Hur kopierar man en form från Photoshop till Illustrator?

Det finns några olika sätt att kopiera en form från Photoshop till Illustrator.Ett sätt är att använda verktyget Kopiera sökväg.Du kan också använda det rektangulära markeringsverktyget och det elliptiska markeringsverktyget för att skapa en markering runt formen du vill kopiera, och sedan använda kommandot Klistra in i markering i Illustrator för att klistra in den markerade formen i ditt dokument.Slutligen kan du använda verktyget Free Transform för att förvränga eller ändra storlek på den ursprungliga formen innan du klistrar in den i ditt dokument. Var och en av dessa metoder har sina egna fördelar och nackdelar.Verktyget Kopiera sökväg är lätt att använda men tillåter inte mycket flexibilitet när det gäller att placera den kopierade formen.Det rektangulära markeringsverktyget och det elliptiska markeringsverktyget är mer flexibla men kräver mer precision när man väljer vilka delar av den ursprungliga formen som ska kopieras över.Kommandot Klistra in i markering är snabbt men kräver att du vet exakt var i ditt dokument den kopierade formen kommer att placeras.Verktyget Free Transform är mångsidigt men kan vara tidskrävande om du behöver göra komplexa transformationer på flera delar av innehåll. Vilken metod ska du använda?Det beror på vilken typ av transformation du vill utföra och hur exakt du behöver vara med dina val.Om allt du behöver är ett grundläggande kopieringsjobb, bör någon av de två första metoderna fungera bra: att använda verktyget Kopiera sökväg eller använda ett av de rektangulära eller elliptiska markeringsverktygen.Om du behöver mer kontroll över var i ditt dokument varje del av innehållet kopieras över, kan det vara bättre att använda Klistra in i urval: detta ger mer flexibilitet i placeringen, samt en viss grad av förvrängning/storleksförändring (beroende på vilken transformeringsalternativ är aktiverade).

Kan du kopiera lager från Photoshop till Illustrator?

Ja, du kan kopiera lager från Photoshop till Illustrator.Det finns dock några saker att tänka på när du gör det:

-Först och främst, se till att välja rätt lager i Illustrator.Lager i Photoshop är inte alltid organiserade på samma sätt som de är i Illustrator, så det kan vara svårt att identifiera vilket lager som motsvarar vilket objekt eller element i din bild.

- För det andra, se till att alla objekt och element på de kopierade lagren har valts innan du kopierar dem.Om inte, kommer de att inkluderas i det eller de nya lagren du skapar och kan sluta förloras eller ändras när du klistrar in dem i Illustrator.

- Slutligen, se till att eventuella justeringar eller ändringar du gör i de kopierade lagren i Photoshop inte påverkar några andra lager under det - annars kommer dessa ändringar att skrivas över när du klistrar in dem i Illustrator.

Hur överför man former från Photoshop till Illustrator?

I Photoshop kan du använda kommandona Kopiera och Klistra in för att kopiera former eller text.

För att kopiera en form i Illustrator, välj först den form du vill kopiera.Klicka sedan på knappen "Kopiera" (eller tryck på Ctrl+C) och välj "Klistra in i" från menyn som visas.

Om du behöver klistra in en kopierad form i ett annat dokument, se till att objektet är markerat innan du klickar på knappen "klistra in".

Är det möjligt att flytta objekt från Photoshop till Illustrator?

Ja, det är möjligt att flytta objekt från Photoshop till Illustrator.Processen att flytta ett objekt från Photoshop till Illustrator kallas i allmänhet för att "kopiera" objektet.

Det finns några steg som du måste följa för att kopiera ett objekt från Photoshop till Illustrator.Först måste du öppna båda programmen och hitta objektet som du vill kopiera.Därefter måste du välja objektet i Photoshop och sedan använda kommandot Kopiera (Ctrl+C) på ditt tangentbord för att kopiera objektet till ditt urklipp.Slutligen måste du öppna menyn Objekt i Illustrator och välja Klistra in (Klistra in special). Detta kommer att klistra in det kopierade objektet på din dokumentarbetsyta.

