Làm cách nào để sửa lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng windows 7 không thành công?

Dịch vụ hồ sơ người dùng là một thành phần của Windows 7 giúp theo dõi các cài đặt và tùy chọn của người dùng. chỉ cho bạn cách sửa lỗi cửa sổ dịch vụ hồ sơ người dùng bị lỗi

Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công Windows 7

Dịch vụ Hồ sơ Người dùng (UPS), còn được gọi là Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC), là một phần quan trọng của Windows 7 giúp theo dõi các cài đặt và tùy chọn của người dùng.Nếu UPS bị lỗi, người dùng có thể không truy cập được các tệp hoặc cài đặt của họ, hoặc họ có thể gặp các sự cố khác.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi cửa sổ dịch vụ hồ sơ người dùng bị lỗi

Trước tiên, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.

 1. Trước tiên, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy làm theo một trong các bước sau: Thử cài đặt lại Windows 7 bằng phương tiện cài đặt gốc Sử dụng đĩa khôi phục để khôi phục máy tính của bạn Sử dụng ổ USB có khả năng khởi động để cài đặt Windows7 từ đầu Thực hiện khôi phục hệ thống Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft Kiểm tra các bản cập nhật Xóa lịch sử trình duyệt của bạn8) Chạy quét vi-rút9) Kiểm tra phần mềm gián điệp10) Cập nhật phần mềm chống vi-rút của bạn11) Thay đổi mật khẩu của bạn12) Tắt cập nhật tự động13) Tắt chia sẻ tệp 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 0 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 0 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 448

Các bước để sửa lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công Windows 7 là gì?

1.Kiểm tra xem dịch vụ hồ sơ người dùng có đang chạy không2.Nếu không, hãy bắt đầu nó3.Kiểm tra các bản cập nhật cho dịch vụ hồ sơ người dùng4.Khắc phục bất kỳ sự cố nào có thể gây ra lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng5.Kiểm tra bản sửa lỗi để đảm bảo nó hoạt động 6.Xóa mọi bản sửa lỗi tạm thời nếu cần7.Khởi động lại máy tính của bạn 8.Xong!1) Đảm bảo rằng dịch vụ hồ sơ người dùng đang chạy bằng cách kiểm tra trong Pa-nen điều khiển Hệ thống và Bảo mật Hồ sơ người dùng2) Nếu dịch vụ hồ sơ người dùng không chạy, hãy thử cập nhật nó bằng cách làm theo các bước sau: a) Trong Windows 7, hãy mở Start Control Panelb) Nhấp vào Hệ thống và Bảo mật c) Nhấp vào Tài khoản Người dùng d) Ở bên trái Tài khoản Người dùng, nhấp vào Thay đổi Cài đặt Cấu hình) Trong tab Chung, nhấp vào Sử dụng tài khoản khác khi đăng nhập vào Windows (Nếu bạn đang sử dụng nhiều tài khoản với Windows 7, hãy chọn tài khoản không phải tài khoản chính của bạn) .f) Nhập tên đăng nhập của bạn (ví dụ: "jsmith") và mật khẩu (ví dụ "mật khẩu") g) Chọn OKh) Cài đặt cập nhật sẽ xuất hiện trong Đăng nhập Tới phần Windows của tài khoản người dùng windowi) Khởi động lại máy tính của bạn3

Nếu cập nhật không thành công hoặc bạn không có quyền truy cập vào máy tính đã cài đặt Windows 7, bạn có thể thử khắc phục sự cố với dịch vụ hồ sơ người dùng bằng cách làm theo các bước sau: 1

Kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật nào cho dịch vụ hồ sơ người dùng không

Nếu không có bản cập nhật nào, trước tiên hãy thử khởi động lại máy tính của bạn vì điều này đôi khi khắc phục sự cố với các dịch vụ không phải lúc nào cũng tự động khởi động lại khi cần.Nếu việc khởi động lại không hoạt động thì bạn sẽ cần phải thực hiện thêm hành động tùy thuộc vào vấn đề cụ thể nào khiến dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công:

