Hur fixar man uppgiftsvärden förhindrar Windows från att stänga av fel?

Det finns några saker du kan göra för att försöka fixa uppgiftsvärden som förhindrar att Windows stängs av.

 1. Kontrollera om det finns några väntande uppdateringar eller ändringar som kan orsaka problemet.Om det finns några, försök att installera dem och starta om datorn vid behov.
 2. Testa att inaktivera energisparfunktioner i din dators BIOS eller UEFI-inställningar.Detta kan hjälpa till att lösa problemet om det är relaterat till att energihanteringsfunktioner är aktiverade på ditt system.
 3. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta support från Microsoft eller en annan tredjepartsleverantör för att få hjälp med att lösa problemet.

Hur kan jag fixa en fryst taskhost-process?

Det finns några sätt att fixa en frusen taskhost-process.

 1. Testa att starta om taskhost-tjänsten.
 2. Om taskhost-processen körs som en Windows-tjänst, försök att stoppa och sedan starta tjänsten.
 3. Om taskhost-processen körs som ett program, försök att starta om det programmet.
 4. Om allt annat misslyckas kan du försöka ta bort taskhost-processen och återskapa den från början.

Varför använder min taskhost.exe så mycket CPU?

Det finns några saker du kan göra för att försöka lösa problemet:

Uppgiftsvärd Windows använder för mycket CPU?

Det finns några saker du kan göra för att försöka lösa problemet:

10) Reparera registret eller felsök hårdvara vid behov.

 1. Check for updated drivers Check for running processes Clear your taskhost.exe cache Disable unneeded services Try a different taskhost provider Update your software Check system resources Adjust settings Change user privileges Repair registry Troubleshoot hardwar50550567686970271
 2. Sök efter uppdaterade drivrutiner
 3. Kontrollera om processer körs
 4. Rensa din taskhosts cache
 5. Inaktivera onödiga tjänster
 6. Prova en annan taskhost-leverantör
 7. Uppdatera din programvara
 8. Kontrollera systemresurser
 9. Justera inställningarna
 10. Ändra användarrättigheter

Vad är syftet med Windows Task Host-processen (taskhost.exe)?

Windows Task Host-processen (taskhost.exe) är ansvarig för att hantera allokeringen av systemresurser till pågående uppgifter som svar på användarförfrågningar.Vad är några vanliga användningsområden för uppgiftsvärdprocessen?Uppgiftsvärdprocessen kan användas för att hantera allokeringen av systemresurser till pågående uppgifter som svar på användarförfrågningar, inklusive: svara på användarinmatning, hantera avbrott och koordinera med andra processer i systemet.

Hur fixar jag hög CPU-användning av TaskHOST?

Det finns några saker du kan göra för att försöka fixa hög CPU-användning av TaskHOST.Se först till att alla dina uppgifter använder lämpliga resurser.Om du inte är säker på vilka resurser en uppgift använder kan du använda TaskHOST-resursövervakaren för att se.För det andra, kontrollera om det finns några fel eller problem som kan orsaka den höga CPU-användningen.Försök slutligen att inaktivera vissa funktioner eller tjänster om de inte är nödvändiga.

Är det säkert att avsluta uppgiften på TaskHostWmiProvider.exe?

TaskHostWmiProvider.exe-processen är ansvarig för att hantera Windows-uppgifter, inklusive att avsluta pågående uppgifter.Processen kan säkert avslutas om den inte längre behövs eller om den utgör en säkerhetsrisk.För att avsluta TaskHostWmiProvider.exe-processen, använd följande steg:

 1. Öppna aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+SHIFT+ESC för att öppna Windows aktivitetshanterare.
 2. Under Processer letar du upp och väljer processen TaskHostWmiProvider.exe.
 3. På höger sida av fönstret klickar du på knappen "Avsluta process" för att avsluta processen.

Varför fortsätter Windows 10 att ge mig felet "Uppgiftsvärden stoppar bakgrundsuppgifter"?

