Làm thế nào để thiết lập email trên iPhone XR?

Nếu bạn chưa quen với iPhone XR, thiết lập email có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn.Nhưng đừng lo lắng!Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn những kiến ​​thức cơ bản về cách thiết lập email trên thiết bị của bạn.

Trước tiên, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone XR của bạn.Nhấn vào Thư, Danh bạ và Lịch.Trong “Thư, Danh bạ và Lịch”, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấp vào Tạo tài khoản mới và nhập thông tin cá nhân của bạn.Khi bạn đã thiết lập tài khoản, hãy nhập địa chỉ email của bạn vào trường Địa chỉ Email và xác nhận bằng cách nhấp vào nút Gửi.Tiếp theo, trong “Tài khoản Thư”, hãy nhấn vào tài khoản mà bạn vừa tạo.Trong phần “Tin nhắn đến” của màn hình này, cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy biểu tượng tin nhắn bên cạnh thư (nó sẽ có màu xanh lục). Nhấn vào biểu tượng này để mở hộp thư đến của bạn cho tài khoản đó.

Các bước để thiết lập email trên iPhone XR là gì?

Để thiết lập email trên iPhone XR của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 2. Trong “Thư, Danh bạ, Lịch”, hãy nhấn vào “Thêm tài khoản”.
 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào các trường thích hợp, sau đó nhấn “Tiếp theo”.
 4. Nhấn vào “Định cấu hình” để định cấu hình cài đặt tài khoản của bạn.
 5. Để thêm tài khoản thư hiện có từ một thiết bị khác, hãy chọn tài khoản đó từ danh sách tài khoản xuất hiện, sau đó nhập thông tin liên quan vào các trường tương ứng.
 6. Để tắt thông báo đẩy cho tài khoản này, hãy trượt nút gạt sang bên trái trong phần “Thông báo”.
 7. Để xóa tài khoản này hoặc bất kỳ dữ liệu nào của nó, hãy chọn nó từ danh sách và sau đó nhấn “Xóa tài khoản” ở cuối màn hình.

Làm cách nào để định cấu hình iPhone XR của tôi cho email?

Để định cấu hình iPhone XR của bạn cho email, hãy mở ứng dụng Cài đặt và chọn Thư, Danh bạ, Lịch.Nhấn vào tab Tài khoản và sau đó chọn Thêm tài khoản.Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn rồi chạm vào Tiếp theo.Chọn loại tài khoản của bạn (IMAP hoặc POP) rồi nhập thông tin máy chủ của bạn.Cuối cùng, thiết lập các tùy chọn của bạn bằng cách chọn các tài khoản bạn muốn nhận thư từ đó và đặt các tùy chọn gửi tương ứng của họ.Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Lưu ở cuối màn hình.Để kiểm tra xem cài đặt của bạn có đang hoạt động hay không, hãy mở một email trên iPhone XR của bạn và xác minh rằng nó đang được gửi đến địa chỉ đã định cấu hình của bạn.Nếu mọi thứ đều ổn, bây giờ bạn có thể xóa mọi email cũ khỏi Hộp thư đến của mình trên iPhone XR.

Bạn có thể giúp tôi thiết lập email trên iPhone XR mới của tôi không?

Thiết lập email trên iPhone XR là một quá trình khá đơn giản.Đầu tiên, mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào “Thư”.Từ đây, bạn có thể định cấu hình cài đặt tài khoản email và quản lý thư của mình.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản email của mình, bạn sẽ cần tải xuống ứng dụng thích hợp từ App Store.Một số tùy chọn phổ biến bao gồm Gmail, Outlook hoặc iCloud Mail.Khi bạn đã cài đặt ứng dụng, hãy mở ứng dụng và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập hiện có của bạn.Tiếp theo, chọn tab “Cài đặt” và trong “Email”, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn (bao gồm cả @ domain.com). Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng “Gửi email từ thiết bị này” được bật và nhập mật khẩu của bạn vào trường tương ứng.

Tôi đang gặp sự cố khi thiết lập tài khoản email trên iPhone XR của mình, bạn có thể hỗ trợ không?

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập tài khoản email trên iPhone XR của mình, có một số điều bạn có thể làm để thử và khắc phục sự cố.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn có tài khoản email đang hoạt động và tài khoản đó được định cấu hình chính xác trên iPhone XR của bạn.Tiếp theo, hãy thử làm theo các bước bên dưới để thiết lập tài khoản email của bạn:

Sau khi hoàn thành các bước này, bây giờ bạn sẽ có thể gửi và nhận email bằng tài khoản email mới tạo trên iPhone XR của mình!Nếu bạn vẫn không thể thiết lập hoặc truy cập email của mình sau khi làm theo các bước này, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Apple để được hỗ trợ ..

