Vad är processen för att installera Git på Windows?

Det finns två sätt att installera Git på Windows: med den officiella installationsprogrammet eller genom att ladda ner och installera en förkompilerad binär.

Det officiella installationsprogrammet är tillgängligt från Git-webbplatsen, och det kommer att installera både klient- och serverkomponenterna för Git.De förkompilerade binärfilerna är tillgängliga för nedladdning från samma webbplats, och de kommer bara att installera klientkomponenten i Git.

För att använda Git på Windows måste du först skapa ett användarkonto för dig själv.Du kan göra detta genom att öppna Start-menyn och söka efter "Användarkonton".När du har öppnat användarkonton klickar du på knappen "Skapa nytt konto" bredvid ditt namn i listan över användare.

Därefter måste du ange lite grundläggande information om dig själv: ditt namn, e-postadress, lösenord och plats (land). När du har angett all denna information klickar du på knappen "Skapa konto" för att slutföra konfigureringen av ditt användarkonto.

När ditt användarkonto har skapats måste du logga in på det.För att göra detta, öppna Kommandotolken (eller PowerShell) som administratör genom att klicka på Start -> Alla program -> Tillbehör -> Kommandotolken (eller PowerShell), skriv cmd i sökrutan högst upp i fönstret och tryck på Stiga på.Skriv sedan cd C:Program FilesGitbin && git config --global user . Om allt gick som det ska bör du se något så här i ditt terminalfönster:

användarnamn =

e-postadress =

lösenord =

git config --global användare. pushUrl = https://github.com//.git

Du kan nu klona vilket arkiv som helst som är tillgängligt för allmänheten med git clone https://github..com/.git . Till exempel: git clone https://github.com/jakevdh/angular2-quickstart.git skulle klona jakevdhs angular2-quickstart-förråd till din dator.

Hur skapar du ett nytt Git-förråd på Windows?

 1. Öppna Git för Windows och logga in.
 2. Klicka på knappen Nytt arkiv för att skapa ett nytt arkiv.
 3. Ange ett namn för ditt arkiv och klicka på knappen Skapa.
 4. I nästa fönster väljer du om du vill använda ett lokalt eller fjärrlager och ange URL:en till din fjärrserver om du använder en.
 5. Klicka på OK-knappen för att skapa ditt nya Git-förråd.
 6. Du kan nu klona ditt nyskapade arkiv genom att klicka på knappen Klona från arkivet och ange URL:en till ditt fjärrlager i dialogrutan som dyker upp.

Hur klonar du ett befintligt Git-förråd på Windows?

För att klona ett befintligt Git-förråd på Windows måste du först installera Git.När Git är installerat kan du använda följande kommando för att klona förvaret: git clone https://github.com//.git Detta kommer att skapa en ny katalog som heteri din nuvarande arbetskatalog.Du kan sedan cd in ioch börja arbeta med ditt projekt.

Hur lägger du till filer i ett Git-förråd på Windows?

För att lägga till filer till ett Git-förråd på Windows måste du först skapa en ny katalog för ditt projekt och sedan klona förvaret till den katalogen.För att klona förvaret kan du använda kommandoradsverktyget git eller Git-klientmjukvaran som kommer med de flesta versionskontrollsystem.När du har klonat förvaret kan du använda kommandot git add för att lägga till filer till det.Du kan också använda kommandot git commit för att utföra ändringar i ditt projekts arkiv.

Hur genomför du ändringar i ett Git-förråd på Windows?

När du gör ändringar i ett Git-förråd på Windows måste du genomföra dina ändringar.Följ dessa steg för att genomföra dina ändringar i ett Git-förråd på Windows:

Git är ett versionskontrollsystem med öppen källkod som används för att spåra ändringar av filer över tid på datorer med nätverksanslutning och versioner av Microsoft Windows operativsystem från XP och framåt med stöd för både 32-bitars och 64-bitars versioner av Windows 10/8/7 /Vista/XP64 samt Server 2008 R2 SP1 eller senare utgåvor inklusive Hyper-V-värdar som körs som virtuella maskiner (med vissa begränsningar). Det tillåter flera utvecklare som arbetar tillsammans i ett projekt att dela ändringar utan att behöva oroa sig för att skriva över varandras arbete eller tappa reda på vilka ändringar som gjordes av vem; det ger också kraftfulla funktioner för att hantera filialer och slå samman olika versioner av en fil till varandra.

