Làm cách nào để ẩn thông tin thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10?

Có một số cách để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.Một cách là sử dụng ứng dụng Cài đặt Thanh tác vụ và Menu Bắt đầu.Bạn cũng có thể sử dụng một trong các phương pháp sau: 1.Sử dụng ứng dụng Cài đặt Thanh công việc và Menu Bắt đầu2.Sử dụng một nút ẩn 3.Sử dụng phím tắt4.Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba5.Sử dụng một lệnh tùy chỉnh6.Thay đổi hình nền của bạn7.Thay đổi nền màn hình của bạn8.Thay đổi nền màn hình bắt đầu của bạn9.Thay đổi nền màn hình đăng nhập của bạn10..Thay đổi nền màn hình khóa11..Tạo màn hình ảo12.. Ẩn tất cả các biểu tượng13.. Ẩn tất cả ứng dụng14.. Ẩn tất cả các thông báo15..Trí tất cả các tệp16..Hãy ẩn các thư mục riêng lẻ17..Chỉ hiển thị các biểu tượng hệ thống18. (Tùy chọn) Chỉ hiển thị các ô trực tiếp19. (Tùy chọn) Ẩn các biểu tượng hệ thống20. (Tùy chọn) Hiển thị các ô trực tiếp và biểu tượng Hệ thống21. (Tùy chọn) Hiển thị các ô trực tiếp, biểu tượng Hệ thống và ứng dụng22. (Tùy chọn) Hiển thị ô trực tiếp, Biểu tượng hệ thống, ứng dụng, thư mục, tệp23. (Tùy chọn) Tùy chỉnh lượng thông tin được hiển thị trên thanh tác vụ24. (Bắt buộc đối với một số thiết bị) Bật Chế độ xem Biểu tượng Màn hình25 .... Bật hoặc Tắt Quick Launch26 .... Bật hoặc Tắt Jump Lists27 .... Bật hoặc Tắt Lịch sử28 .... Tắt Autorun29 ..... Tắt Màn hình khóa30 ....... Hiển thị thời tiết trên màn hình khóa31 ........ Hiển thị thời tiết trong khu vực thông báo32 ........ Hiển thị Thời tiết trong Trung tâm Hành động33 ......... Đặt Vị trí Mặc định cho Thời tiết34 ........ Chọn Tần suất làm mới35 ........ Chọn Loại dữ liệu nào để Hiển thị ay36 ........ Định cấu hình nhiều vị trí37 ............. Định cấu hình cập nhật tự động38 ............. Định cấu hình trình tiết kiệm pin39 ...... ....... Quản lý màu sắc 40 ............. Tùy chỉnh biểu tượng41 ...................... Tùy chỉnh phông chữ 42 .. .................... Tùy chỉnh hình ảnh nền 43 ...................... Tùy chỉnh thanh công cụ44 ... ............... Thêm / Xóa chương trình 45 .................. Bảng điều khiển 46 ........... ....... Thông tin hệ thống 47 .................. Bảo mật48 ...................... ......... Windows Update49 ............................... Quyền riêng tư50 ....... ........................ File Explorer 51 ... ....... Tùy chọn nguồn 52 ............................... Kết nối mạng 53 ........ ..................... Thiết bị 54 ... .Administrative Tools55 ................... Command Prompt56 ................... Chương trình khởi động57 ..... .............. Tắt máy 58 ................... Khởi động lại 59 ............... .... Gỡ lỗi 60 .................. Trình xem sự kiện 61 .................. Nhật ký hiệu suất 62 ... ............... Khôi phục 63 .................. Gỡ cài đặt 64 ............... ................. Dấu nhắc lệnh (Chế độ dòng lệnh quản trị) 65 ........................ ........ Chương trình Khởi động (Chế độ Dòng lệnh Quản trị)] Làm cách nào để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ của windows 10?1.- Mở Taskbar và Start Menu Settings từ Cortana bằng cách nói "Hey Cortana, open Taskbar and Start Menu Settings." 2.- Trong tab "Chung", bỏ chọn "Hiển thị thời tiết trên thanh tác vụ." 3.- Nhấp OK để lưu Thay đổi và thoát khỏi Taskbar và Start Menu Settings4 .- Để hiển thị lại thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10, hãy lặp lại các bước 1-3 ở trên Công cụ quản trị -> Dịch vụ -> Cập nhật tự động6- Để thay đổi màu được sử dụng trong Windows 10 - đi tới: Cá nhân hóa -> Màu sắc7- Để thay đổi phông chữ được sử dụng trong Windows 10 - đi tới: Cá nhân hóa -> Phông chữ8- Để thay đổi hình nền được sử dụng trong Windows 10 - Đi tới: Cá nhân hóa -> Hình ảnh nền9- Để tùy chỉnh các thanh công cụ được sử dụng trong windows 10 - đi tới: Cá nhân hóa -> Thanh công cụ10- Để được hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng xem hướng dẫn này: - https://www2.windowscentral.com/howto/hide- Weather ... tbartobar Làm cách nào để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10?Có một số cách mà bạn có thể ẩn các điều kiện hiện tại ra bên ngoài để chúng không xuất hiện ở đầu thanh menu chính của môi trường cửa sổ khi sử dụng bản phát hành hệ điều hành mới nhất của Microsoft - Windows 10 Professional Version 1703 (OS Build 15063). Điều này bao gồm việc vô hiệu hóa một tùy chọn được tìm thấy trong một trong hai menu cài đặt sẵn - ứng dụng Trình quản lý tác vụ nói trên cũng như thông qua một tiện ích chuyên dụng khác được gọi là 'Cài đặt thanh tác vụ và menu bắt đầu.