2 Thử tắt một số tính năng nhất định có thể can thiệp hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ hồ sơ người dùng: Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng máy chủ proxy thì hãy tắt sử dụng nó để lưu lượng truy cập không bị chuyển hướng khỏi hồ sơ trong khi nó được cập nhật hoặc sửa chữa. Hoặc có thể một số chương trình đang tự động khởi động tại thời điểm khởi động, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến việc tạo hoặc sử dụng cấu hình đúng cách. Điều quan trọng là phải kiểm tra từng giải pháp khả thi trước khi thực hiện bất kỳ hành động lâu dài nào vì một số thay đổi có thể gây ra hậu quả không mong muốn. 3 Vô hiệu hóa các dịch vụ không cần thiết: Đôi khi phần mềm của bên thứ ba có thể xung đột hoặc làm hỏng các thành phần khác trong hệ thống của bạn - chẳng hạn như phần mềm chống vi-rút - có thể dẫn đến lỗi liên quan đến các chương trình khác. Gỡ cài đặt bất kỳ thứ gì bạn nghĩ có thể gây ra sự cố, khởi động lại máy tính của bạn và xem mọi thứ có cải thiện sau đó không. 4 Kiểm tra lỗi trong các tệp được liên kết với cấu hình: Điều này bao gồm cả tệp cá nhân như ảnh và tài liệu cũng như các tệp hệ thống được cấu hình yêu cầu như C: Windows system32 config .Thông thường, các tệp bị hỏng có thể gây ra lỗi ngay cả khi mọi thứ khác xuất hiện bình thường, vì vậy việc khôi phục dữ liệu bị mất thường có thể giải quyết các vấn đề cơ bản mà không cần sửa chữa xâm lấn nhiều hơn. 5 Đặt lại quyền: Quyền có thể bị hỏng theo thời gian, điều này có thể khiến người dùng không thể truy cập chính xác hoặc hoàn toàn vào hồ sơ của họ. Resetting permissions on folders and files involved in creating/using profiles often resolves these kinds of issues without requiring more extensive repairs ."1"First check whether there are any known updates available fortheuserprofileservicebycheckingiftheupdatecheckerisrunningorifyoucanaccesstheinternetanddownloadanupdatethatwillfixproblemswiththisservice.(Formoreinformationonhowtousetheupdatecheckerpleaseseethisarticle.)2Trydisablingcertainfeaturesthatthemightinterferewithoraffectthoperationoftheruserprofileservice.(Forexample,"Ifyourewithaproxyserverthendisableitsuseandsignaltransmissionmightnotoccurincorrectly. ") 3Disableun needaryservices: (Foramoredetailedlistoftheservicesthatmightneedtodisabledpleaseseethis bài viết.

Điều gì đang khiến dịch vụ hồ sơ người dùng của tôi không thành công trên windows 7?

Dịch vụ hồ sơ người dùng là một thành phần của Windows 7 giúp giữ các cài đặt và tùy chọn của người dùng trong nhiều phiên.Khi nó không thành công, người dùng có thể không truy cập được hồ sơ hoặc tệp của họ.Có một số lý do tại sao dịch vụ hồ sơ người dùng có thể không thành công trên Windows 7:

 1. Dịch vụ Hồ sơ Người dùng có thể chưa được cài đặt hoặc định cấu hình đúng cách.Kiểm tra Trình xem sự kiện để tìm lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến Dịch vụ hồ sơ người dùng.
 2. Dịch vụ hồ sơ người dùng có thể bị quá tải do nhu cầu cao từ người dùng hoặc quá nhiều dịch vụ chạy cùng một lúc.Hãy thử tắt một số dịch vụ khác của bạn để xem liệu điều đó có làm giảm tải cho Dịch vụ hồ sơ người dùng hay không.
 3. Các khóa đăng ký được liên kết với Dịch vụ Hồ sơ Người dùng có thể bị hỏng, ngăn nó hoạt động bình thường.Việc sửa chữa các phím này đôi khi có thể khắc phục được sự cố.
 4. Quyền đối với hệ thống tệp trên máy tính của bạn có thể ngăn Dịch vụ Hồ sơ Người dùng truy cập vào các tài nguyên cần thiết của nó.Thay đổi quyền đối với các thư mục và tệp có liên quan để cho phép Dịch vụ hồ sơ người dùng truy cập vào chúng.

Làm cách nào để ngăn hồ sơ người dùng của tôi không bị lỗi trên windows 7?

