Hur man använder två möss på två skärmar Windows 10?

Om du har två bildskärmar och vill använda två möss samtidigt finns det några saker du behöver göra.Se först till att din dator har den nödvändiga hårdvaran.För det andra, ställ in dina mus- och tangentbordsinställningar.För det tredje, konfigurera Windows 10 för att använda den andra bildskärmen som en sekundär skärm.Slutligen, börja använda den andra musen!

Så här använder du två möss på två monitorer:

 1. Se till att din dator har nödvändig hårdvara: Din dator behöver minst en USB-port och en DisplayPort- eller HDMI-port för att detta ska fungera.Du behöver också minst en ledig USB-port för varje mus du vill använda.
 2. Ställ in dina mus- och tangentbordsinställningar: Öppna Systeminställningar på din huvudskärm (i macOS gå till Systeminställningar > Bildskärmar). Välj Mus från menyn till vänster och Tangentbord från menyn till höger.Se till att "Använd primär display för markör" under "Mus" är avmarkerad (det bör vara som standard). Detta kommer att berätta för Windows 10 vilken bildskärm som för närvarande används som den primära skärmen - så när du flyttar markören runt på den skärmen kommer den att visas på alla dina skärmar samtidigt.
 3. Konfigurera Windows 10 för att använda den andra bildskärmen som en sekundär bildskärm: I Systeminställningar > Bildskärm och grafik > Flerskärmsvy, välj "Sekundära bildskärmar".Klicka på Lägg till bredvid alla andra skärmar som du vill att den ska visas på (t.ex. en extern skärm om du använder en adapter), klicka sedan på OK i fönstret som dyker upp.

Kan jag använda två möss på en dator?

Ja, du kan använda två möss på en dator.För att göra detta måste du först installera Microsoft Mouse and Keyboard Center.När du har installerat muscentret, öppna det och klicka på knappen Lägg till en mus.I fönstret Lägg till en mus som öppnas markerar du kryssrutan Använd två bildskärmar och klickar sedan på OK.När du har lagt till dina möss stänger du musens mitt.Du kan nu använda båda dina möss på en bildskärm genom att använda tangentbordsgenvägarna i Windows 10.Till exempel, för att flytta markören till vänster sida av skärmen, tryck på Ctrl+vänsterpil på tangentbordet.

Hur ansluter man två skärmar med en bärbar dator?

Den här guiden visar hur du ansluter två skärmar med en bärbar dator.För att göra detta måste du installera en programvara som heter DisplayLink.När det är installerat, öppna programmet och klicka på knappen "Lägg till".I nästa fönster väljer du din bärbara dator från listan över enheter och klickar på knappen "Nästa".Ange sedan IP-adressen eller värdnamnet för din andra bildskärm i fältet "Port" och klicka på knappen "Nästa".Slutligen, välj vilken enhet du vill använda som din primära skärm (den som kommer att användas när du inte är ansluten till internet) och klicka på knappen "Slutför".

Vad är det bästa sättet att använda flera bildskärmar?

Det finns några olika sätt att använda flera bildskärmar i Windows

 1. Du kan använda två skärmar som en stor skärm, eller så kan du dela skärmen mellan två skärmar.Du kan också använda två möss på två bildskärmar om du vill arbeta med separata dokument på varje bildskärm.Så här gör du:
 2. Öppna Start-menyn och sök efter "Två bildskärmar".
 3. När fönstret Två bildskärmar öppnas, klicka på knappen "Skapa ny" nära det övre vänstra hörnet av fönstret.
 4. I det nya fönstret Två bildskärmar väljer du "Dual Display".
 5. Se till att båda bildskärmarna är markerade i fönstret Dual Display som öppnas och klicka sedan på OK.
 6. Om det behövs, ändra upplösningen för en eller båda bildskärmarna genom att klicka på någon av dem och sedan välja "Ändra upplösning".
 7. Klicka på vart och ett av dina öppna fönster och dra dem så att de är placerade där du vill att de ska visas på dina skärmar (du kan behöva ändra storlek på vissa fönster).
 8. För att stänga ett fönster, högerklicka på det och välj "Stäng fönster.

