Vilka är några vanliga startproblem i Windows 8?

Det finns några vanliga startproblem i Windows 8.En är att datorn kanske inte kan starta ordentligt på grund av ett fel i startsekvensen.Ett annat problem är att datorn kanske inte kan hitta några operativsystem på sin hårddisk, vilket kan leda till ett "startfel".I vissa fall kan datorn helt enkelt vägra att starta upp.Om du har problem med att starta datorn, prova en eller flera av dessa lösningar:1.Se till att du har tillräckligt med diskutrymme tillgängligt för Windows 8 och alla dess filer.Du kan kontrollera detta genom att använda kommandot "diskutrymme" i Utforskaren i Windows.Om det inte finns tillräckligt med utrymme måste du ta bort några filer eller skapa ytterligare lagringsutrymme för Windows 8.2.Försök att installera om Windows 8 om det har installerats tidigare och har misslyckats med att starta vid flera tillfällen.Detta kommer att återställa ditt system med en ny kopia av operativsystemet, vilket kan lösa eventuella problem med startsekvensen.3.Kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar för din version av Windows 8 och installera dem vid behov.Dessa uppdateringar kan åtgärda fel eller problem med ditt system som gör att det inte startar ordentligt.4.. Se till att din hårdvara är kompatibel med Windows 8 och att alla dess komponenter fungerar korrekt.. Prova att växla mellan olika versioner av Microsoft-programvara (som Internet Explorer och Office) tills du hittar en som fungerar korrekt på din maskin. Om du använder en trådlös nätverksanslutning, se till att både din router och de trådlöst anslutna datorerna är uppdaterade med senaste firmware/programvara patchar/uppdateringar.. Försök att stänga av alla onödiga tjänster (som antivirusprogram) innan du försöker starta upp din dator igen5.. Inaktivera UEFI Secure Boot-läge på din dator om möjligt6.. Att återställa BIOS-inställningarna kan också hjälpa till att lösa vissa startproblem7.(eller något liknande) så här)

Om ingen av dessa lösningar fungerar kommer du troligen behöva ta din dator till ett servicecenter för reparation eller utbyte.

Hur kan du fixa en fast Windows 8-start?

Om din Windows 8-dator inte startar kan du försöka åtgärda problemet genom att följa dessa steg:1.Se till att din hårddisk är korrekt formaterad och har ett giltigt operativsystem installerat.2.Om du använder ett USB-minne för att starta upp din dator, se till att den är korrekt formaterad och har rätt drivrutiner installerade.3.Om du använder en CD eller DVD för att starta datorn, se till att den är ordentligt isatt i den optiska enheten och att den fasta programvaran är uppdaterad.4.Försök att installera om Windows 8 från början (detta raderar alla dina data).5.Om ingen av dessa lösningar fungerar, försök att reparera eller byta ut din hårddisk (detta kräver professionell hjälp). Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara något fel på ditt moderkort eller RAM-minne (minne), och du måste ta din dator in för reparation eller utbyte.

Hur felsöker du en svart skärm under Windows 8-start?

Det finns några saker du kan göra för att felsöka en svart skärm under Windows 8-start.Se först till att datorn är ordentligt ansluten och har tillräckligt med ström.Om datorn är ansluten men inte har tillräckligt med ström, prova att använda ett annat uttag eller byta batteri.Kontrollera sedan om det finns något som hindrar datorns grafikkort från att få ström.Det kan vara något så enkelt som en sladd eller ett papper, eller det kan vara något mer allvarligt som ett trasigt grafikkort.Slutligen, se till att det inte finns något som hindrar operativsystemet från att laddas ordentligt.Detta kan bero på saknade filer, felaktiga inställningar på din hårddisk eller optiska enhet, eller en inkompatibel programvaruuppdatering.

Varför laddas inte min dator in i Windows 8?

Det finns några saker du kan göra för att försöka fixa ditt startproblem i Windows 8.Om du har problem med att ladda startskärmen, försök att starta om datorn och försök igen.Om det inte fungerar, försök att söka efter uppdateringar från Microsoft eller installera en uppdaterad drivrutin.Slutligen, om allt annat misslyckas, kan du behöva installera om Windows 8.

Jag får en blå skärm när jag startar upp min dator, vad gör jag?

