För att kopiera ett urval till ett nytt lager i Photoshop, gå till 'Layer'-menyn och välj 'Nytt lager via Copy'.?

Du kommer att bli ombedd att välja den del av bilden du vill kopiera, och sedan skapar Photoshop ett nytt lager som innehåller markeringen.Du kan nu redigera eller ta bort det nya lagret som du vill.?För att klistra in ett urval från en bild till en annan, gå till 'Layer'-menyn och välj 'Klistra in'.?Du kommer att bli ombedd att välja det område av din första bild som du vill klistra in markeringen på, och sedan kommer Photoshop automatiskt att placera markeringen ovanpå din originalbild.Du kan nu redigera eller ta bort det nya lagret som du vill.?Om du behöver göra flera kopior av ett urval, använd helt enkelt flera lager.Om du till exempel vill göra tre kopior av ett markerat område, skapa tre lager - ett för varje kopia - och fyll sedan varje lager med vilket innehåll du vill.?När du är klar med att redigera dina val, slå helt enkelt ihop alla dina lager (genom att markera dem alla i tur och ordning och trycka på "Ctrl+E") eller spara dina ändringar som en ny fil genom att klicka på "Arkiv"-menyn och välja "Spara som '.?Lycka till!

Att kopiera markeringar i Photoshop är enkelt: gå bara till Lager > Nytt lager via Kopiera och välj var du vill att markeringen ska kopieras.Använd sedan Redigera > Klistra in eller Arkiv > Spara som för att lägga den i en annan fil.Om det behövs, slå samman alla lager samtidigt (Ctrl+E) eller spara ändringar som en separat fil (Arkiv > Spara som).

Alternativt kan du använda genvägstangenterna CTRL+J (Windows) / CMD+J (Mac).?

Så här kopierar du en markering till ett nytt lager i Photoshop:

  1. Öppna Photoshop och välj objektet eller området du vill kopiera markeringen till.
  2. Klicka på Redigera-menyn och välj Kopiera urval.
  3. I dialogrutan Kopiera markering väljer du mållagret från rullgardinsmenyn Lager och klickar på OK.

Du kan också högerklicka på markeringen och välja 'Layer via Copy'.?

  1. I Photoshop öppnar du dokumentet som du vill kopiera markeringen till ett nytt lager.
  2. Välj området i dokumentet du vill kopiera markeringen till genom att klicka och dra över det.
  3. Släpp musknappen när du har valt det område du vill ha.
  4. Välj 'Layer via Copy'.
  5. Det nya lagret kommer att skapas ovanpå ditt originaldokument och kommer att innehålla ditt kopierade urval.

Om du vill flytta markeringen till ett nytt lager utan att kopiera det, gå till 'Redigera'-menyn och välj 'Klipp ut'.?

Gå sedan till menyn 'Redigera' och välj 'Klistra in'.?Du har nu ett urval på ett nytt lager.

Skapa sedan ett nytt lager och gå till 'Redigera'-menyn igen, välj 'Klistra in'.?

I Photoshop, för att kopiera en markering till ett nytt lager, välj området du vill kopiera och tryck på "Ctrl+C" (eller "Cmd+C"). Välj sedan "Klistra in" i menyn "Redigera".

Vad är skillnaden mellan att kopiera och flytta en markering till ett nytt lager?

När du kopierar en markering till ett nytt lager i Photoshop är originalbilden orörd.Markeringen finns kvar på det aktiva lagret och alla dess egenskaper (som opacitet) bevaras.När du flyttar en markering till ett nytt lager ersätts originalbilden av det markerade området.Alla ändringar du gör i det valda området kommer också att tillämpas på originalbilden.

Om du vill slå samman två bilder som har överlappande val, använd verktyget Pathfinder (Fönster > Pathfinder). Detta gör att du kan välja och slå samman områden utan att originalen påverkas.

Hur skapar jag ett nytt lager i Photoshop?

För att skapa ett nytt lager i Photoshop, följ dessa steg:1.Öppna Photoshop och välj bilden du vill kopiera.2.Klicka på knappen Lager i verktygsfältet och klicka sedan på Nytt lager.3.I dialogrutan Nytt lager skriver du ett namn för ditt nya lager och klickar sedan på OK.4.Välj innehållet i din ursprungliga bild och dra den över till ditt nya lager.5.Använd Flyttverktyget (M) för att flytta innehållet i ditt nya lager uppåt eller nedåt ovanpå innehållet i din originalbild, efter önskemål.6.Om du vill ta bort ett lager i Photoshop markerar du det på panelen Lager och trycker på Delete (eller använder kortkommandot Kommando-Delete).7.För att slå samman två eller flera lager till ett, välj först alla lager du vill slå samman och tryck sedan på Ctrl+E (Kommando-E på Mac-datorer).8.När du är klar med att redigera din bild sparar du den genom att klicka på Arkiv > Spara som...9.(Valfritt) Lägg till lite text eller grafik till ditt nyskapade lager med hjälp av verktyg i Photoshops verktygsfält eller via dess menyradsalternativ (som typ > Text eller bild > Skapa grafik).10.(Valfritt) Om du klickar på valfritt område inom en enskild grafik på ett sammanfogat lager aktiveras dess markeringsverktyg så att du kan göra ytterligare ändringar utan att påverka andra delar av grafiken.

Hur klistrar jag in något på ett nytt lager i Photoshop?

