Làm cách nào để thêm Lịch Google vào iPhone?

Thêm Lịch Google vào iPhone thật dễ dàng.Mở ứng dụng "Lịch" trên thiết bị của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.Nhấn vào nút "+" ở cuối màn hình, chọn "Lịch Google" và nhập địa chỉ lịch của bạn.Giờ đây, bạn có thể xem và quản lý các sự kiện của mình từ trong ứng dụng.

Các bước để thêm Lịch Google vào iPhone là gì?

 1. Mở ứng dụng Lịch Google trên iPhone của bạn.
 2. Nhấn vào nút "Thêm lịch" ở cuối màn hình.
 3. Nhập địa chỉ và mật khẩu lịch của bạn, sau đó nhấn vào "Tiếp theo".
 4. Chọn lịch bạn muốn thêm (hoặc loại trừ) khỏi nguồn cấp dữ liệu của mình, sau đó nhấn vào "Tiếp theo".
 5. Chọn xem bạn muốn đồng bộ hóa các sự kiện của mình với iCloud hay Google Drive, sau đó nhấn vào "Hoàn tất".

Làm cách nào để thêm Lịch Google vào iPhone của tôi?

Để thêm Lịch Google vào iPhone của bạn, hãy mở ứng dụng Lịch trên thiết bị của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.Nhấn vào nút Thêm sự kiện và chọn lịch bạn muốn thêm sự kiện vào.Nhập thông tin chi tiết về sự kiện của bạn và nhấn vào Lưu.Giờ đây, bạn có thể xem và quản lý các sự kiện trên Lịch Google của mình từ trong ứng dụng Lịch trên iPhone.

Tôi có thể tìm hướng dẫn về cách thêm Lịch Google vào iPhone của mình ở đâu?

Nếu bạn có iPhone, bạn có thể thêm Lịch Google vào đó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở App Store trên iPhone của bạn và tìm kiếm "Lịch Google".
 2. Khi ứng dụng đã được tìm thấy, hãy nhấn vào ứng dụng đó để mở.
 3. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy nhấn vào dấu "+" ở góc dưới bên trái của màn hình.
 4. Trong cửa sổ mới bật lên, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn (nếu bạn đã thiết lập), sau đó nhấn vào "Tiếp theo".
 5. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu chọn lịch mà bạn muốn thêm các sự kiện của mình vào - đây là nơi bạn chọn giữa các lịch chính thức của Google hoặc bất kỳ lịch nào khác mà bạn đã đăng ký sử dụng các dịch vụ của Google (chẳng hạn như Outlook). Nhấn vào "Chọn lịch khác" và sau đó chọn bất kỳ lịch nào bạn muốn sử dụng từ danh sách xuất hiện.
 6. Khi bạn đã chọn lịch của mình, hãy nhấn "Thêm sự kiện".Bây giờ bạn sẽ được thực hiện qua một số bước đơn giản - chẳng hạn như điền một số thông tin cơ bản về sự kiện của bạn (tên, ngày, giờ) - trước khi nhấn "Lưu & Hoàn tất.

Tôi có thể thêm Lịch Google vào iPhone của mình không?

Có, bạn có thể thêm Lịch Google vào iPhone của mình.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Lịch Google trên iPhone của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.Sau đó nhấn vào nút Thêm sự kiện và nhập thông tin chi tiết về sự kiện của bạn.Bạn cũng có thể chọn thêm địa điểm hoặc múi giờ cho sự kiện của mình.Sau khi đã thêm sự kiện của mình, bạn có thể xem và quản lý sự kiện đó từ trong ứng dụng Lịch Google trên iPhone của mình.

Làm cách nào để bạn thêm Lịch Google vào iPhone?

