Bạn phải làm gì nếu không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows?

Nếu bạn không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows, có một số cách mà bạn có thể thử.Trước tiên, hãy kiểm tra xem có bất kỳ điều nào sau đây gây ra sự cố không: 1) Dịch vụ âm thanh Windows không chạy 2) Có sự cố với trình điều khiển cho dịch vụ âm thanh Windows 3) Có sự cố với phần mềm quản lý âm thanh Windows dịch vụ4) Có sự cố với một trong các thành phần phần cứng của bạn5) Có sự cố với cấu hình máy tính của bạn6) Có sự cố với mạng của bạn7) Có sự cố với kết nối Internet của bạn8) Có sự cố trong một chương trình khác9) Bạn đã tắt hoặc đã gỡ bỏ dịch vụ âm thanh Windows 10) Bạn có các tệp bị hỏng liên quan đến dịch vụ âm thanh Windows Nếu một trong những giải pháp này không hoạt động, thì bạn có thể cần phải khắc phục sự cố thêm.Để thực hiện việc này, hãy bắt đầu bằng cách thử một số bước khắc phục sự cố cơ bản.Chúng bao gồm kiểm tra nhật ký hệ thống và nhật ký sự kiện, xác minh rằng tất cả các trình điều khiển đều được cập nhật và xác minh rằng không có vấn đề gì với phần mềm quản lý hoặc sử dụng các dịch vụ âm thanh của Windows.Nếu các bước đó không hữu ích, thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.Mở Bảng điều khiển 2.Nhấp vào Hệ thống và Bảo mật 3.Trong tiêu đề Hệ thống và Bảo mật, hãy nhấp vào Công cụ quản trị 4.Bấm đúp vào Dịch vụ 5.Trong cửa sổ Dịch vụ, bấm đúp vào WAPSRV6.Trên cửa sổ WAPSRV, nhấp vào Khởi động lại7.Sau khi khởi động lại, cửa sổ sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục sử dụng cài đặt cũ hay sử dụng cài đặt mới8 .. Nếu người dùng muốn giữ cài đặt hiện tại của họ, họ nên chọn Sử dụng cài đặt hiện tại9 .. Nếu người dùng muốn cài đặt mới, họ nên chọn Cài đặt mới10 ..

Làm cách nào để khắc phục sự cố trong đó bạn không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh của Windows?

Nếu bạn đang gặp sự cố không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh của Windows, có một số cách mà bạn có thể thử.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng dịch vụ âm thanh Windows được định cấu hình và chạy đúng cách.Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi làm theo các bước này, thì có thể cần thực hiện khôi phục hệ thống hoặc cài đặt phiên bản Windows mới. 1) Kiểm tra xem dịch vụ âm thanh Windows có được định cấu hình đúng và đang chạy hay không: a.Mở "services.msc" từ menu Bắt đầu của bạn và nhấp đúp vào "Dịch vụ âm thanh Windows".Nếu dịch vụ này không chạy, hãy nhấp vào "Bắt đầu" và sau đó nhấp vào "Dịch vụ" trong ngăn kết quả để khởi động nó. B.Trong cửa sổ mở ra, đảm bảo rằng cả "Đã bật" và "Loại khởi động" đều được đặt thành "Tự động". C.Đảm bảo rằng máy tính của bạn có đủ bộ nhớ (ít nhất 4GB) .d.Khởi động lại máy tính của bạn Nếu không có bước nào trong số này giúp giải quyết sự cố của bạn, thì có thể cần phải thực hiện khôi phục hệ thống hoặc cài đặt phiên bản Windows mới để khắc phục sự cố với dịch vụ âm thanh Windows. 2) Thử thực hiện khôi phục hệ thống: a .Từ menu Bắt đầu, mở Cài đặt> Hệ thống> Khôi phục> Khôi phục Hệ thống và chọn một trong các tùy chọn được liệt kê trong “Chọn một tùy chọn” (chẳng hạn như “Tạo ổ đĩa khôi phục”). B.Làm theo hướng dẫn được cung cấp trong quá trình khôi phục 3) Cài đặt phiên bản Windows mới: a.Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office 2007 trở lên, hãy thử cài đặt Office 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3) từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống từ http: // www2 .microsoft.com / download / details .aspx?familyid = f4bf5de7 - 8e9f-4dc8-bcaf -ac81ffebcbd6 & displaylang = vi b.Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office 2010 trở lên, hãy thử cài đặt Office 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống từ http: // www2 .microsoft.com / download / details .aspx?familyid = 5feecfac - 9df0-404d-ba92 -cdcccf11dded & displaylang = vi c.Nếu bạn đang sử dụng Adobe Acrobat Reader DC, hãy thử cài đặt bản cập nhật Adobe Acrobat Reader DC được phát hành vào tháng 3 năm 2013 từ trang web của Adobe d .. Nếu bạn đang sử dụng Apple iTunes, hãy thử cập nhật phiên bản mới nhất của iTunes.

