Vad är Windows Boot Manager?

Windows Boot Manager är ett verktyg som låter dig starta olika operativsystem från en enda hårddisk.Den kan till exempel användas för att starta upp Linux från en Windows-installationsdisk eller USB-enhet. Hur använder jag Windows Boot Manager?För att använda Windows Boot Manager, se först till att din dator har en installerad kopia av Windows.Följ sedan dessa steg: 1) Sätt i din installationsmedia i din dator och starta din dator. 2) När du ser Start-menyn, klicka på den. 3) I Start-menyn, klicka på Systemverktyg > Administrativa verktyg > Windows Boot Manager.4) I fönstret som öppnas, välj din installationsdisk eller USB-enhet från listan över enheter och tryck på OK.5) På huvudskärmen för Windows Boot Manager, välj önskat operativsystem från listan med alternativ och tryck på OK.6) När du kommer till huvudskärmen för ditt valda operativsystem, tryck på F12 för att starta upp din dator i räddningsläge (om nödvändigt).7) Följ instruktionerna på skärmen för att installera eller uppdatera ditt valda operativsystem.8 ) När du är klar med installationen eller uppdateringen av ditt valda operativsystem, stäng av Windows Boot Manager genom att trycka på ESC-tangenten följt av F10-tangenten .9 ) Ta bort alla installationsmedia från din dator och stäng av din dator."

Windows 10 tillhandahåller många verktyg för användare som vill dubbelstarta sina datorer med andra operativsystem som Linux-distributioner som Ubuntu 16:e utgåvan LTS som kommer förinstallerad med Grub 2 UEFI firmware vilket gör det enkelt för användare precis som vi som inte är tekniskt benägna att dubbelstarta våra datorer med hjälp av BIOS/MBR-metoder endast tillgängliga i tidigare versioner av Windows 10 samtidigt som vi behåller alla våra viktiga data lagrade på GPT-partitionerade diskar formaterade med NTFS-filsystem utan att behöva gå igenom en lång process för att lära sig hur man ställer in GRUB Legacy/ UEFI Dual Booting-metoder

Så hur använder jag Windows 10 BootManager för att DualBoot med Linux-distribution som Ubuntu 16th Edition LTS installerad?

Först av allt Ladda ner och installera den senaste versionen av Microsoft Universal-drivrutinen för din dators moderkort härifrån

När du har laddat ner och installerat Microsoft Universal-drivrutinen för ditt moderkort, gå vidare och aktivera UEFI Firmware Support på din dator genom att klicka här

Öppna nu Inställningar-appen på ditt skrivbord eller i ett annat fönster och klicka på PC-inställningar under fliken Allmänt

På nästa sida kommer du att se några alternativ som "Systemkonfiguration"Vilket vi kommer att ändra nu genom att välja "Avancerad start"Alternativ

Nästa steg är att klicka på Starta om nu-knappen så att din dator kan starta om till UEFI-läge automatiskt när det är klart att starta om

Efter omstart till UEFI-läge, fortsätt och starta Microsoft Universal-drivrutinen för ditt moderkort från tidigare installerad mapp som borde ha kopierats över efter att ha aktiverat UEFI Firmware Support på din dator

Du kommer att märka ett nytt alternativ som heter "Starta från CD eller DVD"Under det här avsnittet som vi ska välja nu som vår föredragna metod för att starta upp vårt system till Linux-distribution som Ubuntu 16:e upplagan LTS direkt från CD/DVD-enhet utan att först behöva ange en produktnyckel eller något annat som krävs under installationsprocessen

När du har valt det här alternativet, tryck på Nästa-knappen, varefter du kommer att bli tillfrågad om du vill ladda några kärnparametrar innan du laddar operativsystemet till minneskortläsaren inuti min dator. Tryck bara på knappen Ja. Följ dessa instruktioner kommer att dyka upp på skärmen med texten "Laddar" Kärnparametrar...

Hur kan Windows Boot Manager användas för att starta Linux?

Windows Boot Manager är ett verktyg som kan användas för att starta Linux från ett Windows-system.Boot Manager kan nås genom att trycka på "F8"-tangenten när du startar din dator.När du har valt Boot Manager måste du välja vilket operativsystem som ska startas.Du kan antingen välja Linux eller Windows XP.När du har valt ditt operativsystem kommer Boot Manager att börja ladda de lämpliga drivrutinerna och filerna som behövs för att starta upp i Linux.

Vilka är fördelarna med att använda Windows Boot Manager för att starta Linux?

Windows Boot Manager är ett verktyg som låter dig starta Linux från en Windows-installation.Det ger flera fördelar, inklusive följande:

 1. Det förenklar processen att starta upp Linux från en Windows-installation.
 2. Det bevarar din Windows-konfiguration och -inställningar, vilket kan vara användbart om du vill återgå till Windows senare.
 3. Det gör att du kan använda dubbelstart med andra operativsystem, som Mac OS X eller Ubuntu Linux, utan att behöva konfigurera om din dator varje gång du byter mellan dem.

Hur fungerar Windows Boot Manager?

Windows Boot Manager är en UEFI-firmware-starthanterare som låter dig starta olika operativsystem från ett enda UEFI-system.Det fungerar genom att först ladda Windows Boot Manager-drivrutinen, som sedan laddar rätt kärna och initrd-avbildningar.När allt är laddat startar Windows Boot Manager operativsystemet.