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone XR của bạn.
 2. Trong "Thư", hãy nhấn vào "Thêm tài khoản".
 3. Nếu được nhắc, hãy nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản email của bạn.
 4. Nhấn vào "Tiếp theo".
 5. Nhập tên cho tài khoản mới này (ví dụ: "Cơ quan"), sau đó nhấn vào "Tiếp theo".
 6. Nhập mật khẩu cho tài khoản mới này, sau đó nhấn "Tiếp theo".
 7. Xem lại thông tin trong phần "Loại tài khoản" của màn hình, sau đó chạm vào "Tạo tài khoản".
 8. Xác nhận rằng các chi tiết trong phần này là chính xác, sau đó nhấn lại vào “Tạo tài khoản” để hoàn tất quá trình thiết lập ..

Làm cách nào để thêm tài khoản email mới vào iPhone XR của tôi?

Nếu bạn có iPhone XR, bạn có thể thêm tài khoản email mới vào nó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone XR của bạn.
 2. Nhấn vào Thư, Danh bạ và Lịch.
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản ...
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn vào các trường thích hợp, sau đó chạm vào Tiếp theo.
 5. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc tạo tài khoản của mình bằng cách nhập mã bảo mật được gửi đến điện thoại của bạn qua tin nhắn văn bản.Khi bạn đã nhập mã này, hãy nhấn OK để hoàn tất thiết lập tài khoản email mới trên iPhone XR của bạn.

Làm cách nào để truy cập email của tôi trên iPhone XR?

Để truy cập email của bạn trên iPhone XR, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào Thư, Danh bạ, Lịch.Nhấn vào tài khoản bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn vào Thêm tài khoản.Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó chạm vào Đăng nhập.Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với tài khoản này, bạn có thể chọn địa chỉ email sẽ sử dụng khi đăng nhập.Để xem tin nhắn của bạn, hãy mở ứng dụng Tin nhắn và nhấn vào tên tài khoản ở đầu màn hình.Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email vào thanh tìm kiếm ở cuối màn hình để tìm thư từ người hoặc chủ đề đó.

Các cài đặt để thiết lập tài khoản email trên iPhone XR là gì?

Bước đầu tiên để thiết lập email trên iPhone XR của bạn là mở ứng dụng Cài đặt và điều hướng đến Thư, Danh bạ, Lịch. Từ đây, bạn sẽ cần chọn loại tài khoản của mình từ danh sách bên trái.Ví dụ: nếu bạn có tài khoản Gmail, bạn sẽ thấy biểu tượng Gmail bên cạnh nó. Nếu bạn không có tài khoản Gmail hoặc nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email iCloud, hãy nhấp vào nút Thêm tài khoản và nhập thông tin đăng nhập của bạn Khi bạn đã nhập thông tin của mình, hãy nhấp vào nút Tiếp theo và chọn tài khoản bạn muốn đưa vào danh sách liên hệ của iPhone XR: Email (Gmail), (các) số điện thoại hoặc (các) địa chỉ iCloud. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ bổ sung bằng cách nhấp vào nút Thêm địa chỉ khác và nhập chi tiết của chúng. Để định cấu hình cách email được gửi từ iPhone XR của bạn, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn thấy phần Gửi và nhận và đảm bảo rằng đã bật được chọn trong Tin nhắn đến.Bạn cũng có thể chỉ định xem tin nhắn sẽ được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản hay dưới dạng tệp đính kèm bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: Chỉ tin nhắn văn bản (mặc định), Chỉ tệp đính kèm hoặc Cả hai. được chọn để iPhone XR của bạn gửi email mới ngay sau khi chúng đến hộp thư của bạn. Khi mọi thứ đều ổn và sẵn sàng, hãy nhấn Lưu ở cuối màn hình!Bây giờ chúng tôi đã định cấu hình tài khoản email của mình trên iPhone XR, hãy xem một số mẹo để sử dụng nó: thư email từ hộp thư đến của bạn., chạm và để chọn thư mà bạn muốn xóa.: Để chuyển tiếp thư email từ địa chỉ này sang địa chỉ khác., chạm và chọn địa chỉ người nhận. tùy chọn: Nếu bạn gặp sự cố khi nhận email, hãy thử xóa bộ nhớ cache của nó ().: Nếu bạn gặp sự cố khi gửi email, hãy thử điều chỉnh cài đặt của nó ().: Để có hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng các tính năng cụ thể của iOS 11 như vậy như AirPods 2 với Apple Watch thế hệ thứ 3 / thế hệ thứ hai,. vượt qua bài viết chuyên dụng của chúng tôi!: Để có hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng các tính năng cụ thể của iOS 11, chẳng hạn như AirPods 2 với Apple Watch thế hệ thứ 3 / thế hệ thứ hai,. vượt qua bài viết chuyên dụng của chúng tôi!

