Hur ser du batteriprocenten för Bluetooth-enheter på Windows 10?

Det finns några sätt att se batteriprocenten för Bluetooth-enheter på Windows 10.Ett sätt är att öppna Charms-fältet och klicka på ikonen Inställningar.Härifrån kan du välja System och sedan Batteri.Det andra sättet är att öppna Start-menyn och skriva "batteri" i sökrutan.När resultaten visas väljer du ett av alternativen som listas där, till exempel batterisparläge eller energischema. Om du vill se hur mycket ström din enhet har kvar utan att behöva öppna några menyer eller fönster kan du använda en av Windows 10:s byggda -i batterimonitorer.För att göra detta, gå till Inställningar > System > Batteri & strömförbrukning (eller tryck på Win+I). Här hittar du tre olika batterimonitorer: batteritid, batterihälsa och strömförbrukning.Var och en visar olika information om enhetens batteristatus och strömförbrukning.

Finns det något sätt att kontrollera batterinivån på mina Bluetooth-enheter?

Det finns ett sätt att kontrollera batterinivån på dina Bluetooth-enheter på Windows 10.För att göra detta, öppna appen Inställningar och klicka på Enheter.På vänster sida, under "Bluetooth", kommer du att se en lista över alla dina anslutna enheter.Under varje enhet kommer du att se en procentindikator (vanligtvis mellan 30 % och 80 %). Om procentandelen är under 30 % är batteriet lågt och måste laddas; om den är över 80 % är batteriet fulladdat.

Hur kan jag se återstående batteritid på mina Bluetooth-hörlurar?

Windows 10-användare kan kontrollera batteritiden på sina Bluetooth-hörlurar genom att öppna appen "Bluetooth and Audio", klicka på enhetsnamnet och sedan välja "Batteri".Procentandelen av återstående batteritid visas i fönstret som dyker upp.Om du har problem med att ansluta dina Bluetooth-hörlurar till din dator, prova att starta om båda enheterna. Om du inte ser fliken Batteri i appen "Bluetooth och ljud", eller om den inte visar korrekt information, kan dina Bluetooth-hörlurar inte vara kompatibel med Windows 10.Du kan prova att uppdatera dina drivrutiner eller installera en ny version av appen från Microsoft Store. Om du fortfarande har problem med att ansluta dina Bluetooth-hörlurar till din dator, kontakta vårt supportteam för hjälp.

Mitt Bluetooth-headset är anslutet men jag vet inte hur mycket batteri det har kvar, hur kan jag kontrollera det?

Det finns några sätt att kontrollera batteriprocenten för din Bluetooth-enhet i Windows

  1. Öppna appen Inställningar och klicka på Enheter.
  2. Under "Bluetooth-enheter" ser du en lista över alla anslutna Bluetooth-enheter, inklusive ditt headset.
  3. På höger sida av fönstret ser du en batteriikon bredvid varje enhets namn (se bilden nedan). Batteriprocenten kommer att visas bredvid denna ikon (i procent).
  4. Om du vill koppla från eller återställa din Bluetooth-enhet, klicka på dess namn och klicka sedan på "Koppla från".Du kan också trycka på strömknappen på ditt headset för att koppla bort det från din dator.
  5. För att återansluta din Bluetooth-enhet, öppna appen Inställningar och klicka på Enheter igen, under "Bluetooth-enheter."Ditt headset bör visas under "Parade enheter" om det tidigare var anslutet och registrerat med Windows 10 (det kommer att ha en grön prick bredvid namnet). Klicka på den för att ansluta den igen (om den inte redan är ansluten).

Kan du berätta för mig hur man tar reda på procentandelen av batteritiden som är kvar för en Bluetooth-enhet på Windows 10?

