Làm cách nào để chuyển số từ Android sang iPhone?

Làm cách nào để chuyển số từ Android sang iPhone?

Có một số cách để chuyển số từ Android sang iPhone.Bạn có thể sử dụng một ứng dụng như Chuyển điện thoại, được cung cấp miễn phí trên Cửa hàng Google Play và Cửa hàng ứng dụng.Một tùy chọn khác là sử dụng iTunes, được cung cấp miễn phí trên máy tính của ...

Làm thế nào để chuyển danh bạ từ iOS sang Android?

Làm thế nào để chuyển danh bạ từ iOS sang Android?

Có nhiều cách để chuyển danh bạ từ iOS sang Android.Dưới đây là bốn phương pháp: 1.Sử dụng iTunesToAndroidSync.com2.Sử dụng Dịch vụ đồng bộ hóa của Google3.Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba 4.Sử dụng iCloud Nếu bạn muốn sử dụng iTunesToAndroidSync.com, trướ...