Vad är GCC?

GCC är en kompilator som konverterar källkod skriven i ett programmeringsspråk till körbara filer.GCC kan användas på Windows 10 för att kompilera C-, C++- och Objective-C-program.Dessutom kan den också användas för att generera monteringskod för mikrokontroller.

För att använda GCC på Windows 10 behöver du följande:

När du har installerat all nödvändig programvara kan du börja kompilera ditt program genom att öppna Visual Studio 2017 IDE och välja Arkiv > Nytt projekt...Från rullgardinsmenyn för projekttyp, välj Cross Platform Application och klicka på Nästa: På följande sida ställer du in dina projektinställningar som visas i figur 1 och klickar på Finish: Figur 1: Konfigurera en ny cross platform application i Visual Studio 2017 Öppna nu mapp där du sparade din källfil (.c, .cpp,.h), välj den och klicka på Öppna: Om allt har gått enligt plan bör du nu se ett fönster liknande figur 2 visas som visar information om din valda källfil inklusive dess revisionsnummer och radantal: Figur 2: Utdata från att köra gcc på Windows 10 Om det finns några fel associerade med att kompilera ditt program kommer de att visas i det här fönstret tillsammans med förslag på lösningar som visas i Figur 3:Figur 3: Utdata från att köras gcc på Windows 10 Slutligen om allt har gått enligt plan bör du nu ha en körbar fil som heter myprogram_x64_0b01a5f7c3dcd4e6 i samma mapp som din ursprungliga källfil (.c,.cpp,.h).

 1. En kopia av GNU Compiler Collection (GCC). Du kan ladda ner GCC från https://www.gnu.org/software/gcc/.
 2. Microsoft Visual Studio 2017 IDE eller senare.Du kan ladda ner Visual Studio från https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4814
 3. MinGW-verktygskedjan installerad på din dator (se nedan för mer information).
 4. En källfil (.c, .cpp eller .h) som ska kompileras.

Vilka är fördelarna med att använda GCC?

GCC är en kompilator för programmeringsspråket C.Den kan användas för att kompilera program för Windows, macOS och Linux.GCC har många fördelar, inklusive:

-Det är plattformsoberoende, vilket innebär att det kan användas för att kompilera program för olika plattformar.

-Det är en kraftfull kompilator som kan producera högkvalitativ kod.

-Det är lätt att använda, vilket gör det idealiskt för nybörjare som vill lära sig hur man använder en kompilator.

Hur kan jag installera GCC på Windows 10?

GCC är en kompilatorverktygskedja som kan användas för att kompilera C- och C++-kod.Den kan också användas för att skapa monteringskod för mikrokontroller.GCC-installationsprocessen på Windows 10 är olika beroende på om du använder standard- eller anpassade installationsvägar.

För att installera GCC på Windows 10 med standardinstallationssökvägen, följ dessa steg:

För att installera GCC på Windows 10 med en anpassad installationssökväg, följ dessa steg:

 1. Öppna Start-menyn och sök efter "GCC".
 2. När GCC-resultaten visas högerklickar du på det och väljer "Installera".
 3. På nästa skärm, klicka på "Nästa".
 4. På nästa skärm, klicka på "Lägg till målmapp" och skriv in önskad plats för var du ska installera GCC-programvaran.
 5. Klicka på "Slutför" för att slutföra installationsprocessen.
 6. Öppna ett förhöjt kommandotolksfönster genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk (eller trycka på Win+X). Skriv in cd&& gccvarär din önskade plats för var du ska installera GCC-programvaran ochär antingen g++ eller asm.Tryck på Retur efter att ha skrivit på varje kommandorad.Om du stöter på några fel när du installerar eller kör GCC-programvaran, vänligen konsultera vår guide med titeln Felsökning av kompilatorer och verktyg för mer hjälp.

Hur använder jag GCC när det är installerat på min dator?

För att använda GCC på Windows 10, öppna Start-menyn och skriv "gcc" (utan citattecken). Detta öppnar en lista med kommandon som du kan använda för att kompilera program.

För att kompilera ett program, se först till att kompilatorn är installerad på din dator.För att ta reda på hur man installerar kompilatorer på Windows 10, se vår artikel: Hur man installerar en kompilator på Windows

Om du vill länka ditt program med andra bibliotek måste du också ange dem på kommandoraden:

När du har kompilerat och länkat ditt program kan du köra det genom att använda ett av dessa kommandon:

Om du vill felsöka ditt program medan det körs, lägg till denna flagga innan du kör det:

 1. När kompilatorn är installerad kan du börja kompilera ditt program genom att använda något av följande kommandon:
 2. gcc mittprogram.c -o mittprogram
 3. gcc -shared myprogram.c -o myprogram.exe
 4. gcc -nostdlib mittprogram.c -o mittprogram
 5. gcc -lm mittprogram.c -o mittprogram
 6. ./mitt program
 7. cmd /C ./mittprogram
 8. gdb .

