Một số lỗi cập nhật Windows 10 phổ biến là gì?

Làm thế nào để sửa lỗi cập nhật Windows 10?Các bản cập nhật Windows 10 đôi khi có thể gây ra sự cố.Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố và sửa các lỗi cập nhật Windows 10 thường gặp.Kiểm tra các bản cập nhật theo cách thủ công: Nếu bạn không chắc liệu có bất kỳ bản cập nhật mới nào hay không, bạn có thể kiểm tra chúng theo cách thủ công bằng cách đi tới cài đặt "Cập nhật & Bảo mật" trong Bảng điều khiển, nhấp vào "Kiểm tra bản cập nhật", sau đó chọn "Bản cập nhật có sẵn". 2.Thử kết nối internet khác: Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật, hãy thử kết nối với internet bằng một kết nối khác (ví dụ: sử dụng kết nối có dây thay vì không dây) .3.Xóa bộ nhớ cache của máy tính: Đôi khi việc cập nhật máy tính của bạn có thể làm hỏng các tệp trong bộ nhớ cache của bạn (vùng lưu trữ tạm thời trên máy tính của bạn), điều này có thể khiến nó không nhận ra một số tệp nhất định khi bạn cố gắng cài đặt hoặc tải xuống bản cập nhật.Tắt cập nhật tự động: Bạn cũng có thể tắt cập nhật tự động nếu chúng gây ra sự cố cho bạn.Để thực hiện việc này, hãy đi tới Cài đặt> Cập nhật & bảo mật> Cập nhật Tự động và tắt "Tự động cập nhật cửa sổ của tôi". 5.Gỡ cài đặt và cài đặt lại Windows 10: Nếu vẫn không thành công, bạn có thể cần gỡ cài đặt và cài đặt lại Windows 10 để cài đặt đúng cách các bản cập nhật mới nhất.Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft: Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được hỗ trợ khắc phục lỗi cập nhật Windows 10.

Làm cách nào để khắc phục lỗi cập nhật Windows 10 bị kẹt?

 1. Nếu máy tính của bạn bị treo hoặc không khởi động, hãy thử tắt và bật lại máy tính.Nếu bạn đang sử dụng bản cập nhật Windows 10 đã bị quản trị viên của bạn chặn, hãy thử bỏ chặn bản cập nhật bằng tài khoản quản trị viên.Nếu bạn đang sử dụng Bản cập nhật Windows 10 từ Microsoft Update, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn, sau đó tải xuống và cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công.Thử cài đặt lại Windows 10 (từ đĩa cài đặt hoặc ổ USB). Thử cập nhật trình điều khiển cho phần cứng của bạn (nếu có). Kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm Windows 10 có thể gây ra sự cố (ví dụ: Bản cập nhật bảo mật của Microsoft). Đặt lại PC của bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu trên đó, vì vậy trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu mọi tệp quan trọng!Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn không thể tự mình giải quyết sự cố hoặc nếu không có giải pháp nào có sẵn trong hướng dẫn này. "Cách khắc phục lỗi cập nhật Windows 10 bị kẹt" Nếu máy tính của bạn bị treo hoặc không khởi động được: Hãy thử tắt và bật lại máy
 2. Nếu bạn đang sử dụng bản cập nhật Windows 10 bị quản trị viên của bạn chặn: Bỏ chặn bản cập nhật bằng tài khoản quản trị viên
 3. Nếu bạn đang sử dụng Bản cập nhật Windows 10 từ Microsoft Update: Khởi động lại máy tính của bạn, sau đó tải xuống và cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công
 4. Thử cài đặt lại Windows 10 (từ đĩa cài đặt hoặc ổ USB)
 5. Thử cập nhật trình điều khiển cho phần cứng của bạn (nếu có)
 6. Kiểm tra các bản cập nhật cho phần mềm Windows 10 có thể gây ra sự cố (ví dụ: Bản cập nhật bảo mật của Microsoft)
 7. Đặt lại PC của bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu trên đó, vì vậy trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu mọi tệp quan trọng!
 8. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn không thể tự giải quyết sự cố hoặc nếu không có giải pháp nào trong hướng dẫn này.

Tại sao máy tính của tôi không cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất?

