk från menyn till vänster ser du två ytterligare menyer i det nedre högra hörnet av huvudfönstret: Kommandotolken och starthanteraren. På kommandotolken menyalternativet, om UAC är aktiverat kommer dialogrutan Användarkontokontroll att visas och fråga om tillåtelse att köra kommandot som administratör; normalt sett ska användarkontot inte ha administratörsbehörighet om de inte specifikt begär det; vanligtvis skulle de göra det genom att högerklicka var som helst i CMD-fönstret -> Egenskaper -> Säkerhetsfliken -> Tillåt höjning av behörighetsknappen -> Markera båda rutorna bredvid alternativet Kör som administratör -> OK-knappen -> Stäng fliken => Utför kommando (s): cmd /c startrepairboot Det här kommandot börjar reparera bootloader som fixar många problem orsakade av skadlig programvara etc.. Menyalternativet Boot Manager ger användaren åtkomst till vissa typer av enheter som hårddiskar etc.. Efter att ha åtgärdat de problem som hittades under felsökningsprocessen användare kan antingen starta om sin dator normalt genom att trycka på F5-tangenten ELLER starta om till felsäkert läge genom att trycka på F8-tangenten => Efter omstart trycker du på Esc-tangenten igen => Välj Senast kända bra konfiguration från listan som visar för närvarande aktiv Windows-installation => Tryck på Enter-tangenten => Gjort !OBS: Det rekommenderas alltid för användare som upplever problem under installationsprocessen såsom blå skärmar etc., att prova felsäkert läge innan du gör något annat .. Återigen - kom ihåg att om du utför dessa steg kan det leda till dataförlust!Så vänligen säkerhetskopiera viktiga filer innan du provar dessa metoder!
 3. Efter att ha slutfört alla nödvändiga reparationer i steg 6 ovan (eller om inga fel rapporterades), stäng fönstret för återställningsalternativ genom att klicka på X i det övre vänstra hörnet => Avsluta återställningsläge genom att stänga fönstret...

Vad är syftet med återställningsläget i Windows 8?

Återställningsläge är ett speciellt läge för Windows 8 som låter dig felsöka och åtgärda problem på din dator.I återställningsläge kan du komma åt systemfiler och mappar som normalt är dolda.Du kan också använda återställningsläget för att återställa din dator till dess ursprungliga skick om den har kraschat eller om du behöver återställa data efter en virusattack.Hur går jag till återställningsläge i Windows 8?Följ dessa steg för att gå in i återställningsläge i Windows 8:

 1. Tryck på Windows-tangenten + R på ditt tangentbord för att öppna dialogrutan Kör.Skriv "återställning" i textrutan och klicka på OK.När dialogrutan Återställningsalternativ visas väljer du Felsökning i listan till vänster på skärmen och klickar sedan på Nästa.På nästa skärm väljer du Avancerade alternativ från listan till höger på skärmen och klickar sedan på Nästa igen.På nästa skärm väljer du Startup Repair från listan till höger i det här fönstret och klickar sedan på Nästa igen.Välj Kommandotolk (Admin) bland tillgängliga alternativ i det här fönstret och klicka sedan på OK för att börja återställa din dator med kommandotolkskommandon. (Om du inte har ett administratörskonto installerat på din dator kommer du att bli tillfrågad om tillåtelse innan du fortsätter .) Vid kommandotolken (admin), skriv "bootrec /fixmbr" utan citattecken och tryck på Retur
 2. Vid kommandotolken (Admin), skriv "bootrec /scanos" utan citattecken och tryck på Retur
 3. Om det finns några fel under dessa reparationer, kommer de att listas vid denna tidpunkt tillsammans med instruktioner för att lösa dem
 4. När alla reparationer har slutförts, skriv "exit" vid kommandotolken (admin) och tryck på Enter för att avsluta återställningsläget. Hur avslutar jag återställningsläget i Windows 8?To exit recoverymode inWindows 8, follow these steps: PresstheWindowskey+Ron your keyboardto opentheRundialogboxType "recovery"into theexttextboxandclickOKWhentherRecoveryOptionsdialogboxappearsselectTroubleshootfromthelistonthelleftsideofthiscreenandclickNextOnthenextscreenselectAdvancedoptionsfromthelistonthelrightsideofthiswindowandclickNextagainOnthenextscreenselectStartupRepairfromthelistonthelrightsideofthiswindowandclickNextagainSelectCommandPrompt(Admin)fromamongavailableoptionsinthewindowandsqueezeEnter.AtCommandPrompt(Admin),typetherecordcommandbortrec /fixmbrandsqueezeEnter.AtCommandPrompt(Admin),typetherecordcommandbortrec /scanosandsqueezeEnter.Ifthereareanyerrorsduringtheserepairstheywillbetellesthattheyarelistedalongwithinstructionsfortresolvingthem.

