Hur visar jag minimerade fönster i Mac?

Det finns några sätt att visa minimerade fönster på en Mac.Ett sätt är att använda menyn Fönster i det övre vänstra hörnet på skärmen.Ett annat sätt är att använda kortkommandot Kommando+M (eller ⌘+M på en PC). Slutligen kan du också öppna fönstret Minimerat Windows genom att klicka på ikonen i aktivitetsfältet längst ner på skärmen. vilken metod du än väljer, se till att komma ihåg var den är så att du snabbt kan komma åt den!visa minimerade Windows mac

Det finns tre sätt att visa minimerade fönster på en Mac:

 1. Använd menyn Fönster i det övre vänstra hörnet av skärmen: Detta kommer att visa alla öppna fönster, inklusive minimerade.För att minimera ett fönster, klicka på dess titelfält och klicka sedan på Minimera.
 2. Använd kortkommandon: Tryck på Kommando+M (eller ⌘+M på en PC) för att öppna fönstret Minimerat fönster och välj sedan vilket fönster du vill minimera.
 3. Öppna fönstret för minimerade fönster genom att klicka på dess ikon i aktivitetsfältet längst ned på skärmen: Detta visar endast minimerade fönster.För att maximera ett redan minimerat fönster, dubbelklicka på dess titelrad eller tryck på Ctrl+F5 (eller ⌃+F5 på en PC).

Hur avminimerar jag ett fönster på min Mac?

Att minimera fönster på en Mac kan vara till hjälp när du inte har tillräckligt med utrymme för att visa hela fönstret.För att minimera ett fönster, följ dessa steg:1.Klicka på fönstret du vill minimera.2.På menyraden klickar du på Fönster > Minimera fönster.3.Om fönstret redan är minimerat kommer det att stängas och ersättas med en grå ikon i det nedre vänstra hörnet av skärmen.4.För att återställa fönstret, öppna det igen och klicka på Fönster > Återställ fönster. Om du vill avminimera ett fönster istället för att minimera det, följ dessa steg:1.Dubbelklicka på den grå ikonen i det nedre vänstra hörnet av skärmen som representerar det minimerade fönstret.2.Dialogrutan för att avminimera visas; välj OK för att stänga den eller Avbryt om du ändrade dig om att avminimera fönstret.

Var hamnar minimerade fönster på en Mac?

Minimerade fönster är ett sätt att spara utrymme på din Mac.När du minimerar ett fönster hamnar det i bakgrunden och tar mindre plats på skärmen.Du kan se minimerade fönster genom att klicka på fönstrets titelfält och sedan klicka på knappen "Öppna". Du kan också återställa ett minimerat fönster genom att klicka på dess titelfält och sedan klicka på knappen "Återställ". Hur förhindrar jag att min Mac minimera fönster?Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom olika användare kan ha olika preferenser.Några tips för att förhindra att din Mac minimerar fönster inkluderar dock att hålla så många program öppna som möjligt samtidigt, använda mindre teckensnitt i dina dokument och inaktivera automatiska minimeringsfunktioner. Kan jag maximera eller återställa ett minimerat fönster?Nej, du kan inte maximera eller återställa ett minimerat fönster.Minimerade fönster förblir i reducerat tillstånd tills du antingen stänger dem eller öppnar dem igen med någon av dessa metoder."Visa minimerade Windows i macOS" publicerades ursprungligen på Apple Support Communities . Den har ändrats och återpublicerats med tillstånd.

Hur kan jag se alla mina öppna fönster på min Mac?

Det finns några sätt att se alla dina öppna fönster på din Mac.

 1. Använd menyn Fönster i menyraden högst upp på skärmen.Detta kommer att visa en lista över alla öppna fönster, inklusive minimerade.
 2. Klicka på ikonen i Dock längst ner på skärmen som ser ut som tre staplade rutor (eller använd Kommando-Alternativ-W). Detta kommer att visa dig alla öppna fönster, inklusive minimerade.
 3. Använd Spotlight för att söka efter "Fönster" och välj "Öppna Windows".Detta kommer att visa dig en lista över alla öppna fönster, inklusive minimerade.
 4. Använd kortkommandon: Tryck på Kommando-F för att växla mellan helskärmsläge och fönsterläge; tryck Alternativ-Kommando-F för att växla mellan aktuellt fönster och alla andra fönster; tryck Kommando-Skift-N för att växla till nytt fönster; och tryck Alternativ-Kommando-W för att stänga aktuellt fönster utan att spara ändringar.

