Hur stänger jag av min iPhone?

För att stänga av din iPhone, se först till att den är avstängd.För att göra detta, tryck och håll ned Sleep/Wake-knappen tills skärmen "Slide to Power Off" visas.Släpp knappen för att stänga av din iPhone.Om du har en iPad eller iPod touch, följ dessa instruktioner: På en iPhone: Tryck och håll ned hemknappen tills skärmen "Skjut för att stänga av" visas.Släpp knappen för att stänga av din iPhone.

På en iPad eller iPod touch: Svep uppåt från botten av skärmen för att öppna Kontrollcenter . Tryck på Inställningar och sedan på Batteri. Tryck på Stäng av . Om du har ett Smart Cover fäst, packa upp det och ta bort båda skydden innan du följer dessa steg.Placera en hand över vardera sidan av din enhets display och tryck försiktigt nedåt på varje hörn tills den hoppar ut ur uttaget (det ska nu vara lätt att lyfta). Håll i ena änden av displayen medan du drar ut den andra änden; detta kommer att ta bort båda bildskärmarna från deras bakpanel.Ställ varje display åt sidan på ett säkert ställe – du behöver dem senare.Koppla bort eventuella externa enheter som tangentbord, möss, etc., genom att ansluta dem till olika USB-portar på din dator istället för direkt till din enhet (detta förhindrar potentiell dataförlust om något går fel). Sätt tillbaka båda bildskärmarna genom att rikta in deras små magneter med motsvarande hål på bakpanelen och trycka tillbaka dem tills de klickar på plats.Slutligen, återanslut eventuella externa enheter om det behövs och återgå till iOS 11 genom att trycka och hålla nere båda hemknapparna samtidigt tills "Välkommen tillbaka" visas på skärmen (eller bara tryck på starta om om du använder en äldre version av iOS).

Hur stänger jag av min iPhone?

Det finns några olika sätt att stänga av din iPhone.För att stänga av telefonen helt, håll nere Sleep/Wake-knappen och hemknappen samtidigt tills du ser Apple-logotypen.Du kan också använda dessa knappar för att starta eller låsa din enhet.För att stänga av en iPhone med dess inställningar, gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av och välj en tidsperiod (30 minuter, 1 timme, etc.) När du har valt en tidsperiod trycker du på Stäng av.Om du använder en iPad eller iPod touch, tryck och håll båda vilo-/väckningsknapparna tills du ser Apple-logotypen; släpp dem sedan.På iPhones utan hemknapp (iPhones 6s eller senare), svep uppåt från botten av skärmen för att öppna Kontrollcenter och tryck på Stäng av.Tryck på den igen för att bekräfta avstängningen.Om du har flera enheter inställda som betrodda enheter på ditt iCloud-konto, kommer alla att stängas av när du stänger av din iPhone på detta sätt.Slutligen, om du använder en äldre version av iOS som inte har en sömn-/väckningsknapp eller kontrollcenterpanel (iOS 10 eller tidigare), finns det fortfarande ett sätt att stänga av din iPhone: Håll ned både Hem och Lås knapparna i cirka fem sekunder tills du ser "Slide To Power Off".Härifrån drar du bara fingret över skärmen för att stänga av enheten.(källa: https://support.apple.com/en-us/HT202039)

Hur stänger jag av min iPhone?

Det finns några olika sätt att stänga av din iPhone:

För att stänga av telefonen helt, håll nere Sleep/Wake-knappen och hemknappen samtidigt tills du ser Apple-logotypen . Du kan också använda dessa knappar för att starta eller låsa din enhet. För att stänga av en iPhone med dess inställningar, gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av och välj en tidsperiod (30 minuter, 1 timme, etc.) När du har valt en tidsperiod trycker du på Stäng av. Om du använder en iPad eller iPod touch, tryck och håll in båda vilo-/väckningsknapparna tills du ser Apple-logotypen; släpp dem sedan. På iPhones utan hemknapp (iPhones 6s eller senare), svep uppåt från skärmens nederkant för att öppna Kontrollcenter och tryck på Stäng av . Tryck på den igen för att bekräfta avstängningen. Om du har flera enheter inställda som betrodda enheter på ditt iCloud-konto, kommer de alla att stängas av när du stänger av din iPhone på detta sätt. Slutligen, om du använder en äldre version av iOS som inte har en sömn-/väckningsknapp eller kontrollcenterpanel (iOS 10 eller tidigare), finns det fortfarande ett sätt att stänga av din iPhone: Håll nere båda de två låsknapparna i cirka fem sekunder tills du använder "Slide T0 Power Off" ." Härifrån drar du bara fingret över skärmen för att stänga av din enhet.(källa:

.

Vad är proceduren för att stänga av en iPhone?