Vilka är några av de vanligaste felen som uppstår när du använder GCC?

När du kompilerar program med GCC-kompilatorn på Windows 10 kan du stöta på fel.Den här guiden hjälper dig att lösa vanliga problem och förbättra din kompileringsupplevelse.

 1. Se till att du har rätt version av GCC-kompilatorn installerad på din dator.Den senaste versionen är tillgänglig från GCC:s webbplats (https://gcc.gnu.org/).
 2. Kontrollera att ditt system har tillräckligt med minne och processorresurser för att kompilera stora program.GCC-kompilatorn kan ta lång tid att slutföra en kompilering om din dator inte är utrustad med tillräckligt med minne eller processorkraft.
 3. Kontrollera att alla nödvändiga bibliotek är installerade på din dator innan du startar ett kompileringsprojekt med GCC-kompilatorn.Du kan hitta en lista över dessa bibliotek i installationsinstruktionerna för programvaran GNU Compiler Collection (GCC) som följde med ditt operativsystem eller i ett medföljande paket som MinGW (http://mingw-w64-x86_64-src-release_735735735735fffffffffffffff .
 4. Var noga med att använda rätt syntax när du anger källkod i redigeringsfönstret som är kopplat till GCC-kompilatorgränssnittet (till exempel Visual Studio Code eller Notepad++). Felaktig syntax kan orsaka fel under kompileringen, vilket kan vara svårt att spåra och fixa!
 5. Om du har problem med att kompilera ett program, försök att använda en av våra förkompilerade binärer istället för att försöka kompilera det själv från början: se https://wwwgnuwin32utils.org/packages/gcc/.Dessa förkompilerade binärfiler inkluderar många populära applikationer kompilerade med gcc och bör spara tid och ansträngning när du försöker kompilera större projekt som innehåller många källfiler.

Hur kan jag åtgärda fel som uppstår när jag använder GCC?

Det finns några sätt att fixa fel som kan uppstå när du använder GCC-kompilatorn på Windows 10.Ett sätt är att använda alternativet -g för att generera felsökningsinformation.Detta kan hjälpa dig att spåra källan till felet och åtgärda det.Ett annat sätt är att använda C++-kompilatoralternativen, såsom -std=c++11 eller -std=gnu++11, som kan förbättra prestanda och kodkvalitet.Slutligen kan du prova olika kompilatorer och versioner tills du hittar en som fungerar bra för dig.

Vilka är några av de bästa metoderna för att använda GCC?

GCC är en kompilator för programmeringsspråket C.Den kan användas för att kompilera program för Windows, macOS och Linux.Några av de bästa metoderna för att använda GCC inkluderar:

 1. Se till att du har rätt version av GCC installerad.Du kan hitta information om vilken version av GCC som du använder på GCC:s webbplats.
 2. Använd en giltig installationssökväg när du installerar GCC.Om du till exempel installerar GCC på din dator hemma, använd katalogen C:GCCbin . Om du installerar det på en arbetsstation på ditt kontor, använd C:GCCmingw64bin .
 3. Använd alternativet -g när du kompilerar ditt program för att generera felsökningsinformation.Detta hjälper dig att spåra eventuella fel som uppstår medan ditt program körs.
 4. När du arbetar med stora projekt är det ofta bra att dela upp dem i mindre bitar så att de kan sammanställas snabbare.Du kan göra detta genom att använda alternativet -c när du kompilerar ditt program eller genom att skapa källfiler och länka dem tillsammans med en bibliotekshanterare som libtool .
 5. Se till att läsa dokumentationen som är tillgänglig för GCC innan du börjar kompilera ditt program.Den här dokumentationen kan hittas online eller i tryckt form från installationskatalogen för gcc (till exempel C:GCCdoc ).

Hur kan jag förbättra min prestanda när jag använder GCC?

När du använder GCC-kompilatorn på Windows 10 finns det några saker som kan göras för att förbättra prestandan.

Först är det viktigt att se till att alla nödvändiga bibliotek är installerade.Detta inkluderar Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package och GNU Compiler Collection (GCC). Dessutom måste vissa optimeringsflaggor ställas in för att kompilatorn ska fungera optimalt.Till exempel kan -O3 användas vid kompilering av kod för utgivningsändamål.