Các bản cập nhật Windows 10 có thể là một vấn đề khó khăn, nhưng chúng rất cần thiết để giữ cho máy tính của bạn luôn được cập nhật.Dưới đây là cách khắc phục các lỗi cập nhật Windows 10 thường gặp.Đảm bảo bạn đã cài đặt phiên bản Windows 10 mới nhất.Nếu bạn đang sử dụng PC có tài khoản Microsoft, hãy đảm bảo rằng hồ sơ của bạn được đặt thành "cập nhật" hoặc "cập nhật tự động". 3.Thử khởi động lại máy tính của bạn rồi thử cài đặt lại bản cập nhật.Nếu bạn đang sử dụng PC không có tài khoản Microsoft, hãy thử đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên rồi thử cài đặt lại bản cập nhật.Nếu vẫn không thành công, hãy thử liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp cài đặt bản cập nhật6.Nếu bạn đã thử tất cả các giải pháp này mà vẫn không thể khiến máy tính của mình cài đặt bản cập nhật Windows 10 mới nhất, có thể đã đến lúc xem xét nâng cấp phần cứng của bạn7 .. Kiểm tra xem có chương trình nào khác đang chặn hoặc can thiệp vào việc cài đặt các bản cập nhật8 .. Thử gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm nào có thể gây ra sự cố9 .. Khởi động lại máy tính của bạn nhiều lần10 .. Tắt cập nhật tự động11 .. Đặt lại máy tính của bạn (hướng dẫn tại đây) 12 .. Định dạng ổ cứng của bạn (hướng dẫn tại đây) 13 ...Đang cập nhật trình điều khiển14 ...Xóa tệp khỏi C: Windows System3215 ...Gỡ cài đặt / cài đặt lại phần mềm chống vi-rút16 ...Đang tắt Cortana17 ...Khởi động lại Internet Explorer18 ....Đang tải lại Firefox19 ...Đang cài đặt lại Windows 20 ......Kiểm tra các bản cập nhật trên các thiết bị khác 21 .....Đặt lại thiết bị của bạn22 .....Đang cập nhật trình điều khiển23 .....Cài đặt phần cứng mới 24 .......Đang chạy chẩn đoán hệ thống25 .......Đang xóa tập tin26 .......Thay đổi Cài đặt Máy tính27 .......Khắc phục sự cố kết nối28 ......Điều chỉnh độ phân giải màn hình29 ......Tối ưu hóa hiệu suất 30 ........Bản sao lưu 31 ........Khôi phục hệ thống32 .........Lập chỉ mục33 .........Xem phần mở rộng tệp 34 .........Quản lý tài khoản người dùng35 .........Định cấu hình các tùy chọn nguồn 36 .........Định cấu hình kết nối không dây37 .........Giám sát lưu lượng mạng 38 ........Kiểm soát quyền truy cập vào web39 ........Bảo mật mạng gia đình của bạn40 .............In từ dòng lệnh41 .............Sử dụng Registry42 .............Bật hoặc tắt các thành phần 43 ................Lập kế hoạch nhiệm vụ 44 ................Làm việc với tệp và thư mục 45 ................Quản lý phím tắt 46 ..................Tắt hoặc khởi động lại máy tính của bạn 47 ..................Tạo một đĩa sửa chữa hệ thống 48 ..................Khóa người dùng 49 ........................Tái chế máy tính 50 ........................Cách khôi phục các tập tin đã xóa 51 ........................Cách dọn dẹp máy tính 52 ........................Khắc phục sự cố máy in 53 ........................Cứu giúp!Máy tính của tôi sẽ không bật 54 ................................Tắt hoặc Khởi động lại ở Chế độ An toàn 55 ................................Khắc phục dữ liệu bị hỏng 56 ................................Xóa tất cả dữ liệu của tôi 57 ................................Đặt lại BIOS58 ................................Khôi phục mật khẩu bị mất 59 ........................Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ trên máy tính của tôi 60 ................Bắt đầu lại 61 ................Chương trình Khởi động 62 ................Dừng dịch vụ 63 ................Gỡ cài đặt chương trình 64 ............Tìm kiếm tiện ích65 ............Tải xuống và cài đặt ứng dụng66 .............Thêm / Xóa chương trình67 .............Xem nội dung của một thư mục68 .............Đổi tên tập tin69 .............Di chuyển tập tin70 .............Sao chép và dán văn bản71 ------------- Làm cách nào để thay đổi cài đặt hiển thị của tôi?72 ------------ Làm cách nào để tắt các cử chỉ của bàn di chuột?73 ----------- Tôi có thể thêm người dùng bổ sung trên mạng cục bộ của mình không?74 ---------- Làm cách nào để mở một tệp hình ảnh trong một ứng dụng khác?75 --------------- Không thể kết nối với Wi-Fi - điều gì có thể xảy ra?76 --------- Thiết bị của tôi không tắt khi cần thiết 77 -------- Pin của tôi sẽ không hoạt động lâu như trước đây là 78 ​​------- Tôi gặp sự cố khi in ảnh79 ------------ Làm cách nào để sao lưu các tệp của tôi80 ------------------ Thông báo lỗi này có nghĩa là gì?81 ----------- Tại sao chuột của tôi không hoạt động bình thường sau khi nâng cấp82 -------------- Không thể tìm thấy thư viện được yêu cầu83 ------- ------ Không thể hoàn thành nhiệm vụ này bởi vì.