Tại sao tôi không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows?

Có một số lý do khiến bạn không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows.Một khả năng là có vấn đề với chính dịch vụ.Nếu sự cố liên quan đến trình điều khiển, thì bạn có thể cần gỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển.Một khả năng khác là có vấn đề với cấu hình phần cứng hoặc phần mềm của máy tính của bạn.Trong một số trường hợp, bạn có thể cần cập nhật BIOS hoặc chương trình cơ sở của máy tính để khắc phục sự cố này.Cuối cùng, nếu sự cố liên quan đến một tính năng của Microsoft Windows, thì bạn có thể cần phải tắt hoặc bật tính năng đó trước khi thử khởi động lại dịch vụ âm thanh.

Tại sao tôi không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows?

Có thể có một số lý do khiến bạn không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows.Có thể có sự cố với bản thân dịch vụ hoặc có thể do một chương trình khác đang sử dụng nó.Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải tắt và sau đó kích hoạt lại dịch vụ để khắc phục sự cố.Nếu vẫn không thành công, bạn có thể thử khắc phục sự cố bằng cách làm theo một trong các bước sau:

4 Khởi động lại máy tính của bạn nếu mọi thứ khác không thành công và xem liệu điều này có giải quyết được sự cố hay không.Đôi khi, một lần khởi động lại đơn giản sẽ xóa bất kỳ lỗi nào đang ngăn dịch vụ âm thanh Windows khởi động chính xác.

 1. Kiểm tra mọi bản cập nhật đã cài đặt cho dịch vụ âm thanh Windows.Điều này có thể khắc phục bất kỳ sự cố cơ bản nào ngăn nó khởi động chính xác.
 2. Đảm bảo rằng tất cả các trình điều khiển bắt buộc đã được cài đặt cho dịch vụ âm thanh Windows.Nếu cần, hãy thử cài đặt các phiên bản cập nhật của các trình điều khiển này từ Microsoft hoặc các nguồn bên thứ ba khác.
 3. Thử tắt các chương trình khác có thể đang sử dụng quá nhiều thời gian CPU trên máy tính của bạn, chẳng hạn như phần mềm chống vi-rút hoặc trò chơi đồ họa chuyên sâu.Việc tắt các chương trình này sẽ giải phóng đủ tài nguyên để dịch vụ âm thanh Windows có thể khởi động lại bình thường.

Có cách nào để khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows nếu nó không hoạt động không?

Không có cách nào chắc chắn để khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows nếu nó không hoạt động, nhưng có một số cách bạn có thể thử.Trước tiên, hãy kiểm tra xem dịch vụ âm thanh có đang chạy ẩn hay không bằng cách mở "services.msc" và tìm kiếm "Windows Audio Service".Nếu nó không chạy, bạn có thể khởi động nó bằng cách nhấp vào mục nhập của nó trong services.msc và chọn "Bắt đầu".Nếu cách đó không hiệu quả, bạn có thể thử khởi động lại máy tính của mình.Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút nguồn trên máy tính hoặc nhấn Control-Alt-Delete để hiển thị "menu khởi động".Từ đây, bạn có thể chọn "khởi động lại" và sau đó đợi cho đến khi máy tính của bạn khởi động lại.Cuối cùng, nếu tất cả các phương pháp này không thành công, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ từ Microsoft hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác để được hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Tôi sẽ bắt đầu khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows như thế nào?