Om du får en blå skärm när du startar din dator kan det bero på ett problem med startprocessen.Det finns några saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.Se först till att din dator är korrekt uppdaterad.Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att alla de senaste säkerhetskorrigeringarna är installerade.Om det inte löser problemet kan du behöva försöka reparera eller byta ut din bootloader.Detta kan göras genom att följa en av de många onlineguider som finns tillgängliga.Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara dags att ta in din dator för reparation.

Datorn har fastnat i den snurrande cirkeln vid start, hjälp!?

Om din dator har fastnat i den snurrande cirkeln vid start finns det några saker du kan göra för att försöka åtgärda problemet.Se först till att din dator har tillräckligt med ström.Se till att ditt batteri är fulladdat och att strömförsörjningen fungerar som den ska.Om du använder en bärbar dator, försök att ansluta den till ett eluttag om möjligt.Om du använder en stationär eller bärbar dator med batteri, försök att starta om datorn i felsäkert läge.Felsäkert läge kommer att inaktivera några av programmen på din dator så att du lättare kan felsöka startproblemet.Om alla dessa steg inte löser startproblemet kan du behöva byta ut din hårddisk eller moderkort.

Efter att ha uppgraderat till Windows 8 startar inte min dator, vad kan jag göra?

Det finns några saker du kan prova för att fixa Windows 8-startproblem.Se först till att din dator har de senaste uppdateringarna installerade.Detta inkluderar både mjukvaru- och hårdvaruuppdateringar.Om du inte har några senaste uppdateringar kan du behöva installera dem innan du försöker fixa startproblemet.

Om uppdateringen av din dator inte löser problemet, kan du behöva felsöka startproblemet.Du kan prova att starta om datorn i felsäkert läge med nätverk eller startreparation.Om dessa metoder inte fungerar måste du lämna in din dator till ett servicecenter för reparation.

Får ett meddelande som säger "Automatisk reparation kunde inte reparera din dator", vad nu?

Det finns några saker du kan göra om din Windows 8-dator har problem med att starta upp.Försök först att fastställa orsaken till problemet.Om du inte är säker på vad som kan orsaka problemet kan du prova någon av följande lösningar:

- Installera om Windows 8

- Inaktivera automatisk reparation och andra funktioner som kan störa uppstarten

-Uppdatera drivrutiner för hårdvara eller programvara

-Använd en annan USB-enhet för att installera Windows 8

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta Microsofts support för att få hjälp med att felsöka problemet.

Min pekskärm fungerar inte efter uppgradering till Windows 8, hur kan jag fixa det?

Om din pekskärm inte fungerar efter att ha uppgraderat till Windows 8 finns det några saker du kan prova.Se först till att drivrutinerna för din pekskärmsenhet är uppdaterade.Om drivrutinerna inte är aktuella kanske de inte kan kommunicera med Windows 8 ordentligt.Kontrollera sedan om det finns något som hindrar pekskärmen från att fungera korrekt.Detta kan inkludera föremål som en tangentbords- eller muskabel, en pekplatta eller skräp på skärmen.Slutligen, försök att starta om datorn och testa pekskärmen igen efteråt.Om alla dessa steg inte löser problemet kan du behöva byta ut din pekskärmsenhet.

Hur kommer det sig att varje gång jag försöker uppdatera min dator att det uppstod ett problem och att jag måste ångra ändringar?

Det finns några saker du kan göra för att försöka fixa Windows 8-startproblem.Se först till att din dator har de senaste uppdateringarna installerade.Detta inkluderar både säkerhetsuppdateringar och mjukvaruuppdateringar.Om du inte har några senaste uppdateringar kan du behöva installera dem innan du försöker fixa startproblemet.

Om du använder en USB-enhet för att uppdatera din dator, se till att den är korrekt formaterad och har rätt drivrutin installerad.Du kan också behöva kontrollera om din USB-enhet är kompatibel med din dator.Slutligen, se till att din hårdvara är uppdaterad.Om din dator till exempel har ett nyare grafikkort, se till att installera de senaste drivrutinerna för det kortet.

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva installera om Windows 8 eller återställa ditt system från en säkerhetskopia.

Jag försöker installera Windows på en ny hårddisk men varje gång jag försöker står det att installationen misslyckades?