Làm cách nào để chạy Trình gỡ rối Windows Update?

Lỗi Windows Update có thể khiến bạn khó chịu, nhưng may mắn thay, bạn có thể làm một số điều để thử và khắc phục chúng.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chạy Trình gỡ rối Windows Update, cũng như một số mẹo khác nếu bản cập nhật của bạn không thành công.

Nếu máy tính của bạn gặp sự cố khi tải xuống hoặc cài đặt các bản cập nhật, một trong những bước đầu tiên là thử chạy Trình gỡ rối Windows Update.Công cụ này có thể giúp xác định và khắc phục các sự cố thường gặp với quy trình cập nhật Windows của bạn.Để chạy trình gỡ rối:

 1. Mở Bắt đầu> Cài đặt> Hệ thống và chọn “Khắc phục sự cố” từ danh sách các tùy chọn ở phía bên trái.
 2. Chọn “Windows Update” từ danh sách các mục ở phía bên phải và nhấp vào “Tùy chọn nâng cao” ở hàng dưới cùng.
 3. Nhấp vào “Cài đặt khởi động” ở nửa dưới của cửa sổ này và sau đó trong “Tùy chọn khởi động”, đảm bảo rằng “Bật ghi nhật ký khởi động” được chọn.
 4. Nhấp vào “OK” để đóng tất cả các cửa sổ và bắt đầu khắc phục sự cố cập nhật của bạn!Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi cập nhật máy tính của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về cách sửa lỗi cập nhật Windows 10.

Tại sao tôi gặp lỗi Windows Update cần sự trợ giúp của bạn trên máy tính của tôi?

Lỗi cập nhật Windows 10

Nếu bạn gặp lỗi Windows Update "Windows Update cần sự trợ giúp của bạn trên máy tính", bạn có thể thực hiện một số thao tác để thử và khắc phục sự cố.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Windows 10 mới nhất.Nếu không, hãy lấy nó từ Microsoft hoặc một nguồn đáng tin cậy.Tiếp theo, hãy kiểm tra xem có bản cập nhật nào dành cho phiên bản Windows 10 của bạn hay không.Nếu có, hãy cài đặt chúng.Cuối cùng, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra lại sau vài giờ để xem liệu cách đó có khắc phục được sự cố hay không.Nếu không, máy tính của bạn có thể có vấn đề gì đó và bạn cần phải đưa máy đến kỹ thuật viên để sửa chữa hoặc thay thế.

Làm cách nào để khắc phục lỗi 0x80070057 khi cố gắng nâng cấp lên Windows 10?

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi cập nhật Windows 10. máy tính của bạn được cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.Điều này sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ sự cố nào trong quá trình nâng cấp. Tiếp theo, hãy thử chạy trình gỡ rối Windows Update.Công cụ này có thể giúp xác định và khắc phục mọi sự cố với cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn.Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này: Cách cài đặt lại Windows 10 trên PC Nếu vẫn không thành công, thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp thêm.Họ có thể cung cấp cho bạn giải pháp thay thế hoặc phiên bản Windows 10 mới tương thích với thiết bị của bạn. "Sửa lỗi cập nhật windows 10"

Các bản cập nhật Windows rất quan trọng để giữ cho máy tính của bạn an toàn và cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất.Tuy nhiên, đôi khi những bản cập nhật này có thể gây ra sự cố khi cố gắng cài đặt chúng trên máy tính của bạn.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số cách phổ biến mà người dùng gặp phải lỗi cập nhật windows và cách khắc phục chúng.