Är det möjligt att ha olika bakgrunder på varje bildskärm?

Det finns inget inbyggt sätt att göra detta i Windows 10, men det är möjligt att använda två möss på två skärmar och ha olika bakgrunder på varje skärm.För att göra detta måste du först ställa in konfigurationen med dubbla bildskärmar i Windows

Så här ställer du in konfigurationen med dubbla bildskärmar:

Nu måste du ställa in musinställningar på varje bildskärm så att de fungerar korrekt:

 1. Öppna appen Inställningar på din dator.
 2. Klicka på System och säkerhet > Bildskärm > Ändra skärminställningar.
 3. Under "Flera bildskärmar" klickar du på Lägg till en bildskärm eller ta bort en bildskärm och väljer sedan Dubbla bildskärmar från listan över bildskärmar.
 4. Under "Konfigurera som" klickar du på Använd min egen bild eller Använd en bild från min dator och väljer sedan önskad bild för den primära skärmen (den som kommer att användas som din huvudskärm).
 5. Under "Konfigurera som", klicka på Använd en annan bild eller Använd en bild från Microsoft Office 2013 eller senare och välj sedan önskad bild för den sekundära skärmen (den som kommer att användas som en spegelkopia av din huvudskärm).
 6. På den primära bildskärmen öppnar du Systeminställningar och klickar på Mus .
 7. I musfönstret, under Pekaralternativ, se till att både Tillåt flera val och Tillåt dra och släpp är markerade .
 8. På den sekundära bildskärmen öppnar du Systeminställningar och klickar på Mus .
 9. I musfönstret, under Pekaralternativ, se till att både Tillåt flera val och Tillåt dra och släpp är markerade .

Hur ändrar jag upplösningen på min andra bildskärm?

Det finns några sätt att göra detta.Ett sätt är att gå till "Display"-inställningarna på din dator och ändra upplösningen på din andra bildskärm.Ett annat sätt är att använda ett program som Dual Monitor Viewer, vilket gör att du kan se två olika upplösningar samtidigt på din dator.Du kan också använda en tredje bildskärm om du har en tillgänglig, eller använda en app som Split View på iOS- eller Android-enheter.Slutligen kan du också koppla två möss direkt till din dator med hjälp av en USB-kabel och växla mellan dem med hjälp av musknapparna.

Hur kan jag få min muspekare att visas på båda skärmarna?

 1. Öppna Start-menyn och klicka på "Kontrollpanelen".
 2. Under "Utseende och anpassning" i kontrollpanelen klickar du på "Mus".
 3. I fönstret Musegenskaper, under "Pekaralternativ", se till att båda kryssrutorna är markerade: "Använd två möss för dubbelklicksåtgärder" och "Aktivera pekarrörelse över bildskärmar".
 4. Klicka på OK för att tillämpa dessa ändringar.

Min mus fortsätter att hoppa till den andra skärmen, hur fixar jag detta?

Det finns några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.Se först till att din mus är korrekt kalibrerad.Det betyder att du måste flytta runt markören på skärmen och sedan klicka och dra den för att se om markören rör sig som förväntat.Om inte kan du behöva kalibrera musen.Du kan göra detta genom att gå till Kontrollpanelen > Mus > Inställningar och justera pekarens hastighet eller stänga av accelerationen helt och hållet.En annan möjlig lösning är att dela din skärm i två med hjälp av ett virtuellt skrivbordsprogram som VMWare Workstation eller Parallels Desktop för Mac.När du har gjort detta, se till att dina möss är korrekt inställda så att de pekar på samma plats på båda skärmarna.Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du prova att starta om datorn.

En av mina monitorer känns inte igen, vad kan problemet vara?

Det kan finnas flera anledningar till att en av dina monitorer inte känns igen.Det är möjligt att monitorn är skadad eller att det finns något som blockerar dess signal.Om du använder två möss på två skärmar är det möjligt att en av dem orsakar problemet.Försök att flytta musen till en annan del av skärmen och se om det löser problemet.Om inte kan du behöva felsöka din dator ytterligare för att ta reda på vad som orsakar problemet.

