Vad är fel 0xc000021a?

0xc000021a är en Windows 10-felkod som indikerar ett problem med operativsystemet.Om du upplever det här felet finns det flera saker du kan göra för att försöka åtgärda det.Se först till att all din hårdvara är kompatibel med Windows 10 och att drivrutinerna för dina enheter är uppdaterade.Kontrollera sedan om det finns några uppdateringar eller patchar för Windows 10 som kan vara tillgängliga.Slutligen, prova felsökningssteg som att återställa din dator eller installera om Windows 10.Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva kontakta Microsofts support för att få hjälp med att lösa problemet.

Hur kan jag fixa fel 0xc000021a?

Det här felet kan uppstå när Windows 10 inte kan initieras på grund av ett problem med startsektorn eller när operativsystemet inte är korrekt installerat. Det finns flera sätt att åtgärda problemet, men vissa kräver avancerad datorvana.Om du kan lösa problemet själv, följ dessa steg:

Hur man åtgärdar fel 0xc000021a i Windows 10 - Felsökningstips

När Windows 10 startar kan det stöta på en felkod 0xc000021a (kallad "Blue Screen of Death" eller BSoD). Det här felet kan uppstå när det finns ett problem med startsektorn eller när operativsystemet inte är korrekt installerat på din dator.Det finns flera sätt som du kan prova för att lösa problemet själv om möjligt, men vissa kräver mer avancerad kunskap om datorer och programvara än andra!Om du inte kan lösa problemet på egen hand bör det hjälpa att följa dessa steg:

 1. Starta din dator från en installationsskiva eller USB-enhet för Windows 10 Tryck på F8 under start och välj Reparera din dator Välj Felsökning Klicka på Avancerade alternativ Under Startinställningar, klicka på Starta om När din dator har startat om, tryck på F10 för att gå in i felsäkert läge. Använd systemåterställning för att återställa eventuella ändringar som kan ha gjorts sedan du senast startade din dator. Sök efter uppdateringar och installera eventuella nödvändiga patchar Försök att installera om Windows 10 Om ingen av dessa lösningar fungerar, överväg att kontakta Microsofts support för hjälp."
 2. Starta i Windows 10 med hjälp av en installationsskiva eller USB-enhet
 3. Under uppstart trycker du på F8 och väljer "Reparera din dator"
 4. På nästa skärm väljer du "Felsökning"
 5. Härifrån kommer du att kunna komma åt Avancerade alternativ som gör att du kan starta om din dator i felsäkert läge
 6. Väl i felsäkert läge använd systemåterställning om det behövs för att ändringar som gjorts sedan senaste uppstart inte påverkar aktuell session
 7. Uppdatera fönster vid behov (särskilt säkerhetskorrigeringar), kontrollera drivrutiner etc.

Vad orsakar fel 0xc000021a?

Det här felet kan uppstå när Windows 10 inte kan initieras på grund av ett problem med operativsystemfilerna.Det finns flera möjliga orsaker till detta fel, inklusive saknade eller korrupta systemfiler, skadad hårdvara och felaktig installation av uppdateringar.Om du upplever det här felet, följ dessa steg för att försöka åtgärda det:1.Testa att installera om Windows 10.Detta kommer att återställa datorns ursprungliga operativsystemfiler och bör lösa problemet.2.Om ominstallation av Windows 10 inte är ett alternativ, försök att reparera din dator med den senaste versionen av Microsoft Fix It eller ett annat reparationsverktyg från tredje part.3.Om det inte fungerar, försök att felsöka problemet genom att följa dessa steg:a.Kontrollera om det finns några senaste uppdateringar som kan ha orsakat problemet.Kör diagnostik på din datorc.Kontrollera om det finns några fel i ditt system dfiles4.Rensa bort temporära filer5.Reparera filbehörigheter6.. Återställ fabriksinställningar7.. Inaktivera upprätthållande av drivrutinssignatur8.. Ta bort onödiga program9.. Avinstallera berörda drivrutiner10.. Återställ Windows säkerhetsinställningar11.. Uppdatera all programvara12.. Starta om din dator13.. Ändra startordning14.(VALFRITT) Utför en ren installation av Windows 10 Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva byta ut vissa komponenter på din dator eller formatera om hårddisken.