Hur tar jag upp den minimerade Dock på min Mac?

För att se minimerade fönster på en Mac, öppna först programmet du vill minimera.Klicka sedan på knappen "Minimera" i det övre vänstra hörnet av fönstret.Det minimerade fönstret kommer nu att visas längst ner på skärmen.För att återställa den klickar du bara på den igen.

Hur ändrar jag storlek på fönster på min Mac?

Det finns några sätt att visa minimerade fönster på din Mac.

 1. Dubbelklicka på fönstret du vill visa.
 2. Klicka på knappen Minimera i det övre vänstra hörnet av fönstret.
 3. Dra fönstret nedåt så att det inte längre syns på skärmen och släpp det sedan.
 4. Klicka på knappen Återställ i det övre vänstra hörnet av fönstret för att återställa det till dess ursprungliga storlek och position på skärmen.

Finns det något sätt att dölja alla fönster förutom det jag för närvarande arbetar i på min Mac?

Det finns ett sätt att dölja alla fönster förutom det du för närvarande arbetar i på din Mac.För att göra detta, öppna Systeminställningar och klicka på skrivbordsikonen.Härifrån väljer du fliken Minimerat fönster och väljer Dölj alla andra fönster.Du kan också använda kortkommandon för att snabbt dölja eller visa alla fönster: Kommando-H döljer alla fönster, medan Kommando-Q visar dem.

Vad är genvägstangenten för att minimera ett fönster på en Mac?

Det finns inget entydigt svar på den här frågan, eftersom genvägstangenten för att minimera ett fönster på en Mac kommer att variera beroende på vilken version av macOS du använder och det specifika fönstret som du försöker minimera.Några vanliga genvägar för att minimera fönster på en Mac inkluderar dock:

⌘+M (Mac) eller Ctrl+Esc (Windows) – Minimera alla öppna fönster

⌘+W (Mac) eller Ctrl+Alt+W (Windows) – Minimera endast aktuellt fönster

⌘++ (Mac) ellerCtrl+= (Windows) – Utöka alla stängda fönster i sina respektive rutor

Alternativt kan du också använda tangentbordsgenvägarna Control + Vänsterpil eller Control + Högerpil för att flytta mellan öppna fönster i din aktiva ruta.

Vad är kortkommandot för att maximera ett fönster på en Mac?

Det finns ingen genväg för att maximera ett fönster på en Mac.För att se ett minimerat fönster, klicka på "Maximera"-knappen i det övre vänstra hörnet av fönstret.

På en mac, hur växlar du mellan öppnade applikationer/fönster?

För att se minimerade fönster på en Mac, öppna först menyn "Fönster" och välj "Minimera alla".Detta kommer att minimera alla dina öppna applikationer och fönster.För att återställa ett program eller fönster klickar du helt enkelt på dess ikon i dockan eller på skrivbordet.

Hur skapar du nya flikar eller utrymmen i macOS High Sierra?

I macOS High Sierra kan du skapa nya flikar eller mellanslag genom att använda tangentbordsgenvägarna Kommando+N (för ny flik) och Kommando+Skift+N (för nytt mellanslag). Du kan också använda menyn Fönster för att skapa en ny flik eller ett nytt utrymme.

För att minimera ett fönster i macOS High Sierra, välj först fönstret.Tryck sedan på kommandotangenten och klicka på Minimera.För att återställa ett minimerat fönster, välj fönstret och tryck på returtangenten.

I macOS Mojave, hur flyttar du snabbt mellan öppna appar med App Exposé?

I macOS Mojave, hur flyttar du snabbt mellan öppna appar med App Exposé?Du kan använda kortkommandot Kommando-Alternativ-E (eller ⌘-Opt-E på en Mac) för att snabbt flytta mellan öppna appar.Detta är också tillgängligt i minimeringsfönstret genom att trycka på Kommando-Skift-M (⌘-Skift-M på en Mac). För att återställa en app till dess fulla storlek, tryck bara på Kommando-Alternativ-R (eller ⌘-Opt-R på en Mac).