Hur delar man iPhone-album med Android-smarttelefoner?

Det finns några sätt att dela iPhone-album med Android-smarttelefoner.Ett sätt är att använda appen Foton på din Android-enhet och importera albumen till den.Du kan sedan visa, redigera och dela albumen med andra användare på din Android-enhet eller online.

Ett annat sätt är att använda en tredjepartsapp som AirDroid som låter dig överföra foton, videor och musik trådlöst mellan enheter.När du har installerat AirDroid på båda enheterna, öppna den och välj det album du vill dela.På vänster sida av skärmen trycker du på Dela.På höger sida av skärmen trycker du på Lägg till enhet.Ange IP-adressen eller värdnamnet för din Android-enhet i adressfältet och ange ditt Apple ID-lösenord i fältet Lösenord.Tryck på Anslut.Ditt album kommer nu att vara tillgängligt för visning och delning på din Android-enhet.

Är det möjligt att dela iPhone-album med Android-enheter?

Det finns inget entydigt svar på den här frågan, eftersom processen att dela ett iPhone-album med en Android-enhet kommer att variera beroende på varje användares specifika inställningar och preferenser.Det finns dock några grundläggande steg som kan följas för att dela ett iPhone-album med en Android-enhet.

Först är det nödvändigt att upprätta en anslutning mellan de två enheterna.Detta kan göras antingen genom att använda en Bluetooth-anslutning eller genom att överföra filer via iTunes.När anslutningen har upprättats måste användarna hitta och öppna albumet som de vill dela.

Därefter måste användarna hitta alternativet "Dela" som finns i själva albumet.Härifrån måste de välja "Kopiera" från listan över tillgängliga alternativ.Detta kommer att initiera en kopieringsoperation som skickar albuminnehållet till deras Android-enhet.

Slutligen måste användare navigera sin Android-enhet till där de sparade den kopierade albumfilen och sedan trycka på den för att den ska kunna öppnas.

Om så är fallet, hur kan jag dela mitt iPhone-album med en Android-telefon?

Det finns några sätt att dela ditt iPhone-album med en Android-telefon.

Ett sätt är att använda delningsfunktionen i appen Foton på din iPhone.För att göra detta öppnar du appen Foton och väljer Album från menyn till vänster.Tryck sedan på albumet du vill dela.På höger sida av skärmen ser du en knapp som säger Dela med... Välj Android och tryck sedan på OK.Detta öppnar en dialogruta där du kan välja vilka appar på din Android-telefon som ska kunna se och hantera ditt delade album.Om du vill dela alla dina album med Android-enheter väljer du helt enkelt Alla album från delningsalternativen i Foton och trycker på OK.

Ett annat sätt är att använda AirDrop eller Bluetooth filöverföring mellan iPhones och Android-telefoner.Båda dessa metoder kräver att båda enheterna har installerat respektive appar först.AirDrop fungerar genom att skicka filer direkt mellan två närliggande iOS- eller Mac-enheter, medan Bluetooth File Transfer möjliggör fildelning mellan två kompatibla smartphones som kör olika versioner av Bluetooth (3.0 eller högre). För att använda någon av metoderna, se först till att båda enheterna är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk och har installerat rätt app(ar).Starta sedan antingen AirDrop eller Bluetooth File Transfer på en enhet och välj antingen Delade länkar eller Enheter från dess menyradsikon (beroende på vilken app du använder). Leta sedan upp och välj ett album från albumets innehåll på din iPhone (eller Mac) och tryck på knappen Skicka/Dela.På Android-enheten trycker du på Meny-knappen > Välj mediefiler > Välj Lägg till medieobjekt > Välj alternativet Importera via Bluetooth-filöverföring > Välj din enhet från listan om du uppmanas till det > Klicka på Öppna .

Vilka är stegen för att dela ett iPhone-album med en Android-enhet?