Có một số điều bạn có thể làm để thử và sửa lỗi Windows 7 dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công.Trước tiên, hãy kiểm tra tài nguyên hệ thống để xem có đủ dung lượng trên ổ cứng của bạn cho hồ sơ người dùng hay không.Nếu không, bạn có thể tạo hồ sơ người dùng mới trên một máy tính khác và sao chép tệp sang máy Windows 7 của mình.Bạn cũng có thể thử khởi động lại máy tính của mình rồi thử truy cập lại hồ sơ người dùng.Nếu tất cả các giải pháp này không thành công, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp sửa lỗi Windows 7 không dịch vụ hồ sơ người dùng.

Tôi nên làm gì nếu hồ sơ người dùng của tôi không thành công trên windows 7?

Hồ sơ người dùng là các tệp quan trọng lưu trữ tất cả các tùy chọn và cài đặt người dùng của bạn.Nếu hồ sơ người dùng của bạn bị lỗi trên Windows 7, bạn có thể cần phải sửa nó.Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó. Đầu tiên, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.Đôi khi sự cố với hồ sơ người dùng có thể được giải quyết bằng cách khởi động lại máy tính của bạn. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy làm theo các bước sau: 1) Mở Bảng điều khiển2) Nhấp vào Tài khoản người dùng3) Trong "Hồ sơ người dùng" 4) Nhấp chuột phải vào hồ sơ bị lỗi và chọn "Thuộc tính5) Trên tab Chung, nhấp vào" Đặt lại cấu hình ".6) Nhấp vào OK7) Sau khi đặt lại cấu hình, hãy đảm bảo rằng tất cả cài đặt và tùy chọn người dùng của bạn được khôi phục. 8) Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi làm theo các bước này, vui lòng liên hệ Hỗ trợ của Microsoft để được hỗ trợ thêm. Hồ sơ người dùng có thể bị lỗi vì nhiều lý do - đôi khi lỗi xảy ra trong khi Windows 7 đang cố gắng truy cập hoặc tạo hồ sơ người dùng, những lần khác có thể có lỗi trong chính tệp.

Tại sao hồ sơ người dùng của tôi không thành công trên windows 7?

Hồ sơ người dùng là một phần quan trọng của Windows 7.Chúng lưu trữ các cài đặt, tệp và ứng dụng của bạn để bạn có thể nhanh chóng truy cập chúng bất kỳ lúc nào bạn cần.Nếu dịch vụ hồ sơ người dùng của bạn không thành công trên Windows 7, bạn có thể hoàn toàn không sử dụng được hệ điều hành.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi Windows 7 dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công.

Trước tiên, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử sửa chữa máy tính của bạn bằng công cụ Windows Repair. (Để tìm hiểu thêm về cách sửa chữa máy tính của bạn bằng công cụ Windows Repair, hãy xem bài viết của chúng tôi Cách khắc phục sự cố PC với Công cụ sửa chữa Windows.) Nếu cả hai giải pháp này đều không hoạt động, thì có khả năng dịch vụ hồ sơ người dùng của bạn đã bị lỗi và bạn sẽ cần phải thay thế hoặc cài đặt lại hệ điều hành của mình.

Khi nào thì hồ sơ người dùng của tôi sẽ ngừng lỗi trên windows 7?

Nếu dịch vụ hồ sơ người dùng của bạn bị lỗi trên Windows 7, bạn có thể thử các phương pháp sau để khắc phục sự cố.

 1. Khởi động lại máy tính của bạn.
 2. Gỡ bỏ và cài đặt lại Dịch vụ Hồ sơ Người dùng (UPS).
 3. Kiểm tra các bản cập nhật cho Dịch vụ Hồ sơ Người dùng (UPS).
 4. Sửa chữa quyền trên thư mục Hồ sơ người dùng.
 5. Kiểm tra các khóa đăng ký không hợp lệ được liên kết với Dịch vụ Hồ sơ Người dùng (UPS).

Có cách nào để khắc phục lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng trên Windows 7 mà không làm mất dữ liệu không?

Không có một câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để sửa lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng bị lỗi trên Windows 7 sẽ khác nhau tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể liên quan.Tuy nhiên, một số mẹo về cách khắc phục dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công trên Windows 7 bao gồm khắc phục sự cố bằng cách thực hiện kiểm tra hệ thống cơ bản và sửa chữa các tệp bị hỏng nếu cần.Ngoài ra, bạn có thể thử cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển đã cập nhật, đặt lại cài đặt của máy tính hoặc khôi phục tệp sao lưu nếu có.Nếu tất cả các giải pháp này không giải quyết được sự cố, thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.