Om du har några frågor eller svårigheter med att kopiera objekt mellan Photoshop och Illustrator, var noga med att kontakta något av programmens supportteam för hjälp.

Vad är det bästa sättet att kopiera vektorformer från Photoshop till Illustrator?

Det finns några olika sätt att kopiera vektorformer från Photoshop till Illustrator.Ett sätt är att använda kommandot Kopiera och klistra in i Photoshop.Du kan också använda Pathfinder-verktyget i Illustrator för att kopiera vektorformer.Slutligen kan du använda verktyget Shape Builder i Illustrator för att skapa anpassade kopior av vektorformer.Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar.

Kommandot Kopiera och klistra in i Photoshop är det enklaste sättet att kopiera vektorformer från Photoshop till Illustrator.Kommandot Kopiera och klistra in låter dig klistra in en kopierad form i ett annat dokument eller lager i Photoshop.Den här metoden är användbar om du vill duplicera en vektorform flera gånger eller om du vill klistra in en kopierad form i ett befintligt dokument utan att först ändra det.Men kommandot Kopiera och klistra har två begränsningar: För det första fungerar det bara med rektangulära vektorer (dvs vektorer som har fyrkantiga hörn). För det andra fungerar det bara med lager som är kopplade till det aktuella dokumentet (d.v.s. lager som inte är dolda).

Pathfinder-verktyget i Illustrator är ett annat sätt att kopiera vektorformer från Photoshop till Illustrator.Med Pathfinder-verktyget kan du dra och släppa kopierade vektorformer till andra dokument eller lager i Illustrator.Den här metoden är användbar om du vill kopiera en specifik vektorform flera gånger eller om du vill lägga upp en kopierad form till ett befintligt dokument utan att först ändra det. (Men, Pathfinderverktyget har två begränsningar: För det första fungerar det bara med rektangulära vektorer (dvs.

Slutligen är ShapeBuilderverktygetIllustrator en annan väg att kopiera värmeformer från Photoshopton illustrator . TheShapeBuilder-verktyget gör det möjligt att skapa anpassade kopior av vektorformer genom att välja och dra vektorer från ett dokument till ett annat. (Denna metod har dock inga brister): För det första måste dess ämnen placeras på samma sida inuti illustrationsfilen (.psd), och andra skanande illustrationer fungerar inte bra med illustrationer.

Om du vill konvertera varma former från Photoshop till Illustrator eller mer än ett format, överväg att använda programvara från tredje part som ShaperX eller Vector Graphic Converter Ultimate . Dessa verktyg låter dig konvertera dina vektorer mellan olika format utan att behöva lära dig komplicerade konverteringstekniker på varje program.

Kan jag klistra in en lagermask i illustrator som en vektorform?

Ja, du kan klistra in en lagermask i Illustrator som en vektorform.För att göra detta, öppna lagret som du vill använda som mask och klicka på knappen "Layer Mask" i verktygsfältet.Detta kommer att skapa en kopia av lagret med dess innehåll maskerat (se bilden nedan). Du kan sedan redigera eller ta bort det maskerade innehållet med hjälp av något av Illustrators verktyg.

Hur kan jag flytta mina anpassade photoshop-former till illustrator?

Att kopiera och flytta former mellan Photoshop och Illustrator kan vara lite av en utmaning, men det finns några grundläggande steg du kan följa för att göra processen enklare.I den här guiden visar vi dig hur du kopierar en form från Photoshop till Illustrator, samt hur du flyttar runt den i designprogramvaran.

Först och främst: se till att dina former är båda i samma dokument.Om de inte är det, måste du skapa en ny fil för var och en och sedan importera dem till varje program.När de båda är på plats, låt oss börja kopiera!

För att börja, välj formen som du vill kopiera från Photoshop till Illustrator.Du kan göra detta genom att klicka på objektet med muspekaren eller genom att använda kortkommandon (Ctrl+C / Cmd+C på Mac). Tryck sedan på Ctrl+V / Cmd+V på Mac eller Windows för att klistra in formen i ditt Illustrator-dokument.

