Vad är en tillfällig profil?

En temporär profil är ett Windows 10-användarkonto som används för att tillfälligt lagra dina inställningar och filer medan du använder datorn.När du är klar med att använda datorn måste du ta bort den tillfälliga profilen från registret. Hur tar jag bort en tillfällig profil i Windows 10?För att ta bort en tillfällig profil i Windows 10, följ dessa steg:

- För att skapa en ny tillfällig profil, öppna Inställningar > Konton > Logga ut tillfälligt > Ny tillfällig profil

- För att använda en befintlig tillfällig profil, öppna Inställningar > Konton > Logga ut tillfälligt och välj Använd en befintlig tillfällig profil

- Om du vill behålla några av dina inställningar eller filer när du är klar med din dator, se till att de sparas innan du loggar ut (till exempel genom att öppna ett dokument i Microsoft Office). Logga sedan ut normalt."

Om någon loggar in på mitt konto efter att jag har inaktiverat det kommer de att loggas in på mitt gamla konto med alla mina inställningar kvar även om jag har raderat mitt gamla konto via REGISTRERING!

Du kan inte bara inaktivera/ta bort konton utan att spara något först!Du måste spara allt arbete som gjorts hittills så att om någon loggar in på ditt gamla konto efteråt så kommer de inte att förlora allt!

Ta bort ett konto via registret:

 1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.Klicka på Konton och sekretess.Klicka på ditt namn eller användarnamn under "Konton".Under "Tillfälliga profiler" klickar du på länken bredvid den tillfälliga profil du vill ta bort.I dialogrutan "Ta bort tillfällig profil" väljer du Ja för att bekräfta att du vill ta bort den här profilen permanent från din dators register."
 2. Tryck på Win+R Skriv regedit Enter Navigera till HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList Högerklicka på ProfilesList Välj Ta bort Bekräfta borttagning8 ) Starta om datorn för ändringar träder i kraft9 ) Klart!Tips: - Om du vid något tillfälle under denna process vill återgå till din ursprungliga användarkonfiguration (dvs. om något går fel), upprepa helt enkelt steg 1-8 men ersätt steg 5 med Återställ standardprofil . - Kom ihåg att om du tar bort ett konto kommer alla associerade data (filer etc.) att tas bort.

Varför skulle du vilja ta bort en tillfällig profil?

Tillfälliga profiler används när du vill använda ett annat konto för att komma åt din dator.Du kanske till exempel använder ditt jobbkonto för att kontrollera e-post och jobbfiler, men du vill spela spel på helgerna med ditt personliga konto.Att ta bort en tillfällig profil tar bort användarens inställningar och data från datorn, så det är lättare att börja om varje gång.Hur tar du bort en tillfällig profil i Windows 10?I Windows 10, öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.Klicka på Konton under System och välj sedan Användarprofiler.Under Användarprofiler klickar du på namnet på den användarprofil som du vill ta bort (till exempel John Doe). Till höger i fönstret, under "Ta bort den här användarprofilen?" klicka på Ja.Om du uppmanas av UAC (User Account Control), bekräfta att du vill ta bort den här användarprofilen. Efter att ha tagit bort en temporär profil i Windows 10 kommer alla associerade filer att raderas också: DokumentMina dokumentJohn DoeLokala inställningarApplication DataMicrosoftWindows

användarprofil AppData.local

Om det finns några sparade lösenord för webbplatser eller applikationer kopplade till denna användarprofil, kommer de också att raderas. Var försiktig så att du inte av misstag tar bort din primära eller standardanvändarprofil!Att ta bort en tillfällig profil rekommenderas inte om det inte är absolut nödvändigt.

Vilka är stegen för att ta bort en tillfällig profil i Windows 10 från registret?

I Windows 10 kan du ta bort en tillfällig profil genom att följa dessa steg:1.Öppna Start-menyn och sök efter "Regedit."2.När Regedit öppnas, klicka på mappen "HKEY_CURRENT_USER" i den vänstra rutan.3.I den högra rutan dubbelklickar du på "ProfilePaths."4.På höger sida av fönstret, under "Tillfälliga profiler", klicka på pilen bredvid "Ta bort tillfällig profil".5.Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort den här tillfälliga profilen.6.Stäng Regedit och starta om datorn vid behov.7.