Làm thế nào để bạn xử lý với Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Không thành công Lỗi đăng nhập trong Windows 8.1 và Windows 10?

Nếu bạn nhận được Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Không thành công do lỗi Đăng nhập, thì rất có thể dịch vụ hồ sơ người dùng của bạn không hoạt động bình thường.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi cửa sổ dịch vụ hồ sơ người dùng bị lỗi

Trước hết, hãy đảm bảo rằng dịch vụ hồ sơ người dùng được bật trên máy tính của bạn.Để thực hiện việc này, hãy mở Bảng điều khiển và đi tới Hệ thống và bảo mật> Công cụ quản trị> Dịch vụ.Nếu dịch vụ hồ sơ người dùng không được liệt kê, hãy kích hoạt nó bằng cách nhấp vào hộp kiểm của nó và khởi động lại máy tính của bạn.

Tiếp theo, hãy thử đăng nhập vào Windows

Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, thì có thể đã đến lúc cài đặt lại Windows

 1. 1 hoặc 10 sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn.Nếu bạn vẫn nhận được Dịch vụ Hồ sơ Người dùng Không thành công do lỗi Đăng nhập, thì có thể có vấn đề gì đó với tài khoản của bạn hoặc với chính hồ sơ người dùng của bạn.Hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn nếu bạn đã thiết lập mật khẩu và xem liệu điều đó có giải quyết được sự cố hay không.
 2. 1 hoặc 10 hoàn toàn.Bạn có thể tải xuống bản sao mới của một trong hai hệ điều hành từ trang web của Microsoft và cài đặt nó vào máy tính của mình bằng phương tiện cài đặt đi kèm với nó hoặc bằng cách tải xuống từ một nguồn khác trực tuyến.Sau khi cài đặt Windows 1 hoặc 10, hãy thử đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn; nếu cách đó cũng không hoạt động, thì bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp khắc phục sự cố này.

Làm cách nào để giải quyết lỗi “Dịch vụ hồ sơ người dùng không đăng nhập được” trong PC Windows 8.1 và 10?

