Làm cách nào để đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi?

Nếu sử dụng Gmail trên điện thoại Android, bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa tài khoản của mình với ứng dụng.Để làm điều này:

 1. Mở ứng dụng Gmail và đăng nhập.
 2. Trong "Cài đặt", chọn "Thư".
 3. Trong "Tài khoản", hãy chọn tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa.
 4. Chọn "Đồng bộ hóa ngay bây giờ".Ứng dụng sẽ bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu của bạn và sau một vài phút, ứng dụng sẽ hoàn tất.
 5. Nếu có bất kỳ lỗi nào, bạn sẽ được thông báo và có thể sửa chúng trước khi tiếp tục.

Các bước cần thực hiện để đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi là gì?

Làm cách nào để kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản Gmail của tôi?

Để bật xác thực hai yếu tố (2FA), hãy truy cập https://accounts.google.com/SignInavà nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Đăng nhập (bạn có thể cần nhấp vào Hiển thị tùy chọn nâng cao trước). Trong Tùy chọn bảo mật ở cuối trang trong "Xác thực hai yếu tố", hãy chọn Bật 2FA và làm theo hướng dẫn được cung cấp ở đó về cách thiết lập mã bảo mật được gửi qua tin nhắn văn bản hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn. (Nếu bạn đã bật 2FA nhưng chưa có mã bảo mật, hãy truy cập trang này để được hướng dẫn.)

.

 1. Mở ứng dụng Gmail trên điện thoại Android của bạn và đăng nhập Chạm vào ba dòng ở góc trên cùng bên trái của màn hình Chọn Cài đặt Trong Tài khoản, chạm vào Thêm tài khoản Nhập địa chỉ và mật khẩu Gmail của bạn Chạm vào OK Tài khoản Gmail của bạn sẽ được thêm vào điện thoại Android của bạn Để đồng bộ email mới, chạm vào Đồng bộ ngay Để xem các email cũ, chạm vào Lưu trữ Để xóa email, chạm vào Xóa11: Nếu bạn có nhiều tài khoản Gmail, bạn có thể chọn tài khoản nào để đồng bộ12: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng email của bên thứ ba như Outlook hoặc Yahoo Mail trên thiết bị Android của bạn13: Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Drive của Google để truy cập và chỉnh sửa tệp từ bất kỳ máy tính nào14: Nếu bạn muốn dừng đồng bộ hóa tài khoản Gmail của mình, hãy nhấn vào Dừng đồng bộ hóa: Bạn cũng có thể tắt đồng bộ hóa cho các ứng dụng cụ thể bằng cách truy cập vào ứng dụng đó cài đặt: Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với tài khoản Gmail của mình hoặc nếu nó không hoạt động bình thường sau khi đồng bộ hóa, hãy thử đặt lại mật khẩu của bạn: Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng cả hai thiết bị đều được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi: Để được trợ giúp thêm về cách sử dụng Google dịch vụ trên điện thoại Android, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi Làm cách nào để sử dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại Android của tôi?19
 2. Đăng nhập vào

Có thể đồng bộ hóa nhiều tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi không?

Có, bạn có thể đồng bộ hóa nhiều tài khoản Gmail với điện thoại Android của mình.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Google trên điện thoại của bạn và đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa và chọn "Đồng bộ hóa".Sau đó, các ứng dụng sẽ tự động bắt đầu đồng bộ hóa.

Làm cách nào để kiểm tra xem tài khoản Gmail của tôi đã được đồng bộ hóa với điện thoại Android chưa?

Làm cách nào để đồng bộ hóa tài khoản Gmail của tôi trên điện thoại Android?Làm cách nào để đồng bộ hóa tài khoản Gmail của tôi trên điện thoại Android theo cách thủ công?Quá trình đồng bộ hóa tài khoản Gmail trên điện thoại Android là gì?Có thể tự động đồng bộ hóa tài khoản Gmail của tôi với điện thoại Android của tôi không?Làm cách nào để xóa tài khoản Gmail khỏi điện thoại Android của tôi?Các bước để xóa tài khoản Gmail khỏi điện thoại Android là gì?Tôi có thể sử dụng nhiều địa chỉ email với một tài khoản Gmail trên điện thoại Android của mình không?"

