Hur ställer jag in e-post på iPhone XR?

Om du är ny på iPhone XR kan det verka som en skrämmande uppgift att konfigurera e-post.Men oroa dig inte!Den här guiden går igenom grunderna för hur du konfigurerar e-post på din enhet.

Öppna först appen Inställningar på din iPhone XR.Tryck på E-post, kontakter och kalendrar.Under "E-post, kontakter och kalendrar" tryck på Lägg till konto.Om du inte har ett konto ännu, klicka på Skapa nytt konto och ange din personliga information.När du har skapat ett konto anger du din e-postadress i fältet E-postadress och bekräftar det genom att klicka på knappen Skicka.Klicka sedan på kontot som du just skapade under "E-postkonton".I avsnittet "Inkommande meddelanden" på den här skärmen, scrolla ner tills du ser meddelandeikonen nästa togmail (den ska vara grön). Tryck på den här ikonen för att öppna din inkorg för det kontot.

Vilka är stegen för att ställa in e-post på en iPhone XR?

Följ dessa steg för att ställa in e-post på din iPhone XR:

 1. Öppna appen Inställningar på din enhet.
 2. Under "E-post, kontakter, kalendrar", tryck på "Lägg till konto".
 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord i lämpliga fält och tryck sedan på "Nästa".
 4. Tryck på "Konfigurera" för att konfigurera dina kontoinställningar.
 5. För att lägga till ett befintligt e-postkonto från en annan enhet, välj det från listan över konton som visas och skriv sedan in relevant information i motsvarande fält.
 6. För att inaktivera push-meddelanden för det här kontot, skjut reglaget åt vänster under "Aviseringar".
 7. För att radera detta konto eller någon av dess data, välj det från listan och tryck sedan på "Ta bort konto" längst ned på skärmen.

Hur konfigurerar jag min iPhone XR för e-post?

För att konfigurera din iPhone XR för e-post, öppna appen Inställningar och välj E-post, Kontakter, Kalendrar.Tryck på fliken Konton och välj sedan Lägg till konto.Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på Nästa.Välj din kontotyp (IMAP eller POP) och ange sedan din serverinformation.Slutligen, ställ in dina inställningar genom att välja de konton du vill ta emot e-post från och ställa in deras respektive leveransalternativ.När du är klar trycker du på Spara längst ned på skärmen.För att kontrollera om dina inställningar fungerar, öppna ett e-postmeddelande på din iPhone XR och verifiera att det skickas till din konfigurerade adress.Om allt ser bra ut kan du nu radera alla gamla e-postmeddelanden från din inkorg på iPhone XR.

Kan du hjälpa mig att ställa in min e-post på min nya iPhone XR?

Att ställa in e-post på en iPhone XR är en ganska enkel process.Öppna först appen Inställningar och tryck på "Mail".Härifrån kan du konfigurera dina e-postkontoinställningar och hantera dina meddelanden.

När du har konfigurerat ditt e-postkonto måste du ladda ner lämplig app från App Store.Några populära alternativ inkluderar Gmail, Outlook eller iCloud Mail.När du har installerat appen öppnar du den och loggar in med dina befintliga referenser.Välj sedan fliken "Inställningar" och under "E-post" ange din fullständiga e-postadress (inklusive @domain.com). Slutligen, se till att "Skicka e-post från denna enhet" är aktiverat och ange ditt lösenord i motsvarande fält.

Jag har problem med att konfigurera mitt e-postkonto på min iPhone XR, kan du hjälpa?

Om du har problem med att konfigurera ditt e-postkonto på din iPhone XR finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.Se först till att du har ett aktivt e-postkonto och att det är korrekt konfigurerat på din iPhone XR.Försök sedan att följa stegen nedan för att konfigurera ditt e-postkonto:

När du har slutfört dessa steg bör du nu kunna skicka och ta emot e-postmeddelanden med ditt nyskapade e-postkonto på din iPhone XR!Om du fortfarande inte kan konfigurera eller komma åt din e-post efter att ha följt dessa steg, kontakta Apple Support för hjälp.