Làm cách nào để thiết lập email xr iphone của tôi?

Bước đầu tiên trong việc thiết lập email trên iPhone XR của bạn là mở ứng dụng Cài đặt và điều hướng đến Thư, Danh bạ, Lịch.

Từ đây, bạn sẽ cần chọn loại tài khoản của mình từ danh sách bên trái. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản Gmail, bạn sẽ thấy biểu tượng Gmail bên cạnh nó.

Nếu bạn không có tài khoản Gmail hoặc nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email iCloud, hãy nhấp vào nút Thêm tài khoản và nhập thông tin đăng nhập của bạn.

Khi bạn đã nhập thông tin của mình, hãy nhấp vào nút Tiếp theo và chọn tài khoản bạn muốn bao gồm danh sách liên hệ của iphone xr của bạn: Email (Gmail), (các) Số điện thoại hoặc (các) Địa chỉ iCloud.

Bạn cũng có thể thêm các địa chỉ bổ sung bằng cách nhấp vào nút Thêm Địa chỉ Khác và nhập thông tin chi tiết của chúng.

Để định cấu hình cách gửi email từ iphone xr của bạn, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn thấy phần Gửi & Nhận và đảm bảo rằng đã bật được chọn trong Tin nhắn đến. Bạn cũng có thể chỉ định xem tin nhắn sẽ được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản hay tệp đính kèm bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: Chỉ tin nhắn văn bản (mặc định), Chỉ tệp đính kèm hoặc Cả hai.

khi tôi thiết lập email trên iphone xr của mình, làm cách nào để kiểm tra nó?

Nếu bạn có iPhone XR, thì có thể bạn đã thiết lập tài khoản email.Để kiểm tra xem email của bạn có được thiết lập chính xác hay không, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại của bạn và cuộn xuống Thư, Danh bạ, Lịch.Nếu địa chỉ email của bạn được liệt kê ở đó, thì nó đã được thiết lập chính xác.Nếu không, bạn có thể nhập nó vào ứng dụng hoặc truy cập một trang web như Gmail hoặc Outlook để thiết lập tài khoản của mình.Khi email của bạn được thiết lập, bạn có thể sử dụng nó để gửi và nhận tin nhắn với bạn bè và gia đình bằng các ứng dụng mặc định trên iOS (Thư, Tin nhắn, Ảnh).

Có sự khác biệt giữa kiểm tra email công việc và email cá nhân trên điện thoại xr không?nếu vậy, làm cách nào để thiết lập nó?

Có sự khác biệt giữa việc kiểm tra email công việc trên iPhone XR và email cá nhân.Nếu muốn kiểm tra email công việc, bạn cần bật Chế độ làm việc trong Cài đặt của iPhone.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào Chung.Sau đó, trong "Thư", hãy nhấn vào Chế độ làm việc.Giờ đây, bạn sẽ có thể xem tất cả các email liên quan đến công việc của mình ở một nơi.Để trả lời email, hãy mở email đó và nhấn vào nút Trả lời ở trên cùng.Bạn cũng có thể sử dụng Siri để trả lời email bằng cách nói "Trả lời bằng văn bản".Nếu muốn kiểm tra email cá nhân, bạn cần tắt Chế độ làm việc trong Cài đặt của iPhone.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào Chung.Sau đó, trong "Thư", hãy nhấn vào Tùy chọn Tài khoản Thư.Trong "Tài khoản email", hãy chọn tên tài khoản của bạn (thường chỉ là "@apple"). Trong "Đã bật Thư", bỏ chọn hộp bên cạnh "Chế độ làm việc".Cuối cùng, trong "Đăng xuất", bỏ chọn hộp bên cạnh "Chế độ làm việc".Giờ đây, bạn có thể tự do truy cập vào các tài khoản email cá nhân của mình mà không cần thông báo công việc hiển thị trong hộp thư đến của bạn.