Một lỗi phổ biến mà người dùng gặp phải khi cố gắng cài đặt bản cập nhật được gọi là “lỗi 0x80070057” (hoặc đơn giản là “0x57”). Lỗi này thường xảy ra khi có sự cố với một hoặc nhiều tệp trong chính gói cập nhật; ví dụ: nếu có lỗi trên một trong các tệp liên quan đến quá trình cài đặt hoặc nếu một trong các tệp đó bị thiếu hoàn toàn (vì nó không được sao chép đúng cách từ một vị trí khác trên ổ cứng của bạn trong quá trình thiết lập).

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc sửa lỗi 0x57 không đòi hỏi gì nhiều hơn là sự kiên nhẫn - đặc biệt nếu nâng cấp từ phiên bản Windows cũ hơn (XP hoặc Vista), nơi các bản cập nhật được xử lý khác với các bản cập nhật hiện tại của Windows (7 trở đi). Phần lớn thời gian chỉ cần đợi cho đến khi Microsoft phát hành bản cập nhật tích lũy mới bao gồm tất cả các bản cập nhật đã phát hành trước đó - bao gồm bất kỳ bản sửa lỗi nóng nào có trong các bản cập nhật trước đó - sẽ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào gây ra lỗi 0x57 trong quá trình cài đặt trước đó trong quá trình này ..

Tuy nhiên, nếu không có tùy chọn nào trong số này hoạt động và / hoặc bạn thấy mình bị mắc kẹt ở 0x57 vô thời hạn thì có thể cần thực hiện các biện pháp khác: Trước hết hãy đảm bảo tất cả các trình điều khiển bắt buộc đã được cài đặt đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất - đặc biệt nếu cập nhật từ hệ điều hành cũ hơn chẳng hạn như XP / Vista trong đó các vấn đề về khả năng tương thích của trình điều khiển có thể dẫn đến lỗi cài đặt Thứ hai, kiểm tra các mục đăng ký không hợp lệ được tạo bởi các lần cài đặt bản cập nhật trước lời khuyên. "Sửa lỗi cập nhật windows 10"

Cách sửa mã lỗi 80070057 khi nâng cấp lên Window 10 từ phiên bản trước của hệ điều hành 2016 | Cách khắc phục mã lỗi 80070057 khi nâng cấp lên Window 10 từ phiên bản trước của hệ điều hành - Nếu bạn gặp sự cố khi nâng cấp từ phiên bản Windows cũ hơn (XP hoặc Vista) nhưng nhận được "mã lỗi 80070057" mỗi khi bạn thử, hãy làm theo các bước sau: Đầu tiên đảm bảo rằng tất cả các trình điều khiển bắt buộc đã được cài đặt đúng cách - đặc biệt nếu cập nhật từ hệ điều hành cũ hơn như XP / Vista, nơi các vấn đề tương thích trình điều khiển có thể dẫn đến lỗi cài đặt Kiểm tra lần thứ hai để tìm các mục đăng ký không hợp lệ được tạo bởi các lần cài đặt bản cập nhật trước Lần thứ ba sao chép tệp thủ công thay vì sử dụng các công cụ vá tự động Cuối cùng, hãy tham khảo ý kiến ​​hỗ trợ của Microsoft, những người có thể đưa ra lời khuyên khắc phục sự cố bổ sung.

Không thể cài đặt các bản cập nhật trong Windows 10 - tôi nên làm gì?

 1. Thử khởi động lại máy tính của bạn và cài đặt lại các bản cập nhật.
 2. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 Professional hoặc Enterprise, hãy thử sử dụng Trình gỡ rối Windows Update để chẩn đoán và khắc phục mọi sự cố với các bản cập nhật.
 3. Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, bạn có thể thử tải xuống và cài đặt phiên bản Windows 10 mới từ trang web của Microsoft.