Để đồng bộ hóa tài khoản Google Mail (Gmail) với thiết bị Android của bạn, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Khi thiết lập hoặc thêm địa chỉ email vào GMAIL để sử dụng trong ỨNG DỤNG của họ, không có cách nào tự động yêu cầu chúng thêm / đồng bộ hóa vào THIẾT BỊ ANDROID MÀ KHÔNG CẦN LÀM VIỆC THỦ CÔNG!Dường như chỉ có một cách như sau: - Từ bên trong GMAIL TRÊN MÁY TÍNH CỦA BẠN, mở 'Cài đặt'SAU ĐÓ 'Tài khoản'SAU ĐÓ 'Thêm tài khoản' - Điền vào TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT MÀ BẠN SẼ CHO BẤT KỲ TÀI KHOẢN EMAIL NÀO KHÁC MÀ BẠN ĐANG THIẾT LẬP ĐỂ SỬ DỤNG VỚI GOOGLE MAIL BAO GỒM CUNG CẤP MẬT KHẨU NẾU CẦN THIẾT THÌ HIT 'Đăng nhập' - Sau khi ĐĂNG NHẬP - Trong "SYNC EMAIL VỚI "phần" TÀI KHOẢN "TRANG TRÊN THIẾT BỊ ANDROID CỦA BẠN CHỌN "GoogleMail (miền của bạn)".TỪ ĐÂY TRỞ LÊN MỌI LÚC BẠN MỞ GOOGLE MAIL SẼ TỰ ĐỘNG GỬI / NHẬN TẤT CẢ CÁC TIN NHẮN MỚI CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC TIN NHẮN CŨ ĐÃ ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ BẤT KỲ ĐỊA CHỈ NÀO MÀ BẠN ĐÃ THÊM VÀO GOOGLE MAIL LÀM TÀI KHOẢN TRÊN THIẾT BỊ ANDROID CỦA BẠN MÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ VIỆC LÀM MỚI TRANG HOẶC XUẤT HIỆN TRONG TAB MỚI MÀ SẼ THAM GIA LIÊN LẠC VỚI NHỮNG GÌ THỰC SỰ TRÊN MÀN HÌNH CỦA BẠN!ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC TÌM HIỂU TẠI- "

.

 1. Mở ứng dụng Google Mail của bạn và đăng nhập.
 2. Nhấn vào Menu (3 đường dọc ở góc trên cùng bên trái của màn hình).
 3. Nhấn vào Cài đặt (4 đường ngang ở góc trên cùng bên phải của màn hình).
 4. Trong Tài khoản, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.
 5. Nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản thư google của bạn và nhấn Đăng nhập.Nếu bạn đã bật xác thực hai yếu tố, bạn cũng sẽ được nhắc nhập thông tin này.
 6. Trong Tài khoản một lần nữa, chạm vào Đồng bộ hóa Email Với và chọn thiết bị Android của bạn từ danh sách các thiết bị sẽ được đồng bộ hóa với tài khoản thư google của bạn.Giờ đây, các thiết bị đã chọn của bạn sẽ xuất hiện trong Tất cả thiết bị trong Cài đặt> Đồng bộ hóa Email với> Tài khoản Google Mail. Để tắt đồng bộ hóa giữa các thiết bị, hãy bỏ chọn bất kỳ thiết bị nào khỏi danh sách này bằng cách chạm vào thiết bị đó rồi chọn Không có trong Loại đồng bộ hóa. Lưu ý: Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với tài khoản thư google của mình, mỗi địa chỉ sẽ cần được chọn riêng trong Đồng bộ hóa email với. Bạn không thể chọn tất cả các địa chỉ cùng một lúc như bạn có thể làm cho tài khoản iCloud hoặc Outlook. "

Tại sao cần phải đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi?

Đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của bạn đảm bảo rằng tất cả email của bạn, bao gồm cả các thư mới, được tự động chuyển đến và đi từ thiết bị của bạn.Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần truy cập các email quan trọng khi đang di chuyển hoặc nếu bạn muốn giữ một bản sao lưu các tin nhắn của mình.Ngoài ra, nó có thể giúp ngăn ngừa khả năng mất dữ liệu trong trường hợp điện thoại Android của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp.

Để đồng bộ hóa tài khoản Gmail của bạn với điện thoại Android:

 1. Mở Cửa hàng Google Play trên thiết bị Android của bạn và tìm kiếm "Gmail" (hoặc sử dụng liên kết bên dưới).
 2. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng "Gmail" và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.
 3. Trong "Tài khoản của tôi", hãy nhấn vào nút "Cài đặt đồng bộ hóa".
 4. Trên màn hình tiếp theo, chọn "Đồng bộ hóa ngay".
 5. Tài khoản Gmail của bạn sẽ được đồng bộ hóa với thiết bị Android của bạn trong vòng vài phút.Giờ đây, bạn có thể truy cập tất cả các tin nhắn của mình từ một trong hai thiết bị mà không cần phải nhập lại thông tin đăng nhập mỗi lần.

Điều gì xảy ra nếu tôi không đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của mình?

Nếu bạn không đồng bộ hóa tài khoản Gmail của mình với điện thoại Android, bạn sẽ mất mọi email mới đến hộp thư đến và mọi thư bạn đã gửi.Bạn sẽ không thể truy cập những email hoặc tin nhắn đó cho đến khi bạn đồng bộ hóa tài khoản Gmail của mình với điện thoại Android.