För att klistra in något på ett nytt lager i Photoshop, följ dessa steg:1.Öppna bilden du vill klistra in markeringen på.2.Markera objektet eller området som du vill klistra in markeringen på.3.Klicka på knappen Nytt lager (eller tryck på Ctrl+N).4.Namnge ditt nya lager "Utval".5.Klistra in ditt urval i det nya lagret genom att klicka och dra det från originalbilden till ditt nyskapade "Select"-lager.6.Om du behöver justera någon av egenskaperna för ditt val, gör det nu på ditt "Utval"-lager innan du stänger Photoshop och sparar dina ändringar (se nedan för mer information).7.Slutligen, om du vill behålla en kopia av detta markerade område permanent lagrad i en annan fil, klicka på knappen Kopiera (eller tryck på Ctrl+C) och välj sedan var du vill spara denna kopia innan du stänger Photoshop och sparar ändringar (se nedan för mer information).8.

Vilka är några kortkommandon för att skapa nya lager i Photoshop?

Hur kopierar man ett urval till ett nytt lager i Photoshop?Hur skapar man ett nytt lager i Photoshop?Vilka är några kortkommandon för att skapa nya lager i Photoshop?

I den här guiden visar vi hur du kopierar ett urval till ett nytt lager i Photoshop.Vi kommer också att diskutera några kortkommandon som kan hjälpa till att göra processen enklare.

Låt oss först börja med att förklara vad ett urval är.Ett urval är helt enkelt ett område av din bild som du vill behålla intakt.Du kan göra val med musen eller tangentbordet, och de kan vara enkla eller komplexa.

För att skapa ett urval med musen, klicka först på den del av bilden som du vill välja.Använd sedan markeringsverktyget ( ), som ser ut som en pil som pekar nedåt, för att markera hela objektet.För att göra det svårare kan du använda verktyget Snabbval ( ). Detta verktyg låter dig göra snabba val genom att dra över din bild.

Om du behöver mer kontroll över dina val, använd sedan markeringsverktygen ( ). Det rektangulära markeringsverktyget låter dig välja ett område som är format som en rektangel.Med Elliptical Marquee Tool kan du välja ett område som är antingen elliptiskt eller rundformat.Och slutligen låter Polygonal Marquee Tool dig välja områden som består av flera raka linjer eller vinklar.

För att skapa en markering med tangentbordet, välj först ett av markeringsverktygen ( rektangulärt markeringsverktyg , elliptiskt markeringsverktyg , eller polygonalt markeringsverktyg ) och skriv sedan Ctrl+M ( Kommando+M på Mac) för att öppna menyalternativet Välj .Härifrån väljer du Kopiera urval . Detta kommer att kopiera ditt nuvarande val till ett annat lager under det i ditt dokumentfönster.

Finns det mer än ett sätt att skapa ett nytt lager från ett befintligt i Photoshop?

Det finns några olika sätt att skapa ett nytt lager från ett befintligt i Photoshop.Ett sätt är att använda menyalternativet Lager, som öppnar dialogrutan Lagermeny.Härifrån kan du välja Nytt lager från rullgardinsmenyn högst upp i dialogrutan.Ett annat sätt är att använda kortkommandot Ctrl+J (Windows) eller Kommando+J (Mac). Detta öppnar dialogrutan Nytt lager, där du kan ange ett namn för ditt nya lager och välja om du vill att det ska vara transparent eller inte.Slutligen kan du också klicka på ikonen som ser ut som ett vitt gem bredvid ett befintligt lager i ditt dokumentfönster och välja Skapa nytt lager från urval från popupmenyn som visas.

Kan jag ändra namnet på mina lager i Photoshop?

Ja, du kan ändra namnet på dina lager i Photoshop.För att göra detta, öppna Photoshop och välj det lager du vill byta namn på från paletten Lager.Klicka sedan på lagrets namn i paletten Lager och skriv ett nytt namn för det i textfältet som visas.Klicka på OK för att spara dina ändringar.

Hur tar jag bort lager i Photoshop?

Så här tar du bort ett lager i Photoshop:1.Öppna panelen Lager genom att klicka på ikonen Lager högst upp i Photoshop-fönstret eller genom att trycka på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac).2.Välj det lager du vill ta bort från listan över lager i panelen Lager.3.Klicka på papperskorgen bredvid lagernamnet för att ta bort det.4.Om du vill behålla en kopia av det här lagret, välj Behåll kopia från rullgardinsmenyn som visas när du klickar på papperskorgen.5.För att ta bort alla kopior av detta lager, välj Ta bort alla kopior från rullgardinsmenyn som visas när du klickar på papperskorgen.6.När du är klar med att ta bort lager trycker du på Enter/Retur (Windows) eller Retur (Mac) för att avsluta Photoshop och återgå till ditt dokument.

Vad händer om jag försöker kopiera en del av en bild som inte har ett eget separat lager?

När du kopierar en del av en bild som inte har ett eget separat lager, kopierar Photoshop bilddata från det markerade området till det nya lagret.Detta kan resultera i några oväntade förändringar i din bild.Om du till exempel kopierar en del av en bild som har fyllts med färg, kan Photoshop fylla det kopierade området med vitt.Eller, om du kopierar en del av en bild som har maskerats, kan Photoshop ta bort maskeringen och avslöja underliggande lager.