Det finns några olika sätt att stänga av en iPhone, beroende på modell och version av telefonen.För att stänga av en iPhone 6 eller senare, öppna appen Inställningar och tryck på Allmänt.Tryck på Batterisparläge under Användning.Tryck på Stäng av.För att stänga av en iPhone 5 eller tidigare, öppna appen Inställningar och tryck på Allmänt.Tryck på Flygplansläge under Användning.Tryck på Stäng av. Om du använder en iPad eller iPod touch, öppna appen Inställningar och tryck på Display & Ljusstyrka.Tryck på Night Shift under "Display" (på iOS 10). På äldre versioner av iOS sveper du uppåt från botten av skärmen för att se alla dina inställningar (inklusive flygplansläge), och väljer sedan Flygplansläge från den listan. För att stänga av din iPhone medan den fortfarande är ansluten till en strömkälla, håll ner båda knappar tills du ser ett rött reglage visas i det övre vänstra hörnet av skärmen; släpp båda knapparna när du ser detta meddelande: "iPhone är nu avstängd."Du kan också använda dessa steg om din iPhone är avstängd men inte ansluten till en strömkälla: Öppna Kontrollcenter genom att svepa uppåt från botten av valfri skärm och sedan välja Kontrollcenter (eller trycka på Kommando-C på Mac-datorer). I Kontrollcenter klickar du på Stäng AV/PÅ för iPhones (eller tryck och håll ned en knapp tills du ser detta meddelande: Stäng AV/PÅ för iPhones). Om din enhet inte har en hemknapp eller Touch ID-sensor, dubbelklicka på hemknappen en gång för att visa snabbåtkomstmenyer för alla appar; välj Stäng av från den menyn.--

Hur stänger jag av min telefon?

Det finns flera sätt att stänga av din telefon beroende på dess modell och version av iOS-operativsystemet installerat på den.- På äldre versioner av iOS finns ett alternativ i Inställningar som heter 'Flygplansläge' som automatiskt stänger av din enhet när den är ansluten till wi-fi.- På nyare versioner av iOS finns det också ett alternativ i Inställningar som heter 'Night Shift' som kommer att dämpa din skärm på natten vilket gör det lättare att sova med starkt ljus som kommer in i dina ögon.- Ett annat sätt är att hålla båda knappar tills du ser ett rött reglage visas i det övre vänstra hörnet - när du släpper den släpper du båda knapparna och väntar på meddelandet 'iPhone är nu avstängd.

Är det möjligt att manuellt stänga av en iPhone?

Ja, det är möjligt att manuellt stänga av en iPhone.För att göra detta, se först till att telefonen är avstängd genom att trycka och hålla in strömknappen tills Apple-logotypen visas på skärmen.När telefonen har stängts av kan du inaktivera dess skärmlås genom att ange ditt lösenord eller Touch ID.Slutligen kan du stänga av iPhone helt genom att trycka och hålla ner båda knapparna tills ett rött reglage visas på skärmen och sedan släppa båda knapparna.

Hur kan jag starta om min iPhone om den inte svarar?

Om din iPhone inte svarar kan du prova att starta om den genom att hålla ned strömknappen och hemknappen samtidigt tills iPhone stängs av.Om det inte fungerar kan du försöka stänga av din iPhone genom att gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av.Om det fortfarande inte fungerar kan du prova en hård återställning genom att hålla ner båda knapparna tills Apple-logotypen visas och sedan släppa båda knapparna.

Varför stängs inte min telefon av när jag trycker och håller ned strömknappen?

Om din telefon inte stängs av när du trycker och håller ned strömknappen kan det bero på att det finns något som hindrar knappen från att stänga av din telefon.För att stänga av telefonen, försök att ta bort eventuella hinder från strömbrytaren och se om det löser problemet.Om inte kan du behöva ta din telefon till ett servicecenter för reparation.

En av knapparna på min strömknapp har fastnat, hur stänger jag av min telefon nu?

Om din telefon inte svarar på några knappar kan du behöva stänga av den.För att göra detta, försök först att trycka och hålla in strömknappen i cirka 10 sekunder tills telefonen stängs av.Om det inte fungerar, försök att ansluta den till en laddare och slå på den igen.Om det fortfarande inte fungerar kan du behöva lämna in din telefon för reparation eller byte. Om ingen av dessa lösningar fungerar finns det ett annat sätt att stänga av din iPhone: gå till Inställningar > Allmänt > Enhetshantering och tryck på " Återställ."Detta kommer att radera alla dina data och inställningar så att du kan börja om med en ny iPhone.

Strömknappen på min telefon fungerar inte, vad ska jag göra för att stänga av den?

Om strömknappen på din telefon inte fungerar kan du försöka stänga av den genom att trycka och hålla nere hemknappen och vilo-/väckningsknappen samtidigt tills du ser ett meddelande som talar om att din enhet har stängts av av.Du kan också prova att stänga av din enhet genom att gå till Inställningar -> Allmänt -> Enhetshantering och välja "Stäng av" från menyn.Om dessa metoder inte fungerar kan du behöva ta din telefon till en Apple-butik för reparation.

Vad händer om du tvingar omstart av din iPhone?

Om du tvingar omstart av din iPhone kommer den att radera alla dina data och inställningar.Du måste konfigurera din telefon från början.För att stänga av en iPhone, tryck och håll ned strömknappen tills enheten stängs av.

Hur fixar man en vattenskadad eller blöt iphone?

Det är enkelt att stänga av en iPhone.För att göra det, öppna appen Inställningar och tryck på "Allmänt".Scrolla sedan ned till "Telefon" och stäng av strömbrytaren bredvid.Om din iPhone är våt eller vattenskadad måste du ta den till ett servicecenter för att få den fixad.