Hur förhindrar jag fel 0xc000021a?

Om du upplever en felkod 0xc000021a när du försöker starta din dator, finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.

Några av de vanligaste korrigeringarna för det här felet inkluderar uppdatering av din dators programvara, ominstallation av Windows 10 eller felsökning av maskinvaruproblem.Här är en guide om hur du hanterar var och en av dessa lösningar:

Ett av de första stegen du kan ta för att försöka åtgärda ett problem med din dator är att uppdatera programvaran.Detta kommer att hjälpa till att lösa eventuella föråldrade filer eller drivrutiner som kan orsaka problem.För att uppdatera din programvara, följ dessa instruktioner:

-Öppna Start > Alla program > Microsoft Windows > Tillbehör > Systemverktyg > Systeminformation

-Klicka på knappen "Uppdateringsalternativ" bredvid "Windows Update" i den vänstra kolumnen i fönstret Systeminformation

-Välj "Sök efter uppdateringar nu" från rullgardinsmenyn och klicka på "OK"

Om du har problem med att starta upp din dator eller om fel relaterade till start dyker upp ofta, kan det vara dags att installera om Windows - Ta bort alla externa enheter och lagringsenheter från din dator innan du påbörjar installationen (detta inkluderar både USB-minnen och interna hårddiskar)

- Infoga en giltig produktnyckel i aktiveringsskärmen under installationen (du bör ha fått denna nyckel via e-post efter köp/uppgradering av fönster)

Om ingen av de andra lösningarna fungerar för dig kan det vara värt att överväga att felsöka hårdvaruproblem.Detta kan inkludera att kontrollera om någon ny hårdvara har installerats nyligen, att verifiera att alla kablar är korrekt anslutna eller att köra ett diagnostiskt test på din dator.

 1. Uppdatera din dators programvara
 2. Installera om Windows 10 om du har problem med att starta upp din dator
 3. Följ dessa steg för att installera om Windows 10:
 4. Felsök maskinvaruproblem om du upplever felkod 0xc000021a

Finns det något sätt att lösa fel 0xc000021a utan att installera om Windows 10?

Det finns inget entydigt svar på den här frågan, eftersom det bästa sättet att fixa fel 0xc000021a beror på det specifika problemet som orsakar det.Men några allmänna tips som kan vara till hjälp inkluderar:

 1. Sök efter uppdaterade drivrutiner och programvara.Om du har problem med din Windows 10-installation på grund av inaktuella eller inkompatibla drivrutiner, kan uppdatering av din drivrutinsprogram ofta lösa dem.Om du dessutom använder ett tredjepartsprogram som kommer i konflikt med Windows 10 eller orsakar fel, kan det också lösa problemet att ta bort eller inaktivera det programmet.
 2. Felsök maskinvaruproblem.Om du har problem med att installera eller köra vissa program på grund av felaktig hårdvara, till exempel en trasig hårddisk eller grafikkort, kan det vara det bästa alternativet att försöka felsöka problemet själv.Till exempel, om din dator inte startar alls på grund av en dålig hårddisk, kan det lösa problemet om du startar upp i felsäkert läge och reparerar skadade filer därifrån.
 3. Återställ din dators inställningar.Ibland kräver att lösa problem med Windows 10 återställa några av dess grundinställningar till standardvärdena - något som kallas "återställning".Detta kan ofta lösa vanliga installationsproblem och återställa standardinställningar för program och filer i Windows

Varför får jag felkoden 0xc000021a på min Windows 10-dator?

