ฉันจะติดตั้ง vim บน Windows ได้อย่างไร

1.ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ Vim จาก https://www.vim.org/downloads/.2เปิดไดเร็กทอรีการติดตั้ง vim (ปกติคือ C:Program FilesVim)3.คัดลอกโฟลเดอร์ "vim" ไปยังโฮมไดเร็กทอรีของผู้ใช้ Windows4เริ่ม Vim โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน 5ประเภท:setlocal enableexternals6.หากต้องการใช้ไฟล์ประเภทอื่น ให้พิมพ์:setfiletype7.หากต้องการเริ่มแก้ไขไฟล์ ให้พิมพ์:edit8.หากต้องการออกจาก Vim ให้พิมพ์:quit9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 6 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 425 422 423 4 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 848 849 850 851 852 853 854855 856

ฉันจะใช้ vim บน Windows ได้อย่างไร

ในการเริ่มใช้งาน vim บน Windows คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จาก https://www.vim.org/ ก่อนเมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิดไดเร็กทอรีการติดตั้ง vim (ปกติคือ C:Program FilesVim) ถัดไป คัดลอกโฟลเดอร์ "vim" ไปยังโฮมไดเร็กทอรีของผู้ใช้ Windows เพื่อให้ทั้งคุณและ Vim สามารถเข้าถึงได้ (โดยค่าเริ่มต้น นี่คือ %USERPROFILE%.vim) สุดท้าย เริ่ม Vim โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนหรือพิมพ์ setlocal enableexternals ในหน้าต่างบรรทัดคำสั่งของคุณ (หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน)

เมื่อคุณอยู่ใน Vim คุณจะต้องตั้งค่ากำหนดพื้นฐานก่อนที่จะเริ่มแก้ไขไฟล์คุณสามารถทำได้โดยป้อน: setlocal enableexternals จากนั้นป้อน: setfiletypeที่ไหนเป็นหนึ่งใน text , cpp , python , ruby ​​หรือ javascript

ฉันจะเปิด vim ได้อย่างไร

หากต้องการเปิด vim บน Windows ให้เปิดเมนู Start แล้วพิมพ์ "vim" ลงในแถบค้นหาเมื่อพบ vim ให้คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก "เปิดด้วย"หากคุณใช้ Windows เวอร์ชันเก่ากว่า Vista คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม Vim จาก Microsoft Storeหลังจากติดตั้ง Vim แล้ว ให้เปิดโดยเปิดเมนู Start อีกครั้งแล้วพิมพ์ "vim" ตามด้วย "start"หรือคุณสามารถดับเบิลคลิกที่ไฟล์เรียกทำงาน vim ที่อยู่ในโฟลเดอร์ bin ของคุณสุดท้าย หากต้องการออกจาก vim ให้กด Ctrl+D (หรือ Cmd+D บน Mac)

ฉันจะเข้าสู่โหมดแทรกในกลุ่มได้อย่างไร

ในการเข้าสู่โหมดแทรกในกลุ่ม คุณต้องกด "i" (หรือ "insert") ก่อน

ฉันจะบันทึกไฟล์เป็นกลุ่มได้อย่างไร

หากต้องการบันทึกไฟล์เป็นกลุ่ม ให้ใช้คำสั่ง :wการดำเนินการนี้จะเขียนไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณคุณยังสามารถใช้ :w!คำสั่งให้เขียนไฟล์โดยไม่ต้องขอคำยืนยัน

หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้พิมพ์ :q หรือกด Ctrl+D (หรือ Cmd+D บน Mac)

ฉันจะออกจากกลุ่มได้อย่างไร

หากต้องการออกจาก vim ให้กดคำสั่ง ":q" (หรือ ":quit")คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดตามรายการด้านล่าง

Ctrl+D : ปิดไฟล์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดและออกจากกลุ่ม

Ctrl+W : ปิดหนึ่งหน้าต่างและเข้าสู่โหมดปกติ

Alt+F4 : ออกจากกลุ่มโดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คำสั่ง Basicvim ส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง?

มีคำสั่ง vim พื้นฐานสองสามคำสั่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อใช้งานเอดิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการเปิด vim ให้พิมพ์ "vim" ลงใน command prompt หรือช่องค้นหา Windows Start Menuหากต้องการปิดกลุ่ม ให้พิมพ์ ":q"

ในการเริ่มแก้ไขไฟล์ ให้พิมพ์ "edit filename" และชื่อไฟล์ที่คุณต้องการเริ่มแก้ไขคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด CTRL+E (Windows) หรือ CMD+E (Mac) หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้พิมพ์ "saveas filename"

ต่อไปนี้คือคำสั่ง vim ทั่วไปบางส่วน:

  1. เมื่อต้องการย้ายไปรอบๆ ภายในเอกสาร ให้ใช้แป้นลูกศรและแป้น Enter/Return เพื่อเลือกข้อความแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้ไปคุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรและแป้น Page Up/Page Down เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงในเอกสารได้อีกด้วย
  2. ในการแทรกข้อความในตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้เหนือตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม แทรกคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด เช่น CTRL+I (Windows) หรือ CMD+I (Mac)
  3. หากต้องการลบข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ไว้เหนือข้อความที่คุณต้องการลบแล้วกดปุ่ม Deleteคุณยังสามารถใช้ปุ่มลัด เช่น CTRL+D (Windows) หรือ CMD+D (Mac)
  4. หากต้องการเปลี่ยนโหมดการเลือกคำจากทุกคำเป็นโหมดการเลือกประโยค ให้กดแป้น Esc ตามด้วย :s/การกด Esc อีกครั้งจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดการเลือกคำทั้งหมด
  5. หากต้องการเปลี่ยนโหมดการกำหนดหมายเลขบรรทัดจากหนึ่งบรรทัดต่อย่อหน้าเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งหน้าจอ ให้กดปุ่ม F8 ตามด้วย n/a/การกด F8 อีกครั้งจะเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดการนับหนึ่งบรรทัดต่อย่อหน้า..

คำสั่งให้ลบอักขระในกลุ่มคืออะไร?

หากต้องการลบอักขระในกลุ่ม ให้ใช้คำสั่ง :dการดำเนินการนี้จะลบอักขระทางด้านขวาของเคอร์เซอร์

คำสั่งสำหรับการลบบรรทัดในกลุ่มคืออะไร?

หากต้องการลบบรรทัดในกลุ่มให้ใช้คำสั่ง: dการดำเนินการนี้จะลบบรรทัดปัจจุบันและข้อความทั้งหมดหากต้องการลบหลายบรรทัด ให้ใช้คำสั่ง: dd หรือ dv

ดึงและวางการดำเนินการเป็นกลุ่ม- มันทำงานอย่างไร

ดึง: คัดลอกข้อความสุดท้ายจากเคอร์เซอร์ไปยังการลงทะเบียนชื่อ "y"

วาง: แทรกเนื้อหาของการลงทะเบียนชื่อ "p" ที่เคอร์เซอร์

ลบ: ลบอักขระที่อยู่ด้านล่างหรือก่อนเคอร์เซอร์

คำสั่งการเคลื่อนไหว: คำสั่งเหล่านี้ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปรอบๆ ในเอกสาร

ctrl-a: เลือกข้อความทั้งหมดในหน้าต่าง ctrl-x, ctrl-c และ ctrl-v ยังมีให้สำหรับการลบ คัดลอก และวางตามลำดับ