Det finns några sätt att ta reda på batteriprocenten för en Bluetooth-enhet på Windows 10.Ett sätt är att öppna appen Inställningar och klicka på Enheter.Under "Bluetooth" i den vänstra kolumnen ser du en lista över enheter som är anslutna till din dator.Klicka på enhetens namn för att öppna dess inställningsfönster.I avsnittet "Batteri" kan du se hur mycket batteritid som är kvar för den enheten.Ett annat sätt att kontrollera batteritiden är att öppna Charms-fältet och klicka på Batteri (eller bara trycka på Win+B). Under "Batterianvändning" kan du se hur mycket tid som har lagts ner på olika funktioner på din dator, inklusive Bluetooth.Du kan också använda appar från tredje part som Battery Life Pro eller Power Nap Monitor för att spåra din dators batteritid och procentandelar över tid.

Hur kontrollerar du batteriprocent för anslutna Bluetooth-enheter i Windows 10?

I Windows 10 kan du kontrollera batteriprocenten för anslutna Bluetooth-enheter genom att öppna appen "System" och klicka på "Enheter och skrivare."På vänster sida av fönstret Enheter och skrivare, under "Bluetooth-enheter", ser du en lista över alla dina anslutna Bluetooth-enheter.Batteriprocenten för varje enhet kommer att visas i en liten ruta längst ner i fönstret. För att kontrollera batteriprocenten för en specifik Bluetooth-enhet, klicka på enhetens namn i listan.Fliken "Batteriprocent" visas och visar dig information om enhetens aktuella batteristatus (inklusive hur mycket ström som finns kvar). Du kan också använda den här fliken för att koppla från eller återansluta till en Bluetooth-enhet.Om du kopplar från en Bluetooth-enhet kommer dess batteriprocent gradvis att minska med tiden tills den når 0%. Om du vill inaktivera aviseringar för frånkopplade enheter, öppna Inställningar > System > Aviseringar och åtgärder > Koppla från alla enheter.Obs! Detta inaktiverar även aviseringar för alla anslutna enheter: om en av dessa enheter för närvarande är aktiv och tar emot aviseringar, kommer avisering av aviseringar för alla enheter att förhindra att dessa meddelanden visas medan den enheten är aktiv. Förutom att kontrollera batteriprocenten kan du kan också använda Windows 10:s batterisparfunktion för att spara ström på din dator genom att automatiskt stänga av vissa funktioner när din dators batteri sjunker under en viss nivå.För att aktivera batterisparläge i Windows 10, öppna Inställningar > System > Batterisparläge (eller tryck på Win+I). Se till att "Aktivera batterisparfunktioner" är aktiverat under "Batterisparinställningar" och välj vilka funktioner som ska stängas av när datorns batteri sjunker under en viss nivå (se skärmdump nedan). Obs! Du kan också stänga av enskilda funktioner manuellt. använder Windows 10s dialogruta för energialternativ (genom att klicka på ikonen i Start-menyn / Kontrollpanelen / Energialternativ), men aktivering av batterisparfunktioner säkerställer att dessa funktioner alltid är inaktiverade när batterisparläget är aktiverat. Hur vet jag min telefon har parats ihop med min dator?När du ansluter din telefon till din PC via bluetooth eller USB-kabel, uppmanar Windows dig vanligtvis att gå in i parningsläge - detta gör att din telefon och PC kan upprätta en första anslutning så att framtida interaktioner mellan dem är mer sömlösa.Efter att ha gått in i parningsläge - vanligtvis genom att trycka på några knappar på båda enheterna - ska Windows visa antingen en orange triangel med ett utropstecken bredvid (som indikerar att parningen har misslyckats) eller en tom ruta med ett kryss inuti (indikerar lyckad parning). Om du efter att ha provat olika metoder som beskrivs ovan fortfarande inte lyckats ansluta din telefon till PC, följ dessa steg1) Se till att bluetooth är påslagen2) Kontrollera om det finns några hinder mellan telefonen och pc3) Prova olika usb-portar4) Starta om pc5) Koppla ihop telefoner om inget av dessa fungerar så kontakta Microsofts support Här är några felsökningstips:- Se till att bluetooth är PÅ.- Kontrollera om det finns några hinder mellan telefonen och datorn.- Prova olika usb-portar.- Starta om datorn.- Reparera telefonerWindows 10 innehåller flera inbyggda verktyg som är speciellt utformade för att hantera Bluetooth-anslutningar:• Appen "Bluetooth Settings" låter dig hantera grundläggande inställningar som om Bluetooth är aktiverat eller inte och vilka profiler är aktiva på ditt system.* Du kan också se detaljerad information om varje profil som är installerad på ditt system.* Dessutom ger den här appen snabb åtkomst till flera vanliga uppgifter relaterade till att konfigurera Bluetooth-anslutningar, inklusive att lägga till nya trådlösa nätverk eller söka efter närliggande trådlösa nätverk.* För att öppna den här appen, klicka på Start -> Inställningar -> Trådlöst och nätverk -> Bluetooth* Verktyget "Bluetooth Status" visar allmän information om alla aktiva anslutningar inklusive namn/adress/port etc., signalstyrka/kvalitet etc. ., varaktighet på anslutningen etc., antal meddelanden som skickats/mottagits etc., senaste uppdateringar etc. samt huruvida ihopkopplingen lyckades eller inte.