Vad är registret?

Windows 10-registret är en systemdatabas som lagrar konfiguration och inställningar för operativsystemet.Den finns på: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion Standardplatsen för användarprofiler är C:Users.profil, men du kan också skapa en tillfällig profil i registret att använda medan din huvudprofil skapas eller uppdateras. För att ta bort en tillfällig profil i Windows 10-registret:1.Öppna Registereditorn genom att klicka på Start, skriva "regedit" i sökrutan och trycka på Enter.2.I fönstret Registereditorn navigerar du till HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion3.Leta upp och klicka på TempProfile4.På höger sida av TempProfile, dubbelklicka på Delete5.Bekräfta att du vill ta bort den här tillfälliga profilen genom att klicka på Ja6.Stäng Registereditorn7.Starta om din dator8.När du loggar in på Windows 10 igen kommer din tillfälliga profil att ha raderats!Hur man skapar en ny temporär profil i Windows 10För att skapa en ny tillfällig profil i Windows 10:1.Öppna Registereditorn genom att klicka på Start, skriva "regedit" i sökrutan och trycka på Enter2.I fönstret Registerredigerare navigerar du till HKEY_CURRENT_USERSoftware3.

Hur kommer du åt registret i Windows 10?

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du tar bort en tillfällig profil i Windows 10-registret. Öppna först Start-menyn och skriv "regedit."Om du inte uppmanas att ange ditt administratörslösenord är din dator konfigurerad för att ge direkt åtkomst till registret.Navigera sedan till följande nyckel: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion

Leta sedan upp och ta bort undernyckeln "UserTemporaryProfile".Observera att den här nyckeln kan finnas under andra namn beroende på din version av Windows 10.Slutligen, stäng regedit-fönstret och starta om din dator. Observera att om du tar bort en tillfällig profil från registret tas den inte bort permanent från din dator; det tar bara bort det från registret för den aktuella sessionen.För att helt ta bort en temporär profil från din dator måste du använda ett administrativt verktyg som Regedit eller Systemåterställning. För mer information om hur du använder regedit eller systemåterställning, se våra artiklar Hur man använder Registerredigeraren i Windows 10 och Hur man gör Återställ din dator från en systemåterställningspunkt .

Vilka är riskerna med att redigera registret?

Hur tar man bort en tillfällig profil i Windows 10?Hur tar man bort en tillfällig profil i Windows 8.1?Vilka är riskerna med att redigera registret?I allmänhet finns det tre huvudrisker förknippade med redigering av registret:1.Du kan skada din dator2.Du kan förlora data3.Du kan göra din dator instabil Om du inte är säker på om du behöver redigera registret eller inte, är det vanligtvis bäst att lämna det ifred.Men det finns tillfällen då du kan behöva redigera registret för att åtgärda ett problem på din dator.Innan du börjar redigera registret, se till att säkerhetskopiera dina viktiga filer först!För att ta bort en temporär profil i Windows 10:1) Öppna File Explorer och navigera till C:UsersYourUserNameAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet Files2) Leta upp och klicka på filen som heter "Default_Profile".3) Höger -klicka på Default_Profile och välj Ta bort från menyn som visas4) Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort den här temporära profilen. .localMicrosoftWindows NT CurrentVersion6) Leta upp och klicka på filen med namnet "Default_Profile".7) Högerklicka på Default_Profile och välj Ta bort från menyn som visas8) Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort denna tillfälliga profil9) Stäng Filutforskaren När du tar bort en tillfällig profil i Windows 10:1) Öppna Registerredigeraren2) Navigera genom HKEY_LOCAL_MACHINE -> PROGRAM -> Microsoft -> Windows NT -> Aktuell version -> Temporära Internetfiler3] Leta upp till höger i detta fönster och dubbelklicka på "Default_Profile"4] I fältet "Value Data", skriv "%USERPROFILE%" (utan citattecken), där "%USERPROFILE%" ersätts med YourUserName5] Klicka på OK6] Stäng Registereditorn När du tar bort en tillfällig profil i Windows 8.1:1a )Öppna Registerredigerarenb )Navigera genom HKEY_CURRENT_USER -> Programvara c )Loka in och dubbelklicka på Microsoft d )På höger sida av detta fönster, lokalisera och dubbelklicka på NT 5 e )I fältet Värdedata ange %USERPROFILE% utan citattecken sf )Klicka OKg )Stäng registerredigerarenh )Ta bort standardprofil i )Stäng registerredigerarenNär du tar bort en temporär profil i Windows 10:1a .Öppna Registerredigerarenb .Navigera genom HKEY_LOCAL_MACHINEc .Loka in och dubbelklicka på Microsofts högra sida i detta fönster. Sök och dubbelklicka på NTe .I Värdedatafältet skriv in %USERPROFILE% utan citat