0xc000021a är en felkod som indikerar att det finns ett problem med operativsystemet Windows 10.Det här felet kan orsakas av en mängd olika problem, men oftast uppstår det när det finns ett problem med filerna eller registerposterna som är associerade med operativsystemet Windows 10.Om du upplever det här felet och inte vet hur du åtgärdar det, följ dessa steg:1.Testa att starta om datorn i felsäkert läge.Detta kommer att inaktivera alla onödiga program och tjänster på din dator, vilket kan hjälpa till att lösa problemet.2.Sök efter uppdateringar till ditt Windows 10-operativsystem.Att uppdatera din programvara kan ofta lösa vanliga problem och förhindra att de uppstår i framtiden.3.Ta bort alla skadade eller inaktuella filer från din dators hårddisk.Felaktigt installerade eller raderade filer kan orsaka problem med ditt Windows 10-operativsystem, inklusive fel som 0xc000021a4.Reparera eventuella skadade registerposter med hjälp av ett tredjepartsprogram som RegEdit . Felaktigt konfigurerade registerposter kan också orsaka problem med din Windows 10-installation, inklusive fel som 0xc000021a5.Utför en fullständig virussökning på din dator för att ta bort eventuella infektioner som kan orsaka problemet6.. Att återställa (återbygga) din Windows 10-installation kan ibland lösa många vanliga problem, inklusive fel som 0xc000021a7. Kontakta Microsofts support för hjälp med att lösa det här problemet8 .. Om ingen av dessa lösningar fungerar kan du behöva byta ut ditt Windows 10-operativsystem helt och hållet9. För mer information om hur du åtgärdar specifika typer av fel på Windows 10-datorer, se vår artikel med titeln "Hur man åtgärdar vanliga felkoder på din Dator.

Vad ska jag göra om jag ser dödens blå skärm med stoppfelkod: 0xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED?

Om du upplever den blå skärmen av döden (BSOD) med stoppfelkod: 0xC000021A, kan din dator ha problem med sin systemprocess.I den här guiden kommer vi att diskutera några möjliga lösningar för att försöka lösa det här problemet. Först och främst, om du använder en Windows 10-dator, se till att din dator har de senaste uppdateringarna installerade.Detta inkluderar både operativsystemet och alla programuppdateringar som släppts sedan din senaste uppdatering. Om du har provat alla föreslagna korrigeringar i den här guiden och fortfarande inte kan få din dator att starta eller fixa felmeddelandet, kan det vara dags att ta din dator till en professionell reparationsanläggning.En kvalificerad tekniker kan diagnostisera och åtgärda de vanligaste problemen med datorer, inklusive de som orsakas av stoppfelkod: 0xC000021A. Om ingen av dessa lösningar fungerar för dig eller om du behöver ytterligare hjälp med att åtgärda ditt datorproblem, är du välkommen att kontakta för hjälp genom en av våra kundsupportkanaler.

Hur kan jag felsöka ett 0xC000021A stoppfel i Windows 8 eller 10-datorer?

0xc000021a-felet är ett stoppfel som kan uppstå när Windows 10 stöter på ett oväntat problem.Det här felet uppstår vanligtvis när det finns något som hindrar Windows 10 från att fungera som det ska.I vissa fall kan det krävas att du installerar om Windows för att åtgärda det här felet

 1. Det finns dock andra sätt att lösa det här problemet om du inte vill gå igenom besväret med att installera om.Här är några tips om hur du fixar 0xC000021A-fel i Windows 10:
 2. Sök efter uppdaterade drivrutiner: En vanlig orsak till stoppfel är inaktuella eller inkompatibla drivrutiner.Se till att alla dina drivrutiner är uppdaterade och kompatibla med Windows Om du använder programvara från tredje part som kräver drivrutiner, se till att dessa drivrutiner också är uppdaterade.
 3. Felsök maskinvaruproblem: Om du har hårdvaruproblem som en trasig hårddisk eller skadade filer kan de orsaka stoppfelet 0xC000021A.Försök att felsöka problemet genom att reparera eller byta ut de berörda maskinvarukomponenterna.
 4. Ta bort onödiga program: Vissa stoppfel kan orsakas av program som du inte behöver och som faktiskt inte är installerade på din dator.Avinstallera alla onödiga program och se om det löser problemet.
 5. Rensa din dators webbläsarcache och historik: Ibland kan stoppfel orsakas av cachad information i din webbläsare (som lösenord). Rensa webbläsarens cache och historik för att se om det löser problemet.
 6. Inaktivera startobjekt: Vissa stoppfel inträffar eftersom vissa startobjekt (som antivirusprogram) försöker starta automatiskt när din dator startar.Om du inaktiverar dessa objekt kan problemet lösas tillfälligt tills de startar igen senare under dagen eller veckan på grund av normal aktivitet på din dator.

Vad är det som får min dator att kasta en BSOD med stoppkod C0000034 varje gång den startar?!(Windows 10)?