Vad kan jag göra i återställningsläge på Windows 8?

I återställningsläge på Windows 8 kan du komma åt många av samma funktioner som i normalt läge.Du kan starta din dator, visa dess filer och inställningar, ändra ditt lösenord och mer.Här är några tips för att använda återställningsläge på Windows 8:

För att gå in i återställningsläge på din dator, tryck först på "Windows-tangenten" + "R"-tangenterna samtidigt.Detta öppnar återställningsskärmen.Om du inte ser den här skärmen, skriv "återställning" i sökfältet längst ner på startskärmen och klicka på resultatet som visas.

När du är i återställningsläge kommer alla dina ändringar att gå förlorade om du avslutar utan att göra några andra ändringar.Så det är viktigt att göra en säkerhetskopia innan du provar något nytt.För att göra en säkerhetskopia, välj " Säkerhetskopiera och återställ " från huvudmenyn i återställningsläge (det kan kallas något annat beroende på vilken version av Windows 8 du använder). Följ sedan dessa steg:

Om något går fel när du är i återställningsläge eller om din dator inte startar i normalt läge eller räddningsläge alls, finns det flera felsökningsalternativ tillgängliga för dig:

• Försök att trycka på F8 när datorn startar för att komma till startreparation. Det här alternativet är vanligtvis tillgängligt när du startar från en CD eller DVD eller när du startar från själva Windows 8 (genom att trycka på Skift+F

 1. Välj vilka objekt du vill säkerhetskopiera genom att klicka på dem med musen.Klicka på "Backup" för att börja göra en säkerhetskopia.Välj hur mycket utrymme du vill använda för säkerhetskopiering genom att klicka på "Storlek" och välja ett belopp från rullgardinsmenyn.Klicka på "Säkerhetskopiera" igen för att avsluta säkerhetskopieringen.Starta om din dator efter att ha kontrollerat att allt säkerhetskopierats ordentligt!
 2. . • Om det inte fungerar, försök att starta upp i säkert läge, vilket kommer att inaktivera det mesta av programvaran som körs på din dator förutom viktiga tjänster som de som behövs för återställningsläge. För att göra detta startar du om din dator och trycker på F5 under uppstart – detta tar dig genom en serie skärmar som frågar om du vill aktivera vissa funktioner; välj "Aktivera felsäkert läge med nätverk" så att återställningsläget kan ansluta till Microsofts servrar för hjälp om det behövs (observera att inte alla versioner av Windows inkluderar den här funktionen). • Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det bli nödvändigt att installera om Windows 8 – se vår guide Hur man installerar om en dator med Vista eller 7 på för mer information om att göra detta på olika sätt beroende på din dator och operativsystemversion .

Hur lämnar jag återställningsläget på Windows 8?

För att lämna återställningsläget på Windows 8, se först till att du är i rätt operativsystem.För att göra detta, öppna startskärmen och skriv "återställning" i sökfältet.När återställning visas som ett resultat, högerklicka på den och välj "Öppna".Om du inte är i återställningsläge kommer Windows att be dig starta återställningsprocessen.

Nästa steg är att avgöra vilken typ av återställning din dator är för närvarande i.För att göra detta, klicka på knappen "Avancerade alternativ" längst ner i fönstret och välj "Återställningstyp".