ta bort tillfälliga profiler Windows 10 - Hur man tar bort en tillfällig profil i Windows 10

Om du letar efter information om hur du tar bort en tillfällig profil i windows 10 har du kommit till rätt plats!Häri den här guiden för att skydda din dator och förlora odata innan du redigerar registret eller gör att din dator innehåller läsbarhetsproblem.

Innan vi sätter igång är det dock viktigt att använda en lämplig metod för att säkerhetskopiera dina filer om du inte är säker på om du behöver dela elektroniskt registret innan du redigerar det.Det finns inget sant svar på fall av någon osäkerhet om huruvida en sådan åtgärd skulle skada din dator på lång sikt; snarare än att det finns en motivering för att radera tillfälliga omedelbara profiler eller menyobjekt (tillfälliga internetfiler).

Hur kan du säkerhetskopiera registret innan du gör ändringar?

 1. Öppna Start-menyn och skriv "regedit" i sökrutan.
 2. När fönstret Registereditorn öppnas, klicka på fliken Arkiv och välj Exportera... från rullgardinsmenyn.
 3. I dialogrutan Exportera registerfiler anger du ett namn för din säkerhetskopia (till exempel "tempprofilebackup"), väljer en plats för att spara den (till exempel C:temp) och klickar på OK.
 4. Stäng Registereditorn och starta om datorn för att tillämpa dina ändringar.
 5. Om du vill återställa din registersäkerhetskopiering senare, öppna Registereditorn igen och klicka på Importera... på fliken Arkiv.Välj din säkerhetskopia från listan över filer som visas och klicka på OK för att tillämpa den på dina registerinställningar.

När du har gjort ändringar i registret, hur sparar du dem?

För att ta bort en tillfällig profil i Windows 10, följ dessa steg:

 1. Öppna Start-menyn och sök efter "Regedit".
 2. När Regedit öppnas, klicka på länken "Tillfälliga profiler" under rubriken "Registry".
 3. I fönstret "Tillfälliga profiler" väljer du profilen du vill ta bort och klickar på knappen "Ta bort".
 4. Bekräfta att du vill ta bort profilen genom att klicka på knappen "Ja".
 5. Starta om datorn för att tillämpa dina ändringar.

Hur startar man om datorn efter att ha gjort ändringar i registret?

För att ta bort en tillfällig profil i Windows 10 från registret, följ dessa steg:

 1. Öppna Registereditorn genom att trycka på "Windows-tangenten + R" och skriva "regedit".
 2. I fönstret Registerredigerare navigerar du till följande plats: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList
 3. Till höger i det här fönstret ser du en lista över profiler som för närvarande är aktiva på din dator.Om du vill ta bort en tillfällig profil, välj den och tryck på "Radera".
 4. Bekräfta att du vill ta bort den här profilen genom att klicka på "Ja" i bekräftelsedialogrutan.
 5. Starta om datorn för att tillämpa dessa ändringar.

Kommer det att lösa alla problem med min dator om jag tar bort en tillfällig profil?

