Vad är telnet?

Telnet är ett nätverksprotokoll som låter dig ansluta till fjärrdatorer.Telnet använder TCP/IP så att det kan användas på alla datorer med en IP-adress.Telnet är användbart för felsökning, testning och anslutning till servrar.Hur använder jag telnet ?För att använda telnet, öppna ett kommandotolksfönster och skriv följande:telnet localhostDu måste ersätta "localhost" med IP-adressen för din dator eller server.Om du använder Windows 10, 8, 7, Vista eller XP:1) Öppna Start-menyn2) Klicka på Alla program3) Klicka på Tillbehör4) Högerklicka på Kommandotolken5) Välj Kör som administratör6) Skriv telnet localhost7) Tryck på Enter8 ) Du bör nu vara ansluten till din dator eller server9 ) För att avsluta telnet, skriv quit10 ) Om du använder Windows 10 Anniversary Update (version 1607), klicka på sökikonen i det nedre vänstra hörnet av skärmen11 ) I sökresultatfönstret väljer du Telnets12 ) Dubbelklicka på Telnets13 ) Du kommer nu att kunna använda telnet14 ).Om du har problem med att använda telnet, se vår hjälpsida här. Hur stoppar jag TelNET från att logga in på min router varje gång jag startar min dator?Det finns inget definitivt svar på denna fråga - olika människor har olika preferenser!Men några tips som kan fungera för dig inkluderar att inaktivera automatisk inloggning i din routers inställningar eller skapa ett anpassat inloggningsskript för TelNET som inte loggar in automatiskt.För mer information om hur man skapar anpassade inloggningsskript, se vår hjälpsida här. Hur kopplar jag från en fjärrdator med telnet?För att koppla från en fjärrdator med telNET:1) På ditt tangentbord trycker du på Ctrl+Break2) Vid kommandotolksfönstret skriver du:quit3) Tryck på Enter4) Du kommer nu att kopplas bort från din fjärrdatorHur sparar jag min nuvarande session med en fjärrdator använder du telNET?För att spara din nuvarande session med en fjärrdator med TelNET:1) Tryck på Ctrl+S2 på ditt tangentbord) Vid kommandotolksfönstret skriv:saveas filnamn3a)) Om filnamnet inte finns skapas det4b)) Filen kommer att sparas i %TEMP%filnamn5c)) Filen stängs automatiskt när du lämnar TelNET6d)) Om filnamnet redan finns så kommer den att skriva över det som för närvarande är lagrat i %TEMP%filnamn7e)) Om filnamnet inte finns händer ingenting8f) ) Filen kan också öppnas genom att dubbelklicka på den

Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna som drivs av Disqus.

Hur installerar jag telnet i Windows?

Telnet är ett nätverksprotokoll som låter dig ansluta till fjärrdatorer.För att installera telnet i Windows, följ dessa steg:

Hur använder jag telnet?

För att använda telnet, öppna först Telnet-appen från din Windows startmeny eller skrivbordsgenväg, som visas i figur 1 nedan:

Figur 1 - Öppna TelNET-appen från Windows Startmeny/Skrivbord

När du har öppnat det, skriv bara in ditt önskade värdnamn eller IP-adress i fältet Värdnamn högst upp i fönstret och tryck på Enter-tangenten på ditt tangentbord:

Standardportnumret för telnet är 2345 men kan ändras genom att högerklicka på valfri öppen kommandotolk i Windows Explorer samtidigt som du håller ned Skift-tangenten och väljer Egenskaper från popup-menyn som visas nedan:

Som framgår ovan har vi ändrat vårt standardportnummer från 2345 med alternativet Skift+Egenskaper som öppnar ett nytt egenskapsfönster som visas nedan:

Markera nu bara kryssrutan "Aktivera fjärranslutning" innan du trycker på OK-knappen som markerats i den röda rutan nedan:

När du är klar med alla inställningar trycker du bara på knappen Anslut i det nedre vänstra hörnet av fastighetsfönstret som illustreras nedan: Du bör nu se en inloggningsprompt som ser ut som den här som visas på din skärm när du väl har anslutit framgångsrikt!Ange helt enkelt anvä[email protected]_hostname_or_ipaddress i fältet Användarnamn följt av @-symbol(er) separerade med blanksteg i lösenordsfältet och tryck på Enter-tangenten på respektive tangentbord som visas nedan exempel på en skärmdump tagen efter ett lyckat inloggningsförsök med min bärbara dators 19

