Làm cách nào để cài đặt vim trên Windows?

1.Tải xuống và cài đặt phần mềm Vim từ https://www.vim.org/downloads/.2.Mở thư mục cài đặt vim (thường là C: Program Files Vim) 3.Sao chép thư mục "vim" vào thư mục chính của người dùng Windows của bạn4.Khởi động Vim bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng của nó5.Loại: setlocal enableexternals6.Để sử dụng một loại tệp khác, hãy nhập: setfiletype7.Để bắt đầu chỉnh sửa tệp, hãy nhập: chỉnh sửasố 8.Để thoát Vim, gõ: thoát9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 27 6 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 747 848 849 850 851 852 853 854855 856

Làm cách nào để sử dụng vim trên Windows?

Để bắt đầu sử dụng vim trên Windows, trước tiên bạn cần tải xuống và cài đặt phần mềm từ https://www.vim.org/.Sau khi cài đặt, hãy mở thư mục cài đặt vim (thường là C: Program Files Vim). Tiếp theo, sao chép thư mục "vim" vào thư mục chính của người dùng Windows của bạn để cả bạn và Vim đều có thể truy cập được (theo mặc định đây là% USERPROFILE% . Vim). Cuối cùng, khởi động Vim bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng của nó hoặc gõ enableexternals setlocal trong cửa sổ dòng lệnh của bạn (nếu nó chưa được bật).

Khi bạn ở trong Vim, bạn sẽ muốn thiết lập một số tùy chọn cơ bản trước khi bắt đầu chỉnh sửa tệp với nó.Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập: setlocal enableexternals Sau đó nhập: setfiletypeở đâulà một trong các văn bản, cpp, python, ruby ​​hoặc javascript.

Làm cách nào để khởi chạy vim?

Để khởi chạy vim trên Windows, hãy mở menu Bắt đầu và nhập "vim" vào thanh tìm kiếm.Sau khi tìm thấy vim, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn "Open With".Nếu đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn Vista, bạn cần cài đặt tiện ích bổ sung Vim từ Microsoft Store.Sau khi cài đặt Vim, hãy mở nó bằng cách mở lại menu Start và gõ "vim" sau đó là "start".Ngoài ra, bạn có thể nhấp đúp vào tệp thực thi vim nằm trong thư mục bin của bạn.Cuối cùng, để thoát vim, hãy nhấn Ctrl + D (hoặc Cmd + D trên Mac).

Làm cách nào để vào chế độ chèn trong vim?

Để vào chế độ chèn trong vim, trước tiên bạn cần nhấn "i" (hoặc "insert").

Làm cách nào để lưu tệp trong vim?

Để lưu tệp trong vim, hãy sử dụng lệnh: w.Thao tác này sẽ ghi tệp vào thư mục làm việc hiện tại của bạn.Bạn cũng có thể sử dụng: w!lệnh ghi tệp mà không yêu cầu xác nhận.

Để thoát khỏi vim, hãy nhập: q hoặc nhấn Ctrl + D (hoặc Cmd + D trên Mac).

Làm cách nào để thoát khỏi vim?

Để thoát vim, hãy nhấn lệnh ": q" (hoặc ": thoát").Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt được liệt kê bên dưới.

Ctrl + D: Đóng tất cả các tệp đang mở và thoát khỏi vim.

Ctrl + W: Đóng một cửa sổ và vào chế độ bình thường.

Alt + F4: Thoát vim mà không lưu thay đổi.

Một số lệnh cơ bản nhất của vim là gì?

Có một số lệnh vim cơ bản mà bạn sẽ cần biết để sử dụng trình soạn thảo một cách hiệu quả.

Để mở vim, hãy nhập "vim" vào hộp tìm kiếm của Command Prompt hoặc Windows Start Menu.Để đóng vim, hãy nhập ": q".

Để bắt đầu chỉnh sửa tệp, hãy nhập "chỉnh sửa tên tệp" và tên tệp mà bạn muốn bắt đầu chỉnh sửa.Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt CTRL + E (Windows) hoặc CMD + E (Mac). Để lưu các thay đổi của bạn, hãy nhập "tên tệp saveas".

Sau đây là một số lệnh vim phổ biến nhất:

  1. Để di chuyển trong tài liệu, hãy sử dụng các phím mũi tên và phím Enter / Return để chọn văn bản, sau đó kéo văn bản đến nơi bạn muốn.Bạn cũng có thể sử dụng các phím mũi tên và phím Page Up / Page Down để cuộn lên hoặc xuống trong tài liệu.
  2. Để chèn văn bản tại một vị trí cụ thể trong tài liệu, hãy đặt con trỏ của bạn lên vị trí mong muốn và nhấn phím Chèn.Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt như CTRL + I (Windows) hoặc CMD + I (Mac).
  3. Để xóa văn bản, hãy định vị con trỏ của bạn trên văn bản bạn muốn xóa và nhấn phím Xóa.Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt như CTRL + D (Windows) hoặc CMD + D (Mac).
  4. Để thay đổi chế độ chọn từ từ tất cả các từ sang chế độ chọn câu, nhấn phím Esc, sau đó nhấn: s /.Nhấn Esc một lần nữa sẽ chuyển trở lại chế độ chọn tất cả từ.
  5. Để thay đổi chế độ đánh số dòng từ một dòng trên mỗi đoạn thành một dòng trên toàn màn hình, hãy nhấn phím F8, sau đó nhấn n / a /.Nhấn F8 một lần nữa sẽ chuyển trở lại chế độ đánh số một dòng trên mỗi đoạn ..

Lệnh xóa ký tự trong vim là gì?

Để xóa một ký tự trong vim, sử dụng lệnh: d.Thao tác này sẽ xóa ký tự ở bên phải con trỏ.

Lệnh xóa dòng trong vim là gì?

Để xóa một dòng trong vim, sử dụng lệnh: d.Thao tác này sẽ xóa dòng hiện tại và tất cả văn bản của nó.Để xóa nhiều dòng, hãy sử dụng các lệnh: dd hoặc dv.

Thao tác Yank và paste trong vim- chúng hoạt động như thế nào?

yank: Sao chép văn bản cuối cùng từ con trỏ vào thanh ghi có tên "y".

paste: Chèn nội dung của thanh ghi có tên "p" vào con trỏ.

xóa: Xóa ký tự dưới hoặc trước con trỏ.

lệnh di chuyển: Các lệnh này di chuyển con trỏ của bạn trong tài liệu.

ctrl-a: Chọn tất cả văn bản trong cửa sổ. ctrl-x, ctrl-c và ctrl-v cũng có sẵn để xóa, sao chép và dán tương ứng.