0xc000021a är en stoppkod som indikerar ett problem med operativsystemet Windows 10.Det här felet kan orsakas av en mängd olika problem, men uppstår oftast när det finns ett problem med en av filerna i din Windows 10-installation.I vissa fall kanske du kan åtgärda det här problemet genom att reparera eller installera om ditt Windows 10-operativsystem.Om det inte fungerar kan du behöva kontakta Microsofts support för att få hjälp med att lösa problemet.

Hur fixar jag STOP-felkoden c0000022?

 1. Om du upplever STOP-felkoden c0000022 är det troligt att din dators register är skadat.För att åtgärda detta problem måste du använda en registerrensare för att rensa ut registret och återställa dess integritet.
 2. En annan vanlig orsak till STOP-felkoden c0000022 är en saknad eller ogiltig Windows-drivrutin.För att lösa det här problemet måste du installera rätt drivrutiner för din hårdvara.
 3. Slutligen, om ingen av ovanstående lösningar fungerar, kan det vara nödvändigt att installera om Windows 10 för att åtgärda problemet med STOP-felkoden c0000022.

0xC0000005 åtkomstbrott och 0xC0000221 initiering av drivrutiner misslyckades, hur hänger de ihop och vad orsakar dem?(Windows 10)?

Windows 10-fel 0xc000021a0xC0000005 och 0xC0000221 misslyckades med drivrutinsinitiering kan orsakas av många olika orsaker, men oftast beror de på felaktig installation eller konfiguration av operativsystemet eller en saknad eller korrupt drivrutin.Om du upplever ett av dessa fel finns det flera saker du kan göra för att försöka åtgärda dem.

I allmänhet orsakas fel 0xc000021a0xC0000005 vanligtvis av ett problem med installationsprocessen för Windows 10, medan fel 0xC0000221 misslyckades med drivrutinsinitiering troligen är resultatet av ett problem med en av dina drivrutiner.För att diagnostisera och åtgärda dessa problem är det viktigt att först identifiera vad som har gått fel.För att göra detta måste du utföra några grundläggande felsökningssteg, som att söka efter installerade uppdateringar och installera alla nödvändiga drivrutiner.Om det inte löser problemet kan du behöva kontakta support från Microsoft eller en kvalificerad tekniker för att lösa det.

Felkod: Oxc000000f Startkonfigurationsdata för din PC saknas eller innehåller fel i Windows 8/10!Hur fixar jag detta??

Windows 10 Fel 0xc000021a: Hur åtgärdar jag det?

Om du upplever en felkod som "0xc000021a" när du försöker starta din dator, finns det en god chans att Boot Configuration Data (BCD) för din PC saknas eller innehåller fel.Den här guiden visar hur du åtgärdar det här problemet.

Se först till att alla nödvändiga filer är installerade på din dator.Dessa inkluderar Windows 8/10, Microsoft Windows-operativsystem-dvd:n och starthanteraren från Microsoft.Om något av dessa objekt inte finns, se vår artikel om hur du installerar Windows

Om ingen av dessa lösningar fungerar eller om du behöver ytterligare hjälp med att reparera eller felsöka din dators Boot Configuration Data (BCD), kontakta kundsupport för hjälp.

 1. Kontrollera sedan om BCD-filen finns på en giltig plats på din hårddisk.BCD-filen bör lagras i en mapp som heter "boot".Om den inte finns på den här platsen, vänligen se vår artikel om hur man skapar och använder en startbar USB-flashenhet med Windows Slutligen, verifiera att alla filerna i BCD-mappen är korrekta och inte har några fel genom att använda vår inbyggda Windows 10 diagnostiska verktyg.Om allt ser okej ut kan du försöka fixa felkoden genom att följa en av dessa metoder:
 2. Reparera startkonfigurationsdata med kommandotolken
 3. Återställa datorns BIOS-inställningar
 4. Uppdatera din Bootloader-programvara från Microsoft
 5. Återställa din dator från en säkerhetskopia du gjorde tidigare under året
 6. Installera om Windows 8/10 från originalmediet (DVD- eller ISO-fil) igen efter att ha uppdaterat din bootloader-programvara

Din dator stötte på ett problem som den inte kunde hantera och nu måste den startas om. - Varje dag när jag försöker öppna min bärbara dator dyker detta meddelande upp och sedan startar den om sig själv igen.. hjälp snälla!?