Var kan jag hitta batterinivåindikatorn för mina ihopparade bluetooth-enheter i Windows 10?

Hur ser man batteriprocenten för en Bluetooth-enhet i Windows 10?I Windows 10 kan du hitta batterinivåindikatorn för dina ihopparade bluetooth-enheter genom att öppna appen "System" och klicka på "Batteri".Du kommer då att kunna se batteriprocenten för varje enhet. Du kan också öppna "Bluetooth"-appen och klicka på "Pired Devices."Härifrån kan du se alla dina ihopkopplade enheter, såväl som deras batterinivåer. Om du vill inaktivera aviseringar för en specifik Bluetooth-enhet öppnar du appen "Bluetooth" och klickar på "Meddelanden".Välj sedan önskad enhet från listan.Avmarkera slutligen rutan bredvid "Ta emot meddelanden." Den här guiden skapades baserat på information som finns i Microsofts Windows 10-dokumentation: https://support.microsoft.com/en-us/help/4034352/how-to-see- battery-level-indicator-for-paired-devices Dessutom använde vi denna användbara handledning: https://www.tutorialspoint.com/windows10/viewing-batterypercentageofa BluetoothdeviceinWindows10_p2.htm Om du har några frågor eller feedback om den här guiden, vänligen låt oss veta!

Så här ser du batteriprocenten för en Bluetooth-enhet i Windows 10

I Windows 10 kan du hitta batterinivåindikatorn för dina ihopparade bluetooth-enheter genom att öppna appen "System" och klicka på "Batteri".Du kommer då att kunna se batteriprocenten för varje enhet.

Du kan också öppna "Bluetooth"-appen och klicka på "Pired Devices".Härifrån kan du se alla dina ihopparade enheter, såväl som deras batterinivåer.

Om du vill inaktivera aviseringar för en specifik Bluetooth-enhet öppnar du appen "Bluetooth" och klickar på "Meddelanden".Välj sedan önskad enhet från listan.Avmarkera slutligen rutan bredvid "Ta emot aviseringar.

Hur visar jag Bluetooth-enhetens batterinivå i Windows 10 aktivitetsfält?

I Windows 10 kan du se batterinivån för din Bluetooth-enhet i aktivitetsfältet.Att göra detta:

  1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.
  2. Under System klickar du på Batteri.
  3. I avsnittet Batteri, under Enheter, välj din Bluetooth-enhet från listan.
  4. På höger sida av fönstret, under Status, ser du en procentindikator för enhetens batterinivå (%).

Varför kan jag inte se min bluetooth-högtalares batteristatus på Windows 10?

Om du använder en Bluetooth-högtalare är chansen stor att batteriet inte är inbyggt.Du måste använda ett externt batteri eller ansluta din Bluetooth-högtalare till en strömkälla för att se batteriprocenten.Så här öppnar du fönstret "Bluetooth och andra enheter": 1.Tryck på Windows-tangenten + X på ditt tangentbord 2.Klicka på "Bluetooth och andra enheter" 3.Högerklicka på enhetsnamnet för din Bluetooth-högtalare 4.Välj "Egenskaper" 5.På fliken "Allmänt", klicka på "Batteristatus".