Cách tốt nhất để sao chép một hình chữ nhật trong Photoshop là gì?

Có một số cách khác nhau để sao chép hình chữ nhật trong Photoshop, tùy thuộc vào loại hình chữ nhật bạn muốn sao chép.Để sao chép một hình chữ nhật đơn giản, hãy sử dụng lệnh Sao chép (CTRL + C) và dán hình đã sao chép vào tài liệu khác.

Để sao chép toàn bộ lớp, hãy chọn lớp và sau đó sử dụng tùy chọn Sao chép hợp nhất (Ctrl + J) để tạo một lớp mới chứa nội dung đã sao chép.Cuối cùng, dán lớp mới này vào tài liệu gốc của bạn.

Nếu bạn muốn sao chép một hình dạng không vừa khít trong một tài liệu hoặc lớp đơn lẻ, bạn có thể sử dụng lệnh Dán Đặc biệt (Dán | Dán Đặc biệt | Dán). Tùy chọn này cho phép bạn chọn những phần nào của đối tượng nguồn sẽ được sao chép qua.

Dù bạn chọn phương pháp nào, hãy đảm bảo thử nghiệm các tùy chọn khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một tùy chọn phù hợp nhất để sao chép hình dạng mong muốn của bạn.

Làm cách nào để chọn một khu vực cụ thể để sao chép trong Photoshop?

Để sao chép một hình chữ nhật trong Photoshop, trước tiên hãy chọn khu vực bạn muốn sao chép.Để thực hiện việc này, hãy sử dụng các công cụ lựa chọn trên thanh công cụ của bạn:

Công cụ Rectangular Marquee là tốt nhất để chọn các khu vực lớn.

Công cụ Lasso Tool có thể được sử dụng để chọn các khu vực nhỏ hơn.

Sử dụng Công cụ chọn trực tiếp để chỉnh sửa trực tiếp các pixel trong một vùng đã chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng Paths Panel để tạo các đường dẫn tùy chỉnh và sau đó sử dụng các đường dẫn đó làm vùng chọn.

Làm cách nào để tạo một bản sao chính xác của một hình chữ nhật trong Photoshop?

Có một số cách để sao chép một hình chữ nhật trong Photoshop.Bạn có thể sử dụng công cụ Rectangle Tool (R), công cụ Selection Tool (S) hoặc công cụ Direct Selection Tool (D).

Để tạo một bản sao chính xác của một hình chữ nhật, hãy sử dụng công cụ Rectangle Tool (R). Chọn hình chữ nhật bạn muốn sao chép, sau đó nhấn Ctrl + J (PC: Command + J) để sao chép nó.Để thay đổi kích thước của hình chữ nhật đã sao chép, hãy sử dụng trường Chiều rộng hoặc Chiều cao trong Thanh Tùy chọn.

Các bước để sao chép và dán một hình chữ nhật trong Photoshop là gì?

1.Chọn hình chữ nhật bạn muốn sao chép bằng cách dùng chuột nhấp vào hình chữ nhật đó.Nhấp vào nút “Sao chép” nằm ở cuối cửa sổ Photoshop.Dán hình chữ nhật đã sao chép vào một vị trí khác trong tài liệu của bạn bằng cách nhấp vào nút “Dán” nằm ở đầu cửa sổ Photoshop.Để thay đổi kích thước hoặc vị trí của hình chữ nhật đã sao chép, hãy sử dụng một trong các nút sau: (trái) kéo các góc của nó đến vị trí mới; (phải) nhấp và giữ một góc, sau đó kéo nó đến vị trí mới.Để xóa một hình chữ nhật đã sao chép, hãy chọn nó và nhấn “Xóa” (hoặc chọn Chỉnh sửa> Xóa) .6.Nếu bạn cần dán nhiều hình chữ nhật cùng một lúc, hãy chọn tất cả chúng trước rồi sử dụng một trong các phương pháp sau: (trái) nhấn Ctrl + V (PC: Command + V); hoặc (phải) chọn Chỉnh sửa> Dán Đặc biệt> Dán Hình chữ nhật từ Lựa chọn.7..Nếu bạn cần dán văn bản hoặc các đối tượng khác vào một hình chữ nhật đã sao chép, trước tiên hãy chọn chúng và sau đó sử dụng một trong các phương pháp sau: (trái) nhấn Ctrl + A (PC: Command + A); hoặc (phải) chọn Chỉnh sửa> Dán Đặc biệt> Dán dưới dạng Văn bản từ Lựa chọn ..

sao chép một đối tượng hình chữ nhật trong photoshop - Cách sao chép đối tượng hình chữ nhật trong Photoshop

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sao chép một đối tượng hình chữ nhật trong Adobe Photoshop!Tác vụ đơn giản này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tạo bản sao cho mục đích bố cục, sao chép nội dung trong một hình ảnh hoặc đơn giản là sao chép một phần tử giữa các hình ảnh để tham khảo nhanh sau này!Bắt đầu nào!