Windows 10 Fel 0xc000021a

Det första du behöver göra är att öppna Start-menyn och söka efter "Update and Recovery".

Om du använder en mus eller pekplatta:

2/5/2018 · Felkoden 0xc000021a betyder att det uppstod ett problem när du försökte starta upp din dator eller när den startade från viloläge.. Följ dessa steg för att åtgärda problemet: 1 Öppna Kontrollpanelen 2 Välj System och Säkerhet 3 Klicka på Start och återställning 4 Under "Systemkonfiguration"Ändra omstartsalternativet från "Normal"Till "Säkert läge med nätverk". 5 Starta om datorn .. Om du efter att ha följt dessa steg fortfarande har problem med att starta upp din dator kan det vara dags för en ny hårddisk eller moderkort eftersom dessa två komponenter ibland kan misslyckas tillsammans vilket orsakar denna typ av problem...Tack för att du tittade!Gilla och dela om det är användbart :) -------------------------- PRENUMERERA FÖR FLERA VIDEOS: https://www.youtube....

3/24/2018 · Den här videon visar hur du fixar Windows 10 felkod 0xc000021a som säger att det var ett problem när du försökte starta upp din dator eller när den startade från viloläge. Följ dessa enkla steg: 1 Öppna kontrollpanel 2 Välj system och säkerhet 3 klicka på startåterställning 4 under systemkonfigurationsändring ......Så här åtgärdar du felkod 0xc000021a i Windows 10 - Varaktighet: 9:0

1/9/2015 · Jag får ett felmeddelande som säger att min dator måste startas om på grund av ett problem med Windows Update. Jag har provat alla möjliga saker men ingenting verkar fungera snälla hjälp mig!!!!!Tack så mycket!!!UPPDATERING!!!!!!Så jag följde alla instruktioner som anges ovan, inklusive att göra en ren installation av Windows10 på min nya hårddisk.....det fungerade inte......Jag gjorde sedan en ny ren installation på min gamla hårddisk.... .det fungerade.......så det är inte bara Windows Update som orsakar det här problemet........någon som vet vad som kan vara fel????SNÄLLA HJÄLP!!!!!!!!!!!!!!!UPPDATERA IGEN!!!!!Så jag följde alla instruktioner som anges ovan, inklusive att göra en ren installation av Windows10 på min nya hårddisk.....det fungerade inte......Jag gjorde sedan en ny ren installation på min gamla hårddisk.... .det fungerade.......så det är inte bara Windows Update som orsakar det här problemet.......

 1. Klicka på alternativet "Uppdatera och återställning".När fönstret Uppdatering och återställning öppnas klickar du på länken "Avancerade alternativ" i det vänstra hörnet av fönstret.I fönstret Avancerade alternativ väljer du "Starta om nu".Om du uppmanas av Windows 10, välj om du vill starta om din dator automatiskt eller inte efter att du har slutfört detta steg.Klicka på "OK" för att starta om din dator.När din dator har startat om, starta Microsoft Edge igen och försök öppna din bärbara dators filutforskare.. Om du fortfarande har problem med Windows 10, vänligen fortsätt att läsa nedan för mer instruktioner.
 2. Högerklicka var som helst i webbläsarfönstret och välj "Öppna File Explorer".Navigera till C:UsersYourUserNameAppDataLocalLowMicrosoftWindowsApps (eller var du än installerade Windows-appar). Leta upp alla mappar som skapades under installationen av Windows-appar – till exempel bilder, videor, musik – och radera dem om de finns.
 3. Jay Shah 873 visningar 9:02 Hur man åtgärdar felkod 0xc000021a i Windows 10 - Längd: 9:0 Jay Shah 873 visningar 9:02 Laddar...Vill du avsluta prenumerationen på Jay Shah?Avbryt Avsluta prenumeration Arbetar...Prenumerera Prenumererade Avslutad prenumeration Om ...Glömt ditt lösenord?Registrera dig nu Laddar...Stäng Laddar videor... Klart!Du har inga videor tillagda än....Så här åtgärdar du felkod 0x80070005 i Windows 10 - Längd: 11 minuter . John Doe 1350 visningar 11 minuter Hur man åtgärdar felkod ...