Det kan finnas flera anledningar till att installationen misslyckades.En möjlighet är att du inte har rätt drivrutiner installerade för din hårdvara.Du kan hitta drivrutiner för de vanligaste hårdvaruenheterna på installationsmediet för Windows 8 eller online.Om du fortfarande inte kan installera Windows kan det bero på ett startproblem.För att åtgärda ett startproblem, följ dessa steg:

  1. Starta din dator i felsäkert läge genom att trycka på F8 under uppstart och välja "Säkert läge med nätverk".
  2. Försök att installera om Windows från installationsmediet igen.Om det inte fungerar, försök att reparera din dator med hjälp av Microsofts återställningskonsol.
  3. Om allt annat misslyckas kan du behöva byta ut din hårddisk eller moderkort.Kontakta en expert om du inte är säker på hur du löser ditt specifika problem.

Varje gång jag sätter på min bärbara dator står den bara på lenovos skylt i timmar?

Startproblem för Windows 8: Startproblem kan orsakas av ett antal saker, inklusive virus, skadlig programvara, maskinvaruproblem och programvarufel.I den här guiden kommer vi att visa dig hur du fixar Windows 8-startproblem.1.Kontrollera ditt system för infektioner2.Försök att reparera din dator med hjälp av Microsoft Fix It eller ett annat tredjepartsprogram3.Ta bort eventuell defekt hårdvara4.Inaktivera startprogram5.Uppdatera dina drivrutiner6.Rensa cache och cookies7.Återställ din PC8.Återställ fabriksinställningar9.Ändra startordning10.Run a disk check4210970970970797708374709

Windows 8 är ett av de mest populära operativsystemen i världen idag och många använder det på sina bärbara eller stationära datorer hemma eller på arbetsplatsen. Tyvärr finns det också många som upplever olika typer av problem med sina Windows 8 installationer som uppstartsproblem eller kraschar.. Om du har problem med att starta upp din dator eller om den bara kraschar slumpmässigt, läs vidare för några tips om hur du åtgärdar dessa problem.

En vanlig orsak till uppstartsproblem är en infektion på din dator. Om du inte har något antivirusprogram installerat är det möjligt att ett virus har infekterat ditt system och orsakar uppstartsproblemen. För att testa för en infektion prova att köra en genomsökning med Microsoft Fix It . Om Fix It inte hittar något fel kan du behöva installera ett antivirusprogram.

OmFixIt inte upptäcker något fel kan det vara något fel med antingen hårdvaran på din dator eller med installationen av själva Windows 8.. Du kan försöka felsöka dessa problem genom att utföra några grundläggande tester som att söka efter uppdateringar från Microsoft , kontrollera för tillverkarens uppdateringar , skanna efter skadlig programvara med antivirusprogram och verifiera att alla viktiga filer säkerhetskopieras ..

Om ingen av dessa lösningar fungerar så kan det vara dags att överväga att byta ut antingen moderkortet eller grafikkortet i din bärbara dator.. En annan möjlig lösning är att inaktivera startprogram så att de inte startar automatiskt när du slår på din dator.. Äntligen , rensa cache och cookies kan ibland lösa mindre problem relaterade till webbläsaråtkomst, Java-applets, etc...

Om ingen av dessa lösningar fungerar kan det vara dags att återställa fabriksinställningarna som kommer att återställa alla aspekter av din Windows 8-installation. Se till att säkerhetskopiera viktig data först innan du gör detta!.. Sista utväg skulle vara att installera om Windows 8 från början - detta rekommenderas definitivt inte men kan lösa vissa svåra fall där andra metoder har misslyckats..

Min dator har sagt förbereder automatisk reparation i över en timme nu?

8 Starta om datorn för att tillämpa dessa ändringar och testa dem; upprepa dessa steg efter behov tills problemet är löst.

  1. Om din dator är en bärbar dator, prova att starta den i felsäkert läge genom att trycka på F8 under uppstart och välja "Säkert läge med nätverk".
  2. Testa att installera om operativsystemet från början.
  3. Sök efter programuppdateringar och installera alla tillgängliga.
  4. Inaktivera eller avinstallera onödiga program eller tjänster.
  5. Rensa datorns webbläsarcache och historik (om möjligt).
  6. Inaktivera säkerhetsfunktioner vid behov, såsom antivirusprogram eller brandväggar, för att se till att filer kan laddas ner från internet på rätt sätt.
  7. Reparera skadade filer med ett filåterställningsprogram, om tillgängligt; Försök annars att reparera dem manuellt med ett lämpligt verktyg som Windows System File Checker (Windows eller Kommandotolken (Windows 8/.