 1. Öppna iPhone-albumet på din enhet och tryck på dela-knappen i det övre vänstra hörnet.
 2. Välj Android från listan över enheter och ange sedan e-postadressen eller telefonnumret till din Android-enhetspartner.
 3. Tryck på skicka för att börja dela ditt album med din Android-enhetspartner.
 4. Om du har flera Android-enheter registrerade på ditt iCloud-konto kan du välja vilken du vill dela albumet med genom att trycka på dess namn i listan över enheter.

Finns det några begränsningar för vilka iPhone-album som kan delas med Android-telefoner?

Det finns inga begränsningar för vilka iPhone-album som kan delas med Android-telefoner.Vissa användare kan dock tycka att det är bekvämare att dela hela sin albumsamling med sina Android-telefonvänner istället för att selektivt dela enskilda låtar eller foton från albumet.Om du vill dela ett iPhone-album med din Android-telefonvän måste du först exportera albumet som en .zip-fil och sedan dela .zip-filen via Bluetooth eller e-post.

Kan jag dela mer än ett album från min iPhone till en Android-telefon?

Ja, du kan dela flera album från din iPhone till en Android-telefon.För att göra detta, se först till att albumen finns i samma mapp på din iPhone och Android-telefon.Följ sedan dessa steg:

Öppna sedan Galleri-appen på din Android-telefon och tryck på Klistra in . Det valda albumet kommer att kopieras till din Android-telefons galleribibliotek.Du kan nu se eller använda den som vanligt.Obs! Om du kopierar ett album från en enhet till en annan och sedan bestämmer dig för att inte dela det, måste du ta bort det från båda enheterna innan det är möjligt att dela det igen.

 1. Öppna albumet som du vill dela på din iPhone.
 2. Öppna Galleri-appen på din Android-telefon och välj det album du vill dela från.
 3. Tryck på knappen Dela (de tre linjerna i en cirkel) längst ned på skärmen.
 4. I dialogrutan Dela som visas trycker du på Kopiera till Copiedto AndroidPhone och trycker sedan på OK .

Vad händer om jag försöker dela ett iPhone-album som innehåller innehåll som inte är kompatibelt med Android-enheter?

Om du försöker dela ett iPhone-album som innehåller innehåll som inte är kompatibelt med Android-enheter kommer albumet inte att delas.Istället visas ett meddelande som indikerar att albumet inte kan delas på grund av inkompatibilitet.Om du vill dela albumet på Android-enheter måste du först konvertera det till ett kompatibelt format.

Kommer processen att dela ett iPhone-album med en Android-telefon att radera alla befintliga data på den senare enheten?

Det finns inget definitivt svar på huruvida processen att dela ett iPhone-album med en Android-telefon kommer att radera eventuella befintliga data på den senare enheten.Det rekommenderas dock generellt att användare säkerhetskopierar all viktig data innan de delar ett album med en annan enhet.Dessutom är det viktigt att notera att varje enhet kan ha sin egen specifika metod för att dela album, så det är bäst att konsultera användarhandboken för respektive telefon för att säkerställa kompatibilitet.

När jag har delat ett iPhone-album med en Android-telefon, kan jag senare återkalla åtkomsten till det albumet från den senare enheten?

Ja, du kan återkalla åtkomst till ett album från en Android-telefon.Att göra detta:

 1. Öppna albumet på din iPhone och tryck på de tre linjerna i det övre vänstra hörnet av skärmen.
 2. Tryck på Redigera albuminfo.
 3. Under Delningsalternativ trycker du på Ta bort från den här enheten.Albumet kommer att tas bort från din iPhone och kommer inte längre att vara tillgängligt från din Android-enhet.

Måste både iPhone och Android vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk för att delningsprocessen ska fungera?

Nej, iPhone och Android kan anslutas till olika Wi-Fi-nätverk.Hur delar jag ett album på min iPhone med en Android?

Se först till att du har både din iPhone och Android-enhet anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.Öppna appen Foton på din iPhone och välj det album du vill dela.Tryck sedan på knappen Dela i det nedre vänstra hörnet av skärmen.Slutligen, välj Bluetooth från listan över delningsalternativ och välj din Android-enhet från listan över enheter som kommer att kunna komma åt det delade albumet.