Att ta bort en tillfällig profil i Windows 10 från registret kommer inte att lösa alla problem med din dator, men det kan hjälpa.Så här tar du bort en tillfällig profil: 1.Öppna Start-menyn och sök efter "Registerredigeraren".Om du använder Windows 8 eller 8.1, klicka på Start-knappen, skriv regedit i sökrutan och tryck sedan på Retur.Om du använder Windows 10, klicka på Start-knappen, skriv regedit i sökrutan och tryck sedan på Retur. 2.Klicka på Arkiv > Ny > Registerobjekt. 3.I fönstret Registereditorn som öppnas, namnge det nya objektet "Tillfällig profil" och klicka på OK. 4.Dubbelklicka på "Tillfällig profil" för att öppna den. 5.Leta upp och ta bort alla profiler som är listade under "Nuvarande användare". 6.Stäng Registereditorns fönster genom att klicka på Arkiv > Avsluta (eller trycka på Alt+F4). 7 . Starta om datorn för att tillämpa dessa ändringar.

Jag har fortfarande problem efter att ha tagit bort min tillfälliga profil, vad ska jag göra härnäst?

Om du fortfarande har problem med att ta bort din tillfälliga profil, prova att följa dessa steg:

 1. Öppna Start-menyn och sök efter "Registerredigeraren".
 2. När Registereditorn öppnas klickar du på mappen "HKEY_CURRENT_USER".
 3. Leta reda på "ProfilePath"-nyckeln och ta bort den.
 4. Stäng Registereditorn och starta om datorn.
 5. Logga in på Windows 10 igen och kontrollera om din tillfälliga profil har tagits bort från systemregistret.Om inte, följ ett av de andra tipsen nedan för att radera det från Windows 10 manuellt.

Min dator tillåter mig inte att logga in, vad kan jag göra för att åtgärda problemet utan att förlora någon data?

Om du har problem med att logga in på din dator finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.Se först till att du har angett ditt användarnamn och lösenord korrekt.Om du fortfarande inte kan logga in kan du försöka återställa ditt lösenord genom att följa dessa steg:

5 Starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft (se bild

 1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar.
 2. Under Konton klickar du på Ändra ditt lösenord.
 3. Ange ditt nuvarande lösenord i textrutan och klicka sedan på Återställ lösenord.
 4. Du kommer nu att bli ombedd att ange ett nytt lösenord igen.Se till att du kommer ihåg detta nya lösenord så att du enkelt kan komma åt ditt konto om det skulle behövas i framtiden.
 5. Om du fortfarande inte kan logga in efter att ha provat dessa steg kan det bli nödvändigt att ta bort din tillfälliga profil från Windows 10:s registerdatabas:
 6. Klicka på Start-knappen och skriv regedit i sökfältet (eller tryck Ctrl+F).
 7. När regedit öppnas, dubbelklicka på HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList.Detta öppnar ProfileLists huvudfönster (se bild .
 8. I det här fönstret högerklickar du på Temporary Internet Files (TEMP) och väljer Ta bort från menyalternativen (se bild .
 9. Klicka på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen av innehållet i TEMP-mappen (se bild .
 10. . Efter omstart, logga in på Windows 10 som vanligt och kontrollera om borttagning av din tillfälliga profil har löst problemet med att logga in.

Generera 13 kortfattade frågor baserade på ämne: hur tar man bort en tillfällig profil i Windows 10 från registret??

 1. Hur tar man bort en tillfällig profil i Windows 10 från registret?
 2. Vilka är stegen för att ta bort en tillfällig profil i Windows 10?
 3. Är det möjligt att permanent ta bort en tillfällig profil i Windows 10?
 4. Kan jag återställa min dator om jag av misstag raderade min tillfälliga profil?
 5. Hur skapar jag en ny tillfällig profil i Windows 10?
 6. Var finns mappen Temporary Profile på min hårddisk i Windows 10?
 7. Hur kan jag använda funktionen Hantera profiler i Windows 10 för att hantera mina tillfälliga profiler?
 8. Är det möjligt att inaktivera eller ta bort en tillfällig profil med grupprincipinställningar i Windows 10?
 9. Finns det några fördelar med att skapa och använda tillfälliga profiler i Windows 10?