Nếu bạn đang gặp sự cố với âm thanh của mình, chẳng hạn như không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh của Windows, có một số điều bạn có thể làm để thử và giải quyết vấn đề.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị âm thanh của bạn đã được định cấu hình và cài đặt đúng cách.Tiếp theo, hãy kiểm tra xem có bất kỳ trình điều khiển nào của bạn đã lỗi thời hoặc có vấn đề gì với bản thân quá trình cài đặt hay không.Cuối cùng, nếu tất cả các giải pháp đó không giải quyết được sự cố, bạn có thể cần phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows.

Để khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows trên máy tính chạy Windows 10:

 1. Mở Cài đặt từ menu Bắt đầu hoặc nhấn Win + I.
 2. Trong Hệ thống và Bảo mật, nhấp vào Âm thanh & Video.
 3. Trong Đầu ra âm thanh, bấm vào Thuộc tính.
 4. Trên tab Chung, bên dưới Kiểu khởi động, chọn Đã tắt từ danh sách thả xuống rồi bấm OK.
 5. Khởi động lại máy tính của bạn bằng cách nhấp vào Tắt nguồn (hoặc nhấn Alt + Tắt nguồn). Sau khi máy tính của bạn đã khởi động lại, hãy mở lại Cài đặt và trong Hệ thống và Bảo mật, nhấp lại vào Âm thanh & Video.Lần này trong Đầu ra âm thanh, nhấp lại vào Thuộc tính và trong tab Chung, thay đổi Kiểu khởi động trở lại Tự động (Đã bật).

Cách tốt nhất để khắc phục sự cố trong đó bạn không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows là gì?

Có một số cách khác nhau để thử và khắc phục sự cố này.Điều đầu tiên bạn có thể làm là thử khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows theo cách thủ công.Bạn cũng có thể thử tắt và bật lại dịch vụ hoặc cố gắng khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào với dịch vụ.Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Ai đó có thể cho tôi biết cách khắc phục sự cố không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh của Windows không?

Tôi đã thử sử dụng lệnh services.msc, nhưng nó chỉ thông báo rằng dịch vụ không chạy.Tôi cũng đã thử khởi động lại máy tính của mình nhưng vẫn không được. Bạn có thể giúp tôi không?

 1. Nếu bạn đang gặp sự cố không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows, có thể có sự cố với một trong các trình điều khiển của bạn.Hãy thử cập nhật trình điều khiển của bạn và xem liệu điều đó có giải quyết được sự cố hay không.
 2. Nếu bạn đã thử cập nhật trình điều khiển của mình mà vẫn không thể giải quyết được sự cố, có thể có sự cố với sổ đăng ký của bạn.Hãy thử khôi phục sổ đăng ký của bạn về cài đặt mặc định và xem điều đó có giải quyết được sự cố không.
 3. Nếu vẫn thất bại, bạn có thể cần phải cài đặt lại dịch vụ âm thanh Windows.Để thực hiện việc này, hãy mở cửa sổ nhắc lệnh và nhập "services.msc".Sau đó, chọn "Windows Audio" từ danh sách các dịch vụ xuất hiện trên màn hình.Tiếp theo, nhấp chuột phải vào "Windows Audio" và chọn "Khởi động lại.

Cứu giúp!Tôi đang gặp sự cố khi khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows của mình!Tôi nên làm gì?

Nếu bạn gặp sự cố khi khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows của mình, có một số cách mà bạn có thể thử.Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng dịch vụ này chưa chạy ở chế độ nền.Để thực hiện việc này, hãy mở cửa sổ Dịch vụ bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu và nhập "dịch vụ".Nếu dịch vụ âm thanh Windows được liệt kê trong "Dịch vụ cục bộ" thì tức là nó đang chạy ở chế độ nền và bạn cần phải đợi cho đến khi khởi động xong trước khi thử khởi động lại.