Den största fördelen med att använda Windows Boot Manager framför andra metoder är att den låter dig enkelt växla mellan olika operativsystem utan att behöva installera om dem eller ändra några inställningar på din dator.Dessutom, om din dator inte startar ordentligt i ett visst läge (till exempel när du använder Linux), kan du använda Windows Boot Manager för att starta upp i Windows istället.

Det finns flera sätt att använda Windows Boot Manager:

- Du kan skapa en anpassad startmeny i BIOS eller UEFI som innehåller poster för både Linux och Windows.Den här metoden är användbar om du snabbt vill kunna växla mellan olika operativsystem utan att behöva gå igenom hela processen med att ange varje OSs inträde i BIOS eller UEFI.

- Du kan också skapa en USB-enhet med en ISO-avbildning av antingen Linux eller Windows installerad på den och använda den här metoden om du vill kunna komma åt din dators befintliga lagringsenheter medan du startar upp i ett annat operativsystem.

- Slutligen kan du också installera Microsofts programvara för virtuell maskin på din dator och använda den som en virtuell maskinvärd för att köra flera gästoperativsystem samtidigt.Den här metoden är användbar om du vill experimentera med olika versioner av Linux utan att faktiskt installera dem på din hårddisk.

Vad krävs för att Windows Boot Manager ska kunna starta upp Linux?

Först behöver du en Windows-installationsskiva med starthanteraren installerad.Därefter måste du skapa en startbar USB-enhet med Windows Boot Manager.Slutligen måste du sätta in USB-enheten i din Linux-dator och starta om den.Efter omstart bör din Linux-dator kunna starta från USB-enheten med hjälp av Windows Boot Manager.

Finns det några nackdelar med att använda Windows Boot Manager för att starta Linux?

Det finns några potentiella nackdelar med att använda Windows Boot Manager för att starta Linux.Den första nackdelen är att Windows Boot Manager kanske inte är kompatibel med alla versioner av Linux.Om din dator har en nyare version av Windows installerad kanske Windows Boot Manager inte fungerar korrekt med din version av Linux.Dessutom, om du har flera operativsystem installerade på din dator, kanske Windows Boot Manager inte kan starta något av dem.

Den andra nackdelen är att du kan behöva skapa en separat startskiva eller USB-enhet för varje operativsystem du vill använda.Om du bara har en hårddisk i din dator kommer du inte att kunna använda Windows Boot Manager för att starta både Linux och Windows samtidigt.

Den tredje nackdelen är att det kan vara svårt att konfigurera Windows BootManager för att starta Linux. Om du inte vet hur du gör detta finns det många onlineresurser tillgängliga som kan hjälpa dig genom processen.Sammantaget, även om det finns några nackdelar med att använda Windows Boot Manager för att starta Linux, är det fortfarande ett effektivt sätt att starta Linux på din dator om du har ett operativsystem installerat och vill starta ett annat också.

Hur konfigurerar jag Windows Boot Manager för att starta Linux?

Windows Boot Manager är ett verktyg som kan användas för att starta upp olika operativsystem.Följ dessa steg för att konfigurera Windows Boot Manager för att starta Linux:

 1. Öppna Windows Boot Manager genom att trycka på "Windows-tangenten + B" kortkommandot.
 2. Klicka på menyalternativet "Verktyg" och välj "Alternativ".
 3. Klicka på "Boot-fliken" i fönstret Alternativ.
 4. Under avsnittet "Startalternativ", välj "Linux från CD/DVD".
 5. Under avsnittet "CD/DVD-enhetslista", klicka på din Linux-installationsskiva eller USB-enhet och klicka sedan på OK för att bekräfta att den har valts som din startenhet.
 6. Klicka på OK för att spara dina ändringar och avsluta Windows Boot Manager.
 7. Starta om din dator och tryck på valfri tangent när du ser startskärmen för att starta upp i Linux-läge.

Kan jag använda Windows Boot Manager för att dubbelstarta Linux och Windows?

Windows Boot Manager är ett verktyg som kan användas för att dubbelstarta Linux och Windows.Boot Manager låter dig välja vilket operativsystem som ska startas från startmenyn.Du kan också använda Boot Manager för att konfigurera datorns startalternativ.Boot Manager finns i Start-menyn under Systemverktyg.För att använda Boot Manager, öppna den först genom att klicka på dess ikon i Start-menyn.Klicka sedan på listan över operativsystem som du vill starta från.Välj Linux från den här listan och klicka sedan på OK.Slutligen, välj vilken enhet din Linux-installation ska installeras på och klicka på OK.

Om jag använder fönstret?

Boot Manager för att starta ett Linux-system, vilka är stegen?

Följ dessa steg för att använda Windows Boot Manager för att starta ett Linux-system:

 1. Starta Windows Boot Manager genom att trycka på "Windows-tangenten + B" kortkommandot.
 2. Klicka på knappen "Boot Options" i Boot Manager-fönstret.
 3. I fönstret Boot Options väljer du "Linux från CD/DVD-ROM".
 4. Sätt i ditt Linux-installationsmedium i din dators optiska enhet.
 5. Klicka på knappen "Starta Linux" för att starta din Linux-installation.
 6. När din Linux-installation är klar, klicka på "Slutför"-knappen i Windows Boot Manager-fönstret för att avsluta det och återgå till normalt Windows-driftläge.