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone XR.
 2. Under "Mail" trycker du på "Lägg till konto".
 3. Om du blir ombedd anger du din inloggningsinformation för ditt e-postkonto.
 4. Tryck på "Nästa".
 5. Ange ett namn för det nya kontot (t.ex. "Arbete") och tryck sedan på "Nästa".
 6. Ange ett lösenord för det nya kontot och tryck sedan på "Nästa".
 7. Granska informationen i avsnittet "Kontotyp" på skärmen och tryck sedan på "Skapa konto."
 8. Bekräfta att detaljerna i det här avsnittet är korrekta och tryck sedan på "Skapa konto" igen för att avsluta installationsprocessen.

Hur lägger jag till ett nytt e-postkonto till min iPhone XR?

Om du har en iPhone XR kan du lägga till ett nytt e-postkonto till den genom att följa dessa steg:

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone XR.
 2. Tryck på E-post, kontakter och kalendrar.
 3. Tryck på Lägg till konto...
 4. Ange din e-postadress och ditt lösenord i lämpliga fält och tryck sedan på Nästa.
 5. Du kommer att bli ombedd att bekräfta ditt kontoskapande genom att ange en säkerhetskod som skickas till din telefon via textmeddelande.När du har angett den här koden trycker du på OK för att slutföra konfigureringen av ditt nya e-postkonto på din iPhone XR.

Hur kommer jag åt min e-post på min iPhone XR?

För att komma åt din e-post på din iPhone XR, öppna appen Inställningar och tryck på E-post, kontakter, kalendrar.Tryck på det konto du vill använda och tryck sedan på Lägg till konto.Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på Logga in.Om du har flera e-postadresser kopplade till det här kontot kan du välja vilken du ska använda när du loggar in.För att se dina meddelanden öppnar du appen Meddelanden och trycker på kontonamnet högst upp på skärmen.Du kan också skriva en e-postadress i sökfältet längst ned på skärmen för att hitta ett meddelande från den personen eller ämnet.

Vilka är inställningarna för att ställa in ett e-postkonto på en iPhone XR?

Det första steget i att ställa in e-post på din iPhone XR är att öppna appen Inställningar och navigera till Mail, Contacts, Calendars.Härifrån måste du välja din kontotyp från listan till vänster.Om du till exempel har ett Gmail-konto, kommer du att se en Gmail-ikon bredvid det. Om du inte har ett Gmail-konto eller om du vill konfigurera ett iCloud-e-postkonto istället, klicka på knappen Lägg till konto och ange din inloggning information.När du har angett din information klickar du på knappen Nästa och väljer vilka konton du vill inkludera i din iPhone XR:s kontaktlista: e-post (Gmail), telefonnummer eller iCloud-adress. Du kan också lägga till ytterligare adresser genom att klicka på knappen Lägg till en annan adress och ange deras uppgifter. För att konfigurera hur e-postmeddelanden skickas från din iPhone XR, scrolla ned tills du ser avsnittet Skicka och ta emot och se till att aktiverat är markerat under Inkommande meddelanden.Du kan också ange om meddelanden ska skickas som textmeddelanden eller som bilagor genom att välja ett av dessa alternativ: Endast textmeddelande (standard), Endast bilagor eller Båda. Slutligen, under Leveransalternativ, se till att Skicka automatiskt ny e-post när ansluten är valt så att din iPhone XR skickar nya e-postmeddelanden så fort de anländer till din brevlåda. När allt ser korrekt ut och klart att köra, tryck på Spara längst ned på skärmen!Nu när vi har konfigurerat vårt e-postkonto på vår iPhone XR, låt oss ta en titt på några tips för att använda det.: För att svara på ett e-postmeddelande på din telefon., tryck på och sedan för att se alla tillgängliga svar.: För att ta bort en e-postmeddelande från din inkorg., tryck på och sedan för att välja meddelandet som du vill radera.: För att vidarebefordra ett e-postmeddelande från en adress till en annan., tryck på och sedan för att välja mottagaradress.: För att skriva ut ett helt e-postmeddelande., tryck och välj sedan bland de tillgängliga alternativ.: Om du har problem med att ta emot e-post, prova att rensa dess cache ().: Om du har problem med att skicka e-post, försök att justera dess inställningar ().: För mer detaljerade instruktioner om hur du använder specifika funktioner i iOS 11, t.ex. som AirPods 2 med Apple Watch 3rd Gen/2nd Gen,. gå över till vår dedikerade artikel!: För mer detaljerade instruktioner om hur du använder specifika funktioner i iOS 11 som AirPods 2 med Apple Watch 3:e generationen/2:a generationen. gå över till vår dedikerade artikel!