Nếu dịch vụ âm thanh Windows không được liệt kê trong "Dịch vụ cục bộ", thì bạn có thể khởi động nó bằng cách nhấp vào "Bắt đầu" và nhập "âm thanh cửa sổ dịch vụ".Khi dịch vụ âm thanh Windows đã khởi động, hãy thử khởi động lại bằng cách nhấp vào "Khởi động lại" và chọn "Dịch vụ âm thanh Windows".Nếu điều này vẫn không hoạt động, thì bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính của mình.

Bất kỳ mẹo nào về cách khắc phục việc không thể khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows?

Nếu bạn đang gặp sự cố với dịch vụ âm thanh Windows, có một số điều bạn có thể làm để thử và khắc phục sự cố.Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tất cả phần cứng của bạn được định cấu hình và cài đặt đúng cách.Thứ hai, hãy kiểm tra xem liệu có bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào đang can thiệp vào dịch vụ âm thanh của Windows hay không.Cuối cùng, hãy thử khởi động lại dịch vụ âm thanh Windows để giải quyết sự cố.Nếu không có giải pháp nào trong số này hoạt động, thì bạn có thể cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Khi tôi đã sửa máy tính của mình để có thể Khởi động lại Windows Audio Service, tôi cần làm gì tiếp theo để nó hoạt động trở lại>?

Bước đầu tiên là đảm bảo rằng trình điều khiển âm thanh được cập nhật.Để thực hiện việc này, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và tìm mục nhập cho "Âm thanh Windows".Nếu trình điều khiển đã lỗi thời, Windows sẽ cố gắng cập nhật nó tự động.Nếu trình điều khiển được cập nhật, bạn sẽ cần phải tự cài đặt nó.

Nếu bạn đang sử dụng card âm thanh có loa hoặc tai nghe tích hợp, hãy đảm bảo rằng chúng đã được cắm và bật.Tiếp theo, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.Nếu sự cố vẫn tồn tại sau khi khởi động lại máy tính của bạn, thì bạn có thể cần phải khắc phục sự cố thêm bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Kiểm tra xem có gì sai với cáp âm thanh của bạn không.Đảm bảo rằng chúng được kết nối đúng cách và không bị xoắn hoặc gấp khúc.
 2. Thử thay đổi cài đặt âm thanh của bạn trong Windows 10/8/7 (tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn đang sử dụng). Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong "Âm thanh & Video" trong Pa-nen Điều khiển hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng loa trong khu vực thông báo và chọn "Thiết bị Phát lại".
 3. Kiểm tra xem có gì sai với trình điều khiển âm thanh của bạn không.Đi tới Trình quản lý thiết bị một lần nữa và gỡ cài đặt mọi trình điều khiển đã lỗi thời cho card âm thanh của bạn (hoặc các thiết bị khác). Sau đó cài đặt lại trình điều khiển mới nhất từ ​​trang web của nhà sản xuất hoặc từ Microsoft Update (nếu có). Sau khi cài đặt các trình điều khiển mới, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.
 4. Cuối cùng, hãy kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra với hệ điều hành của bạn hay không.Ví dụ: nếu gần đây bạn đã cài đặt gói phần mềm mới hoặc thiết bị phần cứng xung đột với dịch vụ Windows Audio, hãy nhớ gỡ cài đặt phần mềm đó trước khi cố gắng khắc phục lại sự cố.

Sau khi tìm ra cách Khởi động lại Windows Audio Service, tôi phải làm gì tiếp theo để nó hoạt động trở lại>?

Nếu bạn đang gặp sự cố với dịch vụ Windows Audio của mình, có một số điều bạn có thể làm để thử và khắc phục sự cố.Trước tiên, bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính của mình để các thay đổi có hiệu lực.Sau khi khởi động lại dịch vụ, bạn có thể cần kiểm tra xem có bất kỳ cài đặt nào trên máy tính của mình đã bị thay đổi hoặc sửa đổi kể từ lần cuối cùng dịch vụ âm thanh hoạt động bình thường hay không.Nếu không có bước nào trong số các bước này hoạt động, thì có thể đã xảy ra sự cố với cài đặt phần cứng hoặc phần mềm âm thanh của bạn và bạn sẽ cần liên hệ với chuyên gia trong lĩnh vực này để giải quyết sự cố.