Một số lợi ích của việc đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi là gì?

 1. Nó giữ tất cả email, danh bạ và lịch của tôi ở một nơi.Tôi có thể truy cập email của mình trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.Tôi có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các thiết bị mà không bị mất email công việc hoặc cá nhân.Nếu tôi cần tạm nghỉ làm việc trên máy tính, tôi vẫn có thể kiểm tra email trên điện thoại của mình!Điện thoại Android của tôi luôn sẵn sàng khi có điều gì đó quan trọng xuất hiện trong cuộc sống của tôi - chẳng hạn như một tin nhắn mới từ một người bạn hoặc một email công việc quan trọng.Nếu có sự cố xảy ra với quá trình đồng bộ hóa, tôi thường có thể khắc phục bằng cách đặt lại cả hai thiết bị và bắt đầu lại (mặc dù điều này có thể làm mất một số dữ liệu). Bằng cách đồng bộ hóa Gmail với điện thoại Android của mình, tôi đang tận dụng tất cả các tính năng tuyệt vời mà Google cung cấp trong các ứng dụng miễn phí của mình: Hangouts, Maps, YouTube, v.v.Cuối cùng - không còn lo lắng về việc tôi đã gửi email quan trọng đó hay chưa!- đồng bộ tài khoản gmail điện thoại android
 2. Đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của bạn sẽ giữ tất cả email, danh bạ và lịch của bạn ở cùng một nơi để bạn không bao giờ phải lo lắng về việc mất bất kỳ thông tin nào nữa - ngay cả khi bạn chuyển đổi giữa các thiết bị!
 3. Bạn có thể truy cập email của mình trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet - điều đó có nghĩa là bạn không bao giờ mất khả năng tiếp cận khi có điều gì đó quan trọng!
 4. Chuyển đổi giữa các thiết bị thật dễ dàng - chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn trên bất kỳ thiết bị nào bạn muốn sử dụng và tiếp tục ở nơi bạn đã dừng lại!
 5. Nếu điều gì đó xảy ra trong khi đồng bộ hóa tài khoản Gmail của bạn và dữ liệu bị mất - đừng lo lắng!Bạn thường có thể khắc phục sự cố bằng cách đặt lại cả hai thiết bị và bắt đầu lại (mặc dù điều này có thể làm mất một số dữ liệu).

Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của tôi không?

Có một số rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của bạn.Đầu tiên, nếu bạn sử dụng ứng dụng email của bên thứ ba trên điện thoại Android của mình, nó có thể không truy cập được thông tin tài khoản Gmail của bạn.Thứ hai, nếu bạn làm mất hoặc làm hỏng điện thoại Android, dữ liệu trong tài khoản Gmail của bạn cũng có thể bị mất.Cuối cùng, nếu bạn chọn đồng bộ hóa tài khoản Gmail của mình với một dịch vụ trực tuyến như Google Drive hoặc iCloud, sẽ có nguy cơ người khác có thể truy cập thông tin này nếu họ có quyền truy cập vào máy tính của bạn và mật khẩu thích hợp.Tuy nhiên, những rủi ro này thường được coi là tối thiểu và không nên gây ra quá nhiều lo lắng.Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp.

Tôi nên đồng bộ hóa tài khoản Gmail của mình với Điện thoại MyAndroid bao lâu một lần?

Không có một câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tần suất bạn sử dụng tài khoản Gmail của mình và loại điện thoại bạn đang sử dụng.Tuy nhiên, nói chung, bạn nên đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của mình vài ngày một lần hoặc lâu hơn.Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các tin nhắn email của bạn đều có sẵn trong trường hợp bạn cần chúng và danh bạ cũng như thông tin khác của bạn được cập nhật.Ngoài ra, nếu bạn đã thiết lập Google Sync trên điện thoại Android của mình, đồng bộ hóa với Gmail sẽ tự động cập nhật nội dung của các thư mục Danh bạ và Lịch Google của bạn.

Tôi có thể ngừng đồng bộ hóa Tài khoản MyGmail với Điện thoại MyAndroid bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có thể ngừng đồng bộ hóa tài khoản Gmail với điện thoại Android của mình bất kỳ lúc nào.Để làm điều này:

 1. Mở ứng dụng Google trên điện thoại Android của bạn.
 2. Nhấn vào Menu> Cài đặt> Tài khoản và Đồng bộ hóa.
 3. Trong "Đồng bộ hóa Email", hãy nhấn vào nút gạt bên cạnh "MyGmail".
 4. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng bộ hóa các tài khoản khác, hãy nhấn vào Thêm tài khoản và nhập thông tin đăng nhập của bạn.