 1. Öppna Git-klientapplikationen.
 2. I Git-klientapplikationen väljer du arkivet som du vill överföra dina ändringar till.
 3. På höger sida av fönstret klickar du på knappen "Bekräfta".
 4. I fältet "Bekräfta meddelande" skriver du ett meddelande som beskriver vad du har ändrat i den här ändringen och varför du gjorde den här ändringen.
 5. Klicka på knappen "Push" för att skicka dina bekräftelser till fjärrförvaret (om tillämpligt).

Hur skickar du ändringar till ett Git-repository på Windows?

 1. Öppna din Git-klient på din dator.
 2. Anslut till arkivet du vill skicka ändringar till.
 3. Klicka på "Push"-knappen på höger sida av fönstret.
 4. Ange ett meddelande som kommer att inkluderas med push-meddelandet och klicka på OK.
 5. Nästa gång du gör en ändring i förvaret kommer Git automatiskt att skicka en push-notis till alla medarbetare som har lagts till som fjärrlager för det projektet.

Vilka är några vanliga git-kommandon som används på Windows?

 1. git init
 2. git add
 3. git commit
 4. git push
 5. git pull
 6. git utcheckning
 7. git gren -d
 8. git remote add origin
 9. git hämta[refs][taggar]...
 10. För att initiera ett nytt Git-förråd på Windows, använd följande kommando: "git init"Detta kommer att skapa en ny katalog som heter "repo" och initiera den med alla nödvändiga filer för att fungera med Git-förråd på Windows (dvs. .gitignore, README, etc.). Om du vill använda ett befintligt Git-förråd som utgångspunkt kan du använda följande kommando istället: "git clone https://github.com/username/repo."För att lägga till filer till ditt Git-förråd, använd kommandot "git add" följt av namnet på filen/filerna du vill lägga till i ditt förråd (en eller flera). Till exempel: "git add README."För att utföra ändringar som gjorts i dina filer i ditt Git-förråd, använd kommandot "git commit" följt av ett meddelande som beskriver vad som har ändrats och varför det begicks (du kan också inkludera en lista över modifierade filer med "-a"-flaggan ). Till exempel: "git commit -m 'added README'"För att skicka ändringar som gjorts i din lokala kopia av ditt Git-förråd upp till en fjärrserver, använd kommandot "git push" följt av en lista med refs (URL) som anger vilka grenar som ska pushas och vilka taggar som ska inkluderas i varje grenuppdatering (om någon). Till exempel: "git push origin master."För att dra ner ändringar gjorda från en fjärrserver till din lokala kopia av ditt Git-förråd, använd kommandot "git pull" följt av refs som anger vilka grenar som ska dras ner och vilka taggar som ska uppdateras om några finns på fjärrservern (igen , om någon). Till exempel: "git pull origin master.

Hur ser jag min commit-historik i git på Windows?

För att se din commit-historik i git på Windows, öppna en kommandotolk och skriv följande:

git log -p För att se alla dina commits, skriv: git log --all För att bara se de senaste 10 commitsna, skriv: git log -10 För att bara se de senaste 5 commitsna, skriv: git log -5 För att återställa en commit , typ: git reset HEAD~1 Du kan också använda dessa kommandon för att navigera genom din commit-historik.

Vad är skillnaden mellan git och GitHub?

Git är ett versionskontrollsystem som används för att spåra ändringar i filer.GitHub är en webbplats där du kan lagra och dela kod med andra utvecklare.Git designades ursprungligen för användning på Linux, men det kan också användas på Windows.

För att använda git på Windows måste du först installera Git-klientmjukvaran.Det vanligaste sättet att göra detta är att ladda ner installationsprogrammet från Git-webbplatsen och köra det.När du har installerat den måste du skapa ett nytt arkiv (en plats där din kod kan lagras) och initiera den med git init . Efter det kan du börja arbeta med ditt projekt genom att klona förvaret till din lokala maskin med git clone . Slutligen kan du göra ändringar i din kod och utföra dem med git commit -am "added some text" . Du kan sedan driva dessa ändringar upp till förvaret online med git push .