Dịch vụ Hồ sơ Người dùng (UPS) là một dịch vụ Windows giúp người dùng đăng nhập vào máy tính của họ.Nếu UPS bị lỗi, người dùng có thể không đăng nhập hoặc truy cập được hồ sơ của họ.Thử khởi động lại máy tính của bạn Nếu sự cố xảy ra với dịch vụ hồ sơ người dùng, việc khởi động lại máy tính của bạn có thể giúp giải quyết sự cố.Bạn cũng có thể thử tắt và sau đó bật lại dịch vụ hồ sơ người dùng.Kiểm tra các bản cập nhật cho Dịch vụ hồ sơ người dùng Windows 8.1 và 10 bao gồm các tính năng có thể giúp khắc phục một số sự cố với dịch vụ hồ sơ người dùng.Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành của mình để bạn có cơ hội tốt nhất giải quyết mọi sự cố. Lỗi "Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công" là do một trong số các nguyên nhân sau: Tệp bị thiếu hoặc bị hỏng được liên kết với UPSBugs in Tính không tương thích phần mềm của Microsoft Tính không tương thích giữa trình điều khiển phần cứng và phần mềm gặp vấn đề với cấu hình cài đặt bảo mật của Microsoft Windows3. Xác minh rằng tất cả các thành phần bắt buộc đã được cài đặt Nếu một hoặc nhiều thành phần bắt buộc chưa được cài đặt, thì thông báo lỗi như "Dịch vụ Hồ sơ Người dùng không thành công" sẽ xuất hiện khi cố gắng khởi động UPS.Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần cài đặt tất cả các thành phần bị thiếu đó. "Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công" Các lỗi trên Windows 10 - Cách khắc phục Gần đây, nhiều người đã báo cáo rằng họ nhận được "Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công" "lỗi khi đăng nhập vào PC của họ sau khi nâng cấp từ Windows 8/8 Pro / 7 / Vista, v.v.Đây là những gì tôi đã tìm thấy cho đến nay như một giải pháp khả thi!Trước hết, hãy đảm bảo rằng tất cả các bản cập nhật của bạn đều được cập nhật, bao gồm cả Bản cập nhật của Microsoft và Trình điều khiển thiết bị (từ nhà sản xuất). Tiếp theo hãy kiểm tra xem có bất kỳ chương trình bên thứ ba nào đang chạy có thể xung đột với UPM như Phần mềm chống vi-rút hoặc Chương trình tường lửa hay không Tiếp theo xác minh xem UPM chính nó đã được định cấu hình đúng trên PC của bạn, ví dụ: Nó có được kích hoạt thông qua Chính sách Nhóm không?Nó có được đăng ký với Dịch vụ không?vv ... Cuối cùng chạy kiểm tra chẩn đoán trên chính UPM bằng cách khởi chạy "upmdiag / testprofile".Điều này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn về nơi có thể xảy ra xung đột. - Tắt UPM tạm thời cho đến khi giải quyết xong4. Sửa chữa tệp bị hỏng Nếu tệp trong UPS bị hỏng do cài đặt hoặc cấu hình không chính xác, việc sửa chữa chúng có thể khôi phục chức năng và loại bỏ các lỗi liên quan đến cấu hình người dùng, chẳng hạn như "Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công". Để sửa tệp bị hỏng: 1) Khởi chạy Trình kiểm tra tệp hệ thống ( SFC) 2) Chọn 'Kiểm tra ngay bây giờ' 3) Nhấp vào 'Chọn tất cả'4) Nhấp vào' Sửa lỗi đã chọn'5) Nhấp vào 'OK'6) Khởi động lại Máy tính của bạn bây giờ sẽ được sao lưu và chạy mà không có lỗi liên quan đến hồ sơ người dùng!LƯU Ý: Việc cài đặt lại ứng dụng hoặc cài đặt lại bản thân Windows cũng có thể khắc phục các loại sự cố này. "Dịch vụ hồ sơ người dùng không thành công Sửa lỗi - khắc phục sự cố và giải quyết" Cài đặt kiểm soát tài khoản người dùng được định cấu hình không chính xác Có thể gây ra sự cố với hồ sơ người dùng Dịch vụ khi định cấu hình ACL (Danh sách điều khiển truy cập), một số phổ biến nhất định những sai lầm có thể dẫn đến rắc rối khi cố gắng sử dụng các dịch vụ như UPM .. Một ví dụ là đặt ACL quá chặt so với các dịch vụ như DHCPv6, điều này có thể khiến chúng hoàn toàn không hoạt động .. Một sai lầm khác là không chỉ định bất kỳ ACL nào sẽ cho phép mọi người toàn quyền truy cập.

Sửa lỗi dịch vụ hồ sơ người dùng trong Windows 8 / 8.1 / 10?

Dịch vụ hồ sơ người dùng là một dịch vụ Windows giúp theo dõi hồ sơ người dùng trên máy tính.Nếu không thành công, bạn có thể gặp sự cố với hồ sơ người dùng của mình.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi cửa sổ User Profile Service bị lỗi

Microsoft .NET Framework 3 (hoặc cao hơn)

Dịch vụ miền Active Directory của Microsoft (AD DS)

Tiện ích mở rộng bên thứ ba của Windows Installer (WISE)

Nếu bất kỳ mục nào trong số này bị thiếu hoặc không được cài đặt đúng cách, vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi để cài đặt chúng từ đầu: https://supportqna.com/howto/article/272904-how-to-install-windows-8-1-update/ .

 1. Khởi động bảng điều khiển Dịch vụ bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu và nhập services.msc vào hộp tìm kiếm.Khi bảng điều khiển Dịch vụ xuất hiện, bấm đúp vào Dịch vụ hồ sơ người dùng và sau đó bấm OK để đóng cửa sổ bảng điều khiển Dịch vụ.
 2. Trong cửa sổ Dịch vụ Hồ sơ Người dùng, cuộn xuống cho đến khi bạn thấy danh sách các lỗi cho biết tại sao dịch vụ không thành công.Nếu không có lỗi, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.Nếu không, hãy nhấp vào một trong các thông báo lỗi và đọc mô tả của nó để tìm hiểu những gì cần phải làm để dịch vụ bắt đầu hoạt động trở lại.
 3. Nếu một hoặc nhiều mục bắt buộc không có trên máy tính của bạn, bạn sẽ cần cài đặt nó trước khi tiếp tục với bước 4 bên dưới: