Hur ser du filer efter storlek i Windows?

I Windows kan du visa filer efter storlek i Filutforskarens fönster.För att göra detta: 1.Öppna File Explorer window.2.I den vänstra rutan klickar du på "Den här datorn".3.I den högra rutan, under "Filer och mappar", klicka på "Visa filer efter storlek."4.I dialogrutan Visa filer efter storlek väljer du ett filstorleksintervall från rullgardinsmenyn och klickar sedan på "OK".5.Filerna i det storleksintervallet kommer att visas i Filutforskaren. För att visa alla filer i en mapp eller enhet:1.Öppna File Explorer-fönstret och klicka på "Go" (eller tryck Alt+G).2.Skriv eller klistra in sökvägen dit du vill söka efter filer i adressfältet i din webbläsare och tryck på Enter/Retur.3.Klicka på valfri mapp eller enhetsnamn som visas i din resultatlista och klicka sedan på "Öppna."4.Innehållet i den mappen eller enheten kommer att visas i ditt filutforskarfönster.(Du kan också använda Windows Search.) För att bara visa stora filer:1.Öppna Windows Search (genom att trycka på Win+S-tangenterna samtidigt) och skriv Stora filer i sökfältet. (Om Windows Search inte visas som ett alternativ när du försöker öppna den, försök att starta om datorn.)2.När Windows Search startar dubbelklickar du på ett resultat som innehåller stora filer (*.* MB).3a Om du visar mappar i stället för enskilda filer, högerklickar du var som helst i en av dessa mappar och väljer Egenskaper från den resulterande innehållsmeny; välj sedan Storlek (i byte) bland flera andra egenskaper som listas där.(*) Obs: Du kan behöva justera din skärmupplösning om visning av stora filstorlekar gör att text eller ikoner blir oläsliga eller oläsliga.(*) Obs: En bugg finns med vissa versioner av Internet Explorer där vissa typer av bilder (.jpg,.jpeg,.gif) inte kan visas i full storlek även när de är lagrade i en katalog som innehåller större bildfiler - dessa bilder kommer istället att visas som miniatyrer om inte du sparar dem först som bilder i full storlek innan du visar dem med Windows Search. (För mer information om hur du använder Windows Search effektivt, se vår artikel Hur man använder Windows 10:s nya "Windows Search"-funktion .

Vad är det snabbaste sättet att visa filer efter storlek i Windows?

Det finns några olika sätt att visa filer efter storlek i Windows.Ett sätt är att öppna File Explorer-fönstret och välja fliken "Visa".Under "Storlek" kan du se en lista över alla filer på din dator, sorterade efter storlek.Du kan också använda verktyget "Filinformation" för att visa filinformation, såsom filstorlek, datum skapat och senast ändrad tid.

Det snabbaste sättet att visa filer efter storlek är att använda kolumnen "Filstorlek" i Windows 10 File Explorer-fönstret.Den här kolumnen visar den totala storleken på alla filer i din mapp eller enhet, inklusive dolda filer och mappar.För att ändra hur stora dessa kolumner visas (eller döljer), högerklickar du på valfri kolumnrubrik och väljer "Kolumner".Sedan kan du under "Visa" välja mellan flera alternativ, inklusive "Lista efter typ", som visar varje filtyp separat; eller "Lista efter storlek", som listar varje fils storlek tillsammans med annan information som namn och plats.

Hur kontrollerar du filstorleken på en Windows-dator?

För att se filstorleken på en Windows-dator, öppna Filutforskaren och navigera till mappen där du vill visa filstorleken.Högerklicka på filen och välj "Egenskaper".I fönstret Egenskaper, under "Storlek", klicka på fliken "Detaljer".Filstorleken kommer att visas i byte.

Finns det något sätt att visa alla filer efter storlek i Utforskaren i Windows?

Ja, det finns ett sätt att visa alla filer efter storlek i Utforskaren i Windows.För att göra detta, öppna Utforskaren och navigera till mappen där du vill visa filerna efter storlek.Högerklicka sedan på mappen och välj "Visa efter storlek."Detta kommer att visa en lista över alla filer i mappen enligt deras storlek.Du kan sedan klicka på vilken fil som helst för att se dess detaljer, inklusive dess storlek och plats på din hårddisk.

Kan du berätta för mig hur man ser filstorlekar i Windows 10?

Det finns några sätt att visa filstorlekar i Windows

Ett annat sätt att se filstorlekar är att använda Windows 10:s inbyggda komprimeringsfunktion.För att göra detta, öppna Filutforskaren och välj en mapp som innehåller de filer du vill komprimera.Högerklicka på en av filerna och välj "Komprimera".Den komprimerade filen kommer att placeras i samma mapp som den ursprungliga okomprimerade filen.Du kan också använda komprimering när du kopierar eller flyttar filer mellan mappar.Dra och släpp helt enkelt en eller flera filer från en mapp till en annan, så skapar Windows 10 automatiskt en komprimerad kopia av varje fil som flyttas.