Một điều quan trọng cần lưu ý trước khi bắt đầu là khi sao chép các đối tượng trong Photoshop, chúng sẽ luôn giữ nguyên tỷ lệ của chúng, vì vậy hãy đảm bảo rằng đối tượng ban đầu của bạn có kích thước chính xác trước khi bắt đầu!Khi bạn đã chọn (các) đối tượng hình chữ nhật mong muốn của mình, hãy làm theo các bước đơn giản bên dưới:

1] Đầu tiên hãy mở Adobe Photoshop và chọn (các) đối tượng hình chữ nhật mong muốn của bạn.Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn chúng bằng chuột hoặc sử dụng phím tắt [Ctrl + A / Command + A].

2] Tiếp theo nhấp vào 'Sao chép' nằm ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Adobe Photoshop sẽ bắt đầu quá trình sao chép vào khay nhớ tạm.

3] Bây giờ, hãy tiếp tục và dán (các) đối tượng hình chữ nhật vào bất kỳ vị trí cần thiết nào khác trong tài liệu bằng cách nhấn nút 'Dán' nằm ở góc trên cùng bên trái.

Tôi có thể di chuyển một hình chữ nhật đã sao chép xung quanh trong Photoshop không?

Có, bạn có thể di chuyển một hình chữ nhật đã sao chép xung quanh trong Photoshop.Để làm như vậy, trước tiên hãy chọn hình chữ nhật bạn muốn di chuyển và sau đó sử dụng công cụ Move (M) để kéo nó đến nơi bạn muốn.

Có thể thay đổi màu của một hình chữ nhật được sao chép trong Photoshop không?

Có, bạn có thể thay đổi màu của một hình chữ nhật đã sao chép trong Photoshop bằng cách sử dụng các lệnh Sao chép và Dán. Để sao chép một hình chữ nhật: 1.Chọn công cụ Rectangle tool (M) và nhấp vào đối tượng bạn muốn sao chép.Nhấn Ctrl + C (Windows) hoặc Command + C (Mac) để sao chép hình chữ nhật.Đi tới Chỉnh sửa> Sao chép (hoặc nhấn CMD + C trên Mac) .4.Đi tới Chỉnh sửa> Dán (hoặc nhấn V trên máy Mac) .5.Bấm vào vùng đích mà bạn muốn dán hình chữ nhật đã sao chép, sau đó bấm OK. Để thay đổi màu của hình chữ nhật đã sao chép: 1.Chọn công cụ Rectangle tool (M) và nhấp vào đối tượng bạn muốn sao chép.Nhấn Ctrl + Shift + C (Windows) hoặc Command + Shift + C (Mac) để chọn tất cả các đối tượng trong hình chữ nhật đã chọn của bạn, bao gồm bất kỳ màu tô hoặc nét vẽ nào có thể được áp dụng cho chúng..3.Bấm vào Chỉnh sửa> Sao chép Màu (hoặc nhấn CMD + SHIFT + C trên Mac), nhập màu mới cho từng đối tượng, rồi bấm OK..4.Đi tới Chỉnh sửa> Dán Màu (hoặc nhấn V trên máy Mac), nhập màu mới của bạn cho từng đối tượng, sau đó bấm OK ..

Làm cách nào để xóa một hình chữ nhật đã sao chép trong Photoshop?

Trong Photoshop, bạn có thể xóa một hình chữ nhật đã sao chép bằng cách chọn nó và nhấn phím Delete.Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ Rectangle Selector để chọn tất cả các hình chữ nhật đã sao chép và nhấn phím Delete.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn giữ lại hình ảnh gốc và dán hình chữ nhật đã sao chép vào một lớp nền mới trong Photoshop?

Để giữ hình ảnh gốc và dán hình chữ nhật đã sao chép vào một lớp nền mới trong Photoshop, hãy làm theo các bước sau: 1.Mở hình ảnh gốc trong Photoshop.Chọn hình chữ nhật đã sao chép bằng cách dùng con trỏ chuột nhấp vào hình chữ nhật đó.Sao chép (Command + C) hình chữ nhật đã sao chép sang một lớp mới bằng cách nhấn đồng thời Ctrl + C.Dán (Ctrl + V) hình chữ nhật đã sao chép vào lớp nền mới bằng cách nhấn đồng thời Ctrl + V.Lưu (File> Save As ...) hình ảnh như mong muốn.