En annan sak som kan göras är att se till att minnesanvändningen hålls under kontroll.Som standard kommer GCC-kompilatorn att allokera stora mängder minne vid kompilering av kod.Detta kan leda till betydande prestandaförbättringar om minnesanvändningen hålls låg.Det är också viktigt att notera att stora filer kommer att ta längre tid att kompilera på grund av ökade minneskrav.

Slutligen är det viktigt att bekanta sig med GCC:s kommandoradsalternativ och hur de påverkar prestandan.Det finns ett antal tillgängliga alternativ som kan justeras för att förbättra kompileringstider eller öka effektiviteten.Sammantaget, genom att följa dessa tips och justera efter behov, bör användare se betydande förbättringar i sin övergripande prestanda när de använder GCC-kompilatorn på Windows 10-datorer."

De vanligaste problemen som uppstår vid kompilering av programvara på Windows10-maskiner relaterar antingen till saknade beroenden eller felaktig installation av nödvändiga verktyg/bibliotek etc., så innan du försöker något annat bör du kontrollera om allt du behöver har installerats korrekt: https://stackoverflow. com/questions/56414382/checking-if-everything-needed-for-gcc-compilation-is-installed Om du får felmeddelanden om saknade bibliotek eller rubriker, försök först att installera dessa paket (förutsatt att de inte redan är installerade): https://www2u3d8be4y7x6zsxe35biywjy7c4nkf1ehh2a?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=social&utm_source=twitter Om de inte hjälper, titta på specifika instruktioner för att fixa olika biblioteksproblem: https://developerworksappsplatformsdkwindows10v2beta1libraryinstallationguide .

Vilka är några av de avancerade funktionerna i GCC?

GCC är ett kompileringssystem för programmeringsspråket C.Den kan användas för att kompilera källkod till körbara filer.GCC har många avancerade funktioner, inklusive stöd för C++ och Fortran.

Hur kan jag använda dessa avancerade funktioner till min fördel?

GCC är en kompilator för programmeringsspråket C som kan användas på Windows

För att börja använda GCC på Windows 10, öppna Start-menyn och sök efter "GCC".När GCC-programmet visas i resultaten klickar du på det för att öppna det.

Om du är ny på att kompilera program rekommenderar vi att du läser vår handledning först.När du har läst igenom den självstudien, fortsätt att läsa den här guiden för att lära dig mer om hur du använder GCC på Windows

När du först öppnar GCC kommer det att fråga om du vill skapa ett nytt projekt eller arbeta med ett befintligt projekt.Vi rekommenderar att du skapar ett nytt projekt så att du kan följa med i den här guiden utan några komplikationer.För att skapa ett nytt projekt, klicka på knappen "Nytt projekt" i huvudverktygsfältet i GCC och ange "compiler_tutorial" som namn på ditt projekt.

När ditt projekt har skapats, låt oss ta en titt på några av dess grundläggande funktioner:

Huvudverktygsfältet innehåller flera knappar som låter dig styra olika aspekter av din kompileringsprocessen: Huvudmenyknappen låter dig komma åt olika menyer inom GCC; Filmenyn låter dig komma åt olika filer relaterade till kompileringsprogram; och Redigera-menyn ger dig tillgång till olika verktyg för att redigera källkodsfiler.Dessutom finns det två knappar nära det övre vänstra hörnet av huvudverktygsfältet: En knapp (Bygg-knappen) initierar kompilering medan en annan (Kör-knappen) kör kompilerade program när de väl har kompilerats.Slutligen finns det också en hjälpknapp som öppnar hjälpresurser online för GNU Compiler Collection (GCC). Huvudverktygsfältet innehåller flera knappar som låter dig styra olika aspekter av din kompileringsprocessen: Huvudmenyknappen låter dig komma åt olika menyer inom GCC; Filmenyn låter dig komma åt olika filer relaterade till kompileringsprogram; och Redigera-menyn ger dig tillgång till olika verktyg för att redigera källkodsfiler.Dessutom finns det två knappar nära det övre vänstra hörnet av huvudverktygsfältet: En knapp (Bygg-knappen) initierar kompilering medan en annan (Kör-knappen) kör kompilerade program när de väl har kompilerats.Slutligen tillhandahåller.com hjälpresurser online för GNU Compiler Collection ().

 1. Den här guiden visar dig hur du använder GCC på Windows 10, inklusive hur du använder dess avancerade funktioner till din fördel.