  1. Öppna Start-menyn och sök efter "telnet".När Telnet-appen visas i resultatlistan klickar du på den för att öppna den.I huvudfönstret klickar du på knappen "Installera" bredvid Telnet (eller dubbelklickar helt enkelt på den). Telnet-installationsprogrammet kommer att fråga dig var du vill installera telnet.Klicka på "Nästa".Installationsprogrammet kommer att fråga dig vilken typ av anslutning du vill använda: lokalt nätverk (LAN), Wide Area Network (WAN) eller Internet Protocol (IP) adressanslutning.Välj "IP-adressanslutning" och klicka sedan på "Nästa".Installationsprogrammet kommer att fråga dig om din dators IP-adress.Skriv in din dators IP-adress och klicka sedan på "Nästa".Installationsprogrammet kommer att fråga om du vill aktivera telnet-loggning på den här datorn. Om så är fallet, skriv ja och klicka sedan på "Slutför".Du kommer nu att kunna starta telnet genom att klicka på dess ikon på skrivbordet eller i Start-menyn
  2. 16 2 IP-adress konfigurerad inom lokalt nätverk ansluten via Ethernet-kabel ansluten direkt mellan min bärbara dator och router!:Om allt går bra efter att ha angett korrekta referenser – förutsatt att fjärrmaskinen är nåbar – bör du se utdata som ser ut som den här visas på båda datorerna när de väl är anslutna!:Du kan också verifiera anslutningsstatus antingen genom själva kommandotolksfönstret – som nås via ovannämnda egenskapsfönster – eller faktiskt någon annan terminalemulatorapplikation som installeras lokalt vid systemstart som HyperTerminal etc.

Hur aktiverar jag telnet i Windows?

För att aktivera telnet i Windows, öppna Kontrollpanelen och gå till Nätverk och Internet.Under "Nätverks- och delningscenter" klickar du på "Konfigurera en ny anslutning eller ett nytt nätverk."På nästa skärm, under "Typ av anslutning", välj "Telnet".Klicka på "OK"-knappen för att slutföra konfigureringen av din telnet-anslutning.

Nu kan du använda telnet för att ansluta till fjärrdatorer.För att starta telnet, skriv Telnet localhost i kommandotolksfönstret. (Om du inte har ett kommandotolksfönster öppet kan du öppna det genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolken.) I promptfönstret skriver du ditt inloggningsnamn och lösenord för den dator du vill ansluta till.Tryck sedan på Enter.

Du kan också använda telnet för att testa dina nätverksanslutningar.Skriv Test-Connection localhost i kommandotolksfönstret och tryck sedan på Retur.Om allt fungerar som det ska, kommer du att se ett meddelande så här:

Om inte, kontrollera dina nätverksinställningar och försök igen.Du kan också skriva quit när som helst för att stänga telnet utan att spara ändringar.

Hur använder jag telnet i Windows?

Telnet är ett nätverksprotokoll som låter dig ansluta till fjärrdatorer.För att använda telnet i Windows, öppna Start-menyn och klicka på Program > Tillbehör > Telnet.I Telnet-fönstret skriver du IP-adressen eller värdnamnet för den dator du vill ansluta till och trycker sedan på Retur.Om du ansluter till en fjärrserver anger du dess namn i fältet Värd.I fältet Användarnamn skriver du ditt användarnamn (till exempel administratör). Skriv ditt lösenord i fältet Lösenord.Om du ansluter till en lokal dator anger du ditt användarnamn och lösenord i lämpliga fält.Klicka på Anslut.När du har anslutit framgångsrikt ser du ett meddelande så här:

Försöker 127.0.0.1...

Om allt går bra kommer du att se en lista över kommandon som är tillgängliga på din dator vid den här anslutningspunkten (till exempel: quit). Skriv ett av dessa kommandon i Telnet-fönstret och tryck på Enter.För mer information om varje kommando, skriv hjälp när som helst under sessionen (till exempel: help quit). När du är klar med att använda telnet på den här datorn stänger du Telnet-fönstret genom att klicka på Avsluta eller Avsluta (beroende på om det är en interaktiv eller icke-interaktiv session).

Vilka är fördelarna med att använda telnet i Windows?