Thêm Lịch Google vào iPhone thật dễ dàng.Mở App Store trên iPhone của bạn và tìm kiếm "Lịch Google".Nhấn vào kết quả đầu tiên, sẽ mở ứng dụng Lịch Google.Trên màn hình chính, hãy nhấn vào nút "+" ở góc dưới cùng bên trái.Trong hộp thoại "Thêm sự kiện mới" xuất hiện, hãy nhập tên và ngày sinh của bạn, sau đó nhấn OK. (Nếu bạn đang thêm sự kiện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ và số điện thoại của nó.) Tiếp theo, chọn lịch bạn muốn thêm sự kiện vào: lịch cá nhân hoặc lịch công việc của bạn.Nếu bạn có nhiều tài khoản Google được liên kết với iPhone của mình, bạn có thể chọn các sự kiện của tài khoản để đưa vào lịch này.Cuối cùng, chỉ định xem sự kiện này là riêng tư hay công khai. (Những sự kiện riêng tư chỉ những người được mời tham gia mới có thể xem được; những người muốn xem sự kiện công khai có thể xem được.) Khi bạn hoàn tất thiết lập sự kiện của mình, hãy nhấn vào Lưu ở đầu màn hình.

Có thể thêm Lịch Google vào iPhone không?

Có, có thể thêm Lịch Google vào iPhone.Để làm như vậy, hãy mở ứng dụng Lịch Google trên iPhone của bạn và đăng nhập.Từ đó, chọn tab "Lịch" và nhấn vào "Thêm sự kiện".Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập ngày và giờ diễn ra sự kiện của mình.Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn lịch mà bạn muốn thêm sự kiện vào.Nếu bạn đang thêm một sự kiện từ tài khoản Gmail của mình, hãy chọn "Gmail".Nếu bạn đang thêm sự kiện từ một ứng dụng lịch khác, chẳng hạn như Outlook hoặc iCal của Apple, hãy chọn ứng dụng đó.Cuối cùng, nhập thông tin chi tiết về sự kiện của bạn - bao gồm tiêu đề và mô tả - và nhấn vào "Lưu".Giờ đây, sự kiện của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Google trên iPhone của bạn. Để xóa một sự kiện khỏi Lịch Google trên iPhone, hãy mở ứng dụng Lịch Google và nhấn vào "Sự kiện".Chọn sự kiện bạn muốn xóa và nhấn Xóa.

Việc thêm Lịch Google vào iPhone có yêu cầu bất kỳ cài đặt hoặc cấu hình đặc biệt nào không?

Không, việc thêm Lịch Google vào iPhone không yêu cầu bất kỳ cài đặt hoặc cấu hình đặc biệt nào.Để thêm Lịch Google vào iPhone, hãy mở ứng dụng App Store trên thiết bị của bạn và tìm kiếm "Lịch Google".Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng đó để mở.Tiếp theo, chạm vào biểu tượng dấu "+" ở góc dưới cùng bên trái màn hình để thêm lịch mới.Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn (nếu bạn đã thiết lập chúng) rồi nhấn vào "Tiếp theo".Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn cho phép truy cập vào dữ liệu lịch của mình từ các thiết bị khác hay không.Nếu bạn hài lòng với cách sắp xếp này, chỉ cần nhấn vào "Có", nếu không hãy nhấn vào "Không" và tiếp tục với bước 5.Ở bước 5, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu tài khoản iCloud của mình.Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản iCloud hoặc nếu bạn muốn sử dụng một tài khoản khác, hãy nhấp vào "Tạo tài khoản mới" và nhập thông tin chi tiết của bạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi thử thêm Lịch Google đã được thêm vào iPhone của mình?

Nếu bạn cố gắng thêm Lịch Google đã được thêm vào iPhone của mình, bạn sẽ thấy thông báo cho bạn biết rằng lịch đã được sử dụng.Bạn có thể xóa lịch hiện có hoặc thêm lịch mới làm lịch phụ.

Sau khi thêm Lịch Google, làm thế nào tôi có thể xóa nó khỏi điện thoại của tôi nếu tôi không còn muốn nó ở đó nữa?

Nếu bạn không muốn có Lịch Google trên iPhone của mình nữa, có một số cách để xóa nó.

Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào "Lịch".

Tiếp theo, tìm lịch mà bạn muốn xóa và nhấn vào nút "Xóa".

Cuối cùng, xác nhận rằng bạn muốn xóa lịch và lịch đó sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.