Det finns några anledningar till varför Windows 10 kanske berättar att Task Host stoppar bakgrundsuppgifter.Kanske använder ett av dina program för mycket CPU eller minne, och Task Host försöker begränsa användningen för att hålla din dator igång smidigt.Eller så kanske något på din dator har gått fel och uppgiftsvärden försöker starta om den för att åtgärda problemet.I vilket fall som helst finns det några saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet själv.

Det första du bör göra är att försöka inaktivera några av dina applikationer från att använda Task Host.Detta kommer att frigöra en del av dess resurser så att det lättare kan hantera andra uppgifter.Du kan också prova att uppgradera din hårdvara om möjligt, eftersom det kan förbättra din dators totala prestanda.Om ingen av dessa lösningar fungerar måste du kontakta Microsofts support för att få hjälp med att lösa problemet.

Kan inte avsluta uppgiften "Windows Explorer" - vad nu?

Om du inte kan avsluta en uppgift i Utforskaren i Windows kan det bero på att processen fortfarande körs i bakgrunden.För att stoppa processen, högerklicka på uppgiften och välj Avsluta process från snabbmenyn.Du kan också avsluta en uppgift genom att använda Aktivitetshanteraren.I Aktivitetshanteraren, välj uppgiften och klicka på Avsluta process från åtgärdsmenyn.

Så här löser du 'Instruktionen vid 0x53d467f2 refererade till minne vid 0x00000000.' och bli av med popup-rutan i Windows 7 Ultimate 64 bitars utgåva?

Fixa uppgiftsvärdfönster:

Lös 'Instruktionen vid 0x53d467f2 refererade till minne vid 0x0000000

 1. Öppna Aktivitetshanteraren genom att trycka på "Ctrl+Skift+Esc"-tangenterna samtidigt.
 2. Klicka på fliken "Processer" och identifiera processen som orsakar problemet.Till exempel kan vi i vårt fall se att den problematiska processen är "taskhost".
 3. Högerklicka på denna process och välj "Avsluta process".Detta kommer att stoppa den besvärliga processen från att köras och du kommer inte längre att få popup-rutan som varnar om det.
 4. Om du fortfarande får varningar om den här processen, kan du behöva inaktivera vissa säkerhetsfunktioner på din dator för att tillåta den här processen att fungera korrekt.För att göra detta, gå till Kontrollpanelen > Säkerhet > System och markera rutan bredvid "Task Host" för att ge den åtkomst till din dators resurser.
 5. ' och bli av med popup-rutan i Windows 7 Ultimate 64-bitarsutgåva?
 6. Försök att inaktivera alla säkerhetsfunktioner som kan hindra TaskHost från att köras korrekt (se steg 4 ovan). Om det inte fungerar, måste du avinstallera TaskHost från din dator helt och hållet och installera om det senare när dessa säkerhetsåtgärder har inaktiverats eller tagits bort helt och hållet.
 7. En annan möjlig lösning är att försöka starta om din dator helt – ibland kan en enkel omstart lösa problem med specifika program eller processer på din maskin.
 8. Slutligen, om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta kundsupport för att få hjälp med att felsöka det här problemet ytterligare – de kanske kan ge ytterligare steg eller råd baserat på vilken information du har lämnat hittills.

EndTask: Operationen kunde inte slutföras eftersom det angivna objektet var öppet för modifiering av en annan tråd; hur stänger/stoppar jag den då?

Uppgiftsvärdar är viktiga för att köra flera uppgifter samtidigt.Men om en uppgiftsvärd inte stängs ordentligt kan det skapa oväntade problem.Den här artikeln ger tips om hur du åtgärdar Task Host-fönster som inte stängs eller stoppas automatiskt.

Till att börja med bör du fastställa orsaken till problemet.Om aktivitetsvärden är öppen i ett programfönster kan du behöva stänga det programfönstret först.Om aktivitetsvärden är öppen i en separat process kan du behöva avsluta den processen och starta om den.

Om det inte löser problemet att stänga aktivitetsvärden kan du behöva stoppa eller starta om Windows-tjänster som är kopplade till aktivitetsvärden.Slutligen, om allt annat misslyckas och att stänga eller stoppa Windows Services inte heller fungerar, kan du prova att använda EndTask() för att tvångsstänga taskhost-instansen.