Hur döljer du vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Det finns några sätt att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.Ett sätt är att använda appen Aktivitetsfält och Startmenyinställningar.Du kan också använda någon av följande metoder:1.Använd appen Aktivitetsfält och Start-menyn Inställningar2.Använd en dold knapp3.Använd en genväg4.Använd en tredjepartsapp5.Använd ett anpassat kommando6.Ändra din bakgrund7.Ändra din skrivbordsbakgrund8.Ändra bakgrunden på din startskärm9.Ändra bakgrunden på din inloggningsskärm10..Ändra bakgrunden på din låsskärm11..Skapa ett virtuellt skrivbord12..Dölj alla ikoner13..Dölj alla appar14..Dölj alla aviseringar15..Göm alla filer16..Göm enskilda mappar17..Visa endast systemikoner18. (Valfritt) Visa endast livebrickor19.(Valfritt) Dölj systemikoner20.(Valfritt) Visa livebrickor och systemikoner21.(Valfritt) Visa livebrickor, systemikoner och applikationer22.(Valfritt) Visa livebrickor, systemikoner, applikationer, mappar, filer23.(Valfritt) Anpassa hur mycket information som visas i aktivitetsfältet24.(Krävs för vissa enheter) Aktivera skrivbordsikon View25....Aktivera eller inaktivera snabbstart26....Aktivera eller inaktivera hopplistor27....Aktivera eller inaktivera historik28....Inaktivera Autorun29.....Inaktivera låsskärm30.......Visa väder på låsskärm31........Visa väder i meddelandeområde32........ .Visa Weather in Action Center33.........Ange standardplats för Weather34........Välj hur ofta du ska uppdatera35........Välj vilken typ av data som ska visas ay36........Konfigurera flera platser37.............Konfigurera automatiska uppdateringar38.............Konfigurera batterisparare39...... .......Hantera färger40.............Anpassa ikoner41......................Anpassa teckensnitt42.. ...................Anpassa bakgrundsbilder43......................Anpassa verktygsfält44... ...............Lägg till/ta bort program45...................Kontrollpanelen46........... .......Systeminformation47..................Säkerhet48....................... .........Windows Update49...................................Sekretess50....... ........................ File Explorer51........................ .......Strömalternativ52...................................Nätverksanslutningar53........ ........................Enheter54................................ .Administrativa verktyg55...................Kommandotolk56...................Startprogram57..... ..............Avstängning58...................Omstart59............... ....Debugging60..................Event Viewer61..................Prestandaloggar62... ...............Recovery63...................Avinstallera64............... ................Kommandotolk (Admin Kommandoradsläge)65........................ ........Startprogram (Admin Command Line Mode)]Hur döljer du väder i Windows 10 aktivitetsfält?1.- Öppna Aktivitetsfältet och Start-menyns inställningar från Cortana genom att säga "Hej Cortana, öppna Aktivitetsfältet och Startmenyn Inställningar."2.- Under fliken "Allmänt", avmarkera "Visa väder i aktivitetsfältet."3.- Klicka på OK för att spara ändra och avsluta Aktivitetsfältet och Start-menyn Inställningar4.- För att visa väder igen i Windows 10 aktivitetsfält, upprepa steg 1-3 ovan5.- Om du vill inaktivera automatiska uppdateringar samtidigt som vädret är aktiverat i Windows 10 aktivitetsfält - gå till: Kontrollpanelen -> Administrativa verktyg -> Tjänster -> Automatiska uppdateringar6.- För att ändra färger som används i Windows 10 - gå till: Personalisering -> Färger7- För att ändra teckensnitt som används i Windows 10 - gå till: Personalisering -> Teckensnitt8- För att ändra bakgrunder som används i Windows 10 - gå till: Anpassning -> Bakgrundsbilder9- För att anpassa verktygsfält som används i Windows 10 - gå till: Anpassning -> Verktygsfält10- För mer detaljerade instruktioner, se denna guide:- https://www2.windowscentral.com/howto/hide- väder ... tbartobar Hur döljer du väder i Windows 10 aktivitetsfält?Det finns flera sätt som du kan dölja de nuvarande förhållandena utanför så att de inte visas högst upp i din fönstermiljös huvudmenyrad när du använder Microsofts senaste operativsystemversion - Windows 10 Professional Version 1703 (OS Build 15063). Detta inkluderar att inaktivera ett alternativ som finns i någon av två inbyggda inställningsmenyer - ovannämnda Task Manager-applikation samt genom ett annat specialiserat verktyg som kallas "Task Bar And Start Menu Settings".