Telnet är ett nätverksprotokoll som låter dig ansluta till fjärrdatorer.Telnet använder TCP/IP och kan användas för en mängd olika ändamål, som att felsöka eller utföra administrativa uppgifter.Telnet har också vissa fördelar jämfört med andra nätverksprotokoll.Till exempel är telnet mindre resurskrävande än SSH och kan användas i miljöer där VPN-åtkomst inte är tillgänglig.Dessutom stöder telnet flera samtidiga anslutningar, vilket gör det idealiskt för att testa nätverk eller komma åt resurser på flera maskiner samtidigt. För att använda telnet i Windows, öppna Start-menyn och sök efter "telnet".Klicka på resultatet för att öppna programmet. I huvudfönstret skriver du din dators IP-adress (eller värdnamn) i fältet "Värd" och klickar på "Anslut".Om du ansluter till en fjärrdator med en IP-adress istället för ett värdnamn, anger du dess IP-adress i fältet "Adress" istället för dess namn. Om du ansluter till en fjärrdator med ett värdnamn istället för en IP-adress, skriv in det värdnamnet i fältet "Värd" och klicka på "Anslut".I båda fallen, se till att din dators brandvägg är inaktiverad (om den är aktiverad) eller tillåt telnet-trafik genom din brandvägg. När du har anslutit till din måldator, skriv in dina kommandon i terminalfönstret och tryck på Enter/Return nyckel.

Finns det några risker med att använda telnet i Windows?

Det finns några risker med att använda telnet i Windows.Den första är att om du inte har rätt behörighet att använda telnet kan du hamna i problem.Om du till exempel inte har behörighet att komma åt nätverksporten som din dator är ansluten till, kommer du inte att kunna använda telnet.

En annan risk är att om din dator är infekterad med ett virus eller skadlig programvara kan den försöka utnyttja sårbarheter i telnet-anslutningar.Om detta händer kan din dator äventyras och användas för att attackera andra datorer i nätverket.

Slutligen, det finns alltid möjligheten att bli hackad.Om någon lyckas få åtkomst till din dator via en telnet-anslutning kan de eventuellt stjäla känslig information eller till och med kapa din session och ta kontroll över din dator på distans.Så det är viktigt att vara försiktig med vem du tillåter åtkomst till din dator via telnet och hur mycket personlig information du delar under sessioner.

Hur fungerar telnet i Windows?

Telnet är ett nätverksprotokoll som låter dig ansluta till fjärrdatorer.När du öppnar telnet kommer Windows-operativsystemet att försöka hitta en Telnet-server på ditt lokala nätverk.Om den inte kan hitta en Telnet-server kommer den att söka efter en på Internet. När du har hittat en Telnet-server kan du skriva in kommandon och trycka på Enter för att köra dem.Kommandona som du skriver kommer att skickas till datorn som är värd för Telnet-servern. Du kan använda telnet för att komma åt filer och mappar på andra datorer, ändra din nuvarande IP-adress eller till och med återställa din dators konfiguration. För att starta telnet:1) Öppna Utforskaren och navigera till C:WindowsSystem32TELNET2) Dubbelklicka på TELNET3) Skriv in följande kommandorad:telnet localhost 4444Om du vill ansluta med portnummer istället för värdnamn (till exempel om din brandvägg blockerar utgående anslutningar från localhost), använd den här kommandoraden: telnet localhost 4444 8080Det första numret (4444) är portnumret och det andra numret (8080) är TCP/IP-portnumret. När du är klar med telnet stänger du alla fönster genom att klicka på Arkiv > Avsluta eller tryck på Ctrl+X och sedan på Y.

Finns det en användarmanual eller guide tillgänglig för att använda telnet i Windows?

Ja, det finns en användarmanual eller guide tillgänglig för användning av telnet i Windows.Telnet-klienten finns under kategorin "Tillbehör" i Start-menyn.När den har installerats, öppna telnet-klienten och skriv "hjälp" vid prompten för att visa hjälpfilen.Alternativt kan du söka online efter specifika hjälpämnen relaterade till telnet.

Var kan jag hitta mer information om att använda telnet i Windows?

Det finns många resurser tillgängliga om hur man använder telnet i Windows.

Behöver jag någon speciell programvara för att använda telnetinWindows, eller ingår den i operativsystemet?

Telnet är ett protokoll som används för att ansluta till fjärrsystem.Du behöver ingen speciell programvara för att använda telnet i Windows, men det kan vara bra att ha en Telnet-klient som PuTTY installerad på din dator.PuTTY är tillgänglig gratis från

.