Nu när formen är på plats måste du justera den så att den ser exakt ut som originalet.För att göra detta, använd antingen direktvalsverktyget (A) eller pennverktyget (P) och klicka och dra runt kanterna på den kopierade formen tills den ser identisk ut med sin ursprungliga motsvarighet i Photoshop.Se till att även justera eventuella proportioner om det behövs – ibland kommer saker att se annorlunda ut när de kopieras mellan program!

Slutligen, om du vill flytta din copiedShape var som helst inom ditt designprojekt, använd bara något av dessa två verktyg: piltangenter eller WASD på ett datortangentbord och pilknappar på en spelkontroll/gamepad för mobila enheter.

Jag behöver hjälp med att kopiera en form i photoshop och importera till illustrator!?

  1. Börja med att öppna bilden i Photoshop som du vill kopiera formen från.
  2. Välj området på fotot som du vill kopiera formen från och använd kopieringsverktyget (Ctrl+C) för att kopiera det till ditt urklipp.
  3. Gå till Illustrator och öppna din fotofil (du hittar den i mappen Dokument).
  4. Klicka på knappen Klistra in (V) och välj Redigera > Klistra in special > Form från bild, klicka sedan på OK.
  5. Justera vid behov storleken på den kopierade formen så att den passar bekvämt i ditt Illustrator-dokument.

Hjälp!Försöker få en form som är i PS över till AI.Några förslag!?

Att kopiera former från Photoshop till Illustrator kan vara lite av en utmaning, men med lite noggrann planering och utförande kan det göras framgångsrikt.I den här guiden kommer vi att beskriva de steg du behöver ta för att kopiera en form från Photoshop till Illustrator.

  1. Öppna bilden i Photoshop som du vill exportera som en form.
  2. Markera objektet eller objekten som du vill kopiera formen från och välj "Kopiera".
  3. Gå till Illustrator och klistra in den kopierade formen i ditt dokument med kommandot "Klistra in" (eller använd kortkommandot Ctrl+V).
  4. Använd eventuella nödvändiga justeringar (som skalning) i både Photoshop och Illustrator innan du sparar dina filer.

Transportera lager/former från PSD-fil till AI-fil...?

När du vill kopiera ett lager eller en form från Photoshop till Illustrator är det första steget att se till att lagren och formerna finns i samma dokument.Du kan göra detta genom att markera alla lager och former och sedan trycka på Ctrl+J (PC: Cmd+J) för att slå samman dem till ett lager.När de har slagits samman kan du dra och släppa det sammanslagna lagret på din Illustrator-duk.

Om du bara har en enda form i Photoshop kan du använda kopieringsverktyget (Ctrl+C) för att kopiera den direkt till din Illustrator-duk.Om du har flera former måste du dock först gruppera dem innan du kopierar dem.För att göra detta, markera alla former med antingen markeringsverktyget (A) eller direktmarkeringsverktyget (D), tryck sedan på Ctrl+G (PC: Cmd+G). Detta kommer att skapa en grupp som innehåller alla markerade objekt.

När dina former har grupperats tillsammans kan du använda någon av två metoder för att kopiera dem till din Illustrator-duk: dra och släppa eller använda kopieringskommandon på enskilda objekt.För att dra och släppa kopior av formerna på din Illustrator-duk håller du helt enkelt ned Alt (PC: Alternativ) medan du klickar och drar varje objekt dit du vill ha det placerat på din design.För att kopiera enskilda objekt med kopieringskommandon, klicka på ett av objekten i din grupp och använd antingen Ctrl+C (PC: Cmd+C) eller Skift+Ctrl+C kortkommandon för att kopiera det till ett eget separat lager i Photoshop .

Försöker komma på hur man tar den här bilden jag gjorde i PS och förvandlar en del av den till vektorkonst i AI...?

I Photoshop kan du använda verktyget Kopiera sammanfogad för att kopiera och klistra in former från ett dokument till ett annat.

För att göra detta i Illustrator måste du först skapa en ny vektorfil.Välj sedan objektet eller objekten du vill kopiera och tryck på Ctrl (Kommando på Mac) + C.Slutligen väljer du Redigera > Klistra in i > Vektorfil.