Om du använder en äldre version av Windows kan du behöva installera ett tredjepartsprogram som WinZip eller 7-Zip innan du kan visa filstorlekar i Windows

 1. Ett sätt är att öppna File Explorer och välja mappen som innehåller filerna du vill visa.Högerklicka på en av filerna och välj "Egenskaper".Klicka på fliken Storlek i fönstret Egenskaper.Storleken på varje fil kommer att listas bredvid dess namn.
 2. Dessa applikationer låter dig se både komprimerade och okomprimerade versioner av filer, samt bläddra igenom mappar fulla av komprimerade (eller okomprimerade) filer utan att behöva dekomprimera dem först.

Jag behöver hjälp med att visa filer efter deras storlek på min Windows-maskin?

Det finns några sätt att visa filer efter storlek på Windows.Ett sätt är att använda "Filutforskaren"-fönstret i Windows.För att göra detta, öppna File Explorer och klicka på fliken "Visa" högst upp i fönstret.Under "Storlek" kan du välja ett av följande alternativ: Efter storlek (liten, medium, stor), efter datum skapad eller efter datum ändrad.

Ett annat sätt att visa filer efter storlek är att använda fönstret "Filinformation" i Windows.För att göra detta, öppna Filinformation och klicka på fliken "Detaljer" högst upp i fönstret.Under "Storlek" kan du välja ett av följande alternativ: Efter storlek (liten, medium, stor), efter datum skapad eller efter datum ändrad.

Slutligen kan du också använda ett filhanteringsprogram från tredje part som WinZip eller 7-Zip för att visa filer efter storlek.

Hur kan jag beställa mina filer efter storlek i Windows 7?

Det finns några sätt att visa filer efter storlek i Windows Det andra sättet att visa filer efter storlek i Windows 7 är att använda verktyget "Filstorlek" i Microsoft Office 2007 eller 20. Du kan också använda Windows Search för att snabbt hitta stora filer.För att göra detta, öppna Windows Search och skriv "stor fil."Du kommer då att kunna se alla stora filer som finns lagrade på din dator.

 1. Ett sätt är att öppna File Explorer-fönstret och välja fliken "Visa".Under "Storlekskategorier" kan du välja att visa filer efter storlek, typ eller datum.Du kan också högerklicka på en fil och välja "Egenskaper".I fönstret Egenskaper kan du välja fliken "Storlek" och visa filer efter storlek.
 2. För att göra detta, öppna Microsoft Office 2007 eller 2010 och klicka på fliken Arkiv.Klicka på verktyget "Filstorlek" under "Verktyg".Verktyget Filstorlek visar dig information om alla dina filer, inklusive deras storlekar.

Var kan jag hitta alternativet att visa filer enligt deras storlek i Windows 8?

I Windows 8 kan du visa filer efter storlek i File Explorer-fönstret.För att göra detta, öppna File Explorer-fönstret och klicka på fliken "Visa".Under "Storlek" kommer du att se en lista över filstorlekar.Du kan välja en filstorlek för att visa information om den filen, såsom dess namn, storlek och datum för ändring. Du kan också använda kortkommandot Ctrl+F för att söka efter en specifik filstorlek.Om du till exempel vill hitta alla filer som är större än 100 MB kan du skriva Ctrl+F "100" i Filutforskarfönstret. Om du bara vill visa vissa typer av filer (som bilder eller dokument) kan du filtrera dina sökresultat med hjälp av filtren högst upp i Filutforskarens fönster. För mer information om hur du använder Windows 8-funktioner som Utforskaren, vänligen besök vårt avsnitt med guider.

Hur får jag min Windows 10-maskin att visa mig filstorlekar?

Windows 10 har en inbyggd funktion som kan visa dig filstorlekarna på filer i din dator.För att använda den här funktionen, öppna Filutforskaren (Windows

Hur får jag min Windows 10-maskin att visa mig filstorlekar?

För att använda den här funktionen, öppna Filutforskaren (Windows

Du kan också använda ett tredjepartsverktyg för att visa filstorlekar på din dator.Du kan till exempel använda en app som SizeUp eller File Size Analyzer för att se hur stora olika typer av filer är på ditt system.

