Hur skapar man ett nytt lager i Photoshop?

 1. Öppna Photoshop och välj ikonen "Nytt lager" i panelen Lager.Detta skapar ett nytt lager ovanför det markerade lagret.
 2. Du kan också öppna menyn Nytt lager genom att gå till Lager > Nytt > Lager eller genom att trycka på Shift+Ctrl+N (Windows) / Shift+Command+N (Mac).
 3. En dialogruta visas.Ange ett namn för det nya lagret och klicka sedan på "OK" för att fortsätta.
 4. Det nya lagret visas nu i panelen Lager.

Vad är skillnaden mellan ett raster- och ett vektorlager i Photoshop?

Lager är byggstenarna i en Photoshop-bild.De gör det möjligt att separera olika delar av en bild och arbeta med dem oberoende av varandra.Du kan tänka på lager som pappersark staplade på varandra - varje ark har sitt eget innehåll, men du kan se alla ark under det.

Det finns två typer av lager i Photoshop: raster- och vektorlager.Rasterskikt består av pixlar, som är små små rutor som bildar bilden.När du zoomar in på ett rasterlager ser du de enskilda pixlarna som utgör lagret.Vektorlager består av banor, som är matematiska ekvationer som definierar ett objekts form.När du zoomar in på ett vektorlager ser du inga pixlar - bara de släta konturerna av de objekt som definieras av banorna.

Hur ändrar du opaciteten på ett lager i Photoshop?

 1. Öppna Photoshop-dokumentet som du vill ändra lagrets opacitet för.
 2. Klicka på menyalternativet "Layer" högst upp på skärmen och välj "New Adjustment Layer" (nytt justeringslager).Ett nytt justeringslager skapas i dokumentet.
 3. Dubbelklicka på det nya justeringslagret för att öppna dialogrutan Egenskaper.
 4. Längst ner i dialogrutan finns ett avsnitt som heter "Opacitet".Använd skjutreglaget bredvid den här etiketten för att justera lagerets opacitet.Du kan också ange ett specifikt procentvärde här om du föredrar det.

Hur väljer du ett område i en bild i Photoshop?

I Photoshop används verktyget "Välj" för att välja ett område i en bild.Det finns flera sätt att välja ett område:

När du har valt ett område kan du utföra olika operationer på det, till exempel kopiera, klippa eller klistra in.

 1. Om du vill välja ett rektangulärt eller kvadratiskt område klickar du på och drar muspekaren över det önskade området.
 2. Om du vill markera ett cirkulärt område håller du ned Shift-tangenten och klickar och drar muspekaren över det önskade området.
 3. Om du vill välja ett oregelbundet område klickar du på verktyget "Polygonal lasso" i verktygslådan "Välj" och klickar sedan på och drar muspekaren över det önskade området.

Hur använder du pennverktyget i Photoshop?

Om du antar att du vill ha en guide på 200 ord om hur du använder pennverktyget i Photoshop:

Pennverktyget är ett av de mest mångsidiga verktygen i Photoshop.Den kan användas för att skapa både raka och böjda linjer och kan anpassas för att skapa olika former.Här är en steg-för-steg-guide om hur du använder pennverktyget:

6 Klicka nästa gång där du vill att linjen ska sluta och släpp sedan musknappen.En rak linje bör nu visas mellan de två punkterna.

 1. Öppna Photoshop och skapa ett nytt dokument.
 2. Välj pennverktyget i verktygsfältet till vänster på skärmen.
 3. Välj önskad färg från färgpaletten längst ner på skärmen.
 4. Klicka på dokumentet där du vill börja rita linjen eller formen.
 5. När du flyttar markören ser du hur en streckad linje visas bakom den.Det visar var linjen kommer att gå om du klickar på den punkten.

Hur fyller man ett område med färg i Photoshop?

I Photoshop finns det många sätt att fylla ett område med färg.Ett sätt är att använda verktyget Paint Bucket Tool.Klicka på det område som du vill fylla med färg med Paint Bucket-verktyget markerat.Den färg som du har valt i färgväljaren används för att fylla området.Ett annat sätt att fylla ett område med färg är att använda kommandot Fyllning.Du öppnar kommandot Fyllning genom att gå till Redigera > Fyllning.I rullgardinsmenyn Använd väljer du en färg från alternativen eller väljer förgrundsfärg eller bakgrundsfärg.Du kan också skapa ett eget mönster genom att välja Mönster i rullgardinsmenyn Användning.

Hur lägger man till text till en bild i Photoshop?

Det finns många sätt att lägga till text i en bild i Photoshop, men det vanligaste och enklaste sättet är att använda typverktyget.

När du har valt typverktyget klickar du helt enkelt någonstans på bilden där du vill lägga till text.Ett nytt textlager skapas automatiskt och du kan börja skriva.Om du vill ändra typsnittet eller färgen på din text måste du först välja textlagret i panelen Lager.Därefter kan du använda alternativen i teckenpanelen (som finns under Fönster > Typ) för att göra ändringar.

Hur sparar du en bild som JPEG i Photoshop?

Om du vill spara en bild som JPEG i Photoshop öppnar du menyn Arkiv och klickar på Spara som.I dialogrutan som visas ändrar du rullgardinsmenyn Format till JPEG och klickar sedan på Spara.