Hur ställer jag in min iphone xr för e-post?

Det första steget i att ställa in e-post på din iPhone XR är att öppna appen Inställningar och navigera till Mail, Kontakter, Kalendrar.

Härifrån måste du välja din kontotyp från listan till vänster. Om du till exempel har ett Gmail-konto kommer du att se en Gmail-ikon bredvid det.

Om du inte har ett Gmail-konto eller om du istället vill skapa ett iCloud-e-postkonto klickar du på knappen Lägg till konto och anger din inloggningsinformation.

När du har angett din information klickar du på knappen Nästa och väljer vilka konton du vill inkludera i din iphone xrs kontaktlista: e-post (Gmail), telefonnummer eller iCloud-adress.

Du kan också lägga till ytterligare adresser genom att klicka på knappen Lägg till en annan adress och ange deras uppgifter.

För att konfigurera hur e-postmeddelanden skickas från din iphone xr, scrolla ner tills du ser avsnittet Skicka och ta emot och se till att aktiverat är markerat under Inkommande meddelanden. Du kan också ange om meddelanden ska skickas som textmeddelanden eller bilagor genom att välja ett av dessa alternativ: Endast textmeddelande (standard), Endast bilagor eller Båda.

När jag har ställt in min e-post på min iphone xr, hur kontrollerar jag den?

Om du har en iPhone XR har du förmodligen redan ett e-postkonto inställt.För att kontrollera om din e-post är korrekt inställd, öppna appen Inställningar på din telefon och scrolla ned till E-post, kontakter, kalendrar.Om din e-postadress finns med där är den korrekt inställd.Om inte kan du ange det i appen eller besöka en webbplats som Gmail eller Outlook för att konfigurera ditt konto.När din e-post har konfigurerats kan du använda den för att skicka och ta emot meddelanden med vänner och familj med standardapparna på iOS (Mail, Messages, Photos).

är det skillnad mellan att kolla jobb kontra personlig e-post på en telefon xr?i så fall, hur ställer jag in det?

Det är skillnad på att kolla jobbmail på en iPhone XR och personliga mail.Om du vill kontrollera jobbmailen måste du aktivera arbetsläget i din iPhones inställningar.För att göra detta, öppna appen Inställningar och tryck på Allmänt.Tryck sedan på Arbetsläge under "Mail".Du kommer nu att kunna se alla dina arbetsrelaterade e-postmeddelanden på ett ställe.För att svara på ett e-postmeddelande, öppna det och tryck på Svara-knappen längst upp.Du kan också använda Siri för att svara på ett e-postmeddelande genom att säga "Svara med text."Om du vill kontrollera personliga e-postmeddelanden måste du stänga av arbetsläget i din iPhones inställningar.För att göra detta, öppna appen Inställningar och tryck på Allmänt.Klicka sedan på Alternativ för e-postkonto under "Mail".Välj ditt kontonamn under "E-postkonton" (vanligtvis bara "@apple"). Under "Mail Enabled" avmarkerar du rutan bredvid "Arbetsläge".Slutligen, under "Logga ut", avmarkera rutan bredvid "Arbetsläge".Du är nu fri att komma åt dina personliga e-postkonton utan att arbetsaviseringar dyker upp i dina inkorgar.