Các bước để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10 là gì?

Để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở menu Bắt đầu và nhấp vào Cài đặt.
  2. Trong Hệ thống, bấm Cá nhân hóa.
  3. Dưới Thanh tác vụ, nhấp vào Ẩn biểu tượng hệ thống.
  4. Nhấp vào Thêm biểu tượng và chọn ứng dụng Thời tiết từ danh sách các ứng dụng có sẵn.
  5. Nhấp vào OK để đóng cửa sổ và ẩn thời tiết trên thanh tác vụ.

Có thể ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10 không?

Có, có thể ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Cài đặt và điều hướng đến Hệ thống> Cá nhân hóa> Thanh tác vụ.Trên tab Thanh tác vụ, chọn Hiển thị thời tiết trên thanh tác vụ.Bây giờ bạn có thể ẩn hoặc hiển thị thời tiết bằng cách nhấp vào nút bật tắt bên cạnh nó.

Tại sao bạn muốn ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10?

Có một số lý do khiến bạn có thể muốn ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.Có thể bạn không muốn nhìn thấy nó mọi lúc, hoặc có thể bạn không có chỗ cho nó trên màn hình. Dù lý do của bạn là gì, có một số cách để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.Đây là cách thực hiện: 1) Nhấp vào nút Bắt đầu và sau đó nhấp vào Cài đặt. 2) Nhấp vào Hệ thống và sau đó nhấp vào Thanh tác vụ. 3) Trong "Tùy chọn thanh tác vụ", nhấp vào Hiển thị thời tiết ở dưới cùng rồi chọn Không hoặc Chỉ hiển thị hiện tại 4) Nếu bạn chỉ muốn hiển thị các điều kiện hiện tại, hãy bỏ chọn Hiển thị thời tiết ở dưới cùng rồi chọn Chỉ điều kiện hiện tại từ menu thả xuống xuất hiện. 5) Nếu bạn muốn hiển thị cả thông tin nhiệt độ và lượng mưa , chọn Hiển thị thời tiết ở dưới cùng, sau đó chọn Nhiệt độ & Lượng mưa từ menu thả xuống xuất hiện. 6) Nhấp vào OK để lưu các thay đổi của bạn. 7) Khởi động lại máy tính của bạn nếu cần. được viết bởi Cody Browning của HowToGeek.

Làm cách nào để truy cập cài đặt ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10?

Để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên máy tính của bạn.
  2. Nhấp vào Hệ thống và Bảo mật.
  3. Trong "Cá nhân hóa", nhấp vào Thanh tác vụ và Menu Bắt đầu.
  4. Trong "Thanh tác vụ", nhấp vào Ẩn biểu tượng thời tiết. (Nếu bạn không thấy tùy chọn này, máy tính của bạn có thể chưa được cài đặt ứng dụng thời tiết.)
  5. Nếu bạn muốn hiện biểu tượng thời tiết sau đó, trong "Thanh tác vụ", hãy nhấp vào Hiển thị biểu tượng thời tiết rồi nhấp vào OK.

Lợi ích của việc ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10 là gì?

Có một số lợi ích khi ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.Một là nó có thể giải phóng dung lượng trên màn hình, giúp bạn dễ dàng xem các mục khác hơn.Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên truy cập thông tin thời tiết từ thanh tác vụ, việc ẩn nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian do không phải mở ứng dụng mỗi lần.Cuối cùng, một số người có thể nhận thấy rằng họ không cần phải xem thông tin thời tiết mọi lúc và có thể chỉ muốn xem qua nó thỉnh thoảng hơn là mở một ứng dụng.Có một số cách khác nhau để ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10 của bạn.Bạn có thể sử dụng phím tắt trên màn hình hoặc đi qua Control Panel> System and Security> Personalization> Taskbars and Tiles.Trong cả hai trường hợp, trước tiên bạn cần nhấp chuột phải vào thanh tác vụ và chọn "Tùy chỉnh".Tiếp theo, nhấp vào "Thời tiết".Giờ đây, bạn có thể chọn có muốn hiển thị nhiệt độ, lượng mưa, thời gian mặt trời mọc / lặn, tốc độ / hướng gió và độ ẩm hay không. vào Bảng điều khiển> Hệ thống và Bảo mật> Cá nhân hóa> Tùy chọn thời tiết.Tại đây, bạn sẽ có thể điều chỉnh thời điểm (và cách thức) cập nhật sẽ diễn ra cũng như quyết định có hay không thông báo được gửi khi các điều kiện thay đổi.

Có hạn chế nào khi ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10 không?

Có một số nhược điểm tiềm ẩn khi ẩn thời tiết trên thanh tác vụ Windows 10.

Đầu tiên, nếu bạn thường xuyên cần truy cập thông tin thời tiết, có thể bất tiện khi phải nhấp qua biểu tượng thanh tác vụ ẩn để truy cập.

Thứ hai, nếu bạn sử dụng ứng dụng của bên thứ ba dựa vào thông tin thời tiết được hiển thị trên thanh tác vụ, thì nó có thể không hoạt động nếu thông tin đó bị ẩn.

Cuối cùng, một số người có thể cảm thấy khó chịu khi thấy điều kiện thời tiết hiện tại của họ được hiển thị nổi bật trên thanh tác vụ Windows 10 của họ.Nếu bạn là một trong những người đó và bạn không muốn ẩn thông tin thời tiết của mình, thì bạn sẽ phải tìm một cách khác để hiển thị thông tin đó.