Cách khắc phục lỗi 'Thiếu bản cập nhật' khi kiểm tra bản cập nhật Windows 10 mới?

Có một số cách khác nhau để khắc phục lỗi "Thiếu bản cập nhật" khi kiểm tra các bản cập nhật Windows 10 mới.Một cách là thử tải xuống và cài đặt bản cập nhật mới nhất theo cách thủ công.Một tùy chọn khác là thử sử dụng Trình gỡ rối Windows Update.Cuối cùng, bạn cũng có thể thử đặt lại cài đặt của máy tính. khi kiểm tra các bản cập nhật Windows 10 mới: 1) Thử tải xuống và cài đặt bản cập nhật mới nhất theo cách thủ công Nếu bạn đang gặp sự cố khi nhận các bản cập nhật Windows 10 mới, thử tải xuống và cài đặt chúng theo cách thủ công có thể là cách tốt nhất cho bạn.Để thực hiện việc này, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Microsoft Windows cập nhật nhất trên máy tính của mình (Windows 10 Phiên bản 1703 trở lên). Sau đó, đi tới Cài đặt> Cập nhật & bảo mật> Kiểm tra bản cập nhật.Trên trang tiếp theo, trong "Tải xuống", chọn "Bắt đầu".Sau khi nhấp vào OK, Microsoft sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt bản cập nhật mới nhất vào máy tính của bạn. để khắc phục sự cố cập nhật máy tính của bạn, sử dụng Trình gỡ rối Windows Update có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.Để sử dụng công cụ này, trước tiên hãy mở nó bằng cách đi tới Bắt đầu> Cài đặt> Hệ thống> Cập nhật & bảo mật> Khắc phục sự cố với các bản cập nhật (hoặc chỉ nhập khắc phục sự cố trong tìm kiếm). Tiếp theo, nhấp vào "Tùy chọn nâng cao".Trong "Cài đặt áp dụng cho tất cả các thiết bị", hãy đảm bảo rằng "Kiểm tra dịch vụ trực tuyến" được chọn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.Trong màn hình tiếp theo, bên dưới "Loại cập nhật", hãy đảm bảo rằng "Ứng dụng và tính năng của Windows Store" được chọn rồi nhấp lại vào Tiếp theo.Cuối cùng, trong "Chọn danh mục sự cố", hãy chọn "Windows Update không hoạt động bình thường".Nhấp vào Tiếp theo rồi Kết thúc.3) Đặt lại cài đặt máy tính của bạn Một phương pháp khác để sửa lỗi cập nhật windows 10 bị thiếu là bằng cách đặt lại cài đặt của máy tính của bạn trở lại giá trị mặc định của chúng. "Đặt lại" máy tính của bạn có nghĩa là khôi phục tất cả cài đặt gốc của nó mà không có bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung do chính bạn hoặc người dùng khác thực hiện.Quá trình này có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề phổ biến như thiếu bản cập nhật hoặc tệp cài đặt không chính xác đang được sử dụng thay vì các phiên bản cập nhật từ Microsoft.

Lỗi 0x80240440 khi cố gắng cập nhật Windows 10 - làm cách nào để khắc phục lỗi này?

 1. Nếu bạn gặp sự cố khi cập nhật máy tính Windows 10 của mình, có một số cách mà bạn có thể thử để khắc phục lỗi 0x8024044
 2. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng kết nối internet của bạn ổn định và nhanh chóng.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng quá trình cập nhật có thể chạy trơn tru.
 3. Tiếp theo, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn nếu có thể làm như vậy mà không làm mất bất kỳ dữ liệu hoặc chương trình nào.Điều này có thể giúp xóa một số tệp tạm thời và bắt đầu quá trình cập nhật từ đầu.
 4. Cuối cùng, hãy kiểm tra các bản cập nhật cho hệ điều hành Windows 10 của bạn bằng cách đi tới Cài đặt> Cập nhật & Bảo mật> Windows Update và kiểm tra các bản cập nhật mới có sẵn (quá trình này có thể mất vài phút). Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn, hãy cài đặt chúng trước khi thử cập nhật lại máy tính của bạn bằng các bước ở trên.