Hur aktiverar eller inaktiverar jag dubblettläge för mina skärmar i Windows 10?

Windows 10 låter dig använda två möss på två skärmar.Detta kan vara användbart om du vill arbeta med olika delar av ett dokument på varje bildskärm.För att aktivera dubblettläge, följ dessa steg: 1.Öppna appen Inställningar. 2.Klicka på System och säkerhet > Bildskärm > Duplicera skärminställningar. 3.Välj önskade bildskärmar och klicka på Ändra bildskärmsinställningar. 4.Aktivera dubblettläge och klicka på OK.Du kan nu använda två möss på två skärmar utan problem!Om du behöver inaktivera dupliceringsläget, följ dessa steg: 1.Öppna appen Inställningar. 2.Klicka på System och säkerhet > Bildskärm > Duplicera skärminställningar. 3 . Avmarkera önskade skärmar och klicka på OK.

Kan du ha två aktiva webbläsare med separata flikar öppna på varje skärm?

Så här använder du två möss på två bildskärmar i Windows 10:

8 Starta om datorn om den inte redan är omstartad för ändringar som gjorts hittills.(Du behöver inte göra detta om du använder en enda mus).

9 När din dator har startat om öppnar du två separata webbläsare (eBay eller Google Chrome) och loggar in på dina respektive konton (om du använder dem).

 1. Öppna Start-menyn och sök efter "PC-inställningar".
 2. Klicka på PC-inställningar från resultaten.
 3. Under Display, klicka på Flera bildskärmar.
 4. I fönstret Flera bildskärmar väljer du din andra bildskärm från listan och klickar på knappen Konfigurera bredvid den.
 5. I det nya fönstret som öppnas, under Mus och tangentbord (eller andra inmatningsenheter), klicka på Lägg till en enhet och välj sedan Mus från listan över enheter som visas.
 6. Under Musinställningar, se till att både Tillåt två möss att användas samtidigt och Tillåt varje mus att ha sin egen markör är markerade innan du klickar på OK-knappen för att stänga fönstret för musinställningar.
 7. Stäng alla öppna fönster genom att klicka på OK i vart och ett av dem ett efter ett tills du kommer till huvudfönstret för PC-inställningar igen där du kan stänga det genom att klicka på knappen Slutför i det övre högra hörnet.

Blir dina ögon trötta när du arbetar med dubbla bildskärmar?

Det finns några sätt att använda två möss på två skärmar med Windows 10.Du kan använda Multi-Monitor-funktionen i Windows 10, eller så kan du ställa in en andra bildskärm och använda Dual Monitor-funktionen i Windows 10.

Om du vill använda Multi-Monitor-funktionen i Windows 10, se först till att din dator har minst två bildskärmar.Öppna sedan appen Inställningar och klicka på Display.Under "Multi-monitor" väljer du "Aktivera multi-monitor".Välj sedan vilka bildskärmar du vill använda för din dubbla bildskärmskonfiguration.Slutligen, under "Layout", välj hur varje bildskärm ska användas: En kommer att användas som den primära skärmen och den andra kommer att användas som en sekundär skärm.

Om du vill ställa in en andra bildskärm och använda funktionen Dual Monitor i Windows 10, se först till att din dator har minst ett extra grafikkort installerat.Öppna sedan Kontrollpanelen (eller sök efter den med Cortana), klicka på Utseende och anpassning och klicka sedan på Bildskärmsinställningar.Välj Lägg till en enhet under "Visa enheter".I fönstret som öppnas nästa, leta reda på ditt andra grafikkort och välj det från listan över tillgängliga enheter.Klicka på OK för att stänga det här fönstret och lägg till ditt nya grafikkort i din konfiguration med dubbla bildskärmar.

Nu när du öppnar ett program eller ett dokument på en av dina bildskärmar, kommer det också att visas på din nyligen tillagda sekundära skärm automatiskt!Om du behöver växla mellan att använda båda skärmarna samtidigt, tryck bara på Alt+Tabb eller klicka på Aktivitetsvisaren (i de flesta fall).