 1. och gå till fliken "Visa".Välj "Filstorlek" under "Storlekskolumner".Windows 10 kommer då att visa dig filstorlekarna för alla filer i din dator. Du kan också använda ett tredjepartsverktyg för att visa filstorlekar på din dator.Du kan till exempel använda en app som SizeUp eller File Size Analyzer för att se hur stora olika typer av filer är på ditt system.
 2. och gå till fliken "Visa".Välj "Filstorlek" under "Storlekskolumner".Windows 10 kommer då att visa dig filstorlekarna för alla filer på din dator.

Varför kan jag inte se filstorlekar när jag använder mitt Windows Vista-operativsystem?

Det finns några anledningar till varför du kanske inte kan se filstorlekarna för filer när du använder Windows Vista.En anledning är att Vista inte innehåller en funktion som låter dig se filstorlekar.En annan anledning är att storleken på vissa filer kanske inte visas korrekt om de är komprimerade eller krypterade.Om du vill se filstorlekarna för alla dina filer kan du använda ett program som File Size Analyzer från Microsoft Corporation. File Size Analyzer är ett program som kan hjälpa dig att avgöra vilka filer som har komprimerats eller krypterats och sedan visa deras motsvarande filstorlek.Du kan också använda File Size Analyzer för att ta reda på hur mycket utrymme varje fil tar upp på din hårddisk.För mer information om hur du använder File Size Analyzer, besök Microsofts webbplats på http://www.microsoft.com/windowsvista/en-us/downloads/details.aspx?FamilyID=c2b5d8e7-3f1a-4df0-9bfa-fe8edefc00bf&displaylang=sv .Om det är viktigt för dig att visa filstorlekar kan du överväga att uppgradera ditt operativsystem till Windows Vista Ultimate eller Windows 7 Professional så att den här funktionen ingår."Hur ser jag min dators diskanvändning?"Windows 10 Disk Usage Viewer Disk Usage Viewer i Windows 10 ger ett enkelt sätt att se hur mycket utrymme varje volym på din dator använder och vilken procentandel av det totala diskutrymmet den upptar." Hur ändrar jag min standardlagringsplats för dokument i Microsoft Word 2010?"I Microsoft Word 2010 finns det två sätt att ändra standardlagringsplatsen:

ja!De flesta USB-enheter innehåller drivrutiner som gör att de kan användas precis som alla andra lagringsenheter på din dator.För att installera programvara från en USB-enhet utan att installera några drivrutiner, följ dessa steg:

 1. I dokumentfönstret klickar du på Arkiv > Spara som...På fliken Hem, under Spara inställningar... klickar du på Ändra standardsparaplats..."Hur rensar jag min webbläsarhistorik?"Du kan rensa din webbläsarhistorik genom att följa dessa steg: Öppna din webbläsare Klicka på knappen Historik (eller Rensa senaste historik) Välj alla objekt Tryck på Rensa nu...."Vad är nytt i version 5 av Firefox?"Firefox 5 innehåller flera nya funktioner och förbättringar inklusive: - Ett omdesignat adressfält med snabbare sökresultat - Snabbare sidladdning - Uppdaterade säkerhetsfunktioner - Stöd för WebExtensions - Nya tillägg byggda med HTML5 och JavaScript "Kan jag installera programvara från en USB-enhet utan installera några drivrutiner?"
 2. Anslut din USB-enhet
 3. Högerklicka på dess ikon i listan Min dator eller filsystem och välj Egenskaper
 4. Under fliken Allmänt, markera Aktivera AutoPlay och klicka sedan på OK
 5. Dubbelklicka på en körbar (.exe), mediaspelare (.

Vad hände med alternativet som gjorde det möjligt för användare att sortera sina filer efter storlek i Windows XP?

I Windows XP kan användare sortera sina filer efter storlek i Filutforskaren.Det här alternativet togs bort från senare versioner av Windows och är inte längre tillgängligt.Det finns flera sätt att visa filer på en dator, men det vanligaste sättet att visa filer är genom deras namn eller filtyp.Du kan också använda sökfunktionen i Filutforskaren för att hitta specifika filer.

Hur får jag Windows att visa filstorlekar igen som det användes också?

Det finns några sätt att visa filer efter storlek i Windows.Ett sätt är att öppna File Explorer och klicka på fliken "Visa".Under "Storlek" kan du välja vilka kolumner som ska visas, och du kan även sortera listan efter valfri kolumn.

Ett annat sätt att se filstorlekar är att använda verktyget "Filinformation".Det här verktyget finns i det nedre vänstra hörnet av de flesta fönster, och det visar information om en fil, som dess storlek och datum då den skapades.

Om du vill se alla filer på din dator oavsett storlek kan du använda funktionen "Filsökning" i Windows 10 eller 8.1.Den här funktionen låter dig söka efter specifika filer eller mappar, och den visar dig deras storlekar tillsammans med annan relevant information.