Om din dator för närvarande är i felsäkert läge eller startreparationsläge kommer du inte att kunna lämna dessa lägen förrän du har slutfört dessa processer.För mer information om felsäkert läge och startreparation, se vår guide med titeln Hur du startar din dator i felsäkert läge eller startreparationsläge på Windows Om din dator för närvarande är i normalt startläge (dvs. inte i någon annan typ av återställning), sedan kan du använda en av två metoder för att lämna återställningen:

 1. Tryck på CTRL+ALT+DEL samtidigt för att tvinga din dator till nödstopp; efter att den stängts av trycker du på F8 upprepade gånger tills du kommer till menyn Advanced Boot Options; därifrån väljer du felsäkert läge med nätverk och trycker på ENTER; eller Använd någon av dessa metoder för att komma åt startmenyer medan din dator fortfarande är igång: Tryck på F10 medan din dator är igång; Tryck på ESC när du uppmanas till det under uppstart; Välj "Boot Menu" från listan som visas när du trycker på F10 medan din dator startar från viloläge eller omstart.; Inifrån Windows 8:s skrivbordsmiljö (Metro-gränssnittet), högerklicka på ett tomt område nära det övre vänstra hörnet på skärmen och välj "Kommandotolk (Admin)."I båda fallen, ange dessa kommandon vid prompten: bcdedit /set {bootmgr} path=\pathtowindows8_x64_neutral_sln bcd formatera om c:windowssystem32 När du har angett dessa kommandon trycker du på ENTER/RETURN två gånger för att starta om datorn till normal uppstartsläge.

Kommer användning av återställningsläge att radera mina filer på Windows 8?

Återställningsläge är en funktion i Windows 8 som låter dig reparera eller återställa din dator.Det är också möjligt att säkerhetskopiera dina filer innan du går in i återställningsläge.Men om du använder återställningsläget raderas alla filer som för närvarande finns på din dator.Du bör alltid säkerhetskopiera dina filer innan du använder återställningsläge.

Vad händer om jag inte använder återställningsläge på Windows 8?

Om du inte använder återställningsläge på Windows 8 kanske din dator inte kan starta ordentligt.Detta kan innebära att din dator inte kommer att kunna komma åt viktiga filer eller program, eller så kanske den inte fungerar alls.Om detta händer måste du kontakta en tekniker för att åtgärda problemet.

Finns det en fara med att använda återställningsläge på Windows 8?

När du använder återställningsläge på Windows 8 kan det hjälpa dig att fixa problem med din dator.Det finns dock en risk att användning av återställningsläge kan skada din dator.Om du behöver använda återställningsläget för att åtgärda ett problem, var noga med att följa instruktionerna noggrant.Om du inte vet hur du använder återställningsläget, be någon annan om hjälp.

Kan jag skada min dator genom att använda reco?

Återställningsläge är en Windows 8-funktion som låter dig felsöka och åtgärda problem på din dator.Du kan använda återställningsläget för att återställa filer, inställningar och program.Men att använda återställningsläge kan skada din dator om du inte följer instruktionerna noggrant.Innan du börjar återställa din dator, se till att du har rätt verktyg och information.

För att komma till återställningsläge på Windows 8:

 1. På startskärmen skriver du "återställning" och trycker sedan på Enter.Dialogrutan Återställningsalternativ öppnas.
 2. I dialogrutan Återställningsalternativ klickar du på Felsökning → Avancerade startinställningar → Starta om nu.Din dator startar om och går in i återställningsläge automatiskt.
 3. När datorn startar om i återställningsläge, logga in med ditt Microsoft-konto (eller skapa ett nytt konto). Om du använder ett lokalt konto loggar du in med det kontot först och loggar sedan in med ditt Microsoft-konto senare.
 4. I fönstret för återställningsmiljö väljer du ditt språk och klickar på Nästa.
 5. I fönstret Systemkonfiguration väljer du din version av operativsystemet (till exempel Windows 8 eller Windows, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför för att avsluta återställningsläget.