Vilka är stegen för att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Följ dessa steg för att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10:

  1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.
  2. Under System klickar du på Anpassning.
  3. Under Aktivitetsfältet klickar du på Dölj systemikoner.
  4. Klicka på Lägg till en ikon och välj Väder-appen från listan över tillgängliga appar.
  5. Klicka på OK för att stänga fönstret och dölja vädret i aktivitetsfältet.

Är det möjligt att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Ja, det är möjligt att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.För att göra detta, öppna appen Inställningar och navigera till System > Anpassning > Aktivitetsfältet.På fliken Aktivitetsfält väljer du Visa väder i Aktivitetsfältet.Du kan nu dölja eller visa vädret genom att klicka på växlingsknappen bredvid.

Varför skulle du vilja dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Det finns några anledningar till varför du kanske vill dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.Kanske vill du inte se det hela tiden, eller så kanske du helt enkelt inte har utrymme för det på skärmen. Oavsett din anledning finns det några sätt att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.Så här gör du:1) Klicka på Start-knappen och klicka sedan på Inställningar.2) Klicka på System och klicka sedan på Aktivitetsfältet.3) Under "alternativ i Aktivitetsfältet", klicka på Visa väder längst ner och välj sedan antingen Nej eller Visa endast aktuellt förhållanden.4) Om du bara vill visa aktuella förhållanden, avmarkera Visa väder längst ner och välj sedan Endast aktuella förhållanden från rullgardinsmenyn som visas.5) Om du vill hålla både temperatur- och nederbördsinformationen synlig. , markera Visa väder längst ner och välj sedan Temperatur och nederbörd från rullgardinsmenyn som visas.6) Klicka på OK för att spara dina ändringar.7) Starta om datorn om det behövs."Hur man döljer vädret i Windows 10 Aktivitetsfältet" skrevs av Cody Browning från HowToGeek.

Hur kommer du åt inställningarna för att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Följ dessa steg för att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10:

  1. Öppna appen Inställningar på din dator.
  2. Klicka på System och säkerhet.
  3. Klicka på Aktivitetsfältet och Start-menyn under "Anpassning".
  4. Klicka på Dölj väderikonen under Aktivitetsfältet. (Om du inte ser det här alternativet kanske din dator inte har någon väderapp installerad.)
  5. Om du vill visa väderikonen senare klickar du på Visa väderikon under Aktivitetsfältet och klickar sedan på OK.

Vad är fördelen med att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Det finns några fördelar med att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.En är att den kan frigöra utrymme på skärmen, vilket gör det lättare att se andra föremål.Dessutom, om du ofta kommer åt väderinformationen från aktivitetsfältet, kan gömma den spara tid genom att du inte behöver öppna appen varje gång.Slutligen kan vissa människor upptäcka att de inte behöver se väderinformationen hela tiden och kanske föredrar att bara titta på den ibland istället för att öppna en app.Hur döljer jag väder i aktivitetsfältet i Windows 10?Det finns några olika sätt att dölja väder i aktivitetsfältet i Windows 10.Du kan antingen använda en genväg på skrivbordet eller gå via Kontrollpanelen > System och säkerhet > Anpassning > Aktivitetsfält och brickor.I båda fallen måste du först högerklicka på aktivitetsfältet och välja "Anpassa".Klicka sedan på "Väder".Du kan nu välja om du vill visa temperatur, nederbördsnivå, tider för soluppgång/solnedgång, vindhastighet/riktning och luftfuktighetsnivåer eller inte. För att ändra hur ofta dessa uppdateringar visas på din skärm (eller inaktivera dem helt), gå över till Kontrollpanelen > System och säkerhet > Anpassning > Väderalternativ.Här kommer du att kunna justera när (och hur) uppdateringar ska ske samt bestämma om aviseringar ska skickas eller inte när förhållandena ändras.

Finns det några nackdelar med att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10?

Det finns några potentiella nackdelar med att dölja vädret i aktivitetsfältet i Windows 10.

För det första, om du ofta behöver komma åt väderinformationen, kan det vara obekvämt att behöva klicka på den dolda aktivitetsfältsikonen för att komma till den.

För det andra, om du använder en tredjepartsapp som förlitar sig på väderinformationen som visas i aktivitetsfältet, kanske det inte fungerar lika bra om den informationen är dold.

Slutligen kan vissa människor tycka att det är estetiskt tilltalande att se deras nuvarande väderförhållanden tydligt visas på deras Windows 10 aktivitetsfält.Om du är en av dessa personer och du inte vill dölja